• Mustaqil ta’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular
 • Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar
  Download 67.42 Kb.
  bet8/13
  Sana31.10.2023
  Hajmi67.42 Kb.
  #92266
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  Bog'liq
  МуМ . фан дастури 2023-24r
  Microsoft PowerPoint Presentation, 1 mavzu, 1129969, 1-мавзу, 1 - Mustaqil ish
  Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar

  Auditoriyadan tashqari vaqtda bajariladigan mustaqil ishlar quyidagi turlarda amalga oshirilishi tavsiya etiladi:
  - dokladlar tayyorlash;
  - kurs ishi yozish;
  - konspekt yozish;
  - glossariy tuzish;
  - individual va guruhiy o‘quv loyihasi;
  - keys-topshiriqlarini bajarish;
  - mavzuli portfoliolar tuzish;
  - axborot-tahliliy materiallar bilan ishlash;
  - manbaalar bilan ishlash;
  - infografika tuzish;
  - chizma-tasviriy modellar (intellekt-kart, freym, mantiqiy graf va h.k.) yaratish;
  - multimediali taqdimotlar yaratish;
  - darslarning metodik ishlanmalarini tayyorlash;
  - darsdar taqdimotini tayyorlash;
  - darsdan tashqari mashg‘ulotlar ishlanmalarini tayyorlash;


  Mustaqil ta’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:
  Matematika o‘qitish metodikasining predmeti, fan sifatida uning taraqqiyoti bosqichlari o‘quv predmeti sifatida maqsadi mazmuni.  Matematika o‘qitishni tashkil etish formalari. Sinf dars sistemasi.
  3. Matematika o‘qitishni didiktik tamoyillari.


  Matematika o‘qitishda kuzatish va tajriba, taqqoslash metodlari.


  Matematika o‘qitishda analiz va sintez kabi metodlarning o‘rni. Analitik metod bilan masalalar echish va teoremalarni isbotlash.

  Matematika o‘qitishda induksiya, deduksiya.
  Matematika o‘qitishda anadogiya.


  Matematika o‘qitishda umumlashtirish, abstraksiyalash va ularning ahamiyati.


  Matematika kursida matematik mantiq elementlari. Ularni o‘qitish muammolari. Matematik tushuncha, ta’rif, aksioma va teoremalarning mantiqiy tuzilishi.


  O‘quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirish jarayonida masalalarning ahamiyati. Masala echishda umumiy va xususiy usullar


  Matematik o‘qitish metodlari (muammoli, evristik, dasturlashgan, blokli, modulli). Matematik o‘qitish metodlarining klassifikatsiyasi.


  Matematikadan sinfdan tashqari va fakultativ mashg‘ulotlar, ularning tashkiliy shakllari, maqsad va vazifalari, o‘tkazish metodikasi.


  Natural sonlarni o‘qitish metodikasi. Kasrlarni kiritish, oddiy va o‘nli kasrlarni o‘qitish metodikasi.


  Manfiy va irratsional sonlarni kiritish metodikasi. Haqiqiy sonlar mavzusini o‘qitish metodikasi.


  Haqiqiy sonlar tushunchasini kengaytirish va kompleks sonlar mavzusini o‘qitish metodikasi.


  Umumiy o‘rta maktab va o‘rta maxsus ta’lim muassasalari matematikasida ayniy shakl almashtirish va uni o‘qitish metodikasi.


  Maktab va o‘rta maxsus ta’lim matematikasi kursida funksiya tushunchasini kiritish va o‘qitish metodikasi.


  O‘rta maktab, AL da tenglamalarni o‘qitish metodikasi.


  O‘rta maktab, AL da tengsizliklarni o‘qitish metodikasi.


  Maktab geometriya kursining xarakteristikasi. Maktab geometrii kursini aksiomatik qurish muammolari. Planimetriya kursining birinchi darslarining o‘qitish metodikasi.


  Dekart koordinatalari. Tekislikda va fazoda Dekart almashtirishlar. O‘xshashlik va gomotetiyani o‘qitish metodikasi.


  Isbotlashga va hisoblashga doir masalalarni analitik metod bilan echish.


  Matematikani o‘qitishda masalalarni o‘rni va roli, o‘quvchilarni matnli masalalar echishga o‘rgatish metodikasi


  Matematika o‘qitish jarayonida matematik tafakkurni rivojlantirish shakllari va usullari


  Teoremalar, ularning turlari, isbotlash usullari. Teoremalarni o‘qitishning metodikasi


  Natural sonlar va ular ustida amallarni o‘qitish metodikasi. Musbat va manfiy sonlar ustida amallarni o‘qitish metodikasi


  Haqiqiy sonlar ustida amallarni o‘qitish metodikasi. Funksiya tushunchasini o‘qitish metodikasi


  Tenglama va tengsizliklarni o‘qitish metodikasi.


  Uchburchaklarda metrik munosabatlar mavzusini o‘qitish metodikasi.Geometrik figuralarning tengligini o‘qitish metodikasi


  Tekislikda va fazoda vektorlarni o‘qitish metodikasi


  To‘g‘ri chiziq va tekisliklarni parallelligi va perpendikulyarligini o‘qitish metodikasi


  YUza tushunchalarni o‘qitish metodikasi.


  Hajm tushunchalarni o‘qitish metodikasi.


  Algebraik ayniy almashtirishlarni o‘qitish metodikasi


  Akademik litseylarning aniq fanlar yo‘nalishidagi guruxlarida matematika o‘qitishning maqsadi, vazifalari va metodik xususiyatlari.


  Matematika o‘qitishda matematik simvollar, ulardan foydalanishni o‘rgatish muammolari


  Matematika o‘qitishda an’anaviy metodlar. Ularni modernizatsiyalash muammolari


  O‘rta maxsus ta’lim muassasalari matematika kursida o‘quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishning metodik xususiyatlari.


  Stereometriya kursining birinchi darslari.


  Fazoda to‘g‘ri chiziq va tekisliklarni parallel va perpendikulyarligini o‘qitish metodikasi.


  Geometriya kursida ko‘pburchaklar va ko‘pyoqlilarni o‘qitish metodikasi.


  Geometriya kursida yuzani o‘qitish metodikasi.


  Trigonometrik funksiyalarni o‘qitish metodikasi.


  Trigonometrik tenglamalarni o‘qitish metodikasi.


  Trigonometrik tengsizliklarni o‘qitish metodikasi.


  Ko‘rsatkichli va logarifmik funksiyalar o‘qitish metodikasi.


  Ko‘rsatkichli tenglama va tengsizliklarni o‘qitish metodikasi.


  Logarifmik tenglama va tengsizliklarni o‘qitish metodikasi.


  Hosila. Hosilani funksiyani tekshirishga tatbiqi mavzularini o‘qitish metodikasi.


  Boshlang‘ich funksiya va integral mavzularini o‘qitish metodikasi.


  Differensial tenglamalarni o‘qitish metodikasi.


  Akademik litseylarda kombinatorika elementlarini o‘qitish metodikasi.


  Akademik litseylarda «Ehtimollar nazariyasi va statistika elementlari» mavzusini o‘qitish metodikasi.

  Mustaqil o‘zlashtiriladigan mavzular bo‘yicha talabalar tomonidan referatlar tayyorlash va uni taqdimot qilish tavsiya etiladi.

  Download 67.42 Kb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  Download 67.42 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar

  Download 67.42 Kb.