• “ Y e ttilik ” m a m la k a tla r id a v a O z b e k i s t o n R e s p u b lik a s i b a n d a h o lin in g t a r m o q la r b  y i c h a ta rk ib i (fo iz d a )
 • J a d v a l m a lu m o tla r id a n krinib tu r g a n id ek , b a r c h a “yettilik” m a m la k a tla rid a
 • keltirib c h iq a r a y o tg a n e n g m uhim sab ablard ir
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet112/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  keltirib c h iq a r a y o tg a n e n g m uhim sab ablard ir.
  J a h o n iq tiso d iy v a s iy o s iy m u n o sa b a tla r id a u stu n a h a m iy a tg a e g a b  lg a n  
  “yettilik” m am lak atlari yuq orida q a y d etib  tilgan d u n y o m iq y o sid a YaM M ning 
  deyarli 3 /2 q ism in i y e tk a z ib beradi. “Yettilik” m am lak atlarin in g b a r c h a s i yuqori 
  d a ra ja d a rivojlangan s a n o a t v a q ish lo q x jaligi ish la b c h iq a r ish ig a h a m d a x izm a t 
  k o ’r s a tis h s o h a s i g a egad irlar.
  4 -ja d v a l
  “ Y e ttilik ” m a m la k a tla r id a v a O z b e k i s t o n R e s p u b lik a s i 
  b a n d a h o lin in g t a r m o q la r b  y i c h a ta rk ib i (fo iz d a )
  Davlatlar
  Jami
  Shu jumladan
  Band
  aholi
  Sanoat 
  va quri- 
  lishda
  Qishloq
  xjaligi
  Transport
  va
  aloqada
  Savdo-
  texnik
  ta’minoti
  Boshqa
  tarmoqda
  AQSH
  100
  24
  3
  6
  21
  46
  Yaponiya
  100
  34
  6
  6
  22
  32
  Germaniya
  100
  38
  3
  6
  17
  36
  Fransiya
  100
  29
  5
  7
  17
  42
  B.Britaniya
  100
  27
  2
  6
  20
  45
  Italiya
  100
  32
  8
  5
  22
  33
  Kanada
  100
  23
  4
  6
  24
  43
  0 ’zbekiston
  100
  20.8
  28
  6.5
  9.3
  35.4
  J a d v a l m a lu m o tla r id a n krinib tu r g a n id ek , b a r c h a “yettilik” m a m la k a tla rid a  
  s a n o a t yuq ori d a r a ja d a rivojlangan , s h u bilan birga b a n d a h oli s a lm o g ’i q is h lo q  
  x  j a lig id a p a s t k o 'r s a t k ic h la r g a e g a . U s h b u ta r m o q n i y u q o r i d a r a j a d a  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  keltirib c h iq a r a y o tg a n e n g m uhim sab ablard ir

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish