O'Z-'ZIDAN IQTIBOS KELTIRISHLAR 0%
Download 11.58 Kb.
bet2/3
Sana23.10.2022
Hajmi11.58 Kb.
#27890
1   2   3
Bog'liq
antiplagiat

O'Z-'ZIDAN IQTIBOS KELTIRISHLAR 0%


IQTIBOS KELTIRISHLAR 0%


ORIGINALLIK


99.13%


□'zlashtlrib ollsh — topllgan baftha numli keslshmalar ulushi, UzHnhuJjartnlng umumiy hajmiga nisbatan IqtHxjs keKirtshga k rltganlaridan taahqad.
□'z-o'zidan Iqtibos keitirlshiar —tekshlrllayotgan hujjaTdagi mualllflyokl hammualMI teksNrilayoigw hujjatnlng mua 111(1 bo'lgan manba maim frqgmentl bllan nuarushuvdil yokl dayarii iros tushuvdil main fragntendarinlng hujjatnlng umumiy hajmiga msbatan ulushi.
Iqtibos keftlrtsh — mualllfrilkl bo'lmagan. blrcq tizlrn ulardan loydalanlshni ton'll deb hisablagan matnll kesishmalaming hujjaminguinumiy hajmiga nisbatan ulushi. Hunja GOST bo'yicha qlllngan iqtibaslar. umumrfcydalanuvchl llbdalar: irie'yariy-huquqiyhujlarlar to'plamMan olingan manbalarda topllgan num fragmentlarl Idradl.
Matnll kesishma — tefcshlrtayotgqn hujjatdagi manba matnl fragmentl bilan ustma-uatyokl deyaril ustma-ust tushuwhl naam fragment!
Manba — uamda InOekslangan va tekshirlsh atkazlluHTil qidirish modulida mavjud bo'lgan hujjat-
Ori.gii’rallik — Tekshlriiayjigai’i huijat matnidagl teksHruv borgan blrorta ham manbada tnpilmagan llrqgmentlarnlng hujjatnlng umumiy hajmiga nisbatan ulushi.
O'zlashtlri b ollshlar, c*z-o'2ldan Iqtibos keltirish lar, iqtibos kennshiar -va originallik alohida ko'rsatidtTiar hlsoblanadl va jaml bo'lib I (]□%, nl beradL bu esa butun teksh irilayotgan hujjat matnlga moa keledi.
Edboringlznl dzlm tekshirilayotgan hujjatningtizimda indekslangari matnll manbalar bilan matrili keslshmalarnl topishiga qaratamtz. Surida dam yardamdil vosica hisoblanadi, trtllashtfrlb ollshlar yokl iqtibos keltlrtshlatnlng to'griligi va a'rirdlllg ni hamda tekshlrilayotgan hujjat matnll fragmentlarimng eiualliii Hrnllginl aniqlash tekshiru^hining vakolatida qoladi.

Ne

Hisobotdagi ulushi

Manba

Qidirish moduli


Download 11.58 Kb.
1   2   3
Download 11.58 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO'Z-'ZIDAN IQTIBOS KELTIRISHLAR 0%

Download 11.58 Kb.