I – kimyodan asosiy tushunchalar
Download 0.92 Mb.
bet27/31
Sana20.02.2023
Hajmi0.92 Mb.
#42965
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Bog'liq
1-kitobcha
6 Mavzu, Hozirgi vaqtda viruslarni yo, Scan 05 fev 23 18·22·46, 63a15003dce33, Rangni tasvirlovchi modellar, 9-May Xotira va qadrlash kuni ssenari, 0cebfd74-7700-4866-a0b6-19ddde94e95d (1)
2003-yil variant.

1. Bosimi 96 kPa va temperaturasi 300oK bo’lgan metanning 1 ml hajmidagi molekulalar sonini hisoblang.


A) 3,0 ·1018 B) 2,7 ·1019
C) 2,7 ·1018 D) 2,3 ·1019

2. 23oC va 10000 Pa’da hajmi 22,4 litr bo’lgan gazning n.sh.dagi hajmini toping.


A) 5,04 B) 2,04 C) 3,04 D) 4,04
3. Qaysi gazlarning 1 g miqdori 0oC va 101,1 kPa bosim ostida 5,1·10-4 m3 hajmni egallaydi.
1) N2O 2) N2 3) CO
4) CO2 5) C2H4 6) C3H8
A) 2,3,5 B) 1,4,6 C) 1,3,5 D) 3,4,6

4. Quyida keltirilgan moddalarning qaysilarida molekulalar soni bir xil?


1) 24g azot bilan 44g uglerod(IV) oksid
2) 0,5mol azot bilan 11,2 litr (n.sh.) uglerod(IV) oksid
3) 2 litr azot bilan 1 litr uglerod(IV) oksid
4) 14g azot bilan 0,5mol uglerod(IV) oksid
A) 2 va 4 B) faqat 2 C) 1 va 2 D) 3 va 4

5. Bir xil sharoitda va bir xil massada berilgan qaysi gaz eng katta hajmni egallaydi?


A) kislorod B) vodorod sulfid
C) sulfit angidrid D) karbonat angidrid

6. Aralashma tarkibida teng massada CH4 va O2 gazlari mavjud, CH4ning partsial bosimi 100 kPa. Aralashmaning umumiy bosimi necha kPa?


A) 50 B) 100 C) 150 D) 200

7. Miqdori 4,5 ·1012 dona azot atomlari havoning qanday hajmida bo’lishi mumkin? [ω(N2)= 0,78]


A) 4,8 ·10-12 B) 3,7 ·10-10
C) 2,1 ·10-10 D) 1,07 ·10-10

8. Xona temperaturasida Sx ning bitta molekula-si massasi 4,26·10-22 g ga teng. Agar oltingugurt atomining massasi 5,32·10-23 g bo’lsa, “x” ning qiymatini toping.


A) 2 B) 6 C) 8 D) 10

9. 900oC’da oltingugurt bug’larining geliyga nisbatan zichligi 16 ga teng. Shu temperaturada oltingugurt molekulasida nechta atom mavjudligini aniqlang.


A) 2 B) 6 C) 8 D) 10

10. Uglerod(II) va uglerod(IV) oksidlari aralash-masining vodorodga nisbatan zichligi 18 ga teng. Aralashmaning hajmiy tarkibini (%) toping.


A) 50% CO va 50% CO2
B) 25% CO va 75% CO2
C) 40% CO va 60% CO2
D) 60% CO va 40% CO2

11. Oltingugurt bug’ining karbonat angidridga nisbatan zichligi 8,83 ga teng. Oltingugurt molekulasi nechta atomdan iborat?


A) 12 B) 6 C) 8 D) 10

14. Vodorod va kisloroddan iborat 220 ml gazlar aralashmasi portlatilgandan keyin, yonishga yordam beradigan 100ml gaz ortib qoldi. Boshlang’ich aralashmadagi gazlarning hajmiy ulushlarini (%) aniqlang.


A) 36 O2; 64 H2 B) 45 O2; 55 H2
C) 64 O2; 36 H2 D) 55 O2; 45 H2

15. Azot (III) oksid va neon bir xil sharoitda olingan bo’lib, ularning har qaysisining hajmi 672 litrdan bo’lsa, birinchi gazning atomlari soni ikkinchi gazning atomlari sonidan necha marta ko’p?


A) 5 B) 3 C) 1,5 D) 2,5

16. Tarkibida 4,515 ·1023 dona uglerod atomlarini tutgan buten – C4H8 qanday hajmni (litr) egallaydi?


A) 13,6 B) 8,2 C) 4,2 D) 14,8

17. Quyida keltirilgan gazlardan qaysi biri n.sh.da 5,6 litr hajmni egallaydi?


A) 32g metan B) 20g butan
C) 7 g azot D) 17g vodorod sulfid

18 Agar bosim 101,3 kPa ga teng bo’lsa, hajmi 1 litr bo’lgan xlor qanday temperaturada (oK) 1g massaga ega bo’ladi?


A) 865 B) 593 C) 600 D) 273

19. 20oC da va 100kPa bosimda suv sathi ustida yig’ilgan 120 ml azotning (n.sh.da) qancha hajm egallashini hisoblang. (20oC da suvning bug’ bosimi 2,3 kPa).


A) 134 B) 220 C) 180 D) 108

20. Hajmi 3 litr bo’lgan idishdagi gaz 93,3 kPa bosim ostida turibdi. Agar gaz egallagan hajm 2,8 litrgacha siqilsa, bosim qanday bo’ladi?


A) 80 B) 90 C) 100 D) 110

21. Massasi 100 g va tarkibi 3CO + 2CO2 50oC va 98,6 kPa bosimdagi hajmini (litr) hisoblang.


A) 66 B) 79 C) 72 D) 84

22. 27oC da 100 litr hajmni egallagan 3,01·1024 ta gaz molekulasi qanday bosimga (kPa) ega bo’ladi?


A) 124,7 B) 110,4 C) 101,3 D) 138,0

23. Hajmlari 5,6 m3 bo’lgan azot va 2,8 m3 kislorod aralashmasidagi molekulalar sonini toping.


A) 3,34·1026 B) 2,56·1023
C) 2,26·1026 D) 3,01·1023
24. O2 ning 303,9kPa va 207°C dagi zichligi qandaydir bir X gazining 1 atm va 127°C dagi zichligi bilan teng. X gazini aniqlang ?
S = 32; Cl = 35,5; I = 127
A) HI B) O3 C) Cl2 D) SO3

25. N2 gazi 25°C da suv sathi ustida yig’ilgan. Konteynerdagi bosim 420 mmHg. Hajm 2 barobar kamaytirilganda bosim 25°C da qanday bo’ladi?(Psuv=24mmHg)


A) 214 B) 840 C) 396 D) 816

Download 0.92 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Download 0.92 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaI – kimyodan asosiy tushunchalar

Download 0.92 Mb.