• Ma’lumotlar bazasi serveri modeli
 • DBS - modeli
 • Ma’lumotlar bazasining taqsimlangan tizimida axborot xavfsizligi konsepsiyasi
  Download 494.15 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet6/16
  Sana25.02.2023
  Hajmi494.15 Kb.
  #43499
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
  Bog'liq
  Taxminiy savollar.311196d6, Visual Studio Code #hotkeys, 1.3 oraliq
  MBBTining ko‘p protokolligi 
  MBBTining ko‘p protokolligi - MBBTning dastlab turli xil MBBTiga 
  mojjallangan tatbiqiy dasturlarga xizmat qilish qobiliyati. Boshqacha aytganda
  serverdagi MBBT yadrosining maxsus komponenti (ODBC drayveri deb ataluvchi) 
  so‘rovlami qabul qilish, ishlash va natijalami boshqa, “begona” relyatsion MBBT 
  boshqaruvida ishlovchi mijoz qurilmalariga jo‘natish qobiliyatiga ega. 
  Bunday imkoniyat qandaydir tashkilotda mavjud lokal maiumotlar bazasi asosida 
  shaxsiy yoki boshqa xil relyatsion MBBT boshqaruvida taqsimlangan axborot 
  tizimini yaratishda moslashuvchanlikni jiddiy oshiradi. 
  Mijoz hisoblash qurilmalariga qo‘yiIadigan yuqori talablar RDA - modelining 
  kamchiligi hisoblanadi, chunki axborot tizimi predmet sohasining o‘ziga xos 
  xususiyati orqali aniqlanuvchi ma`lumotlami ishlashning tatbiqiy dasturlari ularda 
  bajariladi. Boshqa bir kamchiligi - tarmoq trafigining jiddiyligi, ya’ni ma’lumotlar 
  bazasi serveridan ba’zi hollarda yetarlicha jiddiy hajmni egallovchi maiumotlar 
  (jadval) naborlari mijozlarga jo‘natiladi. 
  Ma’lumotlar bazasi serveri modeli 
  Ma’lumotlar bazasi serveri modeli - RDA-modelining rivoji. 
  Saqlanuvchi muolajalar mexanizmi uning o‘zagi hisoblanadi. RDA - modelidan 
  farqli o‘laroq, axborot tizimining muayyan predmet sohasi uchun belgilangan, SQL 
  tili vositalari orqali tavsiflangan hodisalar, qoidalar va muolajalar maiumotlar bilan 
  birga tizim serverida saqlanadi va unda bajariladi. Boshqacha aytganda, tatbiqiy 
  komponent toialigicha tizim serverida joylanadi va bajariladi. Maiumotlar bazasi 
  serveri modeli sxematik tarzda keltirilgan. 
  DBS - modeli 
  DBS - modelining mijoz qurilmalarida faqat interfeys komponenti (taqdimiy 
  komponent) joylanadi. Bu esa mijozning hisoblash qurilmasiga talablaming jiddiy 
  kamayishiga olib keladi. Foydalanuvchi mijoz qurilmasidagi tizim interfeysi orqali 
  malumotlar bazasiga malumotlami ishlash bo‘yicha faqat kerakli muolajalar, 
  so‘rovlar va boshqa funksiyalar chaqiriqlarini jo4natadi. Malumotlardan 
  foydalanish va ulami ishlash bo‘yicha barcha chiqimli amallar serverda bajariladi 
  va mijozga faqat ishlash natijalari jo‘natiladi (RDA modelida esa maiumotlar 


  nabori jo‘natiladi). Bu esa DBS - modelida tarmoq trafigining RDA - modeliga 
  qaraganda jiddiy kamayishiga olib keladi. Ta’kidlash lozimki, tizim serverida 
  barcha tizim foydalanuvchilarining tatbiqiy masalalari bir vaqtda bajariladi. 
  Natijada server hisoblash qurilmalariga (disk muhiti va asosiy xotira hajmiga, 
  tezkorligiga) talablar keskin oshadi. Bu DBS - modelining asosiy 
  kamchiligi hisoblanadi. 
  Tarmoq yukining kamayishidan tashqari, tarmoq serverining aktiv roli, unda 
  hodisalar, qoidalar va muolajalar mexanizmini saqlash va bajarish, taqsimlangan 
  axborot tizimini predmet sohasini barcha nyuanslariga adekvatroq va samarali 
  “sozlash” imkoniyati 
  DBS — modelining afzalligi hisoblanadi. Undan tashqari, maiumotlar holati va 
  o‘zgarishining bir-biriga muvofiqligining ishonchli ta’minlanishi natijasida 
  maiumotlami saralash va ishlash imkoniyati oshadi, foydalanuvchilaming umumiy 
  maiumotlar bilan kollektiv ishlashi o‘zaro samarali muvofiqlashtiriladi. Server 
  hisoblash resurslari tezkorligi va xotirasiga nisbatan talablami turli hisoblash 
  qurilmalari bo‘yicha tarqatish uchun ilovalar serveri modeli ishlatiladi. 
  AS-modelida axborot tizimining tatbiqiy komponenti tizim resurslarining 
  yuqori tezkorligi bo‘yicha ixtisoslashtirilgan qo‘shimcha serverga o‘tkaziladi. 
  DBS — modeliga o‘xshab, mijoz qurumalarida tizhnning faqat interfeys qismi, 
  ya’ni taqdimiy komponenti joylashtiriladi. Ammo maiumotlami ishlash 
  funksiyalarining chaqiriqlari ilovalar serveriga jo‘natiladi va unda ushbu 
  funksiyalar tizimning barcha foydalanuvchilari uchun birgalikda bajariladi. 
  Foydalanish va maiumotlami o'zgartirish bo‘yicha past darajali amallami bajarish 
  uchun ilovalar serveri, RDA - modelidagidek, SOL - serverga murojaat 
  etadi, unga SQL - muolajalari chaqiriqlarini jo‘natadi va mos holda, undan 
  maiumotlar naborini oladi. 

  Download 494.15 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
  Download 494.15 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ma’lumotlar bazasining taqsimlangan tizimida axborot xavfsizligi konsepsiyasi

  Download 494.15 Kb.
  Pdf ko'rish