• Uyga vazifa
 • Masala yechish
  Download 0.8 Mb.
  Sana28.06.2022
  Hajmi0.8 Mb.
  #24520
  Bog'liq
  Brauzerlar haqida Google Chrome, Opera, Firefox va boshqala haqida, мат с геогеброй-1-61, david-goes-school-storia-tg, 11. Бошқарувда назорат тушунчаси, назоратнинг мазмуни, моҳияти ва турлари., Qoraqalpoq maqola 2022, Adabiyotlar, 16.06.2022, 2117 25.06.2010, Bayonnoma ko\'chirma, Urganch davlat universiteti pedagogika fakulteti maxsus sirtqi , [Untitled], investitsiya Norqulov, “Matn tilshunosligi” kursining matn nazariyasi va matnni lingvistik, 228-Bekmirzaeva Xilola BMI

  Fizika

  10.6. Mavzu:

  MASALA YECHISH
  (Elektr maydonida nuqtaviy zaryadlarni ko‘chirishda bajarilgan ish)

  REJA:


  1. Elektrostatik maydon bu - …
  2. Nuqtaviy zaryad hosil qilgan maydonning kuchlanganligini ifodalovchi formulani yozing.
  3. Maydonlar superpozitsiyasi prinsipi bu - …
  4. Zaryad ko‘chirishda bajarilgan ish formulasi yozing
  5. Maydon kuchlanganligi bilan potensiallar ayirmasi o‘zaro qanday bog‘langan?
  “Individual ishlash”
  MASALA YECHISH NAMUNALARI

  Bеrilgаn:

  Formulasi:

  Yechilishi:

  r= 6 sm=0,06 m
  q1=4·10-7 C
  q2=-6·10-7 C
  U==?

  = k  Javob:

  Bеrilgаn:

  Formulasi:

  Yechilishi:

  Ikkita q1=+4·107 C va q1=6·07 C nuqta­viy zaryadlar bir biridan 12 sm masofada joylashgan. Zaryadlarni tutashtiruvchi kesma o’rtasidagi maydon potensiali qanday bo’ladi?
  Mustaqil ishlash uchun masalalar
  1. Elektrostatik maydonning biror nuq­tasidagi 5106 C zaryad 5105 J po­tentsial energiyaga ega. Shu nuqtadagi elektr maydon potentsialini toping.
  2. Elektr maydonida ikki nuqta orasida elektronni ko’chirish natija­sida uning kinetik energiyasi 9,61019 J ga o’zgardi. Shu nuqtalar orasidagi potentsiallar farqini toping.
  3. Musbat 1 C zaryad potentsiali –20 V nuq­tadan potentsiali +40 V nuqtaga ko’chiril­ganda uning potentsial ener­giya­sining o’zga­rishi nimaga teng?
  4.Muntazam uchburchakning ikki uchida q1 va q2 zaryadlar joylashti­rilgan. Uchburchak­ning uchinchi uchidagi maydon kuchlanganli­gini va shu zaryad­lar hosil qilgan potentsi­alni toping. Uchburchak tomoni a ga teng.
  5. Vakuumda q1=10 nC va q2=20 nC nuqtaviy zaryadlar o’zaro ta’sir­lashmoqda. Ularni tutashtiruvi to’g’ri chiziqda ikkinchi zaryaddan qanday masofalarda maydon potentsiali nolga teng bo’ladi? Zaryadlar orasidagi masofa 42 sm ga teng.
  6. Nuqtaviy q zaryad potentsiallar farqi 100 V bo’lgan ikki nuqta orasida ko’chirilganda, 5 J ish baja­rilgan.Zaryad qanday bo’lgan?

  Uyga vazifa


  1. Bir jinsli elektrostatik maydonning potentsiali 40 V bo’lgan nuqtasidan potentsiali -10 V bo’lgan nuqtasiga 2107 C birlik musbat zaryadni ko’chirishda qancha ish bajariladi?
  2. +103 C zaryad elektrostatik maydon kuchlari ta sirida bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko’chirildi. Bunda maydon 3 J ish bajardi. Ikki nuqta orasidagi potentsiallar farqi 1 - 2 nimaga teng?
  3. Elektr zaryadi 1,251012 C bo’lgan va radiuslari 1 mm dan 8 ta simob tomchilari qo’shilib, bitta tomchi hosil bo’ldi. Katta tomchi potentsiali topilsin.
  Download 0.8 Mb.
  Download 0.8 Mb.