• Salam International School” maktabi 5-sinf o’quvchisi _________________________________ninf matematika dekabr manitoring
 • 9-sinf . MATEMATIKA KIRISH Test. 1.
 • 10-sinf . MATEMATIKA KIRISH Test.
 • 5-sinf Test savollari 2-chorak 3-variant
 • Kirish test 1-variant javoblari
  Download 69.39 Kb.
  Sana27.02.2023
  Hajmi69.39 Kb.
  #43613
  Bog'liq
  5,9,10-sinf matematika fan oyligi kirish test


  Izboskan tuman XTB 31-umumiy o’rta ta’lim maktabi 5-sinf o’quvchisi _________________________________ninf matematika fan oyligi Kirish test 1-variant javoblari
  l.Amallarni bajaring 67*84
  a. 5621 b. 5628 d. 5028 v. 5608
  2.Tenglamani yeching x-94 =120
  a.214 b.27 d. 251 v. 512
  3.Hisoblang 33 +62 a. 70 b. 65 d. 89 v. 56
  4.Qo'shishni bajaring 6396 485+8655648=
  a.150 52133 b. 15050133 d. 15052130 v. 15052033
  5.Bo’lishni bajaring 1242:3= a. 404 b. 414 d. 401 v. 403
  6.79 sonidan keyin kelgan 3 ta sonni yozing
  а. 81.82 83 b. 78.79.80 d. 80.81.82 v. 76.77.78
  7.Ayirmani toping 73456-65829
  a.7627 b. 7027 d. 7607 v. 7007
  8.Tenlamani yeching x+36=63 a. 99 b. 27 d. 23 v. 27
  9.Ko'paytmani hisoblang 40(100-15)
  a.3004 b. 3040 d. 340 v. 3400
  10.Hisoblang 23+76= a. 84 b. 80 d. 81 v. 74
  11.Tomoni 6 sm bo’lgan kvadratning peremetrini toping
  a.18sm b. 12sm d. 24 sm, v. 36 sm
  12.Bo'yi 4sm eni 3 sm bo’lgan to'g'ri 4 burchakning peremetrini toping
  a.8 sm b. 10 sm d. 7 sm v .14 sm
  13.Tenlamani yeching 6x=72 a. 8 b. 12 d. 9 v. 10
  14.Tomoni 5 sm bo’lgan kvadratning yuzini toping
  a.25 sm2 b. 20sm2 d.l5sm2 v. 10sm2
  15.Ifodani qiymatini toping 9(197-134)
  a.562 b. 561 d. 560 v. 567  Savol

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  Javob

  b

  a

  d

  a

  b

  d

  a

  b

  v

  a

  d

  v

  b

  a

  v

  Ball


  Salam International School” maktabi 5-sinf o’quvchisi _________________________________ninf matematika dekabr manitoring testi.
  1-variant
  1.Tomoni 6 sm bo’lgan kvadratning peremetrini va yuzini toping.
  A. P=18, S=30 B. P=12, S=36 C. P=24 , S=36 D. P=36 S=24
  2.Bo'yi 4sm eni 3 sm bo’lgan to'g'ri 4 burchakning peremetrini toping
  a, 8 sm b. 10 sm d. 7 sm v .14 sm
  3.Tenlamani yeching 6x-18=72. A. 8 B. 12 C. 18 D. 15
  4.Tomoni 5 sm bo’lgan kvadratning yuzini toping
  A.25 sm2 B. 20sm2 C.l5sm2 D. 10sm2
  5.Ifodani qiymatini toping 9*(197-134) A.562 B. 561 C. 560 D. 567
  6. Mashina 60km/soat tezlik bilan 6 soat , 70 km/soat , tezlik bilan 4 soat yurdi mashina jami necha km yo'l bosdi A.280 B.360 C. 640 D. 540
  7.Ahmat 2 soatda 20kg paxta terdi Mavjuda 3 soatda 35 kg paxta terdi ular jami necha kg paxta terdilar A.75 B. 55 C. 50 D. 65
  8.Men bir son o'yladim u songa 25 qo'shib 7 ni ayirsak 60 hosil bo'ldi men qanday sonni o’yladim A.67 B.54 C. 35 D. 42
  9. 45-9* 3+4*3 ning qiymatini toping a. 24 b. 30 d. 48 v. 6
  10.Birinchi idishda 35L ikkinchi idishda 45 L sut bor . Agar 2 idishdan 12 L sut olishgan bo'lsa ikkala idishda qancha sut qoladi ?
  A.24 B. 42 C. 68 D. 79
  11.Tenglamani yeching x+61=128 a. 189 b. 67 d. 103 v. 87
  12.Quyidagi sonlardan eng katta sonni toping
  A 99990999977 B. 91919191919 C. 99990000000 D. 90999999999
  13.To'g'ri to'rt burchakning eni 6 sm bo'yi undam 3sm uzun bo’lsa yuzini toping
  A.54 B. 60 C. 15 D. 68

  Savol

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13  Javob

  d

  v

  b

  a

  V

  d

  b

  v

  b

  d

  b

  v

  v

  a
  Ball
  9-sinf . MATEMATIKA KIRISH Test.


  1. Hisoblang: 32 + (-5)0 - 24 A) -12 B) -8 C) -6 D) -4
  2. (2008)0 ning qiymati nechaga teng? A) 0 B) 1 C) 2008 D) 0,2008
  3. a--8= formula a ning qanday qiymatlarida o'rinli? (n - natural son)
  A) a = 0 B) a = 1 C) a≠0 D) hamma qiymatida
  4. Agar a≠0 bo`lsa, a0 nechaga teng bo'ladi?
  A) 1 B) a C) 0 D) -1
  5.Darajani darajaga ko`tarish formulasi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan?
  A) (am)n=amn B) a--n= C) a0 = 1 D) (ab)n=anbn
  6. Ko`paytmani darajaga ko'tarish formulasini aniqlang?
  A) (am)n=amn B) a--n= C) a0 = 1 D) (ab)n=anbn
  7. Ifodani natural ko'rsatkichli daraja shaklida tasvirlang: 
  A) 53 B) 55 C) 52 D) 54
  8.Hisoblang: (-8)2 + 5 - 70 A) 65 B) 66 C) 68 D) 67
  9. 5-2 ni 1 bilan taqqoslang? A) 5-2 = 1 B) 5-2 > 1 C) 5-2_ 1 D) 5-2 < 1
  10. Darajani darajaga ko'taring: (a5)-3 A) a-15 B) a5 C) a15 D) a-5
  11. sin =0,6 bo’lsa , tg ni toping. A) 0,8 B) C) 0,75 D) 1
  12. Vektorning skalyar ko’paytmasini toping. (7;2) , (-5;0)
  A) 7 B) 3 C) 30 D) -35
  13. Katetlari 20 va 15 ga teng bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasini toping. A) 25 B) 30 C) 10 D) 5
  14. Qavariq beshburchakning burchaklari kattaliklari 2:3:4:5:6 kabi nisbatda . Burchaklardan kattasini toping.
  A) 1360 B) 162 0 C) 1480 D0 163 0
  15. To’gri to’rt burchakning tomonlari nisbati 4:3 , yuzi 48 sm2 bo’lsa, perimetrini toping.
  A) 4 sm B) 28 sm2 C) 28 sm D) 12 sm

  Savol

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  Javob

  c

  b

  c

  a

  a

  d

  d

  c

  d

  a

  c

  d

  a

  b

  c

  Ball
  9-sinf . MATEMATIKA KIRISH Test.


  1. Hisoblang: 32 + (-5)0 - 24 A) -12 B) -8 C) -6 D) -4
  2. (2008)0 ning qiymati nechaga teng? A) 0 B) 1 C) 2008 D) 0,2008
  3. a--8= formula a ning qanday qiymatlarida o'rinli? (n - natural son)
  A) a = 0 B) a = 1 C) a≠0 D) hamma qiymatida
  4. Agar a≠0 bo`lsa, a0 nechaga teng bo'ladi?
  A) 1 B) a C) 0 D) -1
  5.Darajani darajaga ko`tarish formulasi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan?
  A) (am)n=amn B) a--n= C) a0 = 1 D) (ab)n=anbn
  6. Ko`paytmani darajaga ko'tarish formulasini aniqlang?
  A) (am)n=amn B) a--n= C) a0 = 1 D) (ab)n=anbn
  7. Ifodani natural ko'rsatkichli daraja shaklida tasvirlang: 
  A) 53 B) 55 C) 52 D) 54
  8.Hisoblang: (-8)2 + 5 - 70 A) 65 B) 66 C) 68 D) 67
  9. 5-2 ni 1 bilan taqqoslang? A) 5-2 = 1 B) 5-2 > 1 C) 5-2_ 1 D) 5-2 < 1
  10. Darajani darajaga ko'taring: (a5)-3 A) a-15 B) a5 C) a15 D) a-5
  11. sin =0,6 bo’lsa , tg ni toping. A) 0,8 B) C) 0,75 D) 1
  12. Vektorning skalyar ko’paytmasini toping. (7;2) , (-5;0)
  A) 7 B) 3 C) 30 D) -35
  13. Katetlari 20 va 15 ga teng bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasini toping. A) 25 B) 30 C) 10 D) 5
  14. Qavariq beshburchakning burchaklari kattaliklari 2:3:4:5:6 kabi nisbatda . Burchaklardan kattasini toping.
  A) 1360 B) 162 0 C) 1480 D0 163 0
  15. To’gri to’rt burchakning tomonlari nisbati 4:3 , yuzi 48 sm2 bo’lsa, perimetrini toping.
  A) 4 sm B) 28 sm2 C) 28 sm D) 12 sm  Savol

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  Javob

  c

  b

  c

  a

  a

  d

  d

  c

  d

  a

  c

  d

  a

  b

  c

  Ball


  10-sinf . MATEMATIKA KIRISH Test.
  1. Quyidagi funksiyalardan qaysi biri kvadrat funksiya bo`ladi ?
  A) y = 3x2 + x3 – 8 B) y = 5x4 + 6x C) y = 2010x2 + 41x + 9 D) y = 2x -3
  2. Kvadrat funksiyaning nollarini toping: y = x2 - 5x + 6
  A) x1=1, x2=6 B) x1= -1, x2= - 6 C) x1=2, x2=3 D) x1= -2, x2= -3
  3. Parabola uchining koordinatalarini toping: y = .
  A) (-3; 2) B) (-3; - 2) C) (3; -2) D) (3; 2)
  4. Agar (-1;2) nuqta y = kx2 +3x – 4 parabolaga tegishli bo`lsa, k ning qiymatini toping. A) 9 B) 6 C) -1 D) 1
  5. Funksiyaning eng kichik qiymatini toping: y = x2 + 4x + 5.
  A) 5 B) 9 C) 3 D) 1
  6. y = -2x2 +6 funksiyaning grafigi qaysi koordinata choraklarida joylashgan
  A) I, II, III, IV B) I, II C) III, IV D) I, III, IV
  7.y = 4x2 +12x +9 funksiyaning o`sish oralig`ini toping.
  A) (1,5; ∞) B) (-∞; 1,5) C) (-∞; -1,5] D) [-1,5; ∞)
  8. Parabolaning koordinata o`qlari bilan kesishish nuqtalarining koordinatalarini toping: y = -2x2 – 8x +10
  A) (1;0), (-5;0), (0;10) B) (-1;0), (5;0), (0;-10) C) (2;0), (-8;0), (0;-6)
  D) (-2;0), (8;0), (0;6)
  9. Quyidagi tengsizliklardan qaysi biri kvadrat tengsizlik ekanini toping.
  A) 4x -5 > 0 B) 41x2 – 9x + 1 < 0 C) 2x3 + 3x2 -4x +7 > 0 D) x4-4< 0
  10. y = x2 +x -6 funksiya x ning qanday qiymatlarida manfiy qiymatlar qabul qiladi ?
  A) (2; 3) B) (-3; 2) C) (-∞;2) U (3; ∞) D) (-∞;1) U (6; ∞)
  11. Kvadrat tengsizlikni yeching: x2 – 4x +6 > 0 .
  A) (-∞;1) U (6; ∞) B) (2; 3) C) (-4; 6) D) yechimlari yo`q
  12. Kvadrat tengsizlikni yeching: 3x2 – 5x -2 > 0.
  A) (-∞; ) U ( 2; ∞) B) (-∞; - ) U ( 2; ∞) C) (- ; 2) D) ( ; 2)
  13. 4x2 + 4x +1 ≤0 tengsizlikni yeching.
  A) (- ∞; ∞) B) (-∞; - )U(- ;∞) C) x = - D) (-∞; -1)U(4;∞)
  14. x = 41 qiymat qaysi tengsizlikning yechimi bo`ladi ?
  A) (x-7)(x-2010) > 0 B) (x - 29)(x - 31) > 0 C) (x-30)(x-34) < 0
  D) (x +1)(x + 42) < 0
  15.Tengsizlikni yeching: (x – 6)(x – 13) <0.
  A) (-∞;6) U (13; ∞) B) (-∞;-13) U (6; ∞) C) (-13; -6) D) (6;13)  Savol

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  Javob

  c

  c

  d

  a

  d

  a

  d

  a

  b

  b

  d

  b

  c

  b

  d

  Bal
  10-sinf . MATEMATIKA KIRISH Test.
  1. Quyidagi funksiyalardan qaysi biri kvadrat funksiya bo`ladi ?
  A) y = 3x2 + x3 – 8 B) y = 5x4 + 6x C) y = 2010x2 + 41x + 9 D) y = 2x -3
  2. Kvadrat funksiyaning nollarini toping: y = x2 - 5x + 6
  A) x1=1, x2=6 B) x1= -1, x2= - 6 C) x1=2, x2=3 D) x1= -2, x2= -3
  3. Parabola uchining koordinatalarini toping: y = .
  A) (-3; 2) B) (-3; - 2) C) (3; -2) D) (3; 2)
  4. Agar (-1;2) nuqta y = kx2 +3x – 4 parabolaga tegishli bo`lsa, k ning qiymatini toping. A) 9 B) 6 C) -1 D) 1
  5. Funksiyaning eng kichik qiymatini toping: y = x2 + 4x + 5.
  A) 5 B) 9 C) 3 D) 1
  6. y = -2x2 +6 funksiyaning grafigi qaysi koordinata choraklarida joylashgan
  A) I, II, III, IV B) I, II C) III, IV D) I, III, IV
  7.y = 4x2 +12x +9 funksiyaning o`sish oralig`ini toping.
  A) (1,5; ∞) B) (-∞; 1,5) C) (-∞; -1,5] D) [-1,5; ∞)
  8. Parabolaning koordinata o`qlari bilan kesishish nuqtalarining koordinatalarini toping: y = -2x2 – 8x +10
  A) (1;0), (-5;0), (0;10) B) (-1;0), (5;0), (0;-10) C) (2;0), (-8;0), (0;-6)
  D) (-2;0), (8;0), (0;6)
  9. Quyidagi tengsizliklardan qaysi biri kvadrat tengsizlik ekanini toping.
  A) 4x -5 > 0 B) 41x2 – 9x + 1 < 0 C) 2x3 + 3x2 -4x +7 > 0 D) x4-4< 0
  10. y = x2 +x -6 funksiya x ning qanday qiymatlarida manfiy qiymatlar qabul qiladi ?
  A) (2; 3) B) (-3; 2) C) (-∞;2) U (3; ∞) D) (-∞;1) U (6; ∞)
  11. Kvadrat tengsizlikni yeching: x2 – 4x +6 > 0 .
  A) (-∞;1) U (6; ∞) B) (2; 3) C) (-4; 6) D) yechimlari yo`q
  12. Kvadrat tengsizlikni yeching: 3x2 – 5x -2 > 0.
  A) (-∞; ) U ( 2; ∞) B) (-∞; - ) U ( 2; ∞) C) (- ; 2) D) ( ; 2)
  13. 4x2 + 4x +1 ≤0 tengsizlikni yeching.
  A) (- ∞; ∞) B) (-∞; - )U(- ;∞) C) x = - D) (-∞; -1)U(4;∞)
  14. x = 41 qiymat qaysi tengsizlikning yechimi bo`ladi ?
  A) (x-7)(x-2010) > 0 B) (x - 29)(x - 31) > 0 C) (x-30)(x-34) < 0
  D) (x +1)(x + 42) < 0
  15.Tengsizlikni yeching: (x – 6)(x – 13) <0.
  A) (-∞;6) U (13; ∞) B) (-∞;-13) U (6; ∞) C) (-13; -6) D) (6;13)  Savol

