Testlar - 1996-2003 yillar. (Axborotnoma)
Download 0.92 Mb.
bet12/31
Sana20.02.2023
Hajmi0.92 Mb.
#42965
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31
Bog'liq
1-kitobcha
6 Mavzu, Hozirgi vaqtda viruslarni yo, Scan 05 fev 23 18·22·46, 63a15003dce33
Testlar - 1996-2003 yillar. (Axborotnoma).

1. (97-5-41). “Mol” degan tushuncha nimani anglatadi?


A) grammlarda ifodalangan massa
B) g/mol da, ifodalangan massa
C) molda ifodalangan miqdor
D) litrda ifodalangan hajm
E) l/mol da ifodalangan hajm

2. (97-10-130). "Mol" nima?


1) bir dona molekulaning massasi
2) bir dona atomning massasi
3) moddaning miqdori
4) 6,02·1023 dona atom yoki molekula
A) 1 B) 2 C) 2 va 3 B) 3 va 4 E) 4
3. (97-11-197). 85 g ammiak necha mol miqdorni tashkil etadi?
A) 4,5 B) 5,0 C) 5,5 D) 9 E) 8,3

4. (97-11-193). 3 g uglerod necha gramm-atom (mol) miqdorni tashkil etadi?


A) 0,5 B) 0,3 C) 0,25 D) 0,03 E) 3

5. (96-1-2). Massasi 25 g bo’lgan kalsiy karbonatdagi modda miqdori (mol) qanday bo’ladi?


A) 0,4 B) 0,25 C) 0,35 D) 0,5 E) 0,6

6. (97-11-194). Og’irligi 13,5 g bo’lgan aluminiydan yasalgan choy qoshig’i necha gramm-atomni tashkil etadi?


A) 13,5 B) 6,75 C) 1,35 D) 0,675 E) 0,5

7. (97-11-195). 10 g vodorod, 128 g mis, 54 g kumush va 3,0 g uglerod berilgan. Shu moddalar gramm-atomlari ortib borish tartibida joylashgan qatorni aniqlang:


A) uglerod, kumush, mis, vodorod
B) vodorod, kumush, uglerod, mis
C) mis, vodorod, uglerod, kumush
D) kumush, uglerod, vodorod, mis
E) vodorod, mis kumush, uglerod

8. (97-11-141). 157,5 g nitrat kislotada necha gramm-molekula (mol) modda bo’ladi?


A) 2,0 B) 2,5 C) 3 D) 1,5 E) 3,5

9. (97-7-42). Vodorod xloridning qanday miqdorida 3 mol xlor mavjud?


A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7

10. (00-5-23). Temir ammoniy achchiqtosh Fe(NH4)2(SO4)2∙6H2O ning 2,5 mol miqdoridagi kislorod atomlari nisbiy massasini hisoblang.


A) 560 B) 224 C) 320 D) 240 E) 400

11. (97-5-43). 3,5 mol kalsiy tarkibida nechta atom mavjud?


A) 1,2٠1024 B) 2,4٠1024 C) 6,0٠1023
D) 2,1٠1024 E) 1,8٠1024

12. (96-13-42). 3٠1024 dona kislorod atomlari tutgan ozon necha gramm bo’ladi?


A) 64 B) 80 C) 48 D) 96 E) 56

13. (97-1-2). Massasi 2,52 g bo’lgan ammoniy bixromat (NH4)2Cr2O7 tarkibidagi azot atomlari sonini aniqlang.


A) 1,2٠1022 B) 4,8٠1022 C) 1,2٠1023
D) 6٠1022 E) 4,2٠1023
14. (97-3-4). 1 mol tetrafosfor va 2 mol ozondagi atomlar sonining nisbatini toping.
A) 1 : 2 B) 1 : 1,5 C) 1 : 1
D) 2 : 1 E) 1,5 : 2

15. (96-1-4). Massasi 9,8 g bo’lgan ortofosfat kislota tarkibidagi kislo­rod atomlari soni qancha bo’ladi? [(P) = 31]


A) 1,1٠1023 B) 2,0٠1023 C) 4,4٠1023
D) 2,4٠1023 E) 6,0٠1023

16. (96-10-1). Yer qobig’i massasining 47,2% kislorod va 8,87% aluminiydan iborat. Undagi aluminiyning har bir atomiga kislorodning necha atomi to’g’ri keladi? [(Al) = 27]


A) 15 B) 12 C) 9 D) 6 E) 3

17. (99-10-24). Modda miqdori 2 mol bo’lgan [Ni(NH3)6]Cl2 – geksaamminnikel(II)-xloridning massasini (g) hisoblang.


A) 46,4 B) 232 C) 696 D) 464 E) 502

18. (97-2-2). 10 mol (1) xlor; (2) vodorod; (3) vodorod xloridlarning massasi (g) keltirilgan qatorni ko’rsating.


A) 35,5; 2; 36,5 B) 355; 20; 365
C) 71; 10; 365 D) 710; 20; 365
E) 730; 20; 710

19. (97-11-39). Oltingugurt va temir kukuni 8:14 og’irlik nisbatda bo’lsa, ularning mol nisbatlari qanday bo’ladi.


A) 8:14 B) 4:7 C) 2:1 D) 1:1 E) 1:2

20. (97-11-140). Besh mol kaliy sulfat tarkibidagi kaliy elementi necha gramm miqdordagi kaliy xlorid tarkibida bo’ladi?


A) 750 B) 740 C) 745 D) 755 E) 760

21. (03-2-42). Faraz qilingki, tarozining chap pallasiga 12,04٠1023 dona temir atomlari, o’ng pallasiga esa huddi shuncha kremniy atomlari joylashtirilgan. Tarozi pallalarini muvozanatga keltirish uchun nima qilish kerak?


A) chap pallaga 12,04٠1023 dona temir atomlari qo’shish
B) o’ng pallaga 6,02٠1023 dona kremniy atomlari qo’shish
C) chap pallaga 12,04٠1023 dona kremniy atomlari qo’shish kerak
D) o’ng pallaga 6,02٠1023 dona temir atomlari qo’shish kerak
E) chap pallaga 6,02٠1023 dona kremniy atomlari qo’shish

22. (03-2-43). Odam organizmida o’rtacha 4,5 g miqdorda temir bo’lib, uning 65% i qon tarkibida bo’ladi. Qon tarkibidagi temir atomlarining sonini toping.


A) 3,14٠1022 B) 3,15٠1024 C) 6,5٠1023
D) 6,02٠1023 E) 2,15٠1022

23. (03-2-44). Tabiiy shifobaxsh suvlar tarkibida Fe2+ ionlari mavjud bo’lib, ularning 1 l suvdagi miqdori 100 mg ni tashkil etadi. 100 ml suvdagi Fe2+ ionlari sonini toping.


A) 1,075٠1020 B) 2,075٠1020 C) 6,02٠1020 D) 2,03٠1020 E) 12,04٠1020

24. (03-2-45). Dengiz suvlarining 1 litri tarkibida 1,27 g magniy ionlari bo’lishi aniqlangan bo’lsa, 100 ml dengiz suvidagi Mg2+ ionlari sonini toping.


A) 2,18٠1021 B) 3,18٠1021 C) 3,18٠1022
D) 3,18٠1023 E) 2,18٠1023

25. (03-2-46). Odam organizmining (o’rtacha massa 70 kg) 2% ini kalsiy tashkil etib, uning 99% miqdori suyak va tishlar tarkibini tashkil etadi. Suyak va tishlar tarkibidagi kalsiy ionlarining sonini toping.


A) 1,77٠1025 B) 2,1٠1025 C) 1,77٠1023
D) 8,3٠1023 E) 7,17٠1025

26. (99-6-30). Tarozida tortish mumkin bo’lgan minimal massa 10-8 g ga teng. Shunday massaga ega bo’lgan oltin namunasida nechta atom bo’ladi?


A) 0,3٠1012 B) 3٠1013 C) 6,02٠1015
D) 6,02٠1031 E) 197٠1015

27. (97-3-1). Necha (g) ozonda 3٠1024 dona molekula bor?


A) 144 B) 240 C) 195
D) 225 E) 270

28. (98-9-34). Bir tomchi suv (v = 0,03 ml) da nechta molekula bo’ladi?


A) 8٠1020 B) 3٠1021 C) 6٠1023
D) 2٠1020 E) 1٠1021

29. (96-8-83). 1 ml suvda nechta molekula bor? (p = 1 g٠sm-3)


A) 2٠1023 B) 3,34٠1022 C) 4,0٠1022
D) 4,5٠1023 E) 4,5٠1022

30. (00-5-11). Hajmi 1 l bo’lgan suv (p = 1 g/ml) tarkibidagi molekulalar sonini hisoblang.


A) 6,02٠1023 B) 3,34٠1024 C) 3,34٠1025
D) 6,02٠1026 E) 55,56
31. (99-4-2). 1,505٠1024 dona suv molekulasining massasini (g) va 6,02٠1022 dona suv molekulasi-ning miqdorini (mol) toping.
A) 36; 0,01 B) 40; 1,0 C) 45; 0,1
D) 0,45; 10 E) 3,6; 2,5

32. (99-3-34). 0,04 mol natriy oksiddagi natriy atomlarining sonini hisoblab toping.


A) 4,8٠1022 B) 6,02٠1023 C) 2,4٠1022
D) 3٠1023 E) 3,8٠1022

33. (98-8-62). Odam tanasining 72% ini kislorod tashkil etsa, og’irligi 70 kg bo’lgan tanadagi kislorodning atomlar soni va miqdori qanchaga teng bo’ladi?


A) 3100; 2٠1027 B) 3,15٠103; 1,9٠1027
C) 1575; 1,9٠1027 D) 9,5٠103; 1,9٠1027
E) 3,2٠103; 2,0٠1027

34. (96-7-1). 32 g oltingugurt (IV) oksidida nechta mole­kula bor?


A) 6٠1023 B) 3٠1023 C) 3٠1022
D) 9٠1023 E) 6٠1022

35. (99-2-31). 6,02٠1021 kislorod molekulasining modda miqdorini hisoblang.


A) 1 B) 0,1 C) 0,01 D) 0,5 E) 0,2

36. (96-13-75). Vodorod xloridning 3,65 grammida nechta molekula bor?


A) 6٠1023 B) 6٠1022 C) 3٠1023
D) 6٠1024 E) 3٠1022

37. (96-15-87). Necha gramm geliydagi moleku-lalar soni 4,5 gramm suvdagi molekulalar soniga teng bo’ladi?


A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0,5

38. (98-10-6). 2-metilpropanning (CH3)3CH 0,5 mol miqdoridagi uglerod atomlari sonini hisoblang.


A) 3٠1023 B) 9٠1023 C) 1,2٠1024
D) 3٠1024 E) 6٠1023

39. (01-11-21). Yil davomida odamzod 7 kg osh tuzini iste’mol qilishi ma’lum bo’lsa, har kuni kishi organizmi qabul qilgan anion sonini toping.


A) 1,56٠1022 B) 2,05٠1023 C) 1,97٠1022
D) 2,05٠1022 E) 1,97٠1023

40. (01-9-4). Massasi 6,3 g bo’lgan ammoniy bixromat tarkibidagi vodorod va kislorod atomlari sonining nisbatini hisoblang.


A) 1,14:1 B) 1,5: 0,9 C) 0,9:1,5
D) 1: 0,85 E) 0,88:1
41. (01-8-6). Tarkibida 1,2٠1024 ta kislorod atomlari bo’lgan aluminiy oksidning Al2O3 massasini (g) toping.
A) 20,4 B) 204 C) 6,8 D) 68 E) 10,2

42. (01-7-3). Massasi 5 g bo’lgan tanga tarkibida 24% nikel metalli bo’lsa, undagi metall atomlari sonini toping.


A) 1,0٠1023 B) 1,6٠1023 C) 0,8٠1022 D) 4,4٠1022 E) 1,2٠1022

43. (01-6-42). Tarkibida 6,02٠1021 ta vodorod atomi bo’lgan Ba(OH)2 bariy gidroksidning massasi qancha?


A) 0,86 B) 1,92 C) 2,32 D) 3,41 E) 3,57

44. (01-5-58). Tarkibida 3,01٠1023 ta kislorod atomi bo’lgan aluminiy gidroksidning massasi necha gramm keladi?


A) 76 B) 39 C) 13 D) 97 E) 111

45. (01-3-75). 2 mol suvda nechta vodorod atomi mavjud?


A) 6٠1024 B) 12٠1023 C) 24٠1023 D) 3٠1023 E) 6٠1023

46. (01-3-76). 1,5 mol fosfor(V) oksid (P4O10) da nechta kislorod atomi bor?


A) 6٠1024 B) 12٠1023 C) 18٠1023
D) 9٠1024 E) 16٠1022

47. (01-3-77). 6,96 g Fe2(SO4)3٠10H2O da nechta vodorod atomi bor?


A) 44٠1022 B) 13,2٠1022 C) 14,4٠1022
D) 16٠1022 E) 22٠1022

48. (01-3-78). 24,5 g bertole tuzida nechta xlor atomi bor?


A) 18٠1024 B) 3,6٠1023 C) 12٠1022
D) 36٠1023 E) 12٠1023

49. (01-3-79). 1,5 mol Cl2O va 3 mol N2O dagi kislorod atomlarining nisbatini toping.


A) 1:2 B) 1:3 C) 1:4 D) 1:5 E) 1:6

50. (03-1-41). 1,204 ∙1023 dona kislorod bo’lgan mis kuporosining CuSO4∙ 5H2O massasini aniqlang.


A) 5,5 B) 16,2 C) 3,2 D) 6,4 E) 12,8

51. (03-1-43). 0,2 mol KCl va 0,3 mol MgCl2 aralashmasidagi xlorning massa ulushi (%) nechaga teng?


A) 33 B) 45 C) 56 D) 65 E) 73

52. (03-1-48). 5 g NH3 dagi azot atomlarining soni 5 g ammoniy sulfatdagi azot atomlarining sonidan necha marta ko’p?


A) 2,3 B) 3,1 C) 3,5 D) 3,9 E) 5,4

53. (03-2-34). 2 mol suv va ikki mol H2SO4 dagi atomlar sonining nisbatini toping.


A) 1: 2,33 B) 1: 2,5 C) 1: 2
D) 1:1,5 E) 1:1,17

54. (03-2-35). 3 mol oltingugurt(IV) oksid va 3 mol karbonat kislotadagi atomlar sonining nisbatini toping.


A) 1:1,5 B) 1:1 C) 1:2
D) 1:2,5 E) 1:2,33

55. (03-2-36). 0,5 mol N2O5 va 1,5 mol Na2O dagi atomlar sonining nisbatini toping.


A) 1:1,3 B) 1: 2,3 C) 1:1,5
D) 3,5: 0,5 E) 1: 2

56. (03-2-37). 1,25 mol Fe2O3 va 2,25 mol Al2O3 dagi atomlar sonining nisbatini toping.


A) 1:1,2 B) 1:1,8 C) 1:1,5
D) 1:2,5 E) 1:2,2

57. (03-2-38). 1,75 mol Cl2O5 va 0,75 mol Mn2O7 dagi atomlar sonining nisbatini toping.


A) 1,8:2 B) 1:1,8 C) 1,8:1
D) 2:1 E) 1,5:1

58. (03-2-39). 0,25 mol N2O va 0,5 mol Fe(OH)3 dagi atomlar sonining nisbatini toping.


A) 1: 2,7 B) 1: 3,7 C) 1: 4,7
D) 1:1 E) 0,25: 0,5

59. (03-2-40). 0,75 mol V2O3 va 1 mol KClO3 dagi atomlar sonining nisbatini toping.


A) 1:1,6 B) 1:1,4 C) 1:1,5
D) 1:1,3 E) 1:1,7

60. (03-2-41). 3 mol Cl2O va 2 mol N2O3 dagi atomlar sonining nisbatini toping.


A) 1:1,1 B) 1:2,1 C) 1:1,2
D) 1:1,3 E) 2:1,0

61. (96-3-1). 6 g sirka kislotasidagi CH3COOH molekulalar sonini aniqlang.


A) 6,02٠1023 B) 3,62٠1023 C) 3,01٠1023
D) 6,02٠1022 E) 3,02٠1022

62. (97-3-39). Qaysi moddadagi zarrachalar soni Avogadro doimiysiga teng bo’ladi?


