• Javob
 • Javob: duksimon hujayralar Elektron mikrofotografiyada ikki ХIL hujayra berilgan. Birinchi hujayraning apikal yuzasida ko‟plab sitoplazmaning barmiqsimon o‟simtalari bor. Ikkinchi hujayraning qaysi birida endositoz jarayoni aktiv kechadi
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet36/60
  Sana21.10.2022
  Hajmi0.64 Mb.
  #27741
  1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   60
  Bog'liq
  Vaziyatli-masalalar
  BMI mavzulari, 32, leksika kurs ishi, 1-amaliy, Kristallarning sohaviy nazariyasi, Lecture - 8-1
   Bu sahifa navigatsiya:
  • Javob
  Javob: shakli oval, rangi to‟q kulrang bo‟ladi 
  606. Askaridoz bilan kasallangan odamda, askaridaning otalangan tuxumi qanday 
  o‟lchamda bo‟ladi? 
  Javob: otalangan tuxumlar kattaroq bo‟lib, uzunligi 80-90 mkm eni 45 mkm 
  607. Bolalar bog‟chasida bolalarda enteribioz kasalligi aniqlandi, ovogelmintoskopiya 
  tekshiruvida najasdan topilgan tuxumning shakli qanday bo‟ladi? 
  Javob: tuxumining shakli uzunchoq, bir tomoni biroz yassi bo‟ladi 
  608. Shifokorga murojat qilgan odamda trixosefalioz kasalligi aniqlandi, bunda 
  ovogelmintoskopiya usuli bilan najasdan topilgan tuxumining shakli va rangi qanday 
  bo‟ladi?
  Javob: najasdan topilgan tuxumi bochkasimon shaklda, tilla sariq rangda bo‟ladi 
  609. Shifokorga murojat qilgan odamda ankilostomos kasalligi aniqlandi, bemorda 
  ovogelmintoskopiya usuli bilan aniqlangan tuxumning ichida nimalar ko‟rinadi? 
  Javob: aniqlangan tuxumning ichida 4-8 blastomeralar borligi ko‟rinadi 
  610. Shifokorga murojat qilgan odamda vuhererioz kasalligi aniqlandi, kasallik 
  qanday aniqlanadi? 
  Javob: vuhereriozda kechasi olingan pereferik qon surtmasi tekshiriladi 
  611. Mikroskopda tayyor preparat ko‟rilganda bo‟g‟imoyoqlilarning oyoq o‟simtalari 
  tananing qayerida joylashganligini ko‟rsating? 
  Javob: oyoq o‟simtalari tanasining har xil sigmentlarida joylashgan 
  612. Tibbiy biologik nazariy bilimlariga asoslanib bog‟imoyoqlilar tipining xarakterli 
  belgilarini ko‟rsating? 


  Javob: tana xitin qoplam bilan qoplangan, bog‟imli oyoqlari mavjud, aralash tana 
  boshlig‟iga ega, kondalang tana mushaklari rivojlangan 
  613. Tibbiyot biologiyasidan olgan nazariy bilimlarga asoslanib bo‟g‟imoyoqlilarning 
  kenja tiplarini ko‟rsating? 
  Javob: trilobitsimonlar, jabra bilan nafas oluvchilar, xelitserallar va traxeya bilan 
  nafas oluvchilar 
  614. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib qisqichbaqasimonlar sinfining vakillari 
  rivojlanish darajasiga qarab qanday qisqichbaqasimonlarga bo‟linadi? 
  Javob: tuban qisqichbaqasimonlar va yuksak qisqichbaqasimonlar bo‟linadi 
  615. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib o‟rgimchaksimonlar sinifiga kiruvchi 
  hayvonlarning xarakterli belgilarini toping? 
  Javob: tanasi bosh-ko‟krak va qorin bo‟limlarga ajralgan, 6juft bo‟g‟imli oyoqlari bor 
  616. Mikroskopda ko‟rib kanalarning pedipalpalari nimalarni hosil qilishini 
  tushuntiring? 
  Javob: mikroskopda ko‟rilganda kanalarda pedipalpalarining asosiy bo‟g‟imlari 
  qo‟shilib so‟ruvchi nay-gipostomni hosil qiladi 
  617. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib kanalarning qaysi kenja turkumlari 
  ahamyatli ekanligini ko‟rsating?
  Javob: akariform va parazitaform kenja turkumlari ahamiyatli 
  618. Mikroskopda iksod kanasi preparati ko‟rilganda qanday belgilarni ko‟rish 
  mumkin? 
  Javob: o‟lchami 4-5mm yetadi, erkaklarni orqa tomonida xitin qalqoni mavjud, 
  urg‟ochilarida, lichinkalarida va nimfalarida xitin qalqon faqat oldingi tomonida 
  joylashgan
  619. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib urg‟ochi iksod kanasiga xos xususiyatlarni 
  ko‟rsating?
  Javob: faqat bir marta uzoq vaqt qon so‟radi, qonga to‟ygan urg‟ochi kana 1 marta, 
  17000 tagacha tuxum qo‟yadi
  620. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib iksod kanasining xavfli tomonini 
  ko‟rsating? 
  Javob: tayga, ensefaliti, tularemiya, gemorogik istma kasallik qo‟zg‟atuvchilarning 
  tashuvchisi sifatida xavfli 
  621. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib kanalar nimaga sabab bo‟lishini ko‟rsating? 


  Javob: kanalar ektoparazitlar bo‟lib organizmda yallig‟lanish va allergik 
  reaksiyalarga sabab bo‟ladi 
  622. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib it kanasi rivojlanish siklini qancha davom 
  etishini ko‟rsating va u qaysi organizmlarda parazitli qiladi? 
  Javob: 7 yilgacha davom etadi, yovvoyi, uy hayvonlari hamda odamda parazitli qiladi 
  623. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib tayga kanasining tibbiy ahamiyatini 
  ko‟rsating? 
  Javob: tayga ensefaliti qo‟zg‟atuvchilarning tashuvchisi va tabiiy rezervuarlari 
  hisoblanadi 
  624. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib tayga kanasi necha xo‟jayinli kana 
  ekanligini va rivojlanishida lichinka, limfa va imagosi qaysi hayvon qoni bilan 
  ozuqalanishini ko‟rsating? 
  Javob: 3 ho‟jayinli kana, lichinkasi kemiruvchilar qoni bilan, nimfasi quyon, 
  olmaxon qoni bilan, imagosi esa los va bug‟u qoni bilan ozuqalanadi
  625. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib dermosentor pictus kanasining tibbiy 
  ahamiyatini ko‟rsating va ular qayerlarda tarqalgan? 
  Javob: dermosentor pictus tuleremiya kasallik qo‟zg‟atuvchilarning tashuvchisi 
  hisoblanadi va ular o‟rmonlarda keng tarqalgan 
  626. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib argas kanalari qayerlarda keng tarqalgani va 
  yashash joyini ko‟rsatin?
  Javob: issiq iqimli mamlakatlarda keng tarqalgan, kemiruvchi hayvonlar uylarida, 
  g‟orlarda, eski uylarda yashaydi 
  627. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib argas kanalar qancha yashashini va 
  urg‟ochisi nechi martda tuxum qo‟yishini ko‟rsating? 
  Javob: 25-28 yilgacha hayoti davom etadi, urg‟ochisi bir necha martda tuxum 
  qo‟yadi 
  628. Mikroskopda kanalar preparati ko‟rib argas va iksod kanalarining farqini 
  ko‟rsating? 
  Javob: og‟iz aparati argas kanasida qorin sohasida joylashadi, iksodda oldinga turtib 
  chiqqan, argasda kanasida qalqon bo‟lmaydi iksod kanalarida bo‟ladi 
  629. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib qishloq kanasining qanday parazit 
  ekanligini, odamga qachon xujum qilishini va qancha och yura olishini ko‟rsating? 
  Javob: ektoparazit, odamga ko‟pincha kechasi xujum qiladi, uzoq vaq 10 yildan ortiq 
  oziqlanmasdan kasallik yuqtirishni saqlaydi 


  630. Mikroskopda akariform kanasini ko‟rganda unga xos qanday belgilarni ko‟rsa 
  bo‟ladi? 
  Javob: tanasi bog‟imlarga ajralmagan, oval shaklga ega, o‟lchami juda kichik-
  mikroskopik 
  631. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib qichima kanasining nomi va tibbiy 
  ahamiyatini ko‟rsating? 
  Javob: sarkoptes scabei, odamning ektoparaziti, qichima kasalligining 
  qo‟zg‟atuvchisi 
  632. Tibbiy biologik bilimlarga asoslanib qichima kanasining hayot sikli qanchagacha 
  davom etishini, qancha tuxum qo‟yishini ko‟rsating? 
  Javob: 50 kungacha yashaydi, hayoti davomida 40-50 tagacha tuxum qo‟yadi 
  633. Paxta terimiga borogan talabalarning ko‟pchiligida qichima kasali aniqlandi, 
  uning sabablarini tushuntiring? 
  Javob: shaxsiy va jamoat profilaktikasi qoidalariga rioya qilinmaganligi uchun 
  634. Paxta terimiga borogan talabalarda qichima kasalligi aniqlandi, bunda qanday 
  profilaktik choralarni amalga oshirib kasallikni tugatish mumkin? 
  Javob: sifatli shaxsiy va jamoat profilaktikasini amalga oshirish 
  635. Ba‟zan kasal qonini so‟rmagan kanalarda kasallik qo‟zg‟atuvchilarini aniqlanadi, 
  buni qanday tushuntirish mumkin? 
  Javob: kana kasal qo‟zg‟atuvchisining rezervuari bo‟lishi mumkin 
  636. Poliklinikaga murojat qilgan odam deyarli bir kunda yuzida shish paydo bo‟lishi, 
  tana haroratining ko‟tarilishi, mushaklarida qattiq og‟riq alomatlari bilan murojat 
  qildi, shifokor qanday parazitar kasallik haqida gumon qilishi mumkin?
  Javob: trixinelyoz 
  637. Poliklinikaga murojat qilgan odam deyarli bir kunda yuzida shish paydo bo‟lishi, 
  tana haroratining ko‟tarilishi, mushaklarida qattiq og‟riq alomatlari bilan murojat 
  qildi, bunda shifokor qanday usullar bilan parazitar kasallik bor ekanligini tasdiqlash 
  mumkin?

  Download 0.64 Mb.
  1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   60
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Javob: duksimon hujayralar Elektron mikrofotografiyada ikki ХIL hujayra berilgan. Birinchi hujayraning apikal yuzasida ko‟plab sitoplazmaning barmiqsimon o‟simtalari bor. Ikkinchi hujayraning qaysi birida endositoz jarayoni aktiv kechadi

  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish