• Javob
 • Javob :IV 341.Yangi tug‟ilgan bolaga tug‟riqxonada taxminiy tashxis qilib fenilketonuriya qo‟yildi.Bioximik tekshiruvdagi qanday natijalar tashxisni tasdiqlaydi Javob
 • Javob: duksimon hujayralar Elektron mikrofotografiyada ikki ХIL hujayra berilgan. Birinchi hujayraning apikal yuzasida ko‟plab sitoplazmaning barmiqsimon o‟simtalari bor. Ikkinchi hujayraning qaysi birida endositoz jarayoni aktiv kechadi
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet20/60
  Sana21.10.2022
  Hajmi0.64 Mb.
  #27741
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   60
  Bog'liq
  Vaziyatli-masalalar
  BMI mavzulari, 32, leksika kurs ishi, 1-amaliy, Kristallarning sohaviy nazariyasi
  Javob: 
  317.Xujayrada struktura, genining birinchi ekzonda mutasiya ro‟y
  beradi.Natijada 290 nukletid o‟rniga 250 ta nukleotid qoldi.
  Javob:Delesiya 
  318. Bitta odamga tegishli har xil xujayralar, bir vaqtning o‟zida har xil
  xujayralar, bir vaqtning o‟zida har xil oqsil sintezlay oladi.Nimani hisobiga
  bunday bo‟ladi? 
  Javob:Bir vaqtning o‟zida xujayrada DNKning har xil qismlarida transkripsiya
  bo‟ladi. 
  319.Ko‟pgina irsiy kasalliklarni davolab bo‟lmaydi, lekin tibbiyot rivojlanishi
  bilan kasalliklarni fenotipk ko‟rinish nomoyon bo‟lishi ancha pasaygan.Hozirgi
  kunda ayniqsa qaysi kasallikda bu nomoyon bo‟lyapti? 
  Javob:Fenilketonuriya 
  320.Ma'lumki V limfositlar faqat bir xil tipdpgi molekulalar antitelasi
  sintezlanadi, faqat shunday gen saqlovchi gomologik xromasomalarning bittasini
  kodlaydi.Bu holat qanday nomlanadi? 
  Javob: Allel o‟zgarish 
  321.Tug‟riqxonada yangi tug‟ilgan chaqaloqga bir nechta tug‟ma nuqsonlar
  bilan taxminiy Patau sindromi deb tashxis qo‟yildi.Aniq tashxis qo‟yish uchun
  qanday genetik tashxis usulini qo‟llash mumkin? 
  Javob:Sitogenetik 
  322.Fenotipik jihatdan ayol organizmida, lunj shilliq qavati epiteliysidan surtma
  jinsiy xromatin foizi tekshirildi.Qanday holatlarda patologiyaga taxmin qilish
  mumkin? 
  Javob:0% 
  323.Qaysi kasallikda yuklamali test orqali geterozigotali tashuvchilikni aniqlash
  mumkin? 


  Javob:Galaktezemiya 
  324.Tibbiy-genetik maslahatga erkak kishi bepushtligidan shikoyat qilib
  keldi.Labarotariya tekshiruvi paytida lunj shilliq qavati epiteliy xujayralarida
  bittadan Barr tanachalari, neytrofillarning yadrolarida esa bittadan baraban
  tayoqchasi aniqlandi.Bunday o‟zgarishlar qaysi sindromda kuzatilishi mumkin? 
  Javob:Klaynfelter 
  325.Qaysi kasallik genetik omillarga bog‟liq va nasldan-naslga o‟tadi. 
  Javob:qandli diabet 
  326.18 yoshli qiz ko‟rikdan o‟tkazilganda tuxumdonlari yaxshi rivojlanmaganligi,
  elkalari kengligi, toz sohasi torligi, qo‟l oyoqlari kaltaligi aniqlandi.Bemorga
  Shershevskiy-Terner
  sindromi deb tashxis qo‟yildi.Bu kasallikda xromasomalavr miqdorida qanday
  o‟zgarishlar kuzatiladi. 
  Javob:X-xromasoma bo‟yicha monosomiya 
  327. III guruh rezus-ma'nfiy qonli ayol IV guruh qonga ega gemolitik sariqlik
  bilan bola tug‟di.Bolaning otasini qon guruhi qanaqa? 
  Javob:II, Rh+
  328.Tibbiy-genetik maslahatga homilador ayol murojat qildi.Uning birinchi bolasi 
  bir qancha poroklar bilan tug‟ilgan:yuqorigi labi va tanglayi tuliq
  shakllanmagan, ko‟zlari kichkina, sindakteliya, yurak va buyrakda nuqsoni
  bor.Bola bir oyligida o‟lgan.Kariotipi tekshirilganda 46 xromasomasi bo‟lib, 13-
  xromasomasi boshqa xromasomaga translyasiyalangan.Bu bola qanday
  xromasoma kasalligi bilan tug‟ilgan? 
  Javob:Patau sindromi 
  329.Tug‟riqxonada chaqaloq yurak, buyrak, hazm sistemasida bir qancha
  nuqonlar bilan bola tug‟ildi.Vrach taxminiy tashxisi Edvars sindromi.Qanday
  tibbiy genetik tekshiruv orqali aniq tashxis qo‟yish mumkin? 
  Javob:Sitogenetik 
  330.18 yoshli qizning tana tuzilishida disproporsiya bo‟lib:elkalari keng, toz
  suyagi tor, qo‟l-oyoqlari kalta, terisida va bo‟ynida o‟ziga xos burmalar mavjud,
  tuxumdonlari rivojlanmagan.Labaratoriya tekshiruvlarida neytrofillarning
  yadrolarida "baraban tayoqchalari" yo‟q, lunj shilliq qavati epiteliysida yadrosida
  Barr tanachalari topilmadi. Qaysi kasallika taxmin qilish mumkin? 
  Javob:Shereshevskiy-Terner sindromi 


   331.Gemofiliyaning qaysi turi odamda nasliy va monogen. 
  Javob:Gemofiliya A1 
  332.Tibbiy-genetik maslahatga bemor qiz bola taxminiy tashxis Shershevskiy-
  Terner sindromi bilan murojat qildi.Qaysi tibbiy genetik tekshiruv orqali aniq
  tashxis qo‟yish mumkin? 
  Javob:Sitognenetik 
  333.4 yoshli qizda ko‟z gavharida o‟zgarish, barmoqlari uzun va ingichka, irsiy 
  yurak nuqsoni va siydikda oksiprolin(aminokislota) miqdori baland.Bu
  nuqsonlarning barchasi biriktiruvchi to‟qma anomaliyasi natijasida kelib
  chiqqan.Bu klinik simptomlar qaysi kasallikka xos? 
  Javob:Marfan sindromi
  334.Yangi tug‟ilgan chaqaloqda pastki jag‟ va hiqildoq anomaliyasi bilan
  tug‟ildi va buning natijasida ovozda o‟zgarishlar bo‟lib mushuk chinqiriqiga
  o‟xshaydi.Shu bilan birga mikrosefaliya, yurak porogi ham bor.Bu
  anomaliyalarga sabab nima? 
  Javob:5-xromasomaning kichik yelkasidagi o‟zgarish 
  335.Daun sindromi barcha xromasoma kasalliklari orasida eng ko‟p
  uchryadi.Klinik belgilari:Qo‟l-oyoqlarning kaltaligi, boshining kichikligi, yuz
  tuzulishidagi anomaliyalar, ko‟z o‟yig‟ining kichikligi, epikantus, aqliy zaiflik,
  ichki a'zolardagi o‟zgarishlar.Daun sindromida 21 juft xromasomaning
  trisomiyasi kuzatilib, qaysi tibbiy genetik tekshiruv orqali tashxis qo‟yiladi? 
  Javob:Sitogenetik 
  336.Yoshi katta bo‟lganda turmush qurgan ota-onadan, past bo‟yli, aqliy zaif, tili
  normadan katta, ko‟z oyig‟i kichik, yuzlari tekis farzand tug‟ildi.Ko‟rsatilgan bu
  sindromda qanday patologiya kuzatilgan? 
  Javob:xromasoma patologiyasi
  337.Tibbiy genetik maslahatda aniqlanishicha, geterozigota tashuvchi ona mutant
  genini yarmini
  shu kasallikka chalingan o‟g‟liga bergan va yarmini fenotipik jihatdan sog‟lom
  lekin, X xromasomaga birikkan holda resessiv gen tashuvchi qilib qiziga
  bergan.Qaysi gen kasalligida qizlar tashuvchi bўladi. 
  Javob:Gemofiliya 
  338.Yangi tug‟ilgan qiz bolada oyoq-qo‟llarida limfitik shishlar va bo‟yin
  sohasida terida bo‟rtmalar bor.Neytrofillarida "baraban tayoqchalari" yo‟q.Sizning
  tashxisingiz? 


  Javob:Shershevskiy-Terner sindromi 
  339.Qayta homiladorlik.Onasining qon guruhi 0, rezus ma'nfiy, homilaning 
  ikkalasida ham qon II
  guruhi, rezus musbat.Qanday nomutanosiblik bo‟lishi mumkin? 
  Javob: Rezus omil bo‟yicha va AVO sistemasi bo‟yicha 
  340.AVO sistema bo‟yicha qon guruhi aniqlanayotganda A va V antigenlar
  aniqlandi.Bu qonni shunday qon guruhiga ega odamlarga quyish mumkunmi? 
  Javob:IV 
  341.Yangi tug‟ilgan bolaga tug‟riqxonada taxminiy tashxis qilib fenilketonuriya
  qo‟yildi.Bioximik tekshiruvdagi qanday natijalar tashxisni tasdiqlaydi? 
  Javob:Tirozin, adrenalin, noradrenalin, melanin sintezini buzilishi,
  342.Tibbiy genetik tekshiruvda genlarning xromasomaga birikishi va lokalizasiyasi 
  o‟rganildi.Buning uchun qanday metod qo‟llanilgan?
  Javob:somatik xujayralar gibridizasiyasi 
  343.Ayol homiladorligida virusli qizamiq bilan kasallangan va natijada bola 
  tanglayi va yuqori labida anomaliya bilan tug‟ilgan.Bolaning kariotip va
  genotipi normal.Anamaliya nimaning
  natijasida kelib chiqqan? 
  Javob:Terotogen faktor natijasida 
  344.Tibbiy genetik maslahatga homilador ayol keldi.Vrach homilaning sog‟ligni
  bilish uchun qanday genetik tekshiruvdan foydalanishi mumkin

  Download 0.64 Mb.
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   60
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Javob: duksimon hujayralar Elektron mikrofotografiyada ikki ХIL hujayra berilgan. Birinchi hujayraning apikal yuzasida ko‟plab sitoplazmaning barmiqsimon o‟simtalari bor. Ikkinchi hujayraning qaysi birida endositoz jarayoni aktiv kechadi

  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish