I – kimyodan asosiy tushunchalar
Download 0.92 Mb.
bet24/31
Sana20.02.2023
Hajmi0.92 Mb.
#42965
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31
Bog'liq
1-kitobcha
6 Mavzu, Hozirgi vaqtda viruslarni yo, Scan 05 fev 23 18·22·46, 63a15003dce33, Rangni tasvirlovchi modellar, 9-May Xotira va qadrlash kuni ssenari
Gaz aralashmalari.

1. (99-10-25). "Qaldiroq gaz" ning tarkibini ko’rsating.


A) H2 + (O) B) H2 + O2 C) H2 + 2O2
D) H2 + Cl2 E) 2H2 + O2
2. (02-3-41). Qaysi gazlar aralashmasi havodan yengil?
1) havo va kislorod
2) nam havo
3) havo va uglerod (II) oksid
4) uglerod(II) oksid va azot
5) havo va uglerod (IV) oksid
A) 2,3,4 B) 1,3,4 C) 2,3,5
D) 3,4,5 E) 1,2,3

3. (02-3-53). Ozon va kislorod aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 16,4 ga teng. Aralashmadagi kislorod va ozonning hajmlar nisbatigi toping.


A) 19:1 B) 17:1 C) 17:2 D) 16:1 E) 17:3

4. (01-5-28). Hajmi bo’yicha 60% CH4, 30% C2H6, 10% C3H8 dan iborat gazlar aralashmasining o’rtacha nisbiy molekulyar massasini hisoblang.


A) 16 B) 30 C) 44 D) 23 E) 34

5. (01-5-29). Vodorodga nisbatan zichligi 14,5 bo’lgan azot va kisloroddan iborat gazlar aralashmasi tarkibidagi har bir moddaning prosent tarkibini toping.


A) 75 va 25 B) 25 va 75 C) 60 va 40
D) 50 va 50 E) 40 va 60

6. (97-11-187). 7 litr kislorodga 8 litr azot aralishtirilgan. Aralashmaning n.sh. dagi og’irligini (g) aniqlang.


A) 10 B) 15 C) 25 D) 20 E) 16

7. (99-7-42). Ozon va kislorod aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 18 ga teng. Aralash-madagi har bir gazning massa ulushini toping.


A) 0,25 va 0,75 B) 0,40 va 0,60
C) 0,33 va 0,67 D) 0,50 va 0,50
E) 0,75va 0,25
8. (02-8-38). Hajmi 5 l bo’lgan va vodorodga nisbatan zichligi 10 bo’lgan kislorod-vodorod aralashmasini tayyorlash uchun (n.sh.) har bir gazdan necha litrdan olish kerak?
A) 3 l O2 va 2 l N2 B) 2 l O2 va 3 l H2
C) 2,5 l O2va 2,5 l H2 D) 4 l O2 va 1 l H2
E) 1 l O2 va 4 l N2

9. (03-11-42). Vodorodga nisbatan zichligi 35 ga teng bo’lgan 16 l SO2 va SO3 gazlari aralashma-sidagi har bir gazning hajmini (l) toping.


A) 62,5; 37,5 B) 10; 6 C) 6; 10
D) 64; 80 E) 5; 4

10. (96-15-111). Teng hajmdagi geliy bilan kislorod aralashmasi-ning havoga nisbatan zichligini toping.


A) 0,31 B) 0,62 C) 0,93 D) 1,24 E) 1,55

11. (01-11-48). Gazlar aralashmasining 2%i azot molekulalaridan iborat. 2 litr aralashmadagi azot molekulalari sonini (n.sh.) hisoblang.


A) 5 ·1020 B) 1,1·1022 C) 0,5 ·1020
D) 1,1·1021 E) 5 ·1021

12. (02-8-34). 2,8 m3 kislorod va 5,6 m3 azotdan iborat aralashmadagi (n.sh.) molekulalar sonini hisoblang.


A) 3,34 ·1026 B) 2,26 ·1026 C) 2,56 ·1025
D) 3,01·1023 E) 6,02 ·1023

13. (97-12-61). Kislorod-ozon aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 16,4 ga teng. Aralashmadagi kislorodning hajmiy ulushini (%) hisoblang.


A) 95 B) 93 C) 97 D) 89 E) 87
14. (00-3-34).Vodorod va azotdan iborat aralash-mada azotning hajmiy ulushi 11,7%, vodorod-ning hajmiy ulushi 88,3 % bo’lsa, gazlarning aralashmadagi massa ulushlarini aniqlang (%).
A) 30 va 70 B) 25 va 75 C) 35 va 65
D) 40 va 60 E) 20 va 80

15. (01-6-1). Tarkibi hajm bo’yicha 60% karbonat angidrid, 20% azot va 20% argondan iborat gazlar aralashmasining o’rtacha molekulyar massasi qancha bo’ladi?


A) 28 B) 40 C) 38 D) 32 E) 36

16. (01-8-21). Tarkibida 20% azot va 40% dan kislorod va geliy bo’lgan aralashmaning 22,4 m3 miqdorining massasini (kg) hisoblang.


A) 12,8 B) 29,7 C) 18,2 D) 14,4 E) 20

17. (01-9-6). Massa jihatidan tarkibi 25,3% uglerod (IV) oksid, 40,2% azot va 34,5% argon-dan tashkil topgan aralashmaning o’rtacha mole-kulyar massasi qanday? Aralashmadagi tarkibiy qismlarning hajmiy ulushlarini hisoblang.


A) 32,0; 0,2; 0,3; 0,5 B) 34,8; 0,2; 0,5; 0,3
C) 36,2; 0,3; 0,3; 0,4 D) 36,2; 0,2; 0,5; 0,3
E) 38,5; 0,2; 0,4; 0,4

18. (01-8-22). Tarkibida 20 hajm kislorod, 30 hajm azot va 50 hajm geliy bo’lgan gazlar aralashmasining molyar massasini hisoblang.


A) 16,8 B) 14,8 C) 6,4 D) 64 E) 18,8

19. (01-10-38). Tarkibi CO + 4CO2 (n.sh.) bo’lgan gazlar aralashmasining 1 l ning massasini hisoblang.


A) 1,37 B) 0,68 C) 1,56
D) 0,91 E) 1,82

20. (01-11-33). Tarkibi 2CO + CO2 + 4H2 + 3N2 bo’lgan gazlar aralashmasida 40 l (n.sh.). yon-maydigan gaz bo’lsa, aralashmaning umumiy massasini (g) hisoblang.


A) 114,2 B) 85,7 C) 51,4
D) 68,7 E) 93,4

21. (02-7-25). Ma’lum bir temperaturada azot(IV) oksidning vodorodga nisbatan zichligi 25 ga teng bo’lsa, unda necha foiz dimeri borligini toping.


A) 91,3 B) 7,8 C) 8,7
D) 92,2 E) 12,6

22. (03-3-55). Ma’lum miqdordagi CO va CO2 gazlar aralashmasining geliyga nisbatan zichligi 7,6 ga teng. Shu aralashmadagi kislorod atomlarining soni uglerod atomlarining sonidan necha marta ko’p?


A) 1,05 B) 1,15 C) 2,25
D) 2,05 E) 2,75

23. (03-3-60). Azot(II) oksid va azot(IV) oksidlardan iborat gazlar aralashmasining zichligi (n.sh) 1,429 g/l bo’lsa, shu aralashmadagi kislorod atomlarining soni azot atomlarining sonidan necha marta ortiq bo’ladi?


A) 1,025 B) 1,125 C) 2,125
D) 2,517 E) 3,325

24. (02-8-33). 2 hajm azot va 3 hajm kisloroddan tashkil topgan aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.


A) 14,4 B) 30 C) 16 D) 24,2 E) 15,2

25. (02-10-39). Teng sondagi O2 va CH4 molekulalarini o’z ichiga olgan aralashmaning og’irligi 96 gramm bo’lsa, aralashmada necha gramm kislorod gazi bor?


A) 24 B) 80 C) 64 D) 32 E) 16

26. (03-11-43). Vodorodga nisbatan zichligi 25 ga teng bo’lgan 8 l CO2 va SO2 gazlari aralash-masidagi har bir gazning hajmini (l) toping.


A) 11,2; 2,4 B) 2,8; 2,8 C) 5,6; 4,48
D) 11,2; 4,8 E) 5,6; 2,4

27. (03-11-44). Vodorodga nisbatan zichligi 15 ga teng bo’lgan 6 l kislorod va azot aralashma-sidagi har bir gazning hajmini (l) toping.


A) 1; 5 B) 2; 4 C) 3; 3
D) 1,5; 4,5 E) 2,5; 3,5

28. (03-11-49). Hajmi 10 l bo’lgan va vodorodga nisbatan zichligi 20ga teng kislorod-xlor aralash-masidagi har bir gazning hajmini (l; n.sh.) toping.


A) 7,5; 2,5 B) 7; 3 C) 8; 2 D) 9; 1 E) 3; 7

29. (02-10-49). Idishdagi azot gaziga teng og’irlikda He gazi qo’shilsa, azot uchun quyidagi kattaliklardan qaysilari ortmaydi?


1) mol soni 2) zarrachalar soni
3) umumiy og’irlik 4) hajmi 5) bosim
A) 1 va 2 B) 1 yoki 2 C) 4 yoki 5
D) 2 yoki 3 E) 2 yoki 5

30. (02-11-43). Havo va kislorod aralashmasi-dagi kislorodning hajmiy ulushi 58% bo’lishi uchun havo va kislorodni qanday hajmiy nisbatda aralashtirish kerak?


A) 1,17:1 B) 1,14:1 C) 1,12:1
D) 1,21:1 E) 1:1,21

31. (02-12-24). Hajmiy nisbatlari 1:3 bo’lgan uglerod(II)oksid va karbonat angidridlar aralash-masidagi kislorodning massa ulushini (%) toping.


A) 70 B) 75 C) 65 D) 60 E) 80

32. (03-3-28). CO va CO2 oksidlar aralashmasi-da uglerod va kislorodning massa nisbati 1:2 ga teng. Aralashmadagi gazlarning hajm ulushini (%) aniqlang.


A) 38,9 va 61,1 B) 44,5 va 55,5 C) 50 va 50
D) 40 va 60 E) 62,5 va 37,5

33. (03-8-51). Tarkibida 25% ozoni bo’lgan ikki gaz aralashmasining geliyga nisbatan zichligi 9 ga teng. Ozonga qaysi gaz aralashgan?


A) vodorod B) xlor C) azot
D) kislorod E) karbonat angidrid
34. (02-11-41). Azot, etilen-C2H4, geliy va uglerod(II) oksid aralashmasidagi moddalarning hajmiy tarkibi (%) tegishli ravishda
1) 30 2) 15 3) 35 4) 20 ga teng. Aralashmaning o’rtacha molekulyar massasini topish uchun (1-4) lardagi raqamlardan qaysilari masala shartida ortiqcha keltirilgan?
A) 1,2,3 B) 1,2 C) 3,4
D) 1,2,4 E) 2,4

35. (02-10-41). Ikki idishning birida suv gazi (CO + H2), boshqasida generator gazi (CO + 3N2) bor. Molekulalarining soni o’zaro teng bo’lganda, gazlar aralashtirildi. Aralashmadagi CO ning mol foizini aniqlang.


A) 81,3 B) 40,0 C) 41,7
D) 50,0 E) 37,5

36. (00-4-57). Temperatura – 10°C va bosim 120 kPa bo‘lgan sharoitda metan va azot aralash-masining zichligi 1,25 g/l bo‘lsa, aralashmadagi eng yengil gazning massa ulushi (%) ni toping.


A) 34 B) 37 C) 26 D) 35 E) 31

37. (00-8-22). Bosim 110 kPa, temperatura – 20°C bo‘lganda, vodorod xlorid bilan vodorod bromidlar aralashmasining zichligi 3,139 g/l bo‘lsa, undagi zichligi kattaroq bo‘lgan gazning massa ulushi (%) ni hisoblang.


A) 73 B) 71,3 C) 75 D) 81 E) 84

38. (01-8-31). Azot bilan qaysi galoidvodorod aralashmasining 202,65 kPa bosim va 50°C dagi zichligi 1,886 g/l bo‘ladi?


A) HAt B) HCl C) HBr D) HI E) HF

39. (03-6-42). 20°C da va 100 kPa bosimda suv sathi ustida yig‘il-gan 120 ml azotning (n.sh.) qancha hajm egallashini hisoblang. (20°C da suvning to’yingan bug‘ bosimi 2,3 kPa ni tashkil etadi).


A) 100 B) 200 C) 220 D) 180 E) 108

40. (00-4-17). 49°C da zichligi 1,129 g/l bo‘lgan gazda kislorod bilan qanday gaz teng hajmda aralashgan ekanligini toping. ( P = 100,7 kPa)


A) CO B) CO2 C) Cl2 D) Ar E) CH3Cl

41. (02-3-60). Uglerod oksidlari aralashmasining massasi 44 g, ularning hajmi esa 28 l (n.sh.). CO2 va CO molekulalari nisbati qanday bo’ladi?


A) 7:11 B) 5: 9 C) 7:13 D) 5: 7 E) 9:11

Download 0.92 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31
Download 0.92 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaI – kimyodan asosiy tushunchalar

Download 0.92 Mb.