• Geometriyani o‘qitishda innovatsion ta‘lim vositalari Bajardi
 • Fizika-matematika fakulteti
  Download 58.72 Kb.
  bet1/3
  Sana22.02.2022
  Hajmi58.72 Kb.
  #17968
    1   2   3
  Bog'liq
  O’qitish metodikasi” ta’lim


  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI

  FARG’ONA DAVLAT UNIVERSITETI


  FIZIKA-MATEMATIKA FAKULTETI “5110100-MATEMATIKA O’QITISH METODIKASI”
  TA’LIM YO’NALISHI
  MUSTAQIL ISHI


  Mavzu: Geometriyani o‘qitishda innovatsion ta‘lim vositalari
  Bajardi: 18.01 guruh talabasi Azimjonov Alisher


  Geometriyani o’qitishda an’anaviy talim vositalari


  Asboblar, uskunalar, jadvallar, chizg‘ich, sirkul, doska, bo‘r, transporter, darslik.
  Geometriya fani o‘quvchilar uchun biroz murakkablikni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sabab texnik vositalardan foydalanish har bir o‗quvchiga individual yondashuvni ta‘minlashi va turli darajadagi murakkablikka ega topshiriqlarni ishlab chiqish, individual qobiliyati hamda tayyorgarligiga qarab bir dars doirasida turli o‗quvchilarga taklif etishni ta‘minlashi mumkin bo‗ladi. Shuni ta‘kidlaymizki, ―Oliy matematika‖ fani oliy ta‘limda asosiy tayanch fan ekanligi, uning bo‘limlari ehtimollar nazariyasi va matematik statistika, informatika, chiziqli va nochiziqli dasturlash, makro va mikro iqtisod, ekonometriya, iqtisodiy tahlil, moliyaning miqdoriy metodlari, logistika va boshqa fanlarning asosiy bilimlarini egallashda muhim qurol sifatida ishlatilishi e‘tiborga olinadi. Ananaviy metodlarning ibtidosini ilk falsafiy va pedagogik tizimlar tashkil etadi hozirgi davrda ulardan 5 tasi inobatga olinadi: amaliy, ko‘rgazmali, ifodali, kitob bilan, video darslik.
  Matematika darsining o‗ziga xos tomonlari, eng avvalo, bu o‗quv predmetining xususiyatlaridan kelib chiqadi. Bu xususiyatdan biri shundan iboratki, unda arifmetik material bilan bir vaqtda algebra va geometriya elementlari ham o‗rganiladi. Talabalarning psixologik imkoniyatlari va o‘qish- o‘zlashtirish faoliyati natijalari o‘zaro bir-biriga doimo mos kelavermaydi, shuning uchun psixologik imkoniyat va o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari natijalari sistemali ravishda hisobga olib boorishi zaruriyati tug‘iladi. Ayni mana shu borada AQSh ta‘lim tizimida olib borilayotgan izlanishlar ijobiy natija bermoqda.Bunda mutahassislar tomonidan tuzilgan mahsus testlar yordamida talabalarni quyidagi guruhlarga ajratishadi.
  Vizual talaba-ko‘rish orqali malumotlarni samarali qabul qiladi Audial talaba –eshitish orqali
  Reflektor qobiliyatli talaba –tahlil qilish,tajriba,soolishtirish orqali
  Introvert talaba –kam muloqot qiladi ,energiyasi ichida bo‘ladi chuqur o‘ylab tez o‘zlashtiradi
  Exstrovert talaba –ko‘p gapiradi ,tinmay energiya sarflaydi bir joyda tura olmaydi.
  Endi ―Geometriya‖ fanining ―Fazoda tekislik tenglamalari‖ amaliy mashg‘ulot darsida ilg‗or pedagogik texnologiyalarni qo‗llab, o‗qitish-o‗rgatish haqida fikr yuritamiz.

