• Yangi va eng yangi davrlarda chet mamlakatlarda jismoniy tarbiya.
 • IV. Ta’lim berish usullari
  Download 49.23 Kb.
  bet3/3
  Sana12.05.2023
  Hajmi49.23 Kb.
  #58858
  1   2   3
  Bog'liq
  ЖТТ СИЛАБУС 2022
  Иш билан таъминланганлик..
  IV. Ta’lim berish usullari

  • Ma’ruzalar;

  • Interfaol keys-stadilar;

  • Seminar (mantiqiy fikrlash, tezkor savol-javoblar);

  • Guruhlarda ishlash;

  • Taqdimotlarni qilish;

  • Individual loyihalar;

  Jamoa bo‘lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar  t/r

  Mavzular

  маъруза

  seminar

  jami

  1

  Jismoniy tarbiya tarixi fanining maqsadi hamda vazifalari.

  2

  2

  4

  2

  Qadimgi dunyo xalqlarining jismoniy tarbiyasi

  2

  2

  4

  3

  Qadimgi Yunonistonda jismoniy tarbiyaning rivojlanish xususiyatlari

  2
  2

  4

  Qadimgi Rimda jismoniy tarbiyani rivojlanishi

  2

  2

  4

  5

  O‘rta asrlarda jismoniy tarbiya

  2
  2

  6

  Xalqaro sport harakatining rivojlanishi va xalqaro olimpiya qo‘mitasining tashkil topishi

  2

  2

  4

  7

  Yangi davrlarda chet mamlakatlarda jismoniy tarbiyani rivojlanishi

  2

  2

  4

  8

  Sportni taraqqiy etishi va halqaro sport uyushmalarining vujudga kelishi

  2

  2

  4

  9

  Qadimgi ajdodlarimiz davrida jismoniy tarbiya

  2

  2

  4

  10

  O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportning rivojlanishi

  2

  2

  4

  11

  Qadimgi Olimpiya o’yinlari

  2

  2

  4

  12

  Qadimgi Rusda jismoniy tarbiya

  2
  2

  13

  O‘rta asrlarda chet mamlakatlarda jismoniy tarbiya

  2

  2

  4

  14

  Buyuk gumanistlar ta`limoti

  2

  2

  4

  15

  Yangi va eng yangi davrlarda chet mamlakatlarda jismoniy tarbiya.

  2

  2


  4

  16

  Xalq qo‘shinlarining harbiy va jismoniy tayyorgarligi

  2
  2

  17

  Qadimgi ajdodlarimiz davrida jismoniy tarbiya

  2
  2

  18

  Markaziy Osiyoda jismoniy tarbiyaning rivojlanishi

  2
  2
  Jami

  36

  24

  60
  V. Fanning tarkibiy tuzulishi

  Mustaqil ta’lim mavzulari
  1-semestr

  mustaqil ish

  1

  Ibtidoiy jamoa tizimida jismoniy tarbiya elеmеntlarining paydo bo‘lishi taraqqiy etilishi.

  4

  2

  O‘zbеkiston Rеspublikasi jismoniy tarbiya tizimining umumiy tavsifi;

  2

  3

  O‘zbеkiston Rеspublikasi hukumatining jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha qabul qilgan hujjatlarining ahamiyati;

  2

  4

  Abu Ali Ibn Sino jismoniy tarbiya haqidagi fiklari.

  2

  5

  Jismoniy tarbiyada nazariy bilimlarni dunyoga kеlishi.

  2

  6

  Grецiyada jismoniy tarbiyani rivojlanishni xususiyatlari.

  2

  7

  Tеmuriylar davri.

  2

  8

  Qadimgi Rimda jismoniy tarbiyaniyani rivojlanish xususiyatlari.

  2

  9

  Qadimda jismoniy tarbiyaniyani rivojlanish xususiyatlari.

  2

  10

  Qadimgi Rusda jismoniy tarbiyaniyani rivojlanish xususiyatlari.

  2

  11

  O‘zbеkistonda jismoniy tarbiya va sport.

  2

  12

  O‘zbеkiston xotin-qizlarining jismoniy tarbiyasi haqida jismoniy mulohazalar

  2

  13

  Marakaziy Osiyoga jismoniy tarbiyani kirib kеlishi

  2

  14

  Sobiq ittifoq davrida jismoniy tarbiya va sport

  2

  15

  Xalqaro olimpiya qo‘mitasi prеzidеntlari

  2

  16

  Qadimgi halqlar jismoniy tarbiyasi

  2

  17

  O‘zbеkiston Rеspublikasi Milliy Olimpiya qo‘mitasi.

  2

  18

  O‘zbеk sportchilari xalqaro arеnada

  2

  19

  Buyuk gumanistlar ta’limoti (J.J.Russo, Ya.A.Kamеnskiy, F.dе Fеldrе)

  2

  20

  Jismoniy madaniyat to‘g‘risida gumanist ( insonparvar) lar ta’limoti. I.Mеrkurialis, Platon, Gippokrat)

  2

  21

  Yangi va eng yangi davrlarda chеt mamlakatlarda jismoniy tarbiya ( AQSh, Franцiya, Gеrmaniya, Angliya)

  2

  22

  Amur Tеmur, Abu Ali Ibn Sino, Zaxriddin Muhammad Bobur, Jaloliddin Mangubеrdi yashagan davrlarda jismoniy tarbiya

  2

  23

  Qadimgi olimpiya o‘yinlarini paydo bo‘lishi

  2

  24

  Sharq mamlakatlarda jismoniy tarbiya

  2

  25

  Yangi va eng yangi davrlarda jismoniy tarbiya va sport

  2

  26

  Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida qonun

  2

  27

  Burjua sport-gimnastika tizimini vujudga kеlishi.

  2

  28

  Soцialistik mamlakatlarda jismoniy madaniyat.

  2

  29

  Yangi zamonning ikkinchi davrida chеt mamlakatlarda jismoniy tarbiya va sport

  2
  Jami:

  60

  6.2. “Jismoniy tarbiya tarixi6” fanidan nazorat turlari va baholash mezonlari
  1-semestr
  JN mezoni:
  JN: Talaba ma’ruza va seminar mavzu rejasiga tayyorlanib qatnashsa, har bir mavzu uchun 0,44 ball berib boriladi, jami 8 ball to'playdi. (18 ta mavzu*0,40 ball=7.2 ball, kreativ fikri bo’lsa 0.8 ball beriladi). 1-29 mustaqil ish topshiriqlarining har biriga esa 0.41 baldan beriladi, jami 12 ball to'playdi. (29 ta mustaqil ish*0.41 ball=12 ball). Talaba TMI topshiriqlarining 1-29 mavzularini referat, konspekt taqdimodlar taqdim etib boradi. Har bir ma’ruza va seminar mashgulotida bitta ma’ruza yoki seminarlarda bajarib ko‘rsatish yoki seminar va bitta mustaqil ish mavzusini taqdim etishi lozim. Keyingi mashgulotda o’tilgan seminar tonshirig‘i seminar va mustaqil ish mavzusi so’ralmaydi hamda ball berilmaydi. Har bir ma’ruza yoki seminar tonshirig‘i va seminar mashgulotidagi talabaning faoliyati 0.68 ballni tashkil qiladi. Demak,29*0.68=19,5 Kreativ fikri uchun 0,28 ball jami 20ball.
  JN ballar(20ball) konvertasiyasi  baho

  ball

  o’zlashtirish

  “5”

  18-20

  90-100%

  “4”

  14-17

  70-89,9%

  3”

  12-13

  60-69,9%

  “2”

  11

  0-59,9%  ON mezoni (30ball)
  ON: Oralq nazorati ma’ruza mashg'uloti tugagandan so’ng o’tkaziladi. Oraliq nazoratida talabaga 24 ta test* 0,5 ball=12 ball olishi mumkin. ON uchun mustaqil ishning 18-8=10 ta topshiriqlarini slayd (taqdimot) shakli va turida HEMIS OTM tersu.uz dasturiga belgilangan haftada yuklashi shart. Belgilangan muddatda. Muddatida taqdim qilinmagan mustaqil ishlar qabul qilinmaydi va baholanmaydi. Har bir taqdimoti uchun 2.25 ball beriladi. Jami 8*2.25=18 ball to'playdi. Talaba umumiy 30 ball to'playdi.


  ON ballar konvertasiyasi.  baho

  ball

  o’zlashtirish

  “5”

  27-30

  90-100%

  “4”

  21-26

  70-89,9%

  3”

  18-20

  60-69,9%

  “2”

  17

  0-59,9%

  YaN mezoni(50ball)
  YaN: Yakuniy nazorat amaliy shaklida o'tkazilsa, talabaga 4 ta amaliy topshiriq beriladi va har bir to'g'ri amaliy topshirig‘ini bajargani uchun 12.5 baldan beriladi. Jami 50 ball.


  YAN ballr konvertasiyasi  baho

  ball

  o’zlashtirish

  “5”baho

  45-50

  90-100%

  “4”baho

  35-44

  70-89,9%

  3”baho

  30-34

  60-69,9%

  “2”baho

  29

  0-59,9%  1-Izoh: O’ROO’MTVning 2018 yil 9-avgustdagi 19-2018-son buyrugi (OTM talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to’grisidagi nizom) 1-jadvali (baholashni “5” baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali) 2- jadval (Oliy ta’lim talabalar o’zlashtirishini baholash tizimlarini qiyosiy taqqoslash jadvali O’zbekiston tizimi) asosan konvertasiya qilinadi.
  2-izoh: VMning 2020 yil 31 dekabrdagi 824-sonli (OTM ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bogliq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to’grisida) qarori 1-ilovasi (OTM o’quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to’grisida nizom) ning 1-bob 1-4 bandi, 4-bob 11-14 bandi, 6-bob 29-30-31 bandi,8-bob 41 bandiga muvofiq kredit beriladi.
  3-izoh: Talaba mustaqil ishlari Oliy ta’lim muassasalarida kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ta’limini tashkil etish va nazorat qilish bo’yicha YO’RIQNOMA(2022 yil 30-may 02/03-30/05-49-son) asosida baholanadi.
  Talabalar o‘zlashtirishini baholash tizimlarini qiyosiy taqqoslash
  JADVALI

  5”baholik tizimi

  Yevropa kredit transfer tizimi (ESTS-Europen Credit Transfer System)

  100” ballik shkala (%)

  “5”(a’lo)

  “A”

  90 — 100

  “4”(yaxshi)

  “B”

  70 — 89,9

  “C”

  “3”(qoniqarli)

  “D”

  60 — 69,9

  “E”

  “2”(qoniqarsiz)

  “FX”

  0 — 59,9

  “F”


  Falfasa fanidan GPAni aniqlash tartibi.


  Nazorat turlari O.N J. N va Y.N


  Nazorat turlari

  Soni va ball

  Mak. Ball

  O.N

  1. O.N

  Ma`ruza va seminar mashg’ulotlari bo’yicha 24 ta test savol asosida o’tkazish

  24x0,5=12

  30 ball  Mustaqil ish Konespektlashtirish, glossariy tuzish, taqdimot yaratish, ogzaki va amaliy sharh 8ta

  8x2,25=18

  J.N

  . J.N
  (T. M)  Semenar mashg’ulotlarda, ogzaki va amaliy shahr 24 ta

  083*24=20

  20 ball
  Ya.B

  Ya.B


  Ma`ruza va seminar mashg’ulotlari bo’yicha 30 ta test savol asosida o’tkazish

  1.66x30=50

  50 ball


  Jami :
  100ball  Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tomonidan ishlab chiqilgan va universitet Kengashining 2022 yil “_____” _________dagi __-son qarori bilan tasdiqlangan
  Fan/modul uchun mas’ul va dastur muallifi:
  M.Usmonov – TISU “Ijtimoiy gumanitar fanlar” kafedrasi katta o‘qituvchisi.
  G’.Berdiyev– TISU “Ijtimoiy gumanitar fanlar” kafedrasi o‘qituvchisi.
  Taqrizchilar:
  O.Begimqulov – Termiz davlat Pedagogika instituti “Jismoniy madaniyat” fakulteti dekani professori.
  I.Daminov – Termiz davlat Pedagogika instituti “Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi” kafedrasi mudiri dotsenti


  Download 49.23 Kb.
  1   2   3
  Download 49.23 Kb.