• Hududi va aholi soni rtasidagi mavjud aloqalarni aniqlash maqsadida korrelyatsion tahlil amalga oshirildi. Korrelyatsiya koeffitsienti minus 0,3 ga teng
 • VBOB. 0 ’ZBEKIST0NNING INSON SALOHIYATI Jamiyatning paydo blishi va taraqqiy etishi tabiat bilan chambarchas
 • rtasidagi aloqalar serqirrali va nihoyatda murakkab tusga egadir. Ushbu aloqalar insonning xjalik faoliyatida, moddiy ne’matlar yaratish jarayonida
 • Manba: 0zbekiston iqtisodiyoti. Axbonot-tahliliy sharh. Emigratsiya savdosi kpayib 80-yillardan keyingi davrda manfiy krsatkich
 • Ana shu yillar ichida Chirchiq, Olmaliq, Angren va qator boshqa shaharlar va shaharchalar, tumanlar aholisining hozirgi kundagi negizi tashkil qilindi.
 • ,2 kishiga teng. Bu Quyi Amudaryo hamda Buxoro, Navoiy rayonlaridagi
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet309/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   305   306   307   308   309   310   311   312   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-
  betlik3
  335,2 kishiga teng. Bu Quyi Amudaryo hamda Buxoro, Navoiy rayonlaridagi 
  ko'rsatkichlardan deyarli 24 marta ortiq. Aholining zichlik ko’rsatkichi byicha 
  respublikada dastlabki uch rinni egallagan rayonlarga xos krsatkich trtinchi- 
  beshinchi o’rinlarni egallagan rayonlarnikidan 2-4 marta yuqori.
  Hududi va aholi soni rtasidagi mavjud aloqalarni aniqlash maqsadida 
  korrelyatsion tahlil amalga oshirildi. Korrelyatsiya koeffitsienti minus 0,3 ga teng 
  bldi. Bu holat yuqoridagi krsatkichlar rtasidagi aloqa teskari ekanligidan, 
  ya’ni hudud qancha katta blsa, undagi aholi soni muvofiq ravishda Shuncha 
  kam bo’lishligidan dalolat beradi.
  15-jadval.
  zbekiston regionlari, 2004 yil
  Ma’muriy
  tuzilmalar
  Hududi
  Aholi soni
  Aholi jon 
  boshiga to’g’ri 
  keluvchi hu- 
  dud (gektar).
  Aholi
  zichllgi, (1 kmga 
  ttfri keluvchi 
  aholi soni)
  ming
  kv.km
  foiz
  ming kishi foiz
  1 Qoraqalpo-
  g’iston
  Respubiikasi
  164,9
  36,8
  1546,1
  6,1
  114,8
  9,4
  2 Andijon vil.
  4,2
  0,9
  2265,3
  9,0
  2,0
  539,3
  3 Buxoro vil.
  39,4
  8,8
  1464,3
  5,8
  29,0
  37,1
  4 Jizzax vil.
  20,4
  4,6
  1012,0
  4,0
  22,6
  49,6
  5 Qashqadaryo vil. 28,4
  6,3
  0074 ~>
  9,0
  14,0
  80,1
  6 Navoiy vil.
  110,8
  24,8
  797,6
  3,1
  146,2
  7,2
  7 Namangan vil.
  7,9
  1,8
  1997,8
  7,9
  4,3
  252,9
  8 Samarqand vil.
  16,4
  3,7
  2769,2
  10,9
  6,5
  168,8
  9 Surxondaryo vil. 20,8
  4,7
  1817,9
  7,2
  12,8
  87,4
  10 Sirdaryo vil.
  5,1
  1,1
  660,6
  2,6
  8,0
  129,5


  Ma’muriy
  tuzilmalar
  Hududi
  Aholi soni
  Aholi jon 
  boshiga to’g'ri 
  keluvchihudud 
  (gektar).
  Aholi
  zichligi, (1 kmga 
  to’g’ri keluvchi 
  aholi soni)
  ming
  kv.km
  fbiz
  ming kishi foiz
  11 Toshkent vil.
  15,6
  3,5
  2401,4
  9,5
  6,9
  153,9
  12 Farg’ona vil.
  7,1
  1,6
  2747,3
  10,8
  2,8
  386,9
  13 Xorazm vil.
  6,3
  1,4
  1347,3
  5,5
  5,0
  219,0
  14 Toshkentshahri
  -
  2179,9
  8,5
  -
  -
  Respublika byicha 447,7
  100
  25271,3
  100
  19,2
  56,4
  16-jadval.
  Ns
  Iqtisodiy
  rayonlar
  Hududi
  Aholisi
  Aholi
  jami
  ulushi
  jami
  zichligi
  Soni
  bo’yicha
  Zichligi
  byicha
  Ming
  km
  foiz byicha
  o’rni
  Ming
  kishi
  foiz
  1kv.kmga
  tn
  keluvchi
  Ofmi
  0*rni
  1. Buxoro-
  Navoiy
  150,2 33,6 2
  2261,9
  8,9
  15,1
  6
  8
  2 Mirzachl
  25,6
  5,7 4
  1672,6 6,6
  65,3
  8
  6
  3 Samarqand
  16,4
  3,7 -7/
  2769,2
  10,9 168,8
  4
  3
  4. Surxondaryo
  20,8
  4,6
  5
  1817,9 7,2
  87,4
  7
  4
  5. Toshkent
  15,6
  3,5
  8
  4539,1
  18,0 291,0
  2
  2
  6. Farg’ona
  19,2
  4,3 6
  7010,4 27,7 365,1
  1
  1
  7. Qashqadaryo 28,4
  6,3
  3
  2274,2 9,0
  80,1
  5
  5
  8. Quyi
  Amudaryo
  171,2 38,3 1
  2926,0 11,6 17,1
  3
  7
  Jami
  447,4 100 -
  25271,3 100
  56,4
  -
  -
  VBOB.
  0 ’ZBEKIST0NNING INSON SALOHIYATI
  Jamiyatning paydo blishi va taraqqiy etishi tabiat bilan chambarchas 
  bog’liqdir. Jamiyat tushunchasi keng ma’noda bir-biri bilan zaro bog’liq 
  biosotsial organizmlar - insonlar yig’indisini anglatadi. Inson bilan tabiat 
  rtasidagi aloqalar serqirrali va nihoyatda murakkab tusga egadir. Ushbu 
  aloqalar insonning xjalik faoliyatida, moddiy ne’matlar yaratish jarayonida 
  jamiyat bilan tabiat orasidagi mavjud munosabatlar orqali aniqlanadi.
  Jamiyat taraqqiyotining har qanday bosqichida zarur blgan moddiy 
  ne’matlarni ishlab chiqarish jarayoni inson bilan geografik muhit o’rtasidagi 
  zaro aloqadorlik natijasi hisoblanadi.
  Geografik muhit inson hayotiy faoliyatining poydevori hisoblansa ham, aholi 
  dastavval ijtimoiy ishlab chiqarish qonuniyatlari asosida rivojlanadi. Demak,


  inson resurslarining shakllanishi va rivojlanishi iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot 
  xususiyatlarini zida aks ettirgan.
  17-jadval.
  0’zbekiston aholisi sonining dinamikasi, yil boshiga
  Mln. kishi
  Aholi qshimcha sishi tgan yilga % da
  Butun aholi
  Shaharlik
  Qishloqlik
  2000 y.
  24,49
  1,5
  0,9
  1.8
  2001 y.
  24,81
  1.3
  0,7
  1.7
  2002 y.
  25,11
  1.2
  0,7
  1.5
  2003 y.
  25,43
  1.2
  0,6
  1,6
  2004 y.
  25,71
  1,1
  0,4
  1,5
  2005 y.
  26,02
  1,2
  0,6
  1,6
  2006 y.
  26,31
  1.1
  0,5
  1,5
  Manba: 0'zbekiston iqtisodiyoti. Axbonot-tahliliy sharh.
  Emigratsiya savdosi kpayib 80-yillardan keyingi davrda manfiy krsatkich 
  bilan ifodalana boshladi. XIX asrning ikkinchi yarmi hamda XX asming birinchi 
  choragi davomida 0 ’zbekiston asosan Rossiya bilan tashqi migratsion 
  aloqalarga ega bldi. Ularning aksariyati «kochib kelish» yonalishi bilan 
  ifodalangan. Rossiyada Krepostnoyning bekor qilinishi, mustamlakachilik 
  siyosatining avj olgan davriga tg’ri keldi. Natijada Rossiyada ersiz qolgan 
  ming-minglab kishilar 0 ’rta Osiyo, Qozog’iston va Sibirga rejali mustamlakachilik 
  siyosatini amalda tatbiq qilish shiori ostida kchirila boshlandi. Xuddi ana shu 
  davrda Toshkent, Bishkek, Olma-Ota Ashabod, Farg’ona va boshqa shaharlarda, 
  Ettisuv va Toshkent vohalarida, Chuv (Kirg’iziston), Farg’ona va Zarafshon 
  vodiylarida rus va ukrainlarining birinchi jamoalari tashkil topgan. U joylarda 
  mahalliy migrantlaming keyingi oqimi uchun qulay sharoit yaratib berildi. Slavyan 
  xalqlari tarqalgan shaharlar va xudolar soni kengaydi. 1926-1940 yillar mobaynida 
  0 ’zbekistonga slavyan xalqlari bilan birga qozoq tatarlari, boshkirdlar, chuvashlar, 
  moldovanlar, koreyslar va boshqa millat vakillari ko’chib keldi yoki ko’chirildi. 
  Ana shu yillar ichida Chirchiq, Olmaliq, Angren va qator boshqa shaharlar va 
  shaharchalar, tumanlar aholisining hozirgi kundagi negizi tashkil qilindi.
  Urush yillarida front oldidan ko’chirilgan, ko’pchiligi slavyanlardan iborat 
  blgan, immigrantlar qatori krim tatarlari, mesxeti turklari, chechenlar, ingushlar 
  va boshqa Kavkaz xalqlari bilan to'ldirildi. Farg’ona, Zarafshon vodiylari Toshkent 
  vohasida kelgindi halqlarning hududiy jamoalari vujudga keldi.
  60-yillarda shimoliy Kavkaz xalqlarining vatanlariga kchib ketishi bilan bir 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   305   306   307   308   309   310   311   312   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ,2 kishiga teng. Bu Quyi Amudaryo hamda Buxoro, Navoiy rayonlaridagi

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish