Gr ammiakdagi nh
Download 21.82 Kb.
Sana19.11.2022
Hajmi21.82 Kb.
#30899
Bog'liq
test juda kich — копия
Amir Temurning o’z davlat chegaralarini kengaytirish uchun olib 3, img20221020 10154348, 16-dars, Davlat-ramzlari, HUSNIDDIN, 2 5287436244131775076, Abdiyxamidova Soniya, Adolat kurs ishi, Barotova M kurs ishi (1), Davlatova kurs ishi, GULMIRA kurs ishi, Gʻaybullayeva Kamola kurs ishi, DILFUZA

61. 51 gr ammiakdagi (NH3) modda miqdorini aniqlang
A) 1 mol B) 2 mol C) 3 mol D) 4 mol
62. 0,3 mol miqdordagi so‘ndirilgan ohak (Ca(OH)2) massasini hisoblang
A) 22,2 gr B) 30 gr C) 16,8 gr D) 167 gr
63. N2O gazning 0,6 moli n.sh.da necha litrni tashkil qiladi?
A) 22,4 B) 13,44 C) 11,2 D) 3,36
64. 25,6 g SO2 hajmini (n.sh.) litrda toping.
A) 4,48 B) 2,24 C) 8,96 D) 11,2
65.33,6 l (n.sh.) vodorod va 11,2 l (n.sh.) azotdan iborat aralashmani massa yig‘indisini (g) toping.
A) 17 B) 46 C) 44 D) 20
66. Zichligi 2,142 gr/1 bo'lgan gazni aniqlang
A) azot B) kislorod
C) ozon D) neon
67. Geliyga nisbatan zichligi 5 bo‘lgan moddaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang
A) 2,5 B) 10 C) 5 D) 8
68. Noma’lum moddaning 9,03∙1022 ta molekulasi 6,6 gr bo‘lsa, noma’lum moddani toping?
A) ozon B) uglerod (IV) oksid
C) azot (IV) oksid D) is gazi
69. Tarkibida to‘rt mol atom kislorod atomlari saqlovchi sulfat kislota massasini (g) aniqlang.
A) 49 B) 190 C) 392 D) 98
70. Mol nisbatlari 5:2 boigan CD4 va H2O tarkibidagi neytronlar soni ayirmasi 8,5 ga teng bo‘lsa, aralashmadagi H2O ning mol miqdorini toping.
A) 4,73 B) 1,25 C) 1,75 D) 0,5
71. . Ushbu yadro reaksiyasida­gi “x ” va “y” koeffitsiyentlarni mos ravishda aniqlang.
A) 5 va 3 B) 10 va 2 C) 6 va 2 D) 6 va 3
72. Na[Al(OH)4(H2O)2] birikmasidagi akseptorning koordinatsion soni, valentligi va oksidlanish darajasini aniqlang. A) 2; 3; -2 B) 6; 6; +3 C) 4; 6; +5 D) 6; 4; +3
73.Kvant sonlar qaysi zarrachani tavsiflaydi A) atomni B) molekulani C) elektronni D) ionni
74. 3d3 elektrondan faqat magnit kvant soni bilan farqlanadigan elektronni ko’rsating. A) 3d9 B) 3d5 C) 3d7 D) 3d8
75. P+5 va P-3 ionlaridagi valent elektronlar sonini hisoblang. A) 0; 8 B) 3; 5 C) 5; 3 D) 3; 0
76. (XOH)3(PO4)2 tarkibli birikmadagi X uchun elektron konfiguratsiya 1s22s22p6 bo’lsa, X elementni aniqlang. A) Fe B) Al C) Cr D) Mn
77. Uchta teng hajmli idish olingan bo’lib, azot bilan to’lgan birinchi idishning massasi 30,6 g, kislorod bilan to’lgan ikkinchi idishning massasi 31,4 g, noma’lum gaz bilan to’lgan uchinchi idishning massasi esa 29 g. Noma’lum gazni aniqlang. A) Ne B) Ar C) O3 D) CO2
78. Xrom (III) digidroksosulfatning qanday massasida 27,09·1023 ta atom bo’ladi ? A) 40,2 B) 60,3 C) 80,4 D) 20,1
79. Tarkibida ion va qutbsiz kovalent bog‘lanish bo‘lgan moddalar juftligini ko‘rsating.
A) CaC2 va FeS2 B) CuF2 va ClF3
C) BaO2 va H2O2 D) va Ca3N2
80. ioni tarkibida 18 ta elektron bo‘lsa, E element qanday tarkibli gidrid hosil qiladi?
A) EH2 B) EH C) H2E D) EH4
81. Qaysi elementlarda 3d pog’onacha elektronlar bilan to‘la to‘lgan?
A) Ca va Fe B) Cu va As
C) Mg va S D) Sc va Ni
82. atomlaridan hosil bo`lgan birikmalarining 0,01 moldan olinganda massalari mos ravishda 0,3 g va 0,16 g bo`lsa, X va Y ni nisbiy atom massalarini aniqlang.
A) B)
C) D)
83. Teng massadagi to`la ta’sirlashishi natijasida 0,2 mol hosil bo`lsa, ortib qolgan moddalar va ularning massalarini (g) aniqlang.
A)
B)
C)
D)
84. da necha dona kislorod atomi bor?. ( )
A) B) C) D)
85. soni qiymatini emas, ga teng deb olsak, 0,4 mol normal sharoitda qancha hajmni ( ) egallaydi?.
A) 89,6 B) 8,96 C) 16,8 D) 4,48
86. molekulasida qutubli va qutubsiz kovalent bog`lar soni nisbatini aniqlang.
A) 2:1 B) 6:1 C) 3:1 D) 4:1
87. ionining elektron tuzilishi ko`rinishida bo`lgan elementning davriy jadvaldagi o`rni guruhchada bo`lsa, ion zaryadini aniqlang.
A) – 2 B) + 3 C) + 1 D) + 2
88. So`ngi elektronini kvant sonlarining matematik ifodasi asosida elementni davriy jadvaldagi o`rnini toping.

A)4 – davr va V B – guruhcha
B)3 – davr va V B – guruhcha
C)5 – davr va V B – guruhcha
D)5 – davr va IV B – guruhcha
89 . atomlarini mos ravishda
a) izotop b) izoton c) izobarlarga ajrating.
A) a – 1,2; b – 2,3; c – 2, 3
B) a – 1,2; b – 1,3; c – 2,3
C) a – 2,3; b - 1,2; c – 1, 3
D) a – 1, 3; b – 2,3; c – 1,2
90. atom va ionlarda elektronga to`lmay qolgan qobiqlar soni nechta?.
A)2, 2, 2 B) 3, 3, 2
C) 1, 1, 0 D) 1, 0, 0Download 21.82 Kb.
Download 21.82 Kb.