• Kalit so’zlar
 • Ключевые слова
 • Adabiyotlar: Internet manbalar
 • Lua dasturlash texnologiyasida matematik funksiyalar bilan ishlash bandini o’rganish zokirova Nargiza Sadriddin qizi Namangan davlat Universiteti, Informatika kafedrasi stajor o’qituvchisi Annotatsiya
  Download 34.05 Kb.
  Sana25.10.2022
  Hajmi34.05 Kb.
  #28111
  Bog'liq
  Lua dasturlash texnologiyasida Matematik funksiyalar bilan ishlash (автовосстановление)
  Третий закон термо.призентация, Окислительно - восстановительные реакции, aaaaaaa, Fizika fanining boshqa fanlar bilan bog’lanish, Web dasturlash texnologiyelari-2020, yozma ish kolloid, MA’ruza №1 Mavzu Big Data texnologiyalari Big data, davron kazus javob, GAIBOV ZARIFJON, 2-Mavzu(1), 10-sinf-informatika, Sodda dinamik struktyradir, Access MB ochiq dars, Adoble photoshop, 2 5199598704025147487

  LUA DASTURLASH TEXNOLOGIYASIDA MATEMATIK FUNKSIYALAR BILAN ISHLASH BANDINI O’RGANISH
  Zokirova Nargiza Sadriddin qizi
  Namangan davlat Universiteti, Informatika kafedrasi stajor o’qituvchisi
  Annotatsiya: Bu maqolada Lua dasturlash texnologiyasi yordamidan matematik funksiyalar bilan ishlash va ularni qanday qilib dasturlarga kiritish haqida hamda matematik funksiyalar ustida amallar bajarish haqida ma’lumotlar ko’rsatib o’tilgan.
  Kalit so’zlar: Matematik funksiya, matematik atama, atamalarning Lua texnologiyasida qo’llanilishi, oddiy matematik amal.


  ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С МАТЕМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ В ТЕХНОЛОГИИ LUA ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
  Закирова Наргиза Садриддиновна.
  Преподаватель Наманганского государственного университета
  Аннотация: В этой статье показано, как работать с математическими функциями с помощью технологии программирования Lua, как включать их в программы и как выполнять операции над математическими функциями.
  Ключевые слова: Математическая функция, математический термин, использование терминов в технологии Lua, простая математическая операция.
  LEARNING TO WORK WITH MATHEMATICAL FUNCTIONS IN LUA PROGRAMMING TECHNOLOGY.
  Zakirova Nargiza Sadriddin kizi
  Teacher of Namangan State University
  Annotation: This article shows how to work with mathematical functions using Lua programming technology, how to include them in programs, and how to perform operations on mathematical functions.
  Keywords: Mathematical function, mathematical term, usage of terms in Lua technology, simple mathematical operation.
  Ushbu kutubxona asosiy matematik funktsiyalarni taqdim etadi. Jadval ichida barcha funktsiyalari va doimiylarini beradi math. " integer/float" (butun son/haqiqiy son) izohli funksiyalar butun sonli argumentlar uchun integer natijalarini va haqiqiy sonlar argumentlari uchun float natijalarini beradi. Yaxlitlash funktsiyalari math.ceil, math.floorva math.modf natija butun son oralig'iga to'g'ri kelganda integer yoki aks holda floatni qaytaradi.
  math.abs (x)
  x modul orasidagi maksimal qiymatni qaytaradi -x. (butun/suzuvchi)
  math.acos (x)
  x ning yoy kosinusini qaytaradi x(radianlarda).
  math.asin (x)
  x ning yoyi sinusini qaytaradi x(radianlarda).
  math.atan (y [, x])
  x ning yoy tangensini qaytaradi y/x(radianlarda), lekin natija kvadrantini topish uchun ikkala argumentning belgilaridan foydalanadi. Shuningdek, x argumentning nol bo'lish holatini ham ko’rib chiqiladi va qiymatga ega bo’ladi. x argument uchun standart qiymat sifatida x1 olishimiz mumkin, shuning uchun ma’lumot sifatida math.atan(y) ning y(x) argumentdagi yoy tangensini qaytaradi.
  math.ceil (x)
  x dan katta yoki teng eng kichik integral qiymatni qaytaradi.
  math.cos (x)
  x ning kosinusini qaytaradi(radyanlarda deb taxmin qilinadi).
  math.deg (x)
  Burchakni x radiandan gradusga o'zgartiradi.
  math.exp (x)
  x qiymatini qaytaradi (bu yerda e natural logarifmlar asosi).
  math.floor (x)
  x dan kichik yoki teng eng katta integral qiymatni qaytaradi.
  math.fmod (x, y)
  Bo'linish qoldig'ini qaytadi xtomonidan y bu tur nolga tomon bo'linma. (butun/suzuvchi)
  math.huge
  Float qiymati HUGE_VAL, boshqa har qanday raqamli qiymatdan kattaroq qiymat.
  math.log (x [, base])
  xBerilgan asosdagi logarifmini qaytaradi . Uchun standart basehisoblanadi e (funktsiyasi tabiiy logaritmasını olib keladi, shuning uchun bu x).
  math.max (x, ···)
  Lua operatoriga ko'ra, argumentni maksimal qiymat bilan qaytaradi <.
  math.maxinteger
  Butun son uchun maksimal qiymatga ega butun son.
  math.min (x, ···)
  Lua operatoriga ko'ra, argumentni minimal qiymat bilan qaytaradi <.
  math.mininteger
  Butun son uchun minimal qiymatga ega butun son.
  math.modf (x)
  ning integral qismini xva kasr qismini qaytaradi x. Uning ikkinchi natijasi har doim floatdir.
  math.pi
  p ning qiymati .
  math.rad (x)
  Burchakni xgradusdan radianga aylantiradi.
  math.random ([m [, n]])
  Argumentlarsiz chaqirilganda, [0,1) diapazonda bir xil taqsimlangan psevdo-tasodifiy floatni qaytaradi . Ikki tamsayı bilan chaqirilganda mva n[m, n]math.random oralig'ida bir xil taqsimotga ega psevdo-tasodifiy butun sonni qaytaradi . Qo'ng'iroq , ijobiy uchun , tengdir . Qo'ng'iroq barcha bitlar (psevdo) tasodifiy butun son hosil qiladi. math.random(n)nmath.random(1,n)math.random(0)
  Bu funksiya xoshiro256**0 argumentli qoʻngʻiroqlar natijalari boʻlgan psevdo-tasodifiy 64-bitli butun sonlarni ishlab chiqarish uchun algoritmdan foydalanadi. Boshqa natijalar (diapazonlar va floats) bu butun sonlardan xolis holda chiqariladi.
  Lua o'zining psevdo-tasodifiy generatorini math.randomseedargumentsiz chaqiruv ekvivalenti bilan ishga tushiradi , shuning math.randomuchun dastur har safar ishga tushganda turli xil natijalar ketma-ketligini yaratishi kerak.
  math.randomseed ([x [, y]])
  Kamida bitta argument bilan chaqirilganda, butun son parametrlari xva psevdo-tasodifiy generatorni qayta ishga tushirish uchun ishlatiladigan y128-bitli urug'ga birlashtiriladi ; teng urug'lar raqamlarning teng ketma-ketligini hosil qiladi. uchun standart ynolga teng.
  Hech qanday dalilsiz chaqirilganda, Lua tasodifiylik uchun zaif urinish bilan urug' hosil qiladi.
  Bu funksiya samarali ishlatilgan ikkita urug 'komponentini qaytaradi, shuning uchun ularni o'rnatish ketma-ketlikni yana takrorlaydi.
  Dastlabki holatga kerakli darajadagi tasodifiylikni ta'minlash uchun (yoki aksincha, deterministik ketma-ketlikka ega bo'lish uchun, masalan, dasturni disk raskadrovka qilishda) siz math.randomseedaniq argumentlar bilan qo'ng'iroq qilishingiz kerak .
  math.sin (x)
  ning sinusini qaytaradi x(radyanlarda deb taxmin qilinadi).
  math.sqrt (x)
  ning kvadrat ildizini qaytaradi x. ( x^0.5Ushbu qiymatni hisoblash uchun ifodadan ham foydalanishingiz mumkin .)
  math.tan (x)
  ning tangensini qaytaradi x(radianlarda deb taxmin qilinadi).
  math.tointeger (x)
  Agar qiymat xbutun songa aylantirilsa, bu butun sonni qaytaradi. Aks holda, qaytarish muvaffaqiyatsiz bo'ladi .
  math.type (x)
  integerAgar xbutun son bo'lsa " " qaytaradi , floatagar u float bo'lsa " " yoki raqam bo'lmasa , muvaffaqiyatsizlikni qaytaradi x.
  math.ult (m, n)
  Mantiqiy qiymatni qaytaradi, agar ular ishorasiz butun sonlar bilan solishtirilganda butun son butun sondan mpast bo'lsa va faqat haqiqiy bo'lsa n.
  Adabiyotlar:


  Internet manbalar:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=5UCg7ca8ogE

  2. https://www.youtube.com/watch?v=SBL0POpUYvQ


  Download 34.05 Kb.
  Download 34.05 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Lua dasturlash texnologiyasida matematik funksiyalar bilan ishlash bandini o’rganish zokirova Nargiza Sadriddin qizi Namangan davlat Universiteti, Informatika kafedrasi stajor o’qituvchisi Annotatsiya

  Download 34.05 Kb.