• Savoi41S
 • Savoi422
 • Javob: O(n) Savol-413
  Download 20.48 Kb.
  Sana16.05.2023
  Hajmi20.48 Kb.
  #60221
  Bog'liq
  412-424
  Plural nouns, IT-sohasidagi Iqtidorli o\'quvchi Namuna

  Savol-412
  BFS algoritmi Big O bo'yicha qanday murakkablikka ega?
  Javob: O(n)
  Savol-413
  Masalaning qo'yilishidan nimalar aniqlanadi?
  Javob: Algoritmni ishga tushirish uchun qancha vaqtni sarflash kerakligi:, Algoritmning foydalanishli resurslari , Algoritmning murakkabligi: , Algoritmning tashqi foydalanishli resurslari:

  Savoi-414


  BT (Binary da daraxt elementlarini sanash qanday Operatsiya tarkibiga kiradi?
  Javob:Counting the number of elements

  Savoi-415


  Flesh xotira nima?
  Javob:Flesh xotira, boshqa yo'ldan xotira (memory) deb ham ataladigan kompyuter tizimida ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladigan bir xususiyatli qurilma bo'lib, kompyuterda jarayonlar va dasturlar uchun kerakli ma'lumotlar saqlanadi

  Sa v01416


  Quyidagi algoritmlardan qaysi biri vaznli grafda manba tuguni va tanlangan tugun orasidagi eng qisqa yo'lnitppish uchun ishlatiladi?
  Javob: Dijkstra

  Savol-417


  Berilganlar strukturalari nima?
  Javob:Berilganlar strukturalari (data structures) ma'lumotlarni saqlash va ularga kirishni aniqlashni osonlashtiradigan turli xil usullardir. (sanoq, matn, ro'yxat, jadvallar, grafiklar, va hokazo)ni saqlash uchun ishlatiladi.

  Savoi41S


  Quyidagi jumla algoritmning qanday xususiyatini ifodalaydi?
  Har błr algoritm mazmuniga koYa bir turdagi masalalarnłng barchasi uchun ham o'rinli bo'lishikerak
  Javob: general-purpose
  Savol—419
  K-NN algoritmlda masofalami hisoblash uchun qanday aniqlash formulalari mavjud?
  Javob: hamming masofasi , Euclidean masofasi

  Sav01-420


  DFS algoritmi Bigo bo'yicha qanday murakkablikka ega?
  Javob: O(n)
  Savol -421
  Agar biror masalani yechish uchun tuzilgan zarur boilgan amallar ketma-ketligining ma' lum bir qismi biror parametrga bog'liq ko'p marta qayta bajarilsa, bunday algoritm algoritm deyiladi, Javob:iterativ algoritm

  Savoi422


  Quick sortning eng yomon holatdagi vaqt murakkabligi nimaga teng?
  Javob:O(n^2)
  Savol-423
  Quick sort algoritmining Big O boÿicha vaqt murakkabligi nimaga teng?
  Javob: O(n log n)

  Savol-424


  Stack tuzilmasidan foydalanuvchi funksiyani aniqlang?
  Javob: input listni
  Download 20.48 Kb.
  Download 20.48 Kb.