A) 11 g uglerod B) 54 g temir C) 18 g suv
D) 18 g kislorod E) 96 g sulfat kislota
63. (03-2-42*). Faraz qilingki, tarozining chap pallasiga 12,04 ∙1023 dona temir atomlari, o’ng pallasiga esa huddi shuncha kremniy atomlari joylashtirilgan. Tarozi pallalarini muvozanatga keltirish uchun nima qilish kerak?
A) chap pallaga 12,04 ∙1023 dona temir atomlari qo’shish kerak
B) o’ng pallaga 12,04 ∙1023 dona kremniy atomlari qo’shish kerak
C) chap pallaga 12,04 ∙1023 dona kremniy atomlari qo’shish kerak
D) o’ng pallaga 12,04 ∙1023 dona temir atomlari qo’shish kerak
E) chap pallaga 6,02 ∙1023 dona kremniy atomlari qo’shish kerak

64. (96-3-5). Necha gramm vodorod bromidda 10,3 g natriy bromiddagi kabi molekulalar soni bo’ladi? [Br = 80; Na = 23].


A) 2,01 B) 4,05 C) 8,1
D) 16,2 E) 18,21

65. (02-1-2). Bir gramm vodorod gazidagi atomlar soniga teng atomlarga ega bo’lish uchun necha gramm temir olish kerak?


A) 14 B) 28 C) 56 D) 52 E) 26

66. (02-1-3). Bir dm3 suvda necha dona vodorod va kislorod atomlari bo’ladi?


A) 6,02٠1023 B) 3,34٠1026 C) 1,0٠1026
D) 6,68٠1025 E) 3,34٠1025

67. (02-1-4). Tarkibida 60% gacha aluminiy oksid tutgan boksitning 127,5 g miqdorida necha dona aluminiy atomlari bo’ladi?


A) 3,0٠1023 B) 1,20٠1024 C) 1,50٠1022
D) 9,0٠1023 E) 6,0٠1023

68. (02-6-19). 0,03 g suv tarkibidagi molekulalar sonini hisoblang.


A) 3٠1021 B) 1٠1021 C) 1,8٠1020
D) 1,5٠1022 E) 6,02٠1019

69. (99-6-42). Agar nisbiy atom massa birligi qiymati sifatida uglerod izotopi-12 massasining 1/12 qismini emas, 1 atom uglerod massasi 12 ni qabul qilsak moddaning bir mol miqdorining massasi o’zgaradimi?


A) o’zgarmaydi
B) 12 marta kattalashadi
C) 12 marta kamayadi
D) modda tarkibiga kiruvchi elementlar massalariga qarab o’zgaradi
E) elementlar izotoplari massasiga qarab o’zgaradi
70. (03-7-61). Nisbiy atom massaning o’lchov birligi qilib C12 uglerod izotopi massasining 1/12 qismi emas, balki 1/4 qismi qabul qilindi deylik. U holda 1 mol modda massasi qanday o’zgaradi?
A) 2 marta ortadi B) 3 marta ortadi
C) o’zgarmaydi D) 4 marta ortadi
E) 3 marta kamayadi

71. (00-4-15). Temir va kislorod atomlaridan 6,02∙1023 donadan bo’lgan temir(II) sulfat – FeSO4 va pirit aralashmasi massasini (g) toping.


A) 64 B) 128 C) 120 D) 60 E) 192

72. (03-4-8). Temir oltingugurt bilan 7:4 nisbatda birikadi. Quyidagilardan qaysi biri to’g’ri ifodalangan?


1) 7 m.a.b. : 4 m.a.b.
2) 7 g : 4 g
3) 7∙1022 : 4∙1022
A) 2, 3 B) 1, 2 C) 1 D) 2 E) 1, 2, 3

73. (03-4-9). Tarkibida ikki atom misga bir atom kislorod to’g’ri keladigan modda ma’lum. Ikkala boshlang’ich modda to’liq reaksiyaga kirishishi uchun ularni qanday nisbatda olish kerak?


1) 8 g : 1 g
2) 8 m.a.b. : 1 m.a.b.
3) 3,76 ∙1022 : 18,8 ∙1021
A) 1, 3 B) 1, 2 C) 2 D) 1 E) 1, 2, 3

Download 0.92 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31
Download 0.92 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTestlar - 1996-2003 yillar. (Axborotnoma)

Download 0.92 Mb.