• Xususiyatlar
 • Kredit iqtisod fakulteti
  Download 10.97 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet21/401
  Sana01.11.2023
  Hajmi10.97 Mb.
  #92569
  1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   401
  Bog'liq
  Iqtisodiyotda akt 2018 [@iqtisodchi kutubxonasi]
  Ma’lumotlar. Rеjа-fayllar.org, 2-Laboratoriya ishi cisco packet tracer dasturini sozlash va ish-fayllar.org
  Ob’ektlar – tizimning bir bo’lagi yoki komponentlari bo’lib, jismoniy, matematik 
  o’zgaruvchan tenglamalar, qoida va qonunlar, texnologik jarayonlar, axborot jarayonlari, ishlab 
  chiqarish bo’linmalari kabi ko’plab cheklanmagan qismlarga ega. 
  Xususiyatlar – bu ob’ektning sifatini ifodalovchi parametrlardir. Xususiyat tizimning 
  ma’lum bir o’lchamga ega ob’ektlarini bittalab miqdoriy jihatdan bayon etish imkonini beradi.
  Ob’ektlarning xususiyatlari tizim harakati natijasida o’zgarishi mumkin. 
  Aloqalar ob’ektlar va ularning xususiyatlarini tizim jarayonida yagona yaxlitlikka 
  birlashtiradi. Bunda barcha tizim elementlarining kenja tizimlari va tizimlar o’rtasida aloqa 
  bo’lishi nazarda tutiladi. Ayrim umumiy qonuniyatlar, qoidalar yoki tamoyillar bilan 
  birlashuvchilar o’rtasida aloqaning mavjud bo’lishi tizimning asosiy tushunchasi sanaladi. 
  Boshqalar bilan biror-bir aloqaga ega bo’lmagan element ko’rib chiqilayotgan tizimga kirmaydi. 
  Hozirgi davrda fan va texnikada ko’p qo’llaniladigan tushunchalardan biri - tizimdir. 
  Tizim - yunoncha so’z bo’lib, tashkil etuvchilardan iborat bir butunlik degan ma’noni anglatadi. 
  Tizimlarni ularning turli belgilariga qarab turkumlash mumkin. Umuman olganda, tizimlar 
  moddiy yoki mavxum bo’lishi mumkin (mavhum - inson ongi mahsuli). 
  Moddiy tizimlar, asosan moddiy ob’ektlar to’plamidan tashkil topadi. ¡z navbatida 
  moddiy tizim anorganik (mexanik, ximik) va organik (biologik) tizimga yoki aralash tizimga 
  ajratiladi. Moddiy tizimlarda asosiy o’rinni ijtimoiy tizim egallaydi. Bunday tizimning 
  xususiyatlaridan biri insonlar o’rtasidagi munosabatlarni aks ettirishdir.
  Mavhum tizimlar inson ongining mahsuli bo’lib, har xil nazariyalar, bilimlar, 
  gipotezalardan iborat. Yangi axborot texnologiyasi ham moddiy tizim unsurlarini (kompyuterlar, 
  xujjatlar, insonlar), ham no moddiy tizim unsurlarini (matematik modellar, inson bilimlari va 
  hokazo) o’z ichiga oladi. Shu orada axborot texnologiyasiga ta’rif berib o’tish maqsadga 
  muvofiqdir. 
  Axborot texnologiyasi - ob’ektning, xodisa yoki jarayonining (axborot mahsulotining) 
  ahvoli haqida yangicha ma’lumot olish maqsadida ma’lumotlarni yig’ish, qayta ishlash va 
  uzatish vositalari hamda usullari majmuasi (boshlang’ich ma’lumotlar) dan foydalanish 
  jarayonidir. 
  Axborot texnologiyasining maqsadi axborotlarni inson ularni tahlil qilishi va shu 
  asosda biror ishni bajarish bo’yicha qaror qabul qilishi uchun ishlab chiqishdan iborat.
  Shunday qilib, tizim - bu o’zaro bog’liq va yagona maqsadga erishish uchun ma’lum 
  qoida asosida o’zaro munosabatda bo’ladigan unsurlar to’plami. Bu unsurlar to’plami oddiy 
  unsurlar yig’indisidangina iborat bo’lmay, har bir unsur ham o’z navbatida tizim bo’lishi 
  mumkin. 
  Tizimlar tuzilishi bo’yicha oddiy yoki murakkab bo’lishi mumkin. 
  Oddiy tizimlarni tashkil etuvchi unsurlar soni kam bo’lib, sodda tuzilishga ega bo’ladi. 
  Murakkab tizimlar esa, bir nechta unsurlardan tashkil topgan bo’lib bu unsurlar ham o’z 
  navbatida aloxida tizimlarga bo’linishi mumkin. 
  Vaqn davomida o’zgarishga qarab tizimlar statistik va dinamik turlarga ajratiladi. 
  Statistik tizimda vaqt davomida o’zgarish bo’lmaydi. Dinamik tizimda esa, vaqt o’tishi bilan 
  xolat o’zgarib boradi. 
  Tashqi muxit bilan bo’ladigan aloqasiga qarab ochiq yoki yopiq tizimlar bo’lishi 
  mumkin. Ochiq tizimlar tashqi muxit bilan aktiv aloqada bo’ladi. Yopiq tizimlarning unsurlari 
  esa tashqi muxitdan ta’sirlanmaydi. 
  Iqtisodiy ob’ekt tizim sifatida, boshqarish tizimi. 
  Iqtisodiy obektni tizim sifatida ko’radigan bo’lsak, u xam quyidagi unsurlardan tashkil 
  topgan bo’ladi(1.1-rasm). 
  1. Boshqaruvchi sub’ekt 
  2. Boshqariluvchi ob’ekt 
  Bu unsurlar o’rtasidagi aloqa xam katta axamiyatga ega. Iqtisodiy ob’ekt deb ishlab 
  chiqarish korxonasini olsak (aktsionerlik jamiyati, firmalar, kichik korxonalar va hokazo), 


  53 
  boshqaruvchi sub’ektga bu ishlab chiqarish korxonalarining rahbar organlari, bo’linmalari kiradi 
  (direktor, bo’lim boshliqlari, ularning bo’linmalari va xokazo). Boshqariluvchi ob’ektga esa 
  korxona tsexlari, ishlab chiqarish bo’limlari misol bo’ladi. Agar boshqaruvchi sub’ektdan 
  ma’lum bir ma’lumot boshqariluvchi ob’ektga borsa, bu aloqa «to’g’ri aloqa» deyiladi. Korxona 
  miqyosida bunga reja va turli xil ko’rsatmalar misol bo’lishi mumkin. Agar aksincha
  ma’lumotlar boshqariluvchi ob’ektdan boshqarish sub’ektiga borsa, «teskari aloqa» deyiladi. 
  Bunga ishlab chiqarilgan maxsulotlar miqdori va hakozo misol bo’la oladi.
  1-rasm. Boshqaruvning kibernetik modeli 
  Boshqarish tizimi kishilarning moddiy dunyoda biron bir jarayonni tashkil etish 
  soxasidagi muayyan maqsadga qaratilgan faoliyatdir. Boshqarish tizimi ishlashi uchun 
  zarur bo’lgan shart-sharoitlar quyidagilardan iborat: 
  1. 
  Boshqarish ob’ektlarining mavjudligi. 
  2. 
  Mazkur ob’ekt faoliyatining maqsadi ma’lum bo’lishi. 
  3. 
  Boshqarish tizimi mustaqil xarakat qilishi uchun muayyan xuquqlarga ega 
  bo’lishi. 
  4. 
  Boshqaruvchi ob’ektning boshqariluvchi ob’ekt xaqida mufassal ma’lumotlarga 
  ega bo’lishi. 
  Boshqarish deb ob’ektning asosiy xossalarini saqlab qolish yoki ma’lum bir maqsadga 
  erishish uchun uni rivojlantiruvchi tizimning funktsiyasiga aytiladi.
  Tizimni boshqarish maqsadiga ma’lum bir funktsiyani amalga oshirish orqali erishiladi. 
  Bunday funktsiyalarga: 

  rejalashtirish; 

  taxlil etish; 

  nazorat;

  xisobot; 

  qaror qabul qilish funktsiyalari kiradi. 
  Rejalashtirish deb boshqarishning maqsadi va unga erishish yo’llarini aniqlash, xarakat 
  rejasini tuzish va uning istiqbolini aniqlashga aytiladi. 
  Taxlil etish deganda boshqarish tizimi tuzilishini tanlash va shakllantirish, tizim unsurlari 
  o’rtasidagi munosabatni va bog’liqlikni aniqlash tushuniladi. 
  Nazorat deb ishlab chiqarish jarayonini kuzatish va xaqiqatda bajarilg’an ishning reja 
  bo’yicha belgilanganligi to’g’riligini tekshirishga aytiladi. 

  Download 10.97 Mb.
  1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   401
  Download 10.97 Mb.
  Pdf ko'rish