• B) – Moddalarning massalarini hisoblang
 • C) – Quyidagi moddalarning molekulalari sonini toping.
 • D) – Test mashqlari
 • I.C – MOL – modda miqdori
  Download 0.92 Mb.
  bet11/31
  Sana20.02.2023
  Hajmi0.92 Mb.
  #42965
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31
  Bog'liq
  1-kitobcha
  6 Mavzu, Hozirgi vaqtda viruslarni yo, Scan 05 fev 23 18·22·46, 63a15003dce33, Rangni tasvirlovchi modellar, 9-May Xotira va qadrlash kuni ssenari
  I.C – MOL – modda miqdori.
  Avogadro soni bo’yicha hisoblashlar.


  A) – Quyidagi moddalar miqdorlarini (mol) aniqlang.

  ___ a) 24 g Ca


  ___ b) 9,8 g Si
  ___ c) 93 g P4
  _____ d) 29,7 g N2O5
  ___ e) 2,2 g NaOH
  ___ f) 12,4 g Ca3(PO4)2
  ___ g) 87,6 g BaCl2∙2H2O


  B) – Moddalarning massalarini hisoblang.

  ___ a) 4 mol Fe


  _____ b) 0,5 mol HPO3
  ___ c) 15 mol HNO3
  _____ d) 0,06 mol KOH
  ___ e) 0,45 mol Mg(NO3)2
  _____ f) 1,25 mol CuSO4 ∙ 5H2O
  ___ g) 0,025 (NH4)Fe(CO3)2∙10H2O


  C) – Quyidagi moddalarning molekulalari sonini toping.

  ___ a) 2,5 mol Hg


  ___ b) 0,85 mol H2SO4
  _____ c) 1,25 mol CO2
  ___ d) 8 g NaOH
  ___ e) 1,08 g HCN
  ___ f) 1 kg NH3
  ___ g) 36,9 g MgSO4∙7H2O


  D) – Test mashqlari.

  1. Massasi 5,4 g bo’lgan metall namunasida alyuminiy moddasining qanday miqdori bor?


  A) 0,1 B) 0,2 C) 0,4 D) 0,6

  2. Massasi 16 g bo’lgan SO2 qancha miqdor modda bor?


  A) 0,15 B) 0,30 C) 0,45 D) 0,25

  3. 0,35 mol K2SO4 ning massasini aniqlang.


  A) 25 B) 28,7 C) 60,9 D) 106

  4. Massasi 12,8 g bo’lgan molekulyar kisloroddagi modda miqdorini aniqlang.


  A) 0,08 B) 0,16 C) 0,32 D) 0,4

  5. Miqdori 0,8 mol bo’lgan moddadagi osh tuzi massasini aniqlang.


  A) 46,8 B) 54,6 C) 49,2 D) 58,4

  6. Massasi 20 g bo’lgan kalsiy karbonatda ato-mar kislorod moddasidan qanday miqdorda bor?


  A) 0,20 B) 0,80 C) 0,45 D) 0,6

  7. Massasi 66 g bo’lgan kaliy pirofosfat K4P2O7 dagi atomar kaliy moddasining miqdorini aniqlang.


  A) 0,8 B) 0,4 C) 0,6 D) 0,24

  8. Massasi 48 g bo’lgan molekulyar bromda nechta struktur birlik (molekula soni) bor.


  A) 1,2∙1023 B) 9,03∙1022
  C) 1,81∙1023 D) 2,4∙1023

  9. Massasi 19,2 g bo’lgan ozonda – O3 da kislorodning qancha atomi bor?


  A) 6 ∙1023 B) 7,23 ∙1024
  C) 7,2 ∙1023 D) 6 ∙1024

  10. Oltingugurt(VI)oksidining qanday miqdorida oltingugurtning massasi 48 g bo’lgan piritdagi FeS2 kabi bo’ladi?


  A) 0,16 B) 0,2 C) 0,4 D) 0,8

  11. Qaysi modda bir mol keladi?


  A) 11 g CO2 B) 8,8 g FeS
  C) 48 g ozon D) 96 g sulfat kislota

  12. 6,02٠1024 dona kislorod atomlari tutgan glukozaning massasini hisoblang.


  A) 640 B) 300 C) 480 D) 160

  13. Massasi 4,9 g bo’lgan ortofosfat kislota tarkibidagi kislo­rod atomlari soni qancha bo’ladi? [(P) = 31]


  A) 0,55٠1023 B) 1٠1023
  C) 1,2٠1023 D) 3٠1023

  14. Yer qobig’i massasining 0,99% vodorod va 8,87% alyuminiydan iborat. Undagi alyuminiyning har bir atomiga vodorodning nechta atomi to’g’ri keladi?


  A) 3 B) 6 C) 9 D) 0,33

  15. Besh mol kaliy permanganat tarkibidagi kislorod elementi necha gramm miqdordagi suv tarkibida bo’ladi?


  A) 90 B) 180 C) 360 D) 45

  16. Odam organizmida o’rtacha 4,5 g miqdorda temir bo’lib, uning 32,5% i qorataloq tarkibida bo’ladi. Qorataloq tarkibidagi temir atomlarining sonini toping.


  A) 1,57٠1022 B) 1,57٠1024
  C) 3,25٠1023 D) 1,08٠1022
  17. Faraz qilingki, tarozining chap pallasiga 12,04٠1023 dona oltingugurt atomlari, o’ng pallasiga esa huddi shuncha kislorod atomlari joylashtirilgan. Tarozi pallalarini muvozanatga keltirish uchun nima qilish kerak?
  A) o’ng pallaga 12,04٠1023 dona oltingugurt atomlari qo’shish kerak
  B) o’ng pallaga 6,02٠1023 dona kislorod atomlari qo’shish kerak
  C) chap pallaga 12,04٠1023 dona kislorod atomlari qo’shish kerak
  D) o’ng pallaga 6,02٠1023 dona oltingugurt atomlari qo’shish kerak

  18. Tabiiy shifobaxsh suvlar tarkibida Fe2+ ionlari mavjud bo’lib, ularning 1 l suvdagi miqdori 90 mg ni tashkil etadi. 20 ml suvdagi Fe2+ ionlari sonini toping.


  A) 1,075٠1019 B) 2,075٠1019
  C) 1,94٠1019 D) 12,04٠1019

  19. Dengiz suvlarining 1 litri tarkibida 1,2 g kalsiy ionlari bo’lishi aniqlangan bo’lsa, 100 ml dengiz suvidagi Ca2+ ionlari sonini toping.


  A) 1,8٠1020 B) 1,8٠1019
  C) 1,8٠1021 D) 1,8٠1022

  20. Odam organizmining (o’rtacha massa 70 kg) 2% ini kalsiy tashkil etib, uning 0,5% miqdori qon tarkibida bo’ladi. Qon tarkibidagi kalsiy ionlarining sonini toping.


  A) 0,887٠1023 B) 1,05٠1023
  C) 0,887٠1021 D) 4,15٠1021

  21. Tarozida tortish mumkin bo’lgan minimal massa 10-8 g ga teng. Shunday massaga ega bo’lgan kumush namunasida nechta atom bo’ladi?


  A) 0,56٠1016 B) 5,6٠1013
  C) 6,02٠1015 D) 197٠1015

  22. Bir choy qoshiq suv (v = 2 ml) da nechta molekula bo’ladi?


  A) 2,2٠1022 B) 6,7٠1022
  C) 7,2٠1022 D) 12٠1022

  23. 3,48 g Fe2(SO4)3٠10H2O da nechta kislorod atomi bor?


  A) 5,3٠1022 B) 3,67٠1022
  C) 7,95٠1022 D) 3,4٠1022

  24. Massasi 5 g bo’lgan tanga tarkibida 63% mis metalli bo’lsa, undagi mis atomlari sonini toping.


  A) 1,2٠1023 B) 2,96٠1022
  C) 0,8٠1022 D) 4,4٠1022
  25. Tarkibida 9,03٠1023 ta kislorod atomi bo’lgan sulfat kislotaning massasi necha gramm keladi?
  A) 73,5 B) 147 C) 42,6 D) 36,75

  26. Necha ml etil spirti C2H5OH (p = 0,8 g/ml) 108 g suvga qo’shilganda ikkala modda tarkibi-dagi vodorod atomlari miqdori bir xil bo’ladi?


  A) 90 B) 100 C) 115 D) 160
  27. Teng hajmli ikki kolbalardan biri 2,408 ∙1024 ta suv molekulasi, ikkinchisi esa 4,67∙1023 ta benzol – C6H6 molekulasi bilan to’ldirilgan. Benzolning zichligini aniqlang.
  A) 0,78 B) 0,84 C) 0,89 D) 1,19

  28. Bir xil hajmli ikkita kolbaning birini zichligi 1,28 g/ml bo’lgan qandaydir bir organik kislota, ikkinchisini suv bilan to’ldirishga 12,95∙1023 ta kislota va 4,214∙1024 ta suv molekulalari sarflandi. Kislotani aniqlang.


  A) HCOOH B) CH3COOH
  C) HOOC-COOH D) CH2(NH2)COOH

  29. Massasi 12,6 g bo’lgan ammoniy bixromat (NH4)2Cr2O7 tarkibidagi azot atomlari sonini aniqlang.


  A) 6٠1022 B) 2,4٠1023 C) 1,2٠1023 D) 3٠1023

  30. 1877 yil topilgan “Amudaryo hazinasi”dagi noyob bilakuzuk 180 g keladi. Agar undagi oltinning massa ulushi 92 % ni tashkil qilsa, bilakuzuk tarkibida necha dona oltin atomi bor.


  A) 6,02 ·1023 B) 7,24 ·1023
  C) 4,56 ·1023 D) 5,06 ·1023

  31. Katta yoshdagi odamning jigari 1500 g keladi. Uning tarkibida 0,0267% temir bo’ladi. Jigarda 500 mingta gepatotsit (jigar hujayrasi) bo’lsa, har bir gepatotsit tarkibidagi temir atomlari sonini toping.


  A) 7,45 ∙1017 B) 8,61 ∙1015
  C) 4,82 ∙1016 D) 7,45 ∙1015

  32. 25 ta chang zarrachasi 1 mg keladi. Chang zarrachasida 59% kislorod bo’lsa, bitta chang zarrachasidagi kislorod atomlari sonini toping.


  A) 6,67∙1016 B) 88,8∙1018
  C) 66,7∙1017 D) 8,88∙1017

  33. Dengiz suvining bir tomchisida 180 milliardga yaqin temir atomlari bor. Dengiz suvidan 20 tomchisining massasini 1 g deb olib, dengiz suvining 100 tonnasidagi temirning massasini (g) hisoblab toping.


  A) 0,0335 B) 0,15 C) 3,35∙10-4 D) 0,00335
  34. 0,3 mol XO3 va 0,2 mol X2O3 birikmalarida hammasi bo’lib 36,4 g X mavjud. X’ning atom massasini aniqlang. (g/mol).
  A) 27 B) 32 C) 52 D) 56

  35. 0,2 mol XO2 birikmasi 9,2 g bo’lsa, 1 mol X2O5 necha g keladi?


  A) 46 B) 92 C) 108 D) 54

  36. CO va CO2 aralashmasi tarkibida 64% kislorod mavjud. Aralashmadagi karbonat angidridning massa ulushini toping.


  A) 57,12 B) 38,89 C) 61,11 D) 44,0

  37. 51,8 g rux digidrofosfatda Zn(H2PO4)2 necha dona atom mavjud?


  A) 1,8٠1024 B) 4,8٠1022
  C) 1,2٠1023 D) 6٠1024

  38. 4,5 mol sulfat kislota va 0,75 mol glukoza tarkibidagi atomlar sonining o’zaro qanday nisbatda bo’ladi?


  A) 2 : 1 B) 1 : 3,5 C) 3,5 : 2 D) 1 : 1
  39. 3 mol bertole tuzi va 0,5 mol kristallik soda tarkibidagi kislorod atomlari o’zaro qanday nisbatda bo’ladi?
  A) 2,3 : 1 B) 2 : 3,5 C) 1,8 : 1,3 D) 1,5 : 1

  40. Tarkibida bir atom oltingugurtga uch atom kislorod to’g’ri keladigan modda ma’lum. Ikkala boshlang’ich modda to’liq reaksiyaga kirishishi uchun ularni qanday nisbatda olish kerak?


  1) 2 g : 3 g
  2) 2 m.a.b : 3 m.a.b
  3) 0,63∙1022 : 18,9∙1021
  A) 1, 3 B) 1, 2 C) 1 D) 1, 2, 3

  Download 0.92 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31
  Download 0.92 Mb.