Mavzu: boshlang‘ich sinf matematika darslarida tanqidiy fikrlashlarni rivojlantirish metodikasi
Download 32.37 Kb.
bet2/6
Sana26.05.2023
Hajmi32.37 Kb.
#64999
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
tanqidiy fikrlash
Kurs ishi, 2-ma’ruza. Bir fazali o’zgaruvchan tok zanjirlari. Mavzu rejasi, 15-DMTT, 1653364530, 3- Amaliy mashg\'ulot ZARARLI MODDALARNING TARQALIShI VA RUXSAT ETILGAN TASHLAMA ME\'YORLARINI HISOblaSH I
Kur ishining ilmiy yangiligi shundan iboratki, oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish boʻyicha maxsus tizimli ishlarga ehtiyoj borligi, uning uchun oʻquvchilarni maxsus tayyorlash zarurligi koʻrsatilgan. Oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashlarini shakllantirishda ularning obyektiv va hissiy bilish imkoniyatlarini rivojlantirish bilan birga didaktik topshiriqlar majmui, maxsus metodikalar, oʻquvchilarga pedagogik taʼsir koʻrsatish mexanizmlarini ishlab chiqish talab etiladi.
Tadqiqotning maqsadi oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish zarurati, pedagogik taʼsir koʻrsatish mexanizmlarini очиб беришдан иборат. Tadqiqotning ob’yekti sifatida oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayoni tanlandi. Tadqiqotda tizimlilik, qiyosiy-mantiqiy tahlildan foydalanildi. Tadqiqotning empirik manbaini anketa soʻrovnomalari natijalari tashkil etdi. Asosiy qism. Bolalarning fanlarga boʻlgan qiziqishlarini oshirish va ularning oʻzlashtirish darajasini aniqlash, bashorat qilish, taʼlim jarayonida interpretatsiya metodlaridan oqilona foydalanish uchun taʼlim jarayonidagi psixologik va pedagogik xususiyatlarni aniq tasavvur eta olish lozim.
Bolalarda tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini shakllantirish uchun oʻqituvchi oʻquvchilarning fanlar boʻyicha individual xususiyatlarining raqamli koʻrsatkichlarini aniq tasavvur etgan taqdirdagina ushbu pedagogik jarayonni obyektiv tafsirlash imkoniyatiga ega boʻladi
2. Bunda pedagogik diagnostikadagi shkalalar va solishtirish metodlaridan oʻrinli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Miqdor haqida gapirilganda “empiric miqdor” iborasining maʼnosini tahlil qilishga toʻgʻri keladi.
Diktantda toʻgʻri yozilgan soʻzlar “empirik faktlar miqdorini” tashkil qilishi mumkin. Agar diktantda Asror 44 soʻzni, Akbar 34 ta soʻzni, Mohira 28 ta soʻzni xatosiz yozgan boʻlsa, biz faqat Asrorda Akbarnikidan, Akbarda Mohiranikidan toʻgʻri soʻzlar koʻpliginigina emas, balki Asrorda Mohiranikidan toʻgʻri soʻzlar koʻpligini ham nazarda tutamiz.
Empirik faktlar biri-bir bilan maʼlum munosabatda boʻladi. Miqdoriy oʻlchov buni aniq koʻrsatishi kerak. Lekin sheʼrni ifodali oʻqigan, badiiy asar kompozitsiyasini toʻliq aks ettirgan boshlangʻich sinf oʻquvchilarni, ularning fanni oʻzlashtirish darajasini bunday oʻlchash qiyin.
Shu sababli bugungi kunda oʻlchashning darajaga mos quyidagi shkalalar mavjud:
● nominal shkala;
● tartibli shkala;
intervali shkala
● munosabat yoki proporsiya shkalasi.
Oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda pedagogik-psixologik uzviylik va uzluksizlikni amalga oshirishda maʼlumotlarni tahlil qilishning obyektivligi alohida qiziqish uygʻotadi1. Anʼanaviy baholash tizimida maʼlumotlarni tahlil etishda obyektivlik past boʻladi.
