Kelishilgan
Download 4.32 Mb.
bet9/330
Sana02.11.2023
Hajmi4.32 Mb.
#93056
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   330
Bog'liq
O‘zbekiston respublikasi
5-sinf Tarbiyaviy soat konspekt, 9-sinf-informatika-testlar-1, AT va HXTEA fanidan test-2023
Jami

20
Jami ma’ruza mashg’uloti uchun ajratilgan soat

40

Mashg’ulotlar shakli: Seminar (S)
I semestr
S1

Psixologiya fanining predmeti, rivojlanish tarixi

2

S2

Psixologiyaning tadqiqot metodlari va tarmoqlari

2

S3

Xulq-atvor psixofiziologik asosi

2

S4

Ong taraqqiyoti va ongsizlik

2

S 5

Diqqat va sezgi

2

S 6

Idrok va hayol

2

S 7

Xotira

2

S 8

Tafakkur

2

S 9

Intellekt va kreativlik.

2

S 10

Shaxs, Faoliyat va motivatsiya.

2

S 11

Muloqot psixologiyasi

2

S 12

Shaxsning hissiy va irodaviy sohasi

2
Jami

24
Mashg’ulotlar shakli: Seminar (S)
II semestr
S 13

Shaxsning individual psixologik xususiyatlari: Temperament. Xarakter. Qobiliyat va iqtidor.

2

S 14

Yosh va pedagogik psixologiya fanining tadqiqot soxasi va muammolari. Psixik rivojlanish va uni davrlashtirish muammosi

2

S15

Ontogenizning ilk bosqichlarida insonning psixik rivojlanishiga xos xususiyatlar

2

S16

Maktabgacha yosh davri va kichik maktab yoshi davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

2

S17

O’smirlik davri va Ilk o’spirinlik, yoshlik davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

2

S18

Yetuklik va keksalik (Gerontopsixologiya) davrining psixologik xususiyatlari.

2

S19

Ta’lim psixologiyasi

2

S20

Tarbiya psixologiyasi

2

S21

Oila psixologiyasi

2

S22

Shaxs ijtimoiylashuvi va ijtimoiy xulq atvor.

2

S23

Katta va kichik guruhlar psixologiyasi

2

S24

Boshqaruvning pedagogik-psixologik xususiyatlari.

2

S25

Pedagogik qobiliyatlar

2
Jami

26
Jami seminar mashg’uloti uchun ajratilgan soat

50
Mustaqil taʼlim va mustaqil ishlar (MT)
I semestr

Mustaqil ta’lim mavzulari

Shakli

Dars soati

Ajratilgan ball

MT1

Psixologiya fanining predmeti haqidagi tasavvurlar taraqqiyotining asosiy bosqichlari.

Mavzularga oid glossariy tuzish, Har bir mavzuga 5 tadan test savoli tuzish, taqdimot tayyorlash

4

2MT2

O’zbekistonda psixologiya fanining rivojlanish tarixi.

4

MT3

Psixologiyada ilmiy tekshirish olib borishda zamonaviy kompyuter texnalogiyalardan foydalanish.4

MT4

Endokrin tizimning inson organizmi va xulq- atvorining ahmiyati.

Mavzularga oid glossariy tuzish, Har bir mavzuga 5 tadan test savoli tuzish, taqdimot tayyorlash

4

MT5

Ongning paydo bo’lishi va uning taraqqiyoti.

4

MT6

Diqqat ko’lami, diqqat taqsimlanishi,shaxsda diqqat rivojlanishi.

4

MT7

Sezgilarning tasnifi, sezgilarning turlari, sezgi sohasidagi qonuniyatlar.

Mavzularga oid glossariy tuzish, Har bir mavzuga 5 tadan test savoli tuzish, taqdimot tayyorlash

4

2MT8

Idrokning nerv-fiziologik asoslari, xususiyatlari va qonuniyatlari.

4

MT9

Hayol turlari, tasavvur hayoli, ijodiy hayol, ixtiyorsiz va ixtiyoriy hayol, orzu, tush ko’rish va shirin hayol.

4

MT10

Xotiraning nerv-fiziologik asosi va xotira nazariyalari.

Mavzularga oid glossariy tuzish, Har bir mavzuga 5 tadan test savoli tuzish, taqdimot tayyorlash

4

2

MT11

Tafakkur operatsiyalari, tafakkur shakllari, turlari.

4

MT12

Tafakkur borasidagi psixologik nazariyalar.

4

MT13

Intellekt va kreativlik haqida tushuncha.

Mavzularga oid glossariy tuzish, Har bir mavzuga 5 tadan test savoli tuzish, taqdimot tayyorlash

4

2

MT14

Intellektni o’lchash metod va metodikalari.

4

MT15

Shaxsning o’zini o’zi baholashi, shaxsning o’zini o’zi nazorat qilishi va boshqarish.

4

MT16

Motivatsiya nazariyalari(A.Maslou, A.Adler, Z.Freyd). motivatsion sohani tekshirish metodlari.

Mavzularga oid glossariy tuzish, Har bir mavzuga 5 tadan test savoli tuzish, taqdimot tayyorlash

4

2

MT17

Muloqotning inson filogenetik va ontogenetik rivojlanishidagi ahamiyati.

4

MT18

Hissiy holatlarning ifodalanishi, hislarni kechirish shakllari.

4

MT19

Irodaviy faoliyatning umumiy xususiyatlari.

4

Jami:

76

10

II semestr

MT1

Inson shaxsi va individuallik xususiyatlari.

Mavzularga oid glossariy tuzish, Har bir mavzuga 5 tadan test savoli tuzish, taqdimot tayyorlash

4

2MT2

Xarakter tuzulishi va xususiyatlari

4

MT3

Talantning paydo bo’lishi va tuzilishi.

4

MT4

Yosh va pedagogik psixologiya fanining predmeti, maqsad va vazifalari

Mavzularga oid glossariy tuzish, Har bir mavzuga 5 tadan test savoli tuzish, taqdimot tayyorlash

4

2

MT5

Go’daklik davrining o’ziga xos psixologik xususiyatlari

4

MT6

Maktabgacha yosh davridapsixologik taraqqiyotning umumiy tavsifi

4

MT7

Kichik maktab yoshi davrida bolaning o’zi haqidagi tasavvurlari va xulq-atvori

Mavzularga oid glossariy tuzish, Har bir mavzuga 5 tadan test savoli tuzish, taqdimot tayyorlash

4

2MT8

O’smirlik davrda o’z o’ziga baho berish tizimning rivojlanishi muammosi borasidagi tasavvurlarni hosil qilish.

4

MT9

Yoshlik davri va uning o’ziga xos xususiyatlari

4

MT10

Yetuklik davrining ijtimoiy-psixologik jihatlari

Mavzularga oid glossariy tuzish, Har bir mavzuga 5 tadan test savoli tuzish, taqdimot tayyorlash

4

MT11

Psixolog olimlarning keksayish davri haqida falsafiy fikrlari

4

MT12

Ta’lim texnalogiyalarining psixologik xususiyatlari haqida ilmiy bilimlarni shakllantirish

4

MT13

Milliy ong va milliy g’ururni tarbiyalashning psixologik asoslari

Mavzularga oid glossariy tuzish, Har bir mavzuga 5 tadan test savoli tuzish, taqdimot tayyorlash

4

2

MT14

Nikoh va oila haqidagi tasavvurlar

4

MT15

Shaxs ijtimoiylashuvida ijtimoiy status va ijtimoiy xulq-atvorni o’rni va ijtimoiy ustanovka haqida tushuncha.

4

MT16

Kichik va katta guruhlardagi muammolar

Mavzularga oid glossariy tuzish, Har bir mavzuga 5 tadan test savoli tuzish, taqdimot tayyorlash

4

2

MT17

Pedagogik faoliyatning psixologik xususiyatlari

4

MT18

O’qituvchi shaxsiga qo’yiladigan talablar

4

MT19

Pedagogik qobiliyatlarning turlari

2

Jami:

74

10FANDAN BAHOLASH MEZONI VA TARTIBI
1-§.Ta’lim natijalarini baholash uchun ballar quyidagi tartibda belgilanadi: Talabalar bilimini baholash “O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti ta’limning kredit-modul tizimi sharoitlarida talabalar bilimini nazorat qilish tartibi va baholash mezonlari to‘g‘risida yo‘riqnoma”ga asosan amalga oshiriladi. Fan ajratilgan jami kredit (soat) miqdori: 4/4 k (8 k) (240 s).


Download 4.32 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   330
Download 4.32 Mb.