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  Javob

  c

  c

  d

  a

  d

  a

  d

  a

  b

  b

  d

  b

  c

  b

  d

  Bal
  5-sinf Test savollari 2-chorak 3-variant

  1. Hisoblang (7+1)3 =

  A)64 B)512 C)49 D)27

  1. Hisolanng 30*20+35*10

  a) 650 b) 600 c) 400 d)950
  3. Qoldiqli bo`lishni bajaring 200:30.
  a) 6 (20) b) 7 (30) c) 8 (25)
  4. Sonning darajasi deb nimaga aytiladi?
  a) shu sonning darajasi kubi deyiladi b) shu sonning darajasi kvadrati deyiladi
  c) shu sonning darajasi ham kubi ham kvadrati darajasi deyiladi.
  5. Daraja ko`rinishida yozing 2*2*2*2.
  a) 23 b) 22 c) 24
  6. To`g`ri to`rtburchak va kvadratning perimetrini topish formulasi qaysi?
  a) P=2(a+b), P=2a b) P=2(a-b), P=4a2 c) P=2(a+b), P=4a
  7) Sonlar nurida 11 dan kata 14dan kichik bo’lgan nechta butun son bor
  A) 3ta B) 4ta C)2ta D)yo’q
  8) (374+714):4+29 hisoblang
  A) 301 B) 265 D)272 C)465
  9) Sonlarni qaysilari kamayish tartibida yozilgnan
  A)245 456 876 134 B)876 456 245 134 D) 876 245 134 456 C)134 245 456 876
  10) Sonlar nurida 23, 43, 67, 89, sonlarining qaysi biri o’ngda yotadi
  A)23 B)67 C)43 D)89
  11) Hadichaning 2500 so’m puli bor edi. U 500 so’mga daftar 600 so’mga muzqaymoq sotib oldi u qancha pul ishlatgan va yana qancha puli qolgan ?
  A) 1400 B)2100 C)1900 D)2000
  12). Agar son 10 ga qoldiqsiz bo`linsa oxiri necha raqami bilan tugashi kerak?
  a) 1 b) 5 c) 0
  13. Tengsizlik o`rinli bo`ladigan sonni qo`ying? 1014. Amalni bajaring 490*33-20
  a) 16151 b) 16150 c) 16148
  15) y= 112 bo’lganda ifodani son qiymatini toping
  118-y=?
  _______________________________________
  16) Rulonda 329 m gazlama bor edi.undan 129 m mato qirqib oldilar.Rulonda necha metr gazlama qoldi?
  ______________________________________________
  17) Son o’qida A=4 va B=7 nuqtalarni qaysi biri chapda yotadii .
  A) A=4 B) B=7 C) ikkalasi xam chapda yotmaydi, D) ikkalasi xam chapda yotadi
  18). Tenglamani yeching
  133:y=19
  19) Amallarni bajaring
  703-21∙(361-349)=__________________________________________________
  20) Tenglamani yeching
  14∙x=112____________________________________________
  21) Komil bir son o’yladi. Uni 3 ga ko’paytirib, ko’paytmadan 7 ni ayirdi.
  Natijada 50 hosil bo’ldi. Komil qanday son o’yladi?_____________
  22) Tenglamani ildizini toping
  x+x-20=x+5___________________________________
  23) Birinchi konvertda 1 soatda 25 ta, ikkinchi konvertda esa 31 ta televizor yig’iladi.Ikkala konvertda 8 soat davomida qancha televizor yig’iladi?
  A) 200 B)248 C)448 D)248
  24. 24 darajasini toping?
  a) 12 b) 16 c) 20
  25. Ko`paytmani toping 321*91+91*79

  Download 69.39 Kb.
  Download 69.39 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kirish test 1-variant javoblari

  Download 69.39 Kb.