• Familiyasi Ismi Tug‘ilgan yili Manzili
 • Familiyasi Fan Sana
 • Familiya Fan Sana
 • Mutaxassislik Talaba kodi Talab kodi
 • Mutaxassislik Talaba kodi Familiya Kurs
 • Familiya Kurs Mutaxasislik
 • Ma`ruza matni toshkent 2020 mundarija kirish
  Download 466.52 Kb.
  bet21/70
  Sana31.07.2023
  Hajmi466.52 Kb.
  #77779
  1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   70
  Bog'liq
  Ma`ruza matni toshkent 2020 mundarija kirish
  Individual works, Avtomatlashgan loyihalash tizimlari, Grafik formatlar Kechgimas, Tarix darslarida asosiy tayanch tushuncha vatamalar bilan ishlash, Geografik kart ava atlaslardan foydalanish usullari, Imtihon, Ro’yxat, Stek va Navbat. Ro\'yxat-fayllar.org
  Familiyasi

  Ismi

  Tug‘ilgan yili

  Manzili

  Yoshi

  Kursi

  Karimov

  Alisher

  1999

  Toshkent

  20

  2

  Odilov

  Furqat

  1998

  Xorazm

  23

  3

  Isaev

  Qudrat

  1997

  Andijon

  35

  2

  Aliev

  Qosim

  2000

  Navoiy

  49

  4

  2.6-jadval. 2 -guruh haqida ma‟lumot

  Familiyasi

  Ismi

  Tug‘ilgan yili

  Manzili

  Yoshi

  Kursi

  Karimov

  Alisher

  1999

  Toshkent

  20

  2

  Ilxomov

  Ali

  1998

  Xorazm

  23

  3

  Eragshev

  Yo„lchi

  1997

  Andijon

  35

  2

  Azizov

  Toshmat

  2000

  Navoiy

  49

  4

  2.5 va 2.6 jadvallarni birlashtirish orqali 2.7 jadval hosil bo„ladi. Hosil bo„lgan jadvalning e‟tiborli tomoni shundan iboratki, umumlashtirilgan jadvalda qaytarilgan qatorlar bir marta ishlatiladi. Bu jadvallarda birinchi qator ma‟lumotlari bir xil bo„lganligi uchun bir marta ishlatilganligini ko„rish mumkin.
  2.7-jadval. Birlashtirish amali natijasi

  Familiyasi

  Ismi

  Tug‘ilgan yili

  Manzili

  Yoshi

  Kursi

  Karimov

  Alisher

  1999

  Toshkent

  20

  2

  Odilov

  Furqat

  1998

  Xorazm

  23

  3

  Isaev

  Qudrat

  1997

  Andijon

  35

  2

  Aliev

  Qosim

  2000

  Navoiy

  49

  4

  Ilxomov

  Ali

  1998

  Xorazm

  23

  3

  Eragshev

  Yo„lchi

  1997

  Andijon

  35

  2

  Azizov

  Toshmat

  2000

  Navoiy

  49

  4

  Birlashtirish amalida quyidagi shartlar bajarilishi talab etiladi:

  • jadvallardagi atributlar soni mos ravishda ustama – ust tushishi shart;

  • atributlarning toifalari mos bo„lishi kerak;

  • agar atributlar toifalari mos kelmaganda so„rovlar orqali moslartirish talab etiladi.

  Relyatsion algebraning keyingi amali kesishuv amali bo„lib, unda tanlangan jadvallar ma‟lumotlarining mos kelganlari aks ettiriladi. Yuqoridagi 2.5 va 2.6 jadvallaridan foydalanib kesishuv amaliga misol keltirilgan (2.8-jadval).

  2.8-jadval. Kesishuv amali natijasi  Familiyasi_____Fan__Sana'>Familiyasi

  Ismi

  Tug‘ilgan yili

  Manzili

  Yoshi

  Kursi

  Karimov

  Alisher

  1999

  Toshkent

  20

  2

  Kesishuv amalida tanlangan jadvallardagi uchragan qatorlardagi ma‟lumotlarning moslari ajratib olinadi. Bunda barcha atributlar qiymatlari va ularning toifalari mos kelishi talab etiladi.
  Relyatsion algebraning keying amali ayirma amali bo„lib, unda tanlangan birinchi jadvaldagi ma‟lumotlardan ikkinchi jadvalga uchraganlari ajratib tashlanadi. Bunda yuqoridagi amallar kabi barcha atribut qiymatlari mos kelishi va atribut toifalari ustma – ust tushgan bo„lishi kerak.
  Shu bilan bir qatorda natijada faqat birinchi jadval atribut qiymatlari aks ettiriladi. Ikkinchi jadval esa o„z o„rnida birinchi jadvaldan mos qiymatlarni olib tashlash uchun xizmat qiladi. Agar ikkinchi jadvaldan birinchisini ayirish kerak bo„lsa jadvallar o„rnini almashtirish orqali amalga oshiriladi (2.9-jadval).
  2.9-jadval. Ayirish amali natijasi

