Kimyo – 2002 yil (Variant)
Download 0.92 Mb.
bet4/31
Sana20.02.2023
Hajmi0.92 Mb.
#42965
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Bog'liq
1-kitobcha
6 Mavzu, Hozirgi vaqtda viruslarni yo, Scan 05 fev 23 18·22·46, 63a15003dce33, Rangni tasvirlovchi modellar, 9-May Xotira va qadrlash kuni ssenari
Kimyo – 2002 yil (Variant).

1. (101-1).Azot qaysi birikmalar tarkibiga kiradi?


1) pikrin kislota – C6H3N3O7
2) alanin – C3H7NO2
3) dolomit – MgCO3 ∙ CaCO3
4) akril kislota – C2H3COOH
5) anilin – C6H5NH2
6) kroton kislota – C3H5COOH
A) 1,2,5 B) 1,3,4 C) 2,5 D) 1,6 E) 3,4,6

2. (102-1). Allotropik shakl o’zgarishlariga ega bo’lgan elementlar qatorini belgilang.


A) fosfor, vodorod, azot, kislorod
B) selen, uglerod, fosfor, kislorod
C) uglerod, fosfor, azot, oltingugurt
D) xlor, kislorod, fosfor, selen
E) azot, vodorod, fosfor, kislorod

3. (103-1). Qaldiroq gaz tarkibini ko’rsating.


A) H2 + Cl2 B) H2 + 2O2 C) H2 + O2
D) H2 + (O) E) 2H2 + O2

4. (106-1). Qaysi holatlarda kislorod ajralib chiqishi kimyoviy hodisaga asoslangan?


1) kaliy permanganatdan
2) suyuq havodan
3) simob oksididan
4) isitilgan dengiz suvidan
A) 3, 4 B) 2, 3 C) 1, 2
D) 1, 3 E) 2, 4

5. (107-1). Kimyoviy element, uning molekulasi va uning allotropik shakl ko`rinishi aks ettirilgan qatorni toping:


A) vodorod atomi, vodorod molekulasi, ammiak
B) oltingugurt atomi, kristall holdagi oltingugurt molekulasi, kaliy sulfid;
C) kislorod atomi, kislorod molekulasi, ozon;
D) xlor atomi, xlor molekulasi, xlor(III) oksid;
E) uglerod atomi, olmos, brilliant

6. (109-1). Allotropik shakl o`zgarishlariga ega bo`lgan beshinchi guruh elementini aniklang.


A) oltingugurt B) kislorod C) fosfor
D) uglerod E) azot

7. (111-1). Kimyoviy toza bo’lgan moddani aniqlang.


A) havo B) vodoprovod suvi
C) generator gazi D) benzin
E) olmos

8. (112-1). Quyidagi alomatlarning qaysilari elementga taalluqli?


1) kislorod havoga nisbatan og’irroq
2) kislorodning molekulasida ikkita atom bor
3) kislorodning tarkibi massalari 16, 17 va 18 m.a.b.ga teng.
4) kislorod II davrning IV guruhida joylashgan
A) 3, 4 B) 1, 2 C) 1, 3
D) 2, 3 E) 2, 4

9. (113-1). To`g`ri ifodani tanlang:


1) kislorod atomi
2) sirka kislota atomi
3) malaxit atomi
4) olmos molekulasi
5) vodorod peroksid – vodorod va kislorod molekulalaridan tashkil topgan
6) osh tuzi natriy va xlor ionlaridan tarkib topgan
A) faqat 1 B) 1,4,5,6 C) 1,4,6
D) 2,3,4,5,6 E) hammasi noto`gri.

10. (119-1). Quyidagi moddalar to’pidan qaysinisi allotropik shaklllarga xos?


A) uglerod, karbin, grafit
B) vodorod, xlor, kislorod
C) suv, tuman, shudring
D) suv, bug’, muz
E) uglerod, kislorod, vodorod

11. (120-1). Moddalarning qaysilarida allotropiya hodisasi mavjud?


1) uglerod 2) azot 3) xlor 4) yod 5) qalay
A) 3, 5 B) 1, 4 C) 1, 3 D) 1, 2 E) 1, 5

12. (121-1). Faqat kimyoviy elementlar berilgan qatorni aniqlang.


A) uglerod, olmos, azot, ozon
B) azot, ozon, vodorod, kisorod
C) ozon, kislorod, olmos, vodorod
D) olmos, ozon, grafit, uglerod
E) uglerod, kislorod, vodorod, azot

13. (123-1). Allotropik shakl o`zgarishlariga ega bo`lgan elementli moddalar qatorini belgilang


1) ammoniy gidroortofosfat
2) ammoniy digidrofosfat
3) ammoniy xlorid
4) silvinit
5) fosfat kislota
6) ammoniy sulfid
A) 2, 3, 4, 5 B) 1, 2, 3, 5 C) 1, 2, 3, 4
D) 1, 2, 5, 6 E) 3, 4, 5, 6

14. (124-1). Qaysi moddalarda allotropiya hodisasi kuzatilmaydi?


1) brom 2) ftor 3) uglerod
4) qalay 5) kislorod 6) fosfor
A) 1, 5 B) 3, 4 C) 2, 4 D) 1, 2 E) 4, 6

15. (125-1). Qaysi element quyida berilgan hamma moddalar tarkibiga kirgan?


1) kaliy permanganat 2) kaliy manganat
3) vodorod peroksid 4) xrom(III) sulfat
5) sulfat kislota 6) nitrat kislota
7) kaliy xromat
A) kislorod B) vodorod
C) marganes, xrom D) kaliy, vodorod
E) oltingugurt
16. (126-1). Qaysi elementlar allotropik shakllarga ega emas?
A) ftor, xlor, brom
B) oltingugurt, fosfor, kislorod
C) kislorod, uglerod, fosfor
D) vodorod, kislorod, azot
E) temir, uglerod, natriy
17. (128-1). O`zgarishlar orasidan kimyoviy jarayonlarga taaluqli bo’lganlarini tanlang?
1) kislorodning ozonga aylanishi
2) kislorodni suyultirilgan havodan olish
3) simob(II) oksiddan kislorodni olish
4) kislorodni kaliy permanganatdan olish
A) 1,3,4 B) 1,3 C) 1,4 D) 2,3,4 E) 2,4

Download 0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Download 0.92 Mb.