Ma’ruzalar mavzulari
Download 14.28 Kb.
Sana30.08.2022
Hajmi14.28 Kb.
#25471
Bog'liq
1- semes
Uslubiy Algoritmlash va dasturlash (tajriba), QXAKT AMALIY USLUBIY, 4 kurs, 3 bob 2, Операциоонная система windows, Шимолий Нишон кони учун газ, UZB OAK JURNALIGA RAHIMOV R .2, 1-Амалий иш Техно меню, 4-kurs21 larga , 9-informatika-darslik

Ma’ruzalar mavzulari

Dars
soatlari
hajmi

1 – semestr

1

“Avtomatik boshqarish tizimlarini tadqiq etish usullari” faniga kirish. Kirish. Texnologik obyektni boshqarish sistemalarini qurish prinsiplari. Sanoat korxonalarida qо‘llaniladigan avtomatlashtirilgan boshqarish sistemalarining turlari. Korxonalarni avtomatlashtirilgan boshqaruv sistemalari.

4

2

Avtomatlashtirish sistemalarini loyixalash. Umumiy ma’lumot. Avtomatlashtirishning loyxalash elementlari va texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish. Loyxalash bosqichlari. Avtomatlashtirishning texnologik sxemasi. Funksional sxemaning tuzilishi. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalarining irarxar tuzulishi

4

3

Boshqarishning avtomatlashtirilgan sistemalari haqida tushuncha. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqaruv sistemalari (TJABS). Ularni qо‘llanilishi, maqsadi, funksiyalari va turlari. Zamonaviy boshqarish sistemalarining turlari, xususiyatlari va ularni qurishni asosiy tamoyillari

2

4

Boshqaruv ishlarini avtomatlashtirish. Integrallashgan va korporativ avtomatlashtirilgan boshqarish sistemalari. Avtomatlashtirilgan boshqarish sistemalarining iyerarxiya (pog‘ona)lari.

4

5

TJABSlarning ishlatilishi, maqsadi, funksiyalari va turlari. Boshqaruvning texnologik obyekti. Boshqaruv mezonlari. Boshqaruv ta’sirlariga qо‘yiladigan cheklanishlar. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqarish sistemalarining informatsion va boshqaruv funksiyalari.

2

6

Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqarish sistemalari. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqarish sistemalarining funksional strukturasi va elementlari. Hisoblash majmuasisiz ishlaydigan TJABS. Informatsion vazifani bajaruvchi hisoblash majmuali TJABS. «Maslahatchi» rejimida boshqaruv funksiyalarini bajaruvchi hisoblash majmuali TJABS.

4

7

Zamonaviy nazorat tizimlari qurilish turlari, xususiyatlari va asoslari.
Integratsiyalashgan va korporativ ABS. Sanoat korxonasi boshqaruvning murakkab ob'ekti sifatida.

2

8

Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishni zamonaviy strukturasi. Texnologik jarayonlarni va ishlab chiqarishni avtomatlashtirishni bosqichlari va zamonaviy strukturasi. Sanoatni avtomatlashtirishni usullari va vositalarini qisqacha xarakteristikasi

2

9

Texnologik jarayonlarni va ishlab chiqarishni avtomatlashtirishga tayyorlash. Texnologik jarayonlarni va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, mexanizatsiyalashtirish va dispetcherlashtirish. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishni asosiy yо‘nalishlari.

2

10

Zamonaviy boshqarish tizimlarining xususiyatlari. Murakkab tizimlarni boshqarish jarayonlariga xos bо‘lgan nformatsiyalardagi noaniqliklarning turlari va bu noaniqliklarni hisobga olish usullari va vositalari. Murakkab boshqarish tizimlarini tahlil etishning zamonaviy usullari va vositalari.

4

11

Murakkab boshqaruv sistemalarini tadqiq etish usullari va vositalari. Murakkab boshqaruv tizimlari. Asosiy tushunchalar. Murakkab boshqaruv tizimlarini tadqiq etishning asosiy maqsadi, vazifalari va formal sxemasi. Dasturiy va texnik sistemalarni tahlil qilish usullari va vositalari.

4

12

Sistemali tahlil va matematik modellashtirish murakkab boshqaruv sistemalarini tadqiq etishning ilmiy asosi. Sistemalar va sistemalar tahlili nazariyasining asosiy ta’riflari va tushunchalari. Sistemotexnika va sistemologiY. Model, modellashtirish ularning turlari va ilmiy tadqiqotlardagi roli.

4

13

Konseptual modellashtirish. Modellashtirishning metodologik asoslari. Asosiy tushunchalar va ta’riflar. Tadqiqot obyektining umumlashgan matematik modeli.

4

14

Murakkab boshqaruv tizimlarining modellari. Murakkab informatsion-boshqaruv tizimining konseptual va matematik modellarini umumlashgan sxemalari. Informatsion va jarayon modellari. Texnik va iqtisodiy tizimlarni modellashtirishning xususiyatlari.

3

Download 14.28 Kb.
Download 14.28 Kb.