  Mavzu:

  Fazoda tekislik tenglamalari

  Vaqti 2 soat

  Talabalar soni: 25 nafardan oshmasligi
  Kerak

  O‘quv mashg‗uloti
  shakli

  Individual topshiriqlarni bajarishga
  asoslangan amaliy mashg‗ulo

  Mashg‗ulot rejasi

  1. Fazoda Dekart koordinatlar sistemasi va asosiy masalalarпф oid misollar iechish.

  2. Berilgan nuqtadan o‘tib, berilgan vektorga perpendikulyar bo‘lgan tekislik tenglamasini muayan misollarda chiqarish.

  3. Tekislikning umumiy tenglamasi va uning xususiy hollariga misollar iechish.

  1. Tekislikning kesmalar bo‘yicha tenglamasiga doir misollar iechish .

  2. Berilgan uchta nuqtalardan o‘tuvchi

  tekislik tenglamasiga oid misollar iechish

  Asosiy tushuncha va atamalar

  Fazoda nuqtaning o‗rni, aplikata, oktantlar, koordinat tekisliklari, ikki nuqta orasidagi masofa, kesmani berilgan nisbatda bo‗lish, sirt va uning tenglamasi, sirtning tartibi, sferik sirt, fazoda tekislik,
  normal vektor, tekislikning umumiy
  tenglamasi, tekislikning kesmalar bo‗yicha tenglamasi, berilgan uchta nuqtadan o‗tuvchi tekislik, ikki tekislik orasidagi burchak, nuqtadan tekislikkacha bo‗lgan masofa, ikki tekislikning parallelligi va
  perpendikulyarligi.

  Amaliy mashg‗ulotining
  maqsadi

  Fazoda tekislik tenglamalari haqidagi bilimlarni mustahkamlash va ularni
  chuqurlashtirish..

  Pedagogik vazifalar

  O‗quv faoliyati natijalari

  1. Mavzu bo‘yicha bilimlarni tizimlashtirish, mustahkamlash.

  2. O‘quv materiallari bilan ishlash ko‘nikmalarini

  hosil qilish.

  1. Fazoda Dekart koordinatlar sistemasi va

  asosiy masalalarga oid misollar iechish.

  1. Berilgan nuqtadan o‘tib, berilgan vektorga perpendikulyar bo‘lgan tekislik

  tenglamasini muayan

  1. Fazoda Dekart koordinatlar sistemasi va asosiy masalalarga oid misollar iecha bilish.

  2. Berilgan nuqtadan o‘tib, berilgan vektorga perpendikulyar bo‘lgan tekislik

  tenglamasini muayan misollarda chiqa bilish.

  1. Tekislikning umumiy tenglamasi va uning xususiy hollariga misollar iechni bilish.

  2. Tekislikning kesmalar bo‘yicha tenglamasiga doir misollar iecha bilish .

  3. Berilgan uchta nuqtalardan o‘tuvchi tekislik tenglamasiga oid misollar iechni bilish.

  misollarda chiqarish.

  1. Tekislikning umumiy tenglamasi va

  uning xususiy
  hollariga misollar iechish.

  1. Tekislikning kesmalar bo‘yicha tenglamasiga doir misollar iechish .

  2. Berilgan uchta nuqtalardan o‘tuvchi tekislik tenglamasiga

  oid misollar iechish.
  Ta‘lim usuli va
  texnikasi

  Amaliy mashg‗uloti, tezkor-so‗rov, aqliy
  hujum, pinbord, suhbat, munozara, insert.

  Ta‘lim shakli

  Frontal, jamoaviy(guruhli).

  Ta‘lim vositalari

  Ma‘ruza matni, amaliy mashg‗ulot
  bo‗yicha o‗quv materiallari, proektor, axborot texnologiylari vositalari.

  Ta‘lim berish sharoiti

  Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhli shaklda ishlashga
  mo‗ljallangan auditoriya

  Manitoring va
  baholash

  Og‗zaki so‗rov, kuzatish, test.

  Oliy ta‘limning asosiy vazifalariga ko‘ra talabalarni yuksak ko‘rsatkichli ta‘limni ta‘minlash va DTS ga muvofiq ravishda xozirgi zamon ta‘limiy va kasbiy dasturlar asosida malakali kadrlar tayyorlash,hamda jamiyat talablariga


  javob beradigan, mamlakatning iqtisodiy siyosiy sotsial taraqqiyotiga munosib hissa qo‘sha oladigan yoshlarni tarbiyalash lozim,zamonaviy fan texnika texnologiya va madaniyat yutuqlariga asoslangan holda matematika o‘qitishni tashkil etish lozim.  Download 58.72 Kb.
    1   2   3
  Download 58.72 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Fizika-matematika fakulteti

  Download 58.72 Kb.