• 3. 0 ’simliklarning 10 foiz turlari y qolish xavf- xatar ostida. Qriqlashni talab etadi. 4. H ayvonot du nyosin in g b io m a sa si
 • 5. Butunlay kerakli darajadan past. Lokal oshirishi mumkin. Akva va marikultura kelajagi bor. 6 . H ayvonot d unyosin in g
 • M uhofaza qilish v a him oya o stig a olishni talab etadi. S u v r e s u r sla r i 1. O kean va d e n g iz suvlari
 •  sim lik b io m a ss a si
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet9/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  1.  sim lik b io m a ss a si
  1. Global p a sa y g a n . Diqqatga sa zo v o r, tartibga 
  solish ni talab etadi.
  2.  sim lik qatlam ini x o ’jalik 
  m ahsuldorligi
  2. Faqat c h e g a ra la n g a n m iqyosd a ishlatish 
  mumkin.
  3.  sim liklar gen etik tarkibi
  3. 0 ’simliklarning 10 foiz turlari y qolish xavf- 
  xatar ostida. Qriqlashni talab etadi.
  4. H ayvonot du nyosin in g 
  b io m a sa si
  4. Butunlay bir d arajaga keltirilgan. Diqqatga 
  s a z o v o r va tartibga solishni talab qiladi.
  5. H ayvonot d unyosin in g 
  b io m a ss a si
  5. Butunlay kerakli darajadan past. Lokal 
  oshirishi mumkin. Akva va marikultura kelajagi 
  bor.
  6 . H ayvonot d unyosin in g 
  genetik-tur tarkibi
  6. 10 0 0 turga yaqin yirik hayvonlar va s a n o q s iz  
  m ayd a hayvonlar y qolish xavf-xatari ostida. 
  M uhofaza qilish v a him oya o stig a olishni talab 
  etadi.
  S u v r e s u r sla r i
  1. O kean va d e n g iz suvlari
  1 .S a y o z su v la m in g bir q an ch a nordonligi o ’rin 
  olgan. S u v tarkibida o g ’ir m etallar global o ’sg a n . 
  O keannin g norm adan baland ifloslanishi taxmin 
  qilinmoqda.
  2. Kllar va su v omborlari
  2. Zaxirasi - 5 0 0 0 km3 su vd an ortiq. Suvning 
  kislotali yomg'irlardan, o q a v a suvlaridan 
  ifloslanishi kuzatilm oqda.
  3. Oqar su vlar (daryolar)
  3. Chuqur an tropogen o ’zgargan va faol 
  (intensiv) ishlatiladi. Juda jiddiy ifloslan gan. S u v 
  oqimi buzilgan. D iqqatga s a z o v o r va tartibga 
  solish n i talab qiladi.  Download 4.28 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa   sim lik b io m a ss a si

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish