• Konsolli-frezalash stanoklari
 • I kirish mashinasozlik texnologiyasi haqida malumot. II
  Download 45.01 Kb.
  bet7/10
  Sana13.07.2023
  Hajmi45.01 Kb.
  #76684
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Bog'liq
  I kirish mashinasozlik texnologiyasi haqida malumot. II-fayllar.org
  stand-alone and hybrid pv station calculation sheet, openbudget, MAVZU TOPSHIRIQ, Describe a time you were not allowed to use a mobile phone, JAVLON
  Stanoklar haqida malumot.


  Frezalash stanoklari haqida umumiy tushunchalar
  Frezalash guruhi stanoklari mashinasozlik zavodlarida keng qo'llaniladi. Frezalash stanoklarida gorizontal, vertikal va qiya yassi, shakldor yuzalarni shakllantirish, to'g'ri va vintsimon ariqchalar va pazlar ochish, kopirlash usuli bo'yicha g'ildiraklarda tishlar kesish, tashqi va ichki rezbalar ochish kabi ishlar bajariladi. Zagotovka!ar yuzalarini frezalash texnologik usuli ko'p tig'li kesuvchi asbob - fre-zaning aylanma harakati va zagotovkaning ilgarilama surish harakati bilan xarakterlanadi. Frezalash guruhi stanoklari quyidagi asosiy tiplarga bo'Hnadi (12.1-jadval):

  Hozirgi zamon frezalash stanoklarida bir qator ilg'or konstruk-tiv yechimlar o'z aksini topgan: bosh harakat va surish harakati alohida yuritmalarga ega (ajratiJgan), ishchi stolining barcha yo'nalishlar bo'yicha tezkorharakatlantiruvchi mexanizmlarning mavjudligi, surish harakatini boshqarish bir dastak orqali amalga oshiriladi. StanokJarda uzellar va detallar keng unifikatsiya qilingan.


  Frezalash stanoklarini ikki asosiy guruhga ajratish mumkin: uni­versal va ixtisoslashtirilgan stanoklar.
  Universal stanoklarning asosiy parametri sifatida zagotovka o'rnatiladigan stol ish yuzasining o'lchamlari {B*L) ko'rsatiladi.
  Frezalash stanoklarida bajarilishi mumkinbo'lgan ishlarning keng doirasi ulardan avtomobillar va yo'l qurilishi mashinalarini ta'mirlash korxonalarida keng foydalanish imkonini beradi.


  Konsolli-frezalash stanoklari

  Bu stanoklarning konsolli deb atalishga sabab, ularda stanokning stoli stanina bo'ylab yuqori va pastga harakatlanuvchi qism—konsolga o'rnatilgan. Konsolli-frezalash stanoklari gorizontal, vertikal, uni­versal va keng universal turlarga bo'hnadi.


  Umumiy foydalaniladigan frezalash stanoklarining asosiy parametri stol ish yuzasining o'lchamlaridir. Ular quyida keltirilgan (12.2-jad-val):

  Konsolli-frezalash stanoklari shpindel o'qiningjoylashishi bo'yicha gorizontal va vertikal stanoklarga bo'linadi. Shpindelga freza o'rnatilib, u aylanma harakat oladi. Stol karetkaga, karetka esa konsolga o'rnatilgan bo'lib, zagotovka stoI bilan birga bo'ylama, ko'ndalang va vertikal yo'nalishlarda harakatlanadi. Universal konsolli gorizontal-frezalash stanoklari oddiy gorizontal-frezalash stanoklaridan buriluvchi stoli bilan farqlanadiki, u uch o'zaro perependikular yo'nalishlar bo'yicha harakatlanishidan tashqari o'zining vertikal o'qi atrofida ±45° ga burila oladi. Bu stanokda vintsimon ariqchalarni va g'ildiraklarda qiyajoylash-gan tishlarni shakllantirishga imkon beradi.


  Keng universal stanoklar (modeli oxirida Ш harfi yoziladi) uni­versal stanoklardan qo'shimcha, vertikal va gorizontal o'qlar atrofida

  buriluvchan shpindelning mavjudligi bilan farqlanadi. Shuningdek ikki shpindel (gorizontal va vertikal) va gorizontal o'q atrofida buriluvchan stolga ega bo'lgan stonoklar ham uchraydi. Keng universal stanoklarda shpindel ishlov o'tayotgan zagotovkaga nisbatan istalgan burchak os-tida o'rnatilishi mumkin.


  modelli keng universal frezalash stanogi (12.1-rasm) mayda va o'rta zagotovkalarda har xil ishlarni, shu jumladan vintsi-mon ariqchalarni frezalashni yakka buyurtmali va o'rta seriyali ishlab chiqarish sharoitida bajarish uchun mo'ljallangan.

  Download 45.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Download 45.01 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  I kirish mashinasozlik texnologiyasi haqida malumot. II

  Download 45.01 Kb.