  Familiyasi

  Ismi

  Tug‘ilgan yili

  Manzili

  Yoshi

  Kursi

  Odilov

  Furqat

  1998

  Xorazm

  23

  3

  Isaev

  Qudrat

  1997

  Andijon

  35

  2

  Aliev

  Qosim

  2000

  Navoiy

  49

  4

  Relyatsion algebraning yana bir amali dekart ko„paytma amali bo„lib, unda tanlangan birinchi jadvalning har bir qatoriga ikkinchi jadvalning har bir qatori mos kelishi tushuniladi. E‟tiborli tomoni shundan iboratki, boshqa amallarda satrlar birlashtirilgan bo„lsa dekart ko„paytma amalida esa atributlar birlashtiriladi.
  Dekart ko„paytmada munosabat operatorlari har-xil sxemada bo„lishi mumkin.
  2.10-jadval. Talaba jadvali 2.11-jadval. Fan jadvali

  Familiyasi
  Fan

  Sana

  Alimov

  Matematika

  09.01.2019

  Ashurov

  Tarix

  14.01.2019

  Matematik munosabatlar darajasi operant munosabat darajalarining yig„indisiga teng. Quvvati esa operant quvvatlarini ko„paytmasiga teng. Quyidagi jadvalda 2.10 va 2.11 jadvallardan foydalanib dekart ko„paytma keltirilgan.
  2.12-jadval. Dekart ko„paytma natijasi

  Familiya

  Fan

  Sana

  Alimov

  Matematika

  09.01.2019

  Alimov

  Tarix

  14.01.2019

  Ashurov

  Matematika

  09.01.2019

  Ashurov

  Tarix

  14.01.2019

  Seleksiya (tanlash) amali 1 ta munosabat ustida bajariladi. Natija munosabatda biror shart bo„yicha tanlab olingan kortejlar qatnashadi.
  Qo„shish amali ikkita operant ustida bajariladi. Har bir munosabat qaysi atribut bo„yicha qo„shish bajarilayotgan bo„lsa, u ajratiladi.
  Natija munosabat 1 va 2-munosabatni barcha atributlarini o„z ichiga oladi. Misol tariqasida 2.13 va 2.14- jadvallardan foydalanib seleksiya amali ko„rsatilgan (2.15-jadval).
  2.13-jadval. Guruh ma‟lumotlari 2.14-jadval. Talaba ma‟lumotlari

  Mutaxassislik__Talaba_kodi_____Talab_kodi'>Mutaxassislik

  Talaba kodi
  Talab kodi

  Familiya

  Kurs

  Matematika

  1

  1

  Diyorov

  1

  Fizika

  3

  2

  Sattorov

  1

  Ximiya

  4

  3

  Pulatov

  2
  4

  Ashurov

  3

  2.15-jadval. Seleksiya amali natijasi

  Mutaxassislik

  Talaba kodi

  Familiya

  Kurs

  Matem

  1

  Diyorov

  1

  Fizika

  3

  Pulatov

  2

  Ximiya

  4

  Ashurov

  3

  Har bir munosabatda kortejlar identifikator kalitiga ega bo„lishi kerak. Kalit quyidagi ikkita xossaga ega bo„lishi zarur:

  1. Kortej kalit qiymati bilan bir qiymatli ifodalanishi kerak;

  2. Kalitda ortiqchalik bo„lmasligi kerak.

  Bu degani hech qanday atributni kalitdan olib tashlash mumkin emas.
  Relyatsion ma‟lumotlar bazasida ma‟lumorlarni ortiqchaligini normallashtirish yo„li bilan kamaytiriladi. Jadvallar ustida har xil amallar bajarish mumkin. Amallarga quyidagilar kiradi:

  • To„plamlar ustida birlashtirish, kesishuv, ayirma, dekart ko„paytma va bo„lish amallari kiradi.

  • Maxsus relyatsion amallar, ularga: proeksiya, birlashtirish, ajratish (tanlab olish) amallari kiradi.

  Munosabatlar ustida amalni bajarish uchun ishlatiladigan tillarni ikki sinfga ajratishimiz mumkin:

  1. Relyatsion algebra tillari;

  2. Relyatsion hisoblash tillari.

  Munosabatlar o„z mazmuniga qarab ikki sinfga ajratiladi:

  1. Ob‟yektli munosabatlar;

  2. Bog„lanuvchi munosabatlar.

  Ob‟yektli munosabatlarda ob‟yektlar haqidagi munosabatlar saqlanadi. Masalan, talaba munosabati.
  Bog„lanish munosabatlarida asosan, ob‟yektli munosabatlarning kalitlari saqlanadi. Kalit atributlari oddiy va murakkab bo„lishi mumkin. Agar kalit ikkita va undan ortiq atributdan tashkil topgan bo„lsa, murakkab hisoblanadi.


  Familiya

  Kurs

  Mutaxasislik

  Sobirov

  2

  Matematika

  Aliev

  4

  Fizika

  Xabirov

  3

  Ximiya  Relyatsion algebra va uning amallari.


  Relyatsion MBda ma‟lumotlar bilan ishlash uchun bir qancha tillar yaratilgan. Ba‟zi hollarda bu tillarni MBBTning qism tillari deb
  ataladi. MB bilan ishlovchilar bu tillarda avtomatlashtirishni 3 bosqichga bo„lishadi:

  1. Eng pastki bosqich – kortej deb ataladi. Bunda dasturchi yozuvlar yoki kortijlar bilan ishlaydi.

  2. Relyatsion algebra bosqichi. Bunda foydalanuvchi munosabatlar ustida yuqori bosqichli amallar to„plamini kiritadi.

  3. Eng yuqori bosqich – hisoblash bosqichi. Bunda foydalanuvchi bevosita kompyuterga maxsus tillarda murojaat qiladi va mashina bu murojaatni qabul qiladi.

  Relyatsion algebra amallarini operandlari sifatida doimiy yoki o„zgarmas va o„zgaruvchan munosabatlar ishlatiladi. Relyatsion algebrada 5 ta amal ishlatiladi:

  1. Birlashtirish, R va S munosabatlarni birlashtirish RUS ko„rinishida berilib, bu amalni natijasi R munosabatga tegishli bo„lgan yoki S munosabatga tegishli bo„lgan yoki ikkalasiga ham tegishli bo„lgan kartejlar to„plamidir. Bu amallarni bajarayotganda bir xil tartibda bo„lishi kerak. Natijani tartibi ham operandlar tartibiga teng bo„ladi.

  2. Ayirma R va S munosabatlarni ayirmasi R-S ko„rinishida yoziladi va undagi kortejlar to„plami R munosabatga tegishli, lekin S munosabatga tegishli bo„lmagan kortejlardir. Bu amalni bajarganda ham operandlarni tartibi bir xil bo„lishi kerak.

  3. Dekart ko„paytma. Bizda R va S munosabat berilgan bo„lsin. R munosabatni tartibi R-R va S munosabatniki S-q ga teng bo„lsin. Unda dekart ko„paytma R*S ko„rinishida yozilib, uning natijasi uzunligi R+q ga teng bo„lgan kortejlar to„plamidan iborat bo„lib, bu kortejlarni birinchi R komponentasi R kortejga teng bo„ladi, qolgan q komponentasi S kortejga teng bo„ladi.

  4. Proeksiya, R munosabatga bu amal tadbiq etilganda, R munosabatdan ba‟zi bir komponentalar olib tashlanadi. Qolganlari esa qaytadan tartiblanadi.

  5. Seleksiya tanlash. Bu amal bajarilganda operandlar sifatida munosabat atributlari ishtirok etadi va solishtirish arifmetik amallari:

  =, ≠, ≤, ≥, <, > va mantiqiy amallar: va (U), yoki (V), not amallari ishlatiladi.
  Relyatsion MBBTda ma‟lumotlar bilan ishlashda ishlatiladigan 2 ta katta guruh tillari relyatsion hisoblash deyiladi. Relyatsion hisoblash predikatlarni hisoblashga asoslangan bo„lib ifodalarni yozishga mo„ljallangan qoidalar to„plamidan iboratdir. Ular yordamida biz mavjud munosabatlardan yangi munosabatlar yaratishni ta‟minlaymiz. Bunday ifodalarni yozishda solishtirish amallari, mantiqiy amallar va mavjudlik va umumiylik operatorlari ishlatiladi.
  Hozirgi paytda relyatsion MBBTni taraqqiyotida yangi til QBE tili ishlamoqda. Bu tilda relyatsion algebra va relyatsion hisoblashlarda ko„zda tutilmagan bir qancha imkoniyatlar kirgan. Bu tilni xususiyati shundan iboratki, u terminallarda ishlashga muljallangan. So„rovlarni yaratish uchun maxsus ekran redaktoridan, munosabat va redaktorlaridan foydalanamiz. QBE tilida foydalanuvchi o„zi olishini mo„ljallagan natijani so„rov ko„rinishida tasvirlaydi va MBBT uni kerakli amallar ketma – ketligiga aylantirib beradi.
  Ma‟lumot modelini rivojlanish konsepsiyasi 5 ta bosqichni ko„rsatishi mumkin:

   1. 60- yillarning 2 – yarmida, bunda asosan ierarxik modellarga e‟tibor berilgan;

   2. 70- yillarni 1 – yarmi, tarmoqli modellar;

   3. 70- yillarning 2 – yarmi, relyatsion modellar;

   4. 80- yillarning 1 – yarmi, semantik modellar;

   5. 80- yillarning 2 – yarmi, ob‟yektga mo„ljallangan sistema.

  Download 466.52 Kb.
  1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   70
  Download 466.52 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ma`ruza matni toshkent 2020 mundarija kirish

  Download 466.52 Kb.