• DNK ning birlamchi strukturasi
 • Mavzu: Dezoksiribonuklein kislotasining struktura va vazifasi (DNK)
  Download 4.83 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet57/101
  Sana21.02.2023
  Hajmi4.83 Mb.
  #43090
  1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   101
  Bog'liq
  O.N. Imomov. Genetika va genomika asoslari

   
  Mavzu: Dezoksiribonuklein kislotasining struktura va vazifasi (DNK) 
  Reja: 
  1. DNK ning birlamchi strukturasi 
  2. DNK ning ikkilamchi strukturasi 
  3. DNK ning uchlamchi strukturasi 
  4. Ribonuklein kislotalar (RNK) 
   


  84 
  Oqsillarga o‘xshash DNK ham birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi strukturaga ega. 
  DNK ning birlamchi strukturasi 
  Dezoksiribonuklein kislota barcha tirik organizmlarda va ayrim viruslarda mavjud. U 
  genetik (irsiy) axborotlarni o‘zida saqlab, uni avloddan-avlodga uzatishda bevosita ishtirok etadi. 
  DNK molekulasining birlamchi strukturasida irsiy belgilar rejalashtirilgan, ular birin-ketin 
  joylashgan 
  dezoksiribonukleotidlar 
  qatoridan 
  iborat. 
  DNK 
  tarkibida 
  to‘rt 
  xil 
  dezoksiribonukleotid bo‘lib, oqsildagi aminokislotalar sonidan kam bo‘lsa ham ularning ketma-
  ket qator soni oqsildan uzun bo‘ladi. 
  DNK nukleotid qatorini ya’ni, birlamchi strukturasini aniqlash (sekvenirlash) oxirgi 
  yillarda juda yaxshi yo‘lga qo‘yilib, faqat alohida genlar emas, balki butun xromosoma 
  genlaridagi nukleotid qatori aniqlangan. Jumladan, odam genomi ham sekvenirlanib, boshqa 
  jonzotlar genomi qatorida kompyuterga joylashtirilib, bank axboroti sifatida saqlanadi. 
  Bakterifaglar DNK sining nukleotid qatori unikal, ya’ni bir marta uchrab, boshqa 
  qaytarilmaydi. Ayrim organizmlarda DNKdagi nukleotidlarning ketma-ketligi unikal bo‘lsa ham, 
  ayrim qismlarida qaytariladigan nukleotid qatori bir necha marta uchraydi (t-RNK va u-
  RNKlarning kodlovchi qismlari) jumladan, bateriyalarda. Eukariot genomlarda DNKning 60%ni 
  strukturali, ya’ni oqsil sintezini belgilovchi qismlar tashkil qiladi. Hayvon DNKsining 10-25%ini 
  tashkil qiluvchi bo‘limlar qaytariladigan nukleotid qatoridan iborat bo‘lib, ular ribosom, t-RNK, 
  gistonlar, immunoglobulinlarning genlaridan iborat. Ular DNK molekulasida bir gen ikkinchisi 
  bilan ketma-ket joylashib, ularni qaytariluvchi tandemlar deyiladi. YA’ni bir gen ikkinchi 
  gendan speyser (inglizcha spaser-oraliq) orqali ajraladilar. Qaytariladigan nukleotid qatorlari, 
  ularni satelit (kichik-sayyor) qismlaridir, bular xromosomaning sentromer qismida joylashib, 
  uning bo‘linishida va o‘zaro bog‘lanishida ishtirok etadi. 
  Tabiiy manbalardan ajratib olingan DNKlarning nukleotid tartibini o‘rganish natijasida 
  AQSH olimi CHargaff va rus akademigi A.N.Belozerskiylar qator miqdoriy qonuniyatlarni 
  aniqladilar. Bu qonuniyatlar quyidagicha ifodalanadi: 
  1. DNK molekulasidagi purin asoslari, adenin va guanin molyar konsentratsiyasini 
  yig‘indisi pirimidin asoslari-sitozin va timinning molyar konsentratsiyasi yig‘indisiga teng: 
  Pur=Pir yoki
  1  Т
  Ц
  Г
  A
  2. Adeninning molyar konsentratsiyasi timinnikiga, guaninniki esa sitozinga teng: 
  A=T, G=S yoki
  1

  T
  A

  1

  Ц
  Г


  85 
  3. DNK zanjiridagi 6-aminoguruhli asoslar miqdori 6-ketoguruhli asoslar miqdoriga teng, 
  ya’ni adenin va sitozin molyar konsentratsiyalarining yig‘indisi guanin va timin molyar 
  konsentratsiyalari yig‘indisiga teng: 
  A+S=G+T yoki
  1  T
  Г
  Ц
  A
  4. Guanin bilan sitozin molyar konsentratsiyalari yig‘indisining adenin bilan timinning 
  (DNK molekulasida yoki uratsil RNK da) molyar konsentratsiyalari yig‘indisining nisbati turli 
  manbalardagi nuklein kislotalarda turlicha bo‘ladi. Bu spetsifiklik koeffitsienti deb ataladi va 
  )
  (У
  Т
  А
  Ц
  Г


  shaklida ifodalanadi. 
  Agar, 
  Т
  А
  Ц
  Г


  ning qiymati birdan kam bo‘lsa, bunday DNK AT tipga, agar uning 
  qiymati birdan katta bo‘lsa, GS tipga kiritiladi. 
  YUksak o‘simliklar va hayvonlar DNKsi AT tipga mansub, zamburug‘lar, suvo‘tlar va 
  bakteriyalarning DNKsi ko‘pincha GS tipga mansub. Bu ko‘rsatkichlarni o‘simlik, hayvon va 
  mikroorganizmlarni taksonomik qatorini aniqlashda foydalanish mumkin. 

  Download 4.83 Mb.
  1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   101
  Download 4.83 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzu: Dezoksiribonuklein kislotasining struktura va vazifasi (DNK)

  Download 4.83 Mb.
  Pdf ko'rish