Javob: duksimon hujayralar Elektron mikrofotografiyada ikki ХIL hujayra berilgan. Birinchi hujayraning apikal yuzasida ko‟plab sitoplazmaning barmiqsimon o‟simtalari bor. Ikkinchi hujayraning qaysi birida endositoz jarayoni aktiv kechadi
Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet48/60
Sana21.10.2022
Hajmi0.64 Mb.
#27741
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   60
Bog'liq
Vaziyatli-masalalar
BMI mavzulari, 32, leksika kurs ishi, 1-amaliy, Kristallarning sohaviy nazariyasi
Javob: ko‟krak qismi 3 ta sigmentdan tashkil topgan 
787. Mikroskopda hasharot ko‟ringanda, ko‟krak qismidagi oyoqlari nechi 
bo‟g‟imdan iborat? 
Javob: 5 bo‟gimdan 
788. Tibbiy biologik nazariy bilimlarga asoslanib, hasharotlarning mo‟ylovlari necha 
juft bo‟lishini va nima vazifani bajarishini ko‟rsating? 
Javob: 1 juft bo‟lib sezish va hid bilish vazifasini bajaradi 
789. Tibbiy biologik nazariy bilimlarga asoslanib kemiruvchi og‟iz aparati qaysi 
hasharotlar uchun xosligini ko‟rsating? 
Javob: kemiruvchi og‟iz aparati qishloq xo‟jalik zarakunandalari uchun xos 
790. Tibbiy biologik nazariy bilimlarga asoslanib hasharotlarning rivojlanishi qanday 
bo‟lishini ko‟rsating? 
Javob: chala va to‟liq metamarfo‟z bilan rivojlanadi 


791. Tibbiy biologik nazariy bilimlarga asoslanib hashoratlar ichida tabiiy sanitarlik 
vazifasini bajaruvchilarni ko‟rsating? 
Javob: go‟rkov qo‟ng‟izlari va go‟ng qo‟ng‟izlari 
792. Tibbiy biologik nazariy bilimlarga asoslanib to‟liq metamarfoz bilan 
rivojlanadigan hashoratlarni ko‟rsating? 
Javob: qattiq qanotlilar, tangachaqanotlilar, pardaqanotlilar, burgalar, ikki qanotlilar 
793. Tibbiy biologik nazariy bilimlarga asoslanib hashoratlar qaysi tip va kenja 
tiplarga kirishini ko‟rsating? 
Javob: hasharotlar sinfi bo‟g‟imoyoqlilar tipi va traxeyalilar kenja tipiga kiradi 
794. Tibbiy biologik nazariy bilimlarga asoslanib hasharotlar sinfiga qancha tur 
kirishini ular evolutsion jihatdan qanday holatda ekanini ko‟rsating? 
Javob: 1,5mln ga yaqin tur kiradi, hamma turlari biologik progresda 
795. Tibbiy biologik nazariy bilimlarga asoslanib hashoratlar qanday tashuvchilik 
qilishini ko‟rsating? 
Javob: hasharotlar kasallik qo‟zg‟atuvchilarning mexanik va maxsus tashuvchilari 
hisoblanadi 
796. Tibbiy biologik nazariy bilimlarga asoslanib suvaraklar qanday yo‟l bilan 
rivojlanishini ko‟rsating? 
Javob: suvaraklar to‟liq yoki chala metamarfoz bilan, lichinkalari 1 necha marta 
tullab rivojlanadi 
797. Tibbiy biologik nazariy bilimlarga asoslanib qora suvarakning sistematik holatini 
ko‟rsating? 
Javob: tip: bo‟g‟imoyoqlilar, kenja tip: traxeyalilar, sinf: hashoratlar tur: blatta 
orientalis-qora suvarak 
798. Xonadonda suvarak ushlab olindi va uni malla suvarakka tenglashtirildi, unga 
xos belgilarni ko‟rsating? 
Javob: og‟iz aparati kemiruvchi tipda qorin sohasining oxirida o‟simtalar bor 
799. Honadonda suvarak ushlab olindi va uni malla suvarakligi aniqlandi, ular qanday 
tibbiy xavf tug‟diradi? 
Javob: infeksion kasalliklarning, gelmint tuxumlarining, sodda hayvonlar 
sistalarining mexanik tashuvchilari 
800. Suvarak qaysi xususiyatlari bilan boshqa hasharotlardan farq qiladi? 


Javob: zaharli kimyoviy moddalar ta‟siriga o‟ta chidamliligi bilan farq qiladi 
801. Ushbujarayonorganogenezboshidasodirbulib, 
uningfaoliyatidavomidanervplastinkasinervnaychasigaaylangungaqadardavometadi. 
Shuningdekxordavaichakbushlig‟ipaydobo‟ladi. 
Xordaatrofidamezodermaesasomitlargaaylanadi. Bu 
embriogenezbosqichiqandaynomlanadi? 
Javobi:Neyrulatsiya 
802.Mazkur organning ichida xomila joylashgan bo‟lib, uning ichki bo‟shlig‟I 
suyuqlik bilan tuldirilgan va ectodermal qopcha kurinishida bo‟ladi. Bu ektodermal 
qopcha, xomilani xomilani qurib qolmasligini taminlaydi va xar xil jismoniy lat 
yeishlaridan saqlaydi. Bu organ qanday nomlanadi? 
Javobi:Amnion. 
803. Ushbu rivojlanish turida tuxum qobiqlarini yorib chiqqan organizm, voyaga 
yetgan organizmdan faqat organ kattaligi, uning yetarlicha rivojlanmay qolganligi va 
ta solishtirilmasi bilan farq qiladi. Mazkur rivojlanish turi qanday nomlanadi? 
Javobi:to‟g‟ridan to‟g‟ri rivojlanish turi 
807.Х.DrishvаG.Shpemandengiztipratikanivа 
tritonlardaolibborgantajribalarigakoraularningboshlangichholatdagiblastomerlariningy
adrolaribarchahujayralargaaylanaolishinikorsatdi.Ularningtajribalaridazarodishningfa
qatbirqismihosilbolishkerakedi, lekinbutunorganismhosilboldi. Olimlar qaysi holatni 
izohlab berdi? 
Javobi:Olimlar totipotentlik holatini izohlab berdi. 
808. Bu hujayra mexanizmi ontogenez uchun juda muhim.U xar xil tezlikda boradi
xar xil joyda va xar xilvaqtdaboradi vа genetic boshqaruvga boy sinadi. Xozirgi 
vaqtda shunday moddalar malumki, ular bu jarayonni boshqaradi (misol garmonlar) 
vаingibitor moddalar (misolkeylonlar). Bu hujayraning qaysi mexanizmi? 
Javobi:Mexanizm proliferatsiya (hujayraning kupayishi) deb atakadi 
809. Odam miyasining oq moddasida shunday embriopatiyalar uchraydiki ulardan 
mikrogeriyalar, poligeriyalar, makrogeriyalar va neyronlar geterotopiyasi.Bunday 
mexanizmlar asosida qanday embriopatiyalar yotadi? 


Javobi:Takidlab utilgan embriopatiyalar neyrofibrastlarning migratsiyasi buzilishi 
jarayonida yuzaga keladi. 
810.Tritonning gastrulyatsiya jarayonida bir birini bog‟lab turgan modda hujayralarni 
tripsin fermenti yordamida parchalab tashlaymiz. Dissotsiyatsiyalangan hujayralarni 
aralashtirib tashlaymiz va ularni malum sharoitga qo‟yamiz. Malum vaqt utgach ular 
yana boshlangich holatdagidek bolib qoldi. Bunday tajribadan qanday hulosaga 
kelasiz? 
Javobi:Gastrulyatsiya jarayonida tritonning zarodishi differensiyalanib bogan 
811. Metamorfoz bosqichida it baliqning dumi, jabrasi, jabra qopqog‟i yoqolib 
ketadi.Buqandayhujayramexanizmi? 
Javobi:Buhujayramexanizmiapoptoz (hujayraningprogrammalashtirilgano‟limi) 
debataladi. 
812. 
Т.Morganninggipotezasigako‟raontogenezjarayonidahujayraningdifferensiyagauchras
hi – 
buketmaketretsiproklangansitoplazmatasirivao‟zgaribturadiganyadrogenmaxsulotidir.
Bu gipoteza qanday ataladi?
Javobi:«Оntogenezda genlarning diffirensiyalangan ekspressiyasi» deb ataladi 
813. Olimlar drozofillaning yashuvchanligi past retsessiv gomozigotali mutant 
genlarini o‟rganganda, ularning gastrulyatsiyagacha bo‟lgan boshlangich davrdagi 
rivojlanish bosqichi buzilgan. O‟rganilgan genlar qanday ataladi?
Javobi: Bu genlar «ona effekti genlari» deb ataladi. 
814. Tez tibbiy yordam mashinasi kasalxonaga yol qoidasi buzilishi natijasida tan 
jaroxati jlgan bemorni olib keldi. Travmatolog ko‟rigidan keyin bemorning boshida 
ochiq jarohati borligi aniqlandi. Rentgen natijalari ko‟rsatdiki bosh suyagining tekis 
suyagi maydalanib ketganligi aniqlandi. Malumki, normada tekis suyaklar 
regeneratsiyaga uchramaydi. Qanday regeneratsiya turlarini bilasiz? 


Javobi: Fiziologik regeneratsiya – hayoti davomida yoqotilgan morfologik tuzilishini 
qayta tiklanishi. Reparativ regeneratsiya – jarohat olganligi natijasida yoqotilgan 
morfologik tuzilishini qayta tiklanishi. 
815. Bolalar havzada baliq ovlayotganida qisqichbaqa tutib olishdi, ko‟rsa uning chap 
ko‟zi o‟rniga uzun moylov o‟sib chiqqanligini ko‟rib qolishdi. Bolalar qanday hodisa 
bilan duch kelishdi?
Javobi: Geteromorfoz – yoqotilgan organning o‟rniga boshqa organ usib chiqishi. 
816. Yoshi kata ayol jarroh kabulida buldi,yolning ayog‟ining pastki qismida uzoq 
vaqtdan beri bitmayotgan yaralar borligi aniqlandi. Ayolning aytishicha uning yaralari 
yarim yildan beri bitmayotganligini aytdi. Siz bu ayolga bunday xolatni qanday 
tushuntirib berasiz?
Javobi:endokrin boshqaruvning fiziologik regeneratsiyasi ishlamayotgani. 
817.Shamol va hashorat yordamida changlanadigan usimliklar ko‟rsatdiki, entomofil 
usimliklarni gulini formasi va o‟lchami anemofil changlanadiganlarnikiga qaraganda 
o‟zgarmas. Bu nima bilan bog‟liq? 
Javobi: Entomofil changlanadigan gullarning bardoshliligi usimliklarning 
boshlang‟ich evoluysiya va ularning changlantiruvchilariga bog‟liq. 
Tukliarilarkosacha bargi kichkina gullarga kirolmaydi, gultoj bargi uzun va 
changchisi kalta bo‟lgan gullarda kapalakning hartumi kaltalik qiladi. Faqatusimliklar 
standartga javob beradigan gullari bilan, evolyusiya bilan birgalikda paydo bolgan 
gullari, o‟zidan nasl qoldirishlari mumkin. 
818. Hon qiziniqoravaqizilturlarimavjud.Qora turlari kuzda 60%, bahorda esa 37% 
uchraydi. Qizil turlari esa kuzda kam 40%, bahorda esa ko‟proq. Qizil turlari qishki 
sovuqni yaxshi utqazadi, qora turlari esa yozda juda ko‟p kupayadi. Bunday holat 
qanday ataladi? 
Javobi:Xar xil rangdagi (qizil va qora )xayvonlarning adaptatsiyasi,xar xil 
temperatura tasirida o‟z rangini moslashishga yordam berishi.Tanlab olish faktori –
tabiiy tanlanish. 


819. Gomozigotali resessif o‟roqsimon anemiya geni bilan kasallanganlar 2 
yoshgacha o‟lib ketadi. 20% Afrikaning tub axolisi, АQSHvаBraziliyadagi 9% 
negrlar, Xindistonning 15% aholisi va boshqa mamlakatlarda bu kasallik bilan 
kasallanganlar bu gen geterozigotali uchraydi. Bunday letal genning tabiyatda ko‟p 
uchrashi nima bilan bog‟liq? 
Javobi:Bunday letal genning tabiatda ko‟p uchrashi, u gerozigota holatida malayriya 
kasalligida bardoshlilikni oshiradi, ayrim tropik mamalakatkarda bu kasallik tufayli 
ko‟p aholining o‟limiga sabab buladi. 
820. Bir nechta irq turlari mavjud, erta gullovchi va kech gullovchi formalari, 
butunlay bir biridan reproduktiv ajratilgan.Bu holat qanday izohlanadi? 

Download 0.64 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   60
Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaJavob: duksimon hujayralar Elektron mikrofotografiyada ikki ХIL hujayra berilgan. Birinchi hujayraning apikal yuzasida ko‟plab sitoplazmaning barmiqsimon o‟simtalari bor. Ikkinchi hujayraning qaysi birida endositoz jarayoni aktiv kechadi

Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish