Kompyuterning qoʻllanilish
Download 239.37 Kb.
bet7/9
Sana02.03.2023
Hajmi239.37 Kb.
#43980
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
matematika

i1 i1 i1
bunda
(1) y(x ) y(i) (x ) , (33)
i1 i1 i1
(2) y(i) (x ) y . (34)
i1 i1 i1


9-rasm.

(33) va (34) formulalardagi qoʻshiluvchilarning maʼnosini ochaylik. Geometrik nuqtai nazardan Eyler oshkor usuli algoritmining qara-
layotgan qadami [xi, xi+1] kesmada izlanayotgan y yechim grafigining boʻlagini y(i) yordamchi yechim grafigiga oʻtkazilgan urinma boʻlagi bilan almashtirishdan iborat. Bu jarayon quyidagi ikki bosqichda amalga oshiri- ladi:

  1. izlanayotgan y yechim grafigi y(i) yordamchi yechim grafigi bilan


i1
almashtiriladi, natijada izlanayotgan y(xi+1) yechim oʻzining yordamchi yaqinlashishiga (33) xatolik bilan almashtiriladi;
y (i) (x )

  1. y(i) yordamchi yechim grafigi unga oʻtkazilgan urinma – sodda

toʻgʻri chiziq bilan almashtiriladi, natijada
y (i) (x )
yaqinlashish


i1
qoʻshimcha (34) xatolik bilan yi+1 yaqinlashishga almashtiriladi.
Yordamchi yechimni uning grafigiga oʻtkazilgan urinmasi orasidagi xatolikni ifodalovchi (34) qoʻshiluvchi algoritmning (i+1)-chi qadamidagi qoʻshimcha xatolikni ifodalaydi. Shuning uchun u (i+1)-chi qadamidagi yoʻl qoʻyilgan lokal xatolik, boshqacha aytganda, (i+1)-chi qadamning lo- kal xatoligi deb ataladi.
(33) qoʻshiluvchining kelib chiqish maʼnosi esa boshqacharoq, yaʼni u oldingi xi tugundagi yi - toʻr yechim y(xi) - aniq yechimdan farq qilishidan kelib chiqadi (agar bu qiymatlar mos tushganda edi, u holda y(i) – yordam- chi yechim yechimning yagonaligi haqidagi teoremaga koʻra izlanayotgan y yechim bilan mos tushgan boʻlar edi va (33) qoʻshiluvchining qiymati nolga aylanardi). Shunga koʻra yi va y(xi) miqdorlar orasidagi farq algorit- mning oldingi qadamida yoʻl qoʻyilgan lokal xatolikdan kelib chiqadi, shuning uchun (33) xatolik (i+1)-chi qadamning jamlangan xatoligi deb ataladi.

  1. izoh. Algoritmning birinchi qadamida, yaʼni oldindan berilgan y0

qiymat asosida y1 toʻr yechimni topishda urinma aslida izlanayotgan

yechimga oʻtkazilgan boʻladi (6-rasm), chunki bu holda jamlangan xatolik yoʻq va x1 tugundagi 1 – toʻr yechimning toʻla xatoligi birinchi qadamn-

ing
( 2)


1
lokal xatoligi bilan mos tushadi. Keyingi qadamdan boshlab esa,

umumiyroq qilib aytganda, uhar ikkala xatolik noldan farq qilib boshlaydi.

Aynan ikkinchi qadamda ham
( 2) - lokal xatolik va ham
(1) - jam-


2

2
langan xatolik birincha qadamda yoʻl qoʻyilgan y1 toʻr yechimning y(x1) aniq yechimdan farqi boʻlgan lokal xatolik hisobiga paydo boʻladi, shuning uchun y(1) yordamchi yechim izlanayotgan y yechimdan farq qilib boshlaydi.
Xuddi shunday, uchinchi qadamda, umuman aytganda, nolinchidan

boshqalarida, ham
( 2) - lokal xatolik va ham
(1) - jamlangan xatolik x2


3

3
tugundagi y2 tor yechimning y(x2) aniq yechimdan farqi hisobiga paydo boʻladi, yaʼni y2 tor yechimning xatoligi
(1) (2) .
2 2 2
Bu yerdagi ikkinchi qoʻshiluvchi lokal xatolik boʻlib, ikkinchi qadamda yoʻl qoʻyilgan, birinchisi esa ikkinchi qadamda yoʻl qoʻyilgan jamlangan

1
xatolik (bu xatolik birinchi qadamda yoʻl qoʻyilgan ( 2) - lokal xatolik
hisobiga paydo boʻlgan). Shuning uchun uchinchi qadamdagi jamlangan xatolikni algoritmning oldingi birinchi va ikkinchi qadamlarida yoʻl qoʻyilgan lokal xatoliklarning natijasi deyish mumkin.

Download 239.37 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Download 239.37 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKompyuterning qoʻllanilish

Download 239.37 Kb.