• Windows XP операцион тизими
 • M ic ro s o ft W in d o w s ХР оп ера ц и он тизи м и р и в о ж л а н и ш та р и хи
 • Ro’y bergan hodisalar
 • Kompyuter savodxonligi
  Download 0.62 Mb.
  bet1/3
  Sana27.01.2023
  Hajmi0.62 Mb.
  #39795
    1   2   3
  Bog'liq
  Kompyuter savodxonligi
  ДАРС ЖАДВАЛИ, 10-sinf INFORMATIKA, 7-amaliy (2), 8-maruza, ta-limning-turli-bosqichlarida-innovatsion-texnologiyalardan-foydalanish-samaradorligini-oshirish, isajon-sulton-hikoyalarida-bo-ri-obrazi, qotishmalar nazariyasi, metallar, 88 (18), 88 (11), 88 (14), bub44, Mashina detallar, Tojiboyev R.N. Mashina detallari. (1)

  Kompyuter savodxonligi

  MUNDARIJA

  • Windows XP операцион тизими
  • M ic ro s o ft W in d o w s ХР оп ера ц и он тизи м и р и в о ж л а н и ш та р и хи
  • Ro’y bergan hodisalar
  • M ic ro s o ft W in d o w s XP операцион ти зи м и н и иш га туш и ри ш
  • Элементы рабочего стола дарчаси
  • Дарчалар ёзувларини шрифтини узгартириш натижалари
  • M ic ro s o ft W in d o w s XP “П ус к” м е ню си тузи л и ш и
  • Кидирувни амалга ошириш дарчаси

  Windows XP операцион тизими

  • Microsoft Windows XP operatsion tizim (OT) hisoblanib, kompyuter qurilmalari kismlari, ichki va tashki kurilmalari ishlab chiqarish da dasturlarning bazharilishini boshkarib turadi.
  • Windows XP foydalanuvchi uchun tushunarli va qulay kurinishdagi ego interfeysi. Bu foidalanuvchi bilan urtasida muloqotni kompyuter tashkil qilish hizmat kiladi .

  M ic ro s o ft W in d o w s ХР оп ера ц и он тизи м и р и в о ж л а н и ш та р и хи

  • Microsoft Windows операцион тизимлари тарихи 1983 йилда Microsoft Windows операцион тизимидан бошланади. Уларнинг Windows, яъни дарчалар деб номланишининг асосий сабаби, операцион тизим бир вактнинг узида бир неча дарча билан ишлаш (*исоб-китоблар килиш, матн териш, мусика тингла ш ва *оказо) имкониятига эга .
  • Хозирги кунда Windows ХР операцион тизимининг иккита нашри мавжуд. Булар Windows ХР Professional ва Windows ХР Ноте Edition операцион тизимларидир. Windows ХР Professional корпоратив фойдаланиш, яъни корхоналарда фойдаланиш (локал тармок мавжуд булган жойларда) максадга мувофик. Windows ХР Ноте Edition операцион тизимини эса уй шароитларида куллаш кузда тутилган. Microsoft Windows операцион тизимлари ривожланиш тарихи 2.1.1,- жадвалда келтирилган [26, 29]

  Ro’y bergan hodisalar

  M ic ro s o ft W in d o w s XP операцион ти зи м и н и иш га туш и ри ш

  • Компьютерни ишга тушириш тугмаси босилгандан кейин автоматик равишда M r osoft Windows операцион тизими юкланишни бошлайди.
  • Агар компьютерда иккита операцион тизим урнатилган булса, танлаш дарчаси пайдо булади (2.2.1-расм). Бу дарчадан керакли операцион тизимни клавиатуранинг харакат тугмалари ёрдамида танлаб, Enter тугмаси босилиши билан операцион тизим юкланиши давом этади.
  • Агар hеч бир операцион тизим танланмаса, одатда 30 секунддан кейин, компьютернинг узи олдиндан фойдаланувчи томонидан белгилаб куйилган операцион тизимни юклашни бошлайди. Апбатта, бу кутиб туриш вактини камайтириш ёки бирор бир операцион тизим танланмагунча юклашни давом килмасликни фойдаланувчи компьютер урнатмаларида олдиндан белгилаб куйиши мумкин.

  Download 0.62 Mb.
    1   2   3
  Download 0.62 Mb.