• Ishning nomi Ishni bajarish muddati Bajaranligi
 • TAQRIZ “Ishlab chiqarishda boshqaruv” fakulteti S 16A-19I guruh talabasi Muxtorova Odinabonu
 • FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI KIRISH
 • Kurs ishni bajarish grafigi
  Download 88.49 Kb.
  bet2/10
  Sana12.05.2023
  Hajmi88.49 Kb.
  #58973
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Bog'liq
  Bozor infratuzilmasi, uning asosiy sohalari va unsurlari
  3-20 Fotoelektronika , ТАВСИФ кредит махалла, Shakllantirish. Reja kirish, Пўлатни маркаларга бўлиниши, Xristianlik falsafasi, oqim va mazhablari, O’zbekistonning va jahon hamjamiyati, FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR, Egiluvchi va siqiluvchi metall konstruksiyalari, O\'yin maktabgacha yoshdagi bolaning yetakchi faoliyati sifatida, YOG\'OCH MATERIALLARINING LUB QATLAMINING VAZIFASI
  4.Kurs ishni bajarish grafigi
  Ishning nomi

  Ishni bajarish muddati

  Bajaranligi
  To’g’risidagi
  Belgi

  Boshlanishi

  Tugashi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Al- Farg`oniy nomli va FarPI axborot resurs markazlarida (ARM) mavzu bo`yicha adabiyotlar yig`ish


  2

  Ishning rejasini tuzish


  3

  Kirish qismi boyicha ishlash


  4

  Birinchi rejani tayyorlash va yozish.


  5

  Ikkinchi rejani tayyorlash va yozish.


  6

  Uchinchi rejani tayyorlash va yozish.


  7

  To’rtinchi rejani tayorlash va yozish


  8

  Xulosa qismini tayorlash va yozish


  9

  Adabiyotlarni rasmiyashtirish


  10

  Ilovalarni rasmiylashtirish


  11

  Tugallangan kurs ishini ilmiy rahbarga taqdim etish.
  Topshiriq berilgan sana: “____”_________________2020 yil  Tugallangan kurs ishni topshirish sanasi: “____”_______________2020 yil

  Kurs ishi rahbari: _____________________________________________


  (imzo)
  Topshiriqni oldim: ________________________________________ (imzo)

  “______”______________2020y


  Kafedra mudiri ______________ iq.fan.nom. Mo`minova E.
  TAQRIZ
  “Ishlab chiqarishda boshqaruv” fakulteti S 16A-19I guruh talabasi Muxtorova Odinabonu ning kurs ishi mavzusi: Bozor infratuzilmasi, uning asosiy sohalari va unsurlari .
  1. Kurs ishi mazmuni______________________________________________
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. Kurs ishining ijobiy tomonlari ____________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  3. Kurs ishining salbiy tomonlari ____________________________________
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  4. Tushuntirish qismi______________________________________________
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  5. Xulosa _________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________
  Taqrizchi : ____________________________________________
  (familiyasi, ismi, lavozimi, imzo)

  REJA

  KIRISH

  ASOSIY QISM
  1.Bozor infratuzilmasi nazariyasi
  2.Bozor infratuzilmasi unsurlarining tarkib topishi va rivojlanishi
  3.Bozor infratuzilmasining turlari va tarkibiy qismlari
  4. Bozor infratuzilmasi faoliyatining shart-sharoitlari,
  shakllari va usullari
  XULOSA

  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

  KIRISH

  O‘zbekiston Respublikasi o‘z mustaqilligini qo’lga kiritgach, taraqqiyotimizning asosini belgilab beruvchi iqtisodiy sohadagi islohotlarga ustuvor e ’tibor qaratildi. Shaxsan birinchi prezidentimiz I.Karimov tomonidan asos solingan taraqqiyotning “O‘zbek modeli”ning hayotga izchillik bilan tatbiq etib borilishi tarixan qisqa davr ichida mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotida


  ahamiyatli sifat o‘zgarishlarga erishish imkonini yaratdi. Undan so’ng prezidentimiz Shovkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan taraqqiyot strategiyalari davlatimiz iqtisodiyotini yanada jadal rivojlantirmoqda.
  Jumladan, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish
  asosida turli shakldagi mulkchilik tizimini shakllantirish, ustuvor tarmoqlami rivojlantirish, iqtisodiyotning barcha sohalarini erkinlashtirish, tadbirkorlik faoliyati, ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlami yaratish, o‘rta mulkdorlar sinfini qaror toptirish, xorijiy investorlar uchun zarur kafolatlarni ta’minlash kabi o‘ta muhim tadbirlar
  O‘zbekistonning jahon hamjamiyatida o‘z o‘mi va nufuziga ega bo‘lishi uchun iqtisodiy asos bo‘lib xizmat qildi. Biroq, sanab o‘tilgan yutuqlar mamlakatimiz oldida turgan ozod va farovon hayotni barpo etishdan iborat ezgu-maqsadlarga
  yetaklovchi navbatdagi salmoqli qadam, bosqichlardan biri hisoblanadi. Mazkur maqsadga to‘liq erishish uchun oldimizda qator vazifalar turibdi. Bu borada mamlakatimiz birinchi rahbari ikkinchi chaqiriq Oliy Majlisning to‘qqizinchi sessiyasida so‘zlagan nutqida“Bizning vazifamiz mamlakatimizni, jamiyatimizni demokratlashtirish hamda yangilash yo‘lidagi harakatlarimizni sifat jihatidan yangi bosqichgako‘tarish va so‘zsiz bu borada amalga oshirgan ijobiy ishlarimizni qat’i yat bilan davom ettirish, ulami xalqimiz orzu qilgan marralarga yetkazishdir” deya Ta’kidlab, mazkur dastuming negizini tashkil etuvchi ustuvor vazifalar qatorida “Bozor islohotlarini yanada chuqurlashtirish, kuchli bozor infratuzilmasini yaratish, barqaror va o ‘zaro mutanosib, mustahkam iqtisodiyotning muhim sharti boigan erkin iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishdan iborat” bo‘lgan ustuvor yo‘nalishni alohida ko‘rsatib berdi. Shu bilan birga 2008-yildan buyon o‘zini ko‘rsatib kelayotgan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqrozi va uning oldini olishga qaratilgan, O‘zbekistonda amaliy dastur sifatida foydalanilayotgan birinchi prezidentimiz I.Karimov tomonidan batafsil yoritilgan “Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqrozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yoilari va choralari”
  nomli asarida ham “Mamlakatimizni modemizatsiyalash va aholi bandligini oshirishning muhim omili sifatida ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani yanada rivojlantirishga alohida e ’tibor qaratish lozim” deb ta’kidladilar.
  Ijtimoiy yo‘naltirilgan, ma’rifatli bozor iqtisodiyotiga asoslanuvchi demokratik jamiyat qurishni maqsad qilib qo‘ygan mamlakatimiz oldida bu maqsadlarga erishish yo‘llarini bosib o‘tish, ular taqozo etuvchi chora-tadbirlami amalga oshirish vazifasi turadi. Shu o‘rinda, ma’muriy-buyruqbozlikka asoslangan tizim
  amal qilgan chog‘da inkor etilgan, jamiyat a’zolari farovonligining yuksak darajasiga erishishda “halal beruvchi”, “yot unsur” sifatida qarab kelingan iqtisodiy hodisa va jarayonlarga qaytadan nazar tashlash, ularning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi o‘mini obyektiv jihatdan baholash zaruriyati vuj udga keldi. Bunday tushunchalardan biri - bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyoti yuksak natijalari, aholi turmush darajasining muhim tomoni hisoblanuvchi infratuzilma sohasi hisoblanadi. Bu sohaning “yaratuvchanlik
  kuchi”, “mo‘jizakor” tabiati, iqtisodiyot jadal harakatining muhim omili ekanligi rivojlangan mamlakatlar tomonidan allaqachonlar e’tirof etilgan hamda yuksak darajada baholangan. Shunga ko‘ra, infratuzilma. ayniqsa. bozor infratuzilmasining iqtisodiy tabiatini o‘rganish, uning taraqqiyot omili sifatidagi imkoniyatlarini ochib
  berish, tarkibiy qismlarini qar tomonlama rivojlantirish tadbirlarini
  amalga oshirish oldimizda turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.
  O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik tizimini takomillashtirish borasida parlament tomonidan o‘tgan davr mobaynida xususiy mulkni huquqiy jihatdan himoya qilishni kuchaytirish, mulkdorlar sinfini shakllantirish, fermerlik harakatini
  mustahkamlash, iqtisodiyotni yanada erkinlashtirishni ta’minlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish, keng tarmoqli bozor infratuzilmasini barpo etish kabi vazifalami amalga oshirishga mo‘ljallangan qonun hujjatlari qabul qilindi. Shuningdek, parlament aholi daromadlari va xalq farovonligini uzluksiz oshirib borish, keng miqyosdagi
  ijtimoiy dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish masalalariga ham alohida e’tibor berib kelmoqda.  Download 88.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Download 88.49 Kb.