• MUTAXASSISLIKKA KIRISH Asosiy adabiyotlar
 • Qo‘shimcha adabiyotlar
 • Matematika va informatika




  Download 122.58 Kb.
  bet12/20
  Sana12.05.2023
  Hajmi122.58 Kb.
  #58964
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
  Bog'liq
  Matematika va informatika yo\'nalishi (2)
  Mavzu Ish fartugini tikish, tugma qadash va dars ishlanmasini t, 786-790
  Axborot manbalari




  www.gov.uz- O‘zbekiston Respublikasi hukumat portal.













  www.lex.uz - O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasi













  www.ziyonet.uz —Axborot ta’lim portali.













  www.edu.uz - Oliy va O‘rta maxsus ta’lim vazirligi portali.













  www.tdpu.uz — Nizomiy nomidagi TDPU rasmiy sayta.










  MUTAXASSISLIKKA KIRISH

  Asosiy adabiyotlar




  U.K.Tolipov, M.Usmanboyeva. Pedagogik texnologiyalarninig tadbiqiy asoslari. O‘quv qo‘llanma. T.: “Fan”, 2006 y.













  Ishmuxamedov, A.Abdukodirov, A.Pardayev. Ta’limda innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari pedagog o‘qituvchilar uchun amaliy tavsiyalar). O‘quv qo‘llanma. Toshkent, “Iste’dod”, 2008 y













  M.Barakayev va b. Matematika O‘qitish metodikasi (Mustaqil ta’lim) - T.: J, “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2019, 160 bet













  M.Barakayev va b. Matematika darslarida masalalar yechish metodikasi (maktab matematika o‘qituvchilari uchun qo‘llanma) - T.: “MUMTOZ ZIYO”, 2019, 122 bet













  M.Barakayev va b. Zamonaviylashuv sharoitida matematika fanini o‘qitish texnologiyalari (Umumta’lim maktablari o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llama) - T.:, 2017 yil, “Zuxra Baraka biznes” MCHJ bosmaxonasi, 130 bet













  M.Barakayev va b. Uzluksiz ta’lim tizimida O‘quv fanlarini modulli O‘qitish metodikasi va amaliyoti (monografiya) - T.: “TURON IKBOL”, 2016, 208 bet













  Barakayev va b. Mustaqil ta’limni tashkil etish metodikasi (o‘quv-uslubiy qo‘llanma) - T.: “Istiqlol nuri”, 2017,128 bet










  Qo‘shimcha adabiyotlar




  A.Sattarov, M.T.Bakoyev, A.O.Abduqodirov. Informatika va axborot texnologiyalari. Akademik litsey va kasb-xunar kollejlari uchun













  Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. — Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. — 488 b













  O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi ni yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda).













  Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenta lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag’ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq/ SH.M. Mirziyoyev. - Toshkent.: O‘zbekiston, 2016. - 56 b













  O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 dekabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruviga raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat xamda axborot tizimlarini joriy etish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida’gi PF-5598-son Farmoni (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.12.2018 y., 06/18/5598/2313-son).













  A.Abdukodirov, R.Salomova. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. 10-sinf darslik. T.: “O‘qituvchi”, 2005 y. -144 b.













  B.Axmedov, N.I.Taylakov. Informatika. Akademik litsey va kasb- hunar kollejlari uchun: darslik. T.: “O‘zbekiston”, 2004 y. -272 b.













  Qamaltdinova D.T., Sayfurov D.M.. Informatika va axborot texnologiyalari. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik: - Toshkent: Tasvir, 2020. - 112 b.













  M.R.Fayziyeva, D.M.Sayfurov, N.S.Xaytullayeva. Informatika va axborot texnologiyalari: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8- sinfi uchun darslik: - Toshkent: Tasvir, 2020. - 112 b.













  M.R.Fayziyeva, D.M.Sayfurov. Informatika va axborot texnologiyalari: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik: - Toshkent: Tasvir, 2020. - 112 6.













  B. Boltayev, M. Maxkamov, A. Azamatov, S. Raxmonqulova. Informatika. 7-sinf uchun darslik. T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” DIN, 2013-yil.













  B. Boltayev, M.Maxkamov, A.Azamatov, S.Raxmonkulova “Informatika”. Umum o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. T.: “O‘zbekiston”, 2013 y













  B B.Oltayev, M.Maxkamov, A.Azamatov. Informatikadan olimpiada masalalarini echish. Metodik qo‘llanma, Toshkent, 2004.













  M.Mamarajabov va b. “Axborot texnologiyalari” fanini kasbiy sohalarga yo’naltirib o’qitish metodikasi. Metodik qo‘llanma. T.: TDPU, 2012 y.













  У.Й.Юлдашев, Ф.М.Зокирова. Методика преподавания информатики. Т.: “Алокачи”, 2005 г.













  Ф.М.Закирова, Л.М.Набиулина. Тестовие задания по курсу- «Информатика и информационние технологии». Т.: “Алокачи” 2008













  Sarah Lawrey, Donald Scott.Cambridge IGCSE® Computer Science Coursebook. Cambridge University Press, Nov 12, 2015 - education - 232 page













  0rit Hazzan, Tami Lapidot, Noa Ragonis. Guide to Teaching Computer Science. Computing Reviews, June, 2015. - 296 pages











  Download 122.58 Kb.
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20




  Download 122.58 Kb.