Masalan, bitta yozma ishni turli oʻqituvchi turlicha baholaydi, yaʼni baho obyektiv boʻlmaydi. “Ishonchlilik” deganda oʻrganilgan u yoki bu aniq belgining ishonchlilik va aniqlik darajasi tushuniladi. Agar biror belgi yuqori darajadagi aniqlik bilan oʻlchansa, uning aks etish darajasi shkalada bitta yagona aniq nuqtada tutashadi. Aniq va uncha aniq boʻlmagan oʻlchov haqida gapirilganda quyidagicha Misolni keltirish mumkin: masofa 4188 mmni tashkil qiladi, yoki masofa 4 metrga yaqinni tashkil qiladi.
Oʻlchovning ishonchlilik darajasi ishonchlilik koeffisienti bilan aniqlanadi. “Validlik” oʻlchov sifatining muhim metodik talablaridan biridir. Validlik haqiqda ham oʻlchash talab etilayotgan narsa oʻlchanganligini absolyut ishonch hosil qilinganligi (yoki boshqa narsa oʻlchanganligi )ni aniqlaydi.
Test metodikasida validlikning quyidagi turlari uchraydi:
● mazmunning validligi;
● natijaning validligi;
● prognozning validligi;
● konstruktiv validlik.
Oʻlchov sifatining yuqoridagi muhim uchta talabi bilan birga adabiyotlarda quyidagi mezonlar keltiradi:
– testning oʻlchamli boʻlishi ( normalangan testlar);
– testning solishtirma boʻlishi (test oʻzining egizagi, alternativ bilan taqqoslanadi);
– testning tejamli boʻlishi,
– testning foydali boʻlishi
2. Oʻquvchilarning fanlarni oʻzlashtirish darajasini oʻrganish uchun mashhur kuzatuv metodidan foydalanish koʻp hollarda bolalarning aqliy rivojlanishlarini tashxislar uchun qoʻl keladi. Maʼlumki, kuzatish metodi ancha murakkab boʻlib, nazarda tutilgan maqsad: yoshlarning oʻzaro, kattalar va yoshlar oʻrtasidagi muloqotning taʼsir kuchini, ularning individual farqlarini qiyoslash uchun ham qoʻllaniladi
3. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining izchil tanqidiy fikrlash darajalarini yozma ishlar yozdirish yordamida ham aniqlash mumkin. Oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashning shakllanganlik darajasini aniqlash uchun ular bilan turli mavzularda muloqot darslarini oʻtkazish maqsadga muvofiqdir. Oʻquvchilarning tanqidiy fikrlash darajalari quyidagi koʻrsatgichlar orqali aniqlanishi mumkin:
● ifodalangan tanqidiy fikrning obyektivligi.
● shunday fikr bildirishga asos boʻlgan dalillarning ishonchliligi.
● oʻquvchi tomonidan bayon qilingan fikrning validliligiga koʻra. Oʻquvchilarning tanqidiy fikrlash darajalarini aniqlashda ularning barchasi uchun aynan bir xil qulaylikdagi pedagogik vaziyat vujudga keltirilishi kerak. Oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda ular tomonidan bayon qilingan fikrlarning obyektivligi alohida pedagogik ahamiyatga ega. Oʻquvchining yozma ishini baholaganda bayon qilingan fikrlarning obyektivligi, haqqoniyligiga alohida eʼtibor qaratish lozim. Oʻquvchi tomonidan bayon qilingan tanqidiy fikrning ishonchliligi u keltirgan dalillar bilan belgilanadi. Dalillar qanchalik haqqoniy boʻlsa, ifodalangan fikr ham shunchalik ishonchli boʻladi. Agar biror dalil ifodalangan fikrning aniqligini ifodalasa, xuddi shu dalil fikrning ishonchlilik darajasini taʼminlaydi.
Tanqidiy fikrlashning valiyligi uning qay darajada ekanligini belgilaydi. Fikrning validligi uning darajasini aniq ifodalaydi, yuqori darajada tanqidiy fikrlovchi oʻquvchilar, oʻrtacha tanqidiy fikrlovchi oʻquvchilar yoki past darajada tanqidiy fikrlovchi oʻquvchilar kabi. Oʻquvchilarning tanqidiy fikrlash darajasini oʻrganish uchun ularning muloqotga kirishish jarayonlarini kuzatish muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatish metodidan oʻquvchilarning fikrlash va muloqotga kirishish koʻnikmalarini qiyoslashda keng foydalaniladi1. Oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashning shakllanganlik darajasini tashxislarda kuzatish metodi muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatish metodi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarning dunyoqarashi, aqliy rivojlanishi, fikr yuritish dinamikasi, xulosalar chiqarishdagi mustaqil fikr bayon qilishi, faol nuqtai nazarini oʻrganish va tahlil qilishga yordam beradi. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining faol darajada tanqidiy fikrlashlari ularning asab tizimlaridagi qoʻzgʻalishlariga ham bogʻliqdir.
U qoʻyidagilarda namoyon boʻladi:
– fikr ifodalash jarayonida oʻzlari duch keladigan qiyinchiliklarni bartaraf eta olishlari;
– maqsadga erishish yoʻlida qatʼiylik koʻrsatishlari;
– oʻz oʻquv faoliyatlari davomida intensivlik va mahsuldorlikni saqlab qolgan holda, uzoq muddat mobaynida u darajada qiziqarli boʻlmagan topshiriqlarni bajara olishlari;
– turli oʻquv vaziyatlarida mahsuldor faoliyat koʻrsatib qatʼiy fikr ifodalay olishlari;
– muloqot va munozaralar davomida mustaqillikka intilishlari;
– yangi oʻquv vaziyatlarida oʻzlarining notanish, kashf qilinmagan qirralarini namoyon qila olishlari kabilar.
Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini shakllantirishga yoʻnaltirilgan pedagogik tizimni vujudga keltirishda bir qator savollarga javob izlash lozim:
1. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida tanqidiy fikrlash qanday pedagogik-psixologik sharoitlarda shakllantiriladi?
2. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining tanqidiy fikrlashiga qanday talablar qoʻyiladi?
3. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini shakllantirish jarayoniga xos texnologiya jihatlari nimalardan iborat? “Oʻqish”, “Tabiatshunoslik”, “Ona tili” darslari va darsdan tashqari oʻtkaziladigan tarbiyaviy tadbirlarda ham oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashga oid koʻnikmalarni shakllantirish muayyan tizim asosida muntazam olib borilishi samarali natijalarni beradi. Oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonini “Oʻqish” darsi misolida ham koʻrib chiqamiz: 3-sinf “Ona tili” darslarida oʻquvchilarga taqdim qilingan quyidagi didaktik topshiriqlar ularning ona tili oʻquv predmeti boʻyicha egallaydigan bilimlarini mustahkamlaydi va ularning soʻz zaxirasini boyitadi, tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini tarkib toptiradi: 1-misol: Berilgan beshta soʻzdan toʻrttasi bitta umumiy belgiga ega. Beshinchi soʻz ularga mazmunan mos kelmaydi. Uni topib belgilang.
Tanlagan soʻzingiz raqamini javob varaqasiga yozing. Faqat bitta soʻzni va raqamni belgilang.
a) choynak,
b) piyola,
v) stul
g) oʻqlov,
d) qoshiq.
Birinchi, ikkinchi va toʻrtinchi, beshinchi soʻzlar oshxona anjomlariga, uchinchi soʻz mebel turkumiga mansub. Demak, ortiqcha soʻz-stul.
a) yurmoq,
b) sakramoq,
v) raqs tushmoq.
g) oʻtirmoq,
b) yugurmoq.
By yerda toʻrtta soʻz harakatni, faqat bittasi – oʻtirmoq harakatsizlikni bildiradi. Shuning uchun u ortiqcha. 2-misol: Berilgan juft soʻzlar orasidan umumiy xususiyatni ifodalaydigan soʻzni toping. Bunda mavjud barcha umumiy xususiyatlardan iloji boricha bevosita shu ikki narsaga eng yaqin va eng xos xususiyatni topib yozish kerak. Javobingizni soʻzlar juftligining yoniga yozing. Archa–qarag`ay: toʻgʻri javoblar: “Daraxtlar”, “Doimiy yashil oʻsimliklar”, “Ninabargli daraxtlar”. Eng toʻgʻri javob: “Ninabargli daraxtlar”. Yomgʻir –doʻl; toʻgʻri javoblar: “Atmosfera hodisalari”, “Ob-havoning holatlari”, “Yogʻingarchiliklar”. Eng toʻgʻri javob: Yogʻingarchiliklar”.
Boshlangʻich sinflarda ona tili mashgʻulotlarini shu tarzdagi oʻquvchilarning tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan oʻquv topshiriqlari yordamida tashkil etish, ularning egallagan bilim, koʻnikmalarini izchil tizimga solish imkonini beradi, oʻquv jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi va uning samaradorligini taʼminlaydi.
Oʻquvchilarning fikrlash faoliyatlarida muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish, ularda qiziquvchanlik, oʻtkir zehnlilik, mustaqillik, oʻqishga qiziqish va ijodga intilish kabi fazilatlarni tarbiyalaydi. Empirik oʻrganish natijalari. Fikrimizcha, boshlangʻich sinf oʻquvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda muammoli taʼlim usullaridan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ular ongiga yangiliklarni singdirish orqali tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini tarkib toptirish real pedagogik vaziyatlarni vujudga keltirishni talab qiladi. Bu jarayon turli taʼlim-tarbiya konsepsiyalari, nazariyalari yordamida loyihalashtirilib, taʼlim tizimi muassasalariga tatbiq etiladi.
Oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashlarini shakllantirishda ularning obyektiv va hissiy bilish imkoniyatlarini rivojlantirish lozim. Buning uchun didaktik topshiriqlar majmui, maxsus metodikalar, oʻquvchilarga pedagogik taʼsir koʻrsatish mexanizmlarini ishlab chiqish talab etiladi.
Yuqoridagi ta’kidlardan quyidagilarni xulosa qilish mumkin:
1. Oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish boʻyicha maxsus tizimli ishlarga ehtiyoj mavjud.
2. Tanqidiy fikrlash – oʻquv auditoriyasidagi ruhiyatni oʻzgartira oladigan strategiyalar majmuidir, ya’ni mashgʻulot oʻqituvchi va talabalarning ijodxonasiga aylanadi. Bunday jarayonda o‘quvchilar izlanishlar, o‘rganishlar natijasida manbalardan unumli foydalanish orqali mustaqil fikrlash va mustaqil tafakkur yuritishni o‘zlashtira oladilar.
3. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarda ijodiy fikrlash uchun qulay imkoniyat yaratish, oʻquvchilar tomonidan bayon qilingan turlituman fikrlar va gʻoyalarni bagʻri kenglik bilan qabul qilish hamda ularning oʻquv jarayonidagi faolligini ta’minlash, har bir talabada uning ijodiy fikrlashga qodirligi haqidagi ishonchni qaror toptirish, ularning ijodiy faolliklarini muntazam ragʻbatlantirish, pedagogik taʼsir koʻrsatish mexanizmlarini ishlab chiqish talab etiladi.
Xulosalarimizga binoan quyidagi amaliy takliflarni berishimiz mumkin:
1. Tanqidiy fikrlashni turli yoʻllar bilan belgilash mumkin boʻlsada, uning asosiy tarkibiy qismi –qoniqarli natijaga erishish istagi haqida umumiy kelishuv mavjud va bunga oