• Narsalarni chizmalarda tasvirlash usullari.
 • Ikrom rahmonov
  Download 7.45 Mb.
  bet26/50
  Sana13.05.2023
  Hajmi7.45 Mb.
  #59295
  1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   50
  Bog'liq
  96297 02e27f76400aebb576d96a4b97f8be2a

  Elliðsni chizish. Elliðsning katta o‘qi AB = 120 mm, kichik o‘qi CD = 90 mm berilgan bo‘lsin. Uni chizish uchun markazi O nuqtadan diametrlari 90 va 120 mm li yordamchi aylanalar chizib olinadi. Aylanalar o‘zaro teng 12 qismga bo‘lib chiqiladi hamda markazi O orqali o‘tuvchi yordamchi diametrlari o‘tkaziladi (12.2-chizma, b). Katta aylanadagi nuqtalardan vertikal, kichik aylanadagi nuqtalardan gorizontal yordamchi chiziqlar o‘tkazilib, ular kesishtiriladi. Shunda elliðsning qo‘shimcha nuqtalari I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI topiladi va ular berilgan A, B, C, D nuqtalar orqali o‘tadigan qilib lekaloda tutashtirib chiqiladi (12.2-chizma, d).  1. Oval bilan elliðsning farqi va umumiy tomonlari nimada?

  2. Nima uchun lekalo egri chizig‘i deyiladi?

  3. Atrofingizdan oval va elliðsga misollar ko‘rsata olasizmi?

  Katta o‘qi AB=140 mm, kichik o‘qi CD=100 mm li oval va elliðs chizing.
  Elli ps hosil qilish uchun kesuvchi tekislik konus o‘qiga nisbatan qanday vaziyatni egallashi lozim?
  A. Perpendikular. B. Parallel. C. Og‘ma. D. O‘qi orqali o‘tadigan.  1. grafik ish. Oval va elliðs chizish.

  O‘qituvchi topshirig‘i asosida bajariladi.

  Har qanday oddiy yoki murakkab buyum chizmasi bo‘yicha tayyorlanadi. Chizmalar geometrik yasashlarning aniqligi bilan ajralib turadi. Buyumning shakli, o‘lchamlari haqida to‘liq ma’lumot beruvchi vosita chizma hisoblanadi. Chizma tasvirlash usullari orqali hosil bo‘ladi. Tasvir yasashning asosi proyeksiyalash usuli hisoblanadi.


  Narsalarni chizmalarda tasvirlash usullari. Narsalarning tekislikdagi tasviri proyeksiya deyiladi. „Proyeksiya“ lotincha so‘z bo‘lib, oldinga, ilgariga tashlamoq degan ma’noni bildiradi. Proyeksiyalash usuli ikki xil: markaziy proyeksiyalash va parallel proyeksiyalash ko‘rinishida bo‘ladi.

  Download 7.45 Mb.
  1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   50
  Download 7.45 Mb.