• Avstraliya va Okeaniya 0.1 Amerika 3,8 Davlatlar guruhlari bo‘yicha Uzoq xorij SHHTmamlakatlari 42,1
 • zbekiston tovar aylanmasida ulushi eng katta bolgan alohida mamlakatlar byicha Rossiya 26,2 Qirg’iziston 1,0 Turkiya
 • Manba: zbekiston iqtisodiyoti. Statistik vatahliliy sharh. Yillik nashr, 2002. - Samarali iqtisodiyot markazi. -T.,2003.-51-b. 13-jadval.
 • Manba: 0 ‘zbekiston Respublikasining 2006 yildagi ijtimoiy-iqtisodiy holati tolg ’risi- dagi 0 ‘zR Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan chop etiladigan to‘plam malumotlari
 • zlashtirganlik darajasi va miqyosini, unda mavjud aholining iqtisodiy, demografik va boshqa ynalishdagi faoliyatlari bilan bogliq holda tadqiq etish
 • Darhaqiqat, jahonda qayta ishlovchi sanoati rivojlangan boy davlatlar bilan bir qatorda qazib olish sanoati tufayli iqtisodiy va siyosiy reytingi yuqori
 • Yer qishloq xjalik sohasining asosiy ishlab chiqarish vositasi, uning eng muhim predmetidir. Bunda hududning geofafik o’rni, tabiiy sharoitlari
 • Agro-geografik o’rinning qulaylik darajasi oqibat- natijada qishloq xjalik
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet304/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   300   301   302   303   304   305   306   307   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  Agro-geografik o’rinning qulaylik darajasi oqibat- natijada qishloq xjalik 
  mahsulotlarini ishlab chiqarishda va ularni iste’mol qilishda
  12-jadval.
  Tashqi savdo aylanmasi geografiyasi,%, 2006.
  Mintaqalar byicha
  Yevropa
  53,5
  Afrika
  0,4
  Osiyo
  42,2
  Avstraliya va Okeaniya
  0.1
  Amerika
  3,8
  Davlatlar guruhlari bo‘yicha
  Uzoq xorij
  SHHTmamlakatlari
  42,1
  MDH mamlakatlari
  43,2
  Markaziy Osiyoning 
  Qo‘shni mamlakatlari
  9.8
  YEOIH mamlakatlari
  36,2
  zbekiston tovar aylanmasida ulushi eng katta bolgan alohida mamlakatlar byicha
  Rossiya
  26,2
  Qirg’iziston
  1,0
  Turkiya
  6,7
  Latviya
  0.8
  Qozog’iston
  6,7
  Yaponiya
  0.7
  Xitoy
  6,5
  Belarus
  0.7
  Eron
  6,1
  Shveysariya
  0,6
  Ukraina
  5,7
  Hindiston
  0,6
  Janubiy Koreya
  5,7
  Ozarbayjon
  0,5
  Germaniya
  3,0
  Italiya
  0,5
  Buyuk Britaniya
  2,4
  Belgiya
  0,4
  AQSH
  2,3
  Turkmaniston
  0,4
  Tojikiston
  1.7
  Niderlandiya
  0,4
  Fransiya
  1.2
  Avstriya
  0,4
  BAA
  1.0
  Boshqa mamlakatlar
  17.8
  Manba: zbekiston iqtisodiyoti. Statistik vatahliliy sharh. Yillik nashr, 2002. - Samarali 
  iqtisodiyot markazi. -T.,2003.-51-b.
  13-jadval.
  Tashqi savdoning tovartuzilmasi, % 2006.
  Eksport
  Import
  Jami:
  100
  Jami:
  100
  paxta tolasi
  17,2
  Mashina va asbob- 
  uskunalar
  40,3


  Eksport
  Import
  Energiya tashuvchilari
  13,1
  Kimyo mahsuloti va 
  plastm assalar
  15,0
  Qora va rangli metallar
  1.2
  Qora va rangli metallar
  10,4
  Xizmatlar
  xizmatlar
  12,1
  Mashina va asbob 
  uskunalar
  Oziq-ovqat
  9,1
  Oziq-ovqat
  7,9
  Energiya tashuvchilari
  8,1
  Kimyo mahsuloti va 
  plastm assar
  5,6
  Boshqalar
  4,3
  Boshqalar
  Manba: 0 ‘zbekiston Respublikasining 2006 yildagi ijtimoiy-iqtisodiy holati tolg ’risi- 
  dagi 0 ‘zR Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan chop etiladigan to‘plam malumotlari 
  asosida tuzilgan.
  IV B O B .
  ZBEKISTONNING HUDUDIY SALOHIYATI
  Yer yuzasining ma’lum bir qismi - hudud o’ziga xos xususiyatlar va 
  resurslarga, geografik ringa ega. Hudud insonning turmushi, shuningdek, 
  xilma-xil faoliyatini amalga oshiradigan zamindir
  Ma’lumki, hududiy masalalar bilan geografiya fani shug’ullanadi. Zero, 
  mazkur fanning tadqiqot predmeti ham hududdir. Geografiya fani hududni tashkil 
  etuvchi elementlarni qandaydir bir tplam sifatida emas, balki zaro aloqador 
  holda rganadi.
  Hududiylik - geografiyaning muhim tamoyili va yondashuvlaridan biridir. 
  Binobarin, hududni iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy tashkil qilinganligi nuqtai nazaridan 
  tahlil etish va baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada hududni 
  zlashtirganlik darajasi va miqyosini, unda mavjud aholining iqtisodiy, 
  demografik va boshqa ynalishdagi faoliyatlari bilan bogliq holda tadqiq etish 
  markaziy rinni egallaydi. Chunonchi, ishlab chiqaruvchi kuchlarning 
  rivojlanganlik darajasini ktarishda ular mavjud blgan hudud rtasida 
  mutanosiblikni aniqlash va baholash muhim rl o’ynaydi.
  Ishlab chiqarish bilan u mavjud ЬоЧдап hudud orasidagi o’zaro 
  aloqadorlikni aniqlash u yoki bu hududga xos xususiyatlarni, chunonchi 
  tog’-kon bilan qayta ishlovchi sanoati rivojlangan joylar rtasidagi farqlarni 
  ifodalashga imkon beradi. Bunda bir xil sharoitda, qayta ishlovchi sanoati 
  rivojlangan hududning iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyot darajasi yuqori 
  bo'lishligini tadqiqotlar natijasi tasdiqlaydi. Biroq, shunday holat mutlaq 
  haqiqat, ya’ni blishi muqarrar degan xulosaga olib kelishi mumkin emas. 
  Darhaqiqat, jahonda qayta ishlovchi sanoati rivojlangan boy davlatlar bilan 
  bir qatorda qazib olish sanoati tufayli iqtisodiy va siyosiy reytingi yuqori


  bolgan mamlakatlarning ham mavjudligi yuqorida bayon qilingan fikrimizni 
  tasdiqlaydi.
  Hudud, ayniqsa, qishloq xjalik ishlab chiqarishi bilan uzviy aloqador.
  Yer qishloq xjalik sohasining asosiy ishlab chiqarish vositasi, uning eng 
  muhim predmetidir. Bunda hududning geofafik o’rni, tabiiy sharoitlari, 
  mintaqaviyligi juda katta o’rin tutadi. Chunki kattaligi bir xil blgan ekin 
  maydonidan har xil miqdordagi hosil oiinishi mumkin. Shuningdek, bir ekin 
  maydonidan bir yilda bir marta hosil olinsa, boshqa maydondan ikki-uch marta 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   300   301   302   303   304   305   306   307   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Agro-geografik o’rinning qulaylik darajasi oqibat- natijada qishloq xjalik

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish