• 0 ’zbekistonda iqtisodiy-ijtimoiy islohotlar izchillik bilan am alga oshirilayotgan hozirgi davrda respublika hududining nisbatan kattaligi, iqtisodiy va tabiiy sharoitlarining xilma
 •  zgartirad i yoki u n g a yaq in la sh tira d i
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet3/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

   zgartirad i yoki u n g a yaq in la sh tira d i.
  B u n d a ta ra q q iy o t y o n d a s h u v i h o zird a xorijiy ijtim oiy-iqtisodiy g e o g r a fiy a d a  
  k e n g e ’tirof etilad i.


  0 ’zbekistonda iqtisodiy-ijtimoiy islohotlar izchillik bilan am alga oshirilayotgan hozirgi 
  davrda respublika hududining nisbatan kattaligi, iqtisodiy va tabiiy sharoitlarining xilma- 
  xilligi, aholi joylashishidagi keskin farqlar iqtisodiy, demografik va geografik xususiyatlarini 
  tadqiq etish m asalasi en g dolzarb muammolardan biridir. Yangi ishlab chiqarishni, ayniqsa, 
  bugungi kun talabiga javob beradigan san oat va xizmat krsatish korxonalarini joylashtirish 
  m aqsadida tabiiy va iqtisodiy-ijtimoiy sharoitlari qulay mintaqalarni ajratish, e n g a w a lo , 
  m am lakatning ayrim hududlarida ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish darajasi va 
  xususiyatlarini aniqlashni taq ozo etadi.
  U yoki bu mintaqaning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish sharoitlarining qulay yoki noqulayligi 
  uni m ehnat va tabiiy-mineral, y erv a suv, qum, rekreatsion ham da biologik resurslarbilan 
  ta’minlanganligi orqali aniqlanadi. Bunda iqtisodiy salohiyat elem entlari -sh ah arlar, trans- 
  port shahobchalari, sa n o a t va qishloq xjalik korxonalari ham da boshqalarning mavjudligi 
  juda katta rol o ’ynaydi.
  Iqtisodiy zlashtirilganlik urbanizatsiya va industrializatsiya jarayonlarining rivojlanish 
  su fati va darajasi, shaharturmush tarzining qay holatda ekanligi bilan ham boglangan. Chunki 
  iqtisodiy zlashtirilganlik mazkur voqea va jarayonlar bilan o ’zaro murakkab aloqaga ega.
  “Markaziy O siyoda jug’rofiy-siyosiyjihatdan a so siy rin tutgan 0 ’zbekiston kuchlar 
  tengligi va muvozanatini ta’minlash, strategik muhim b olgan ushbu mintaqada hamkorlikka 

  Download 4.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa   zgartirad i yoki u n g a yaq in la sh tira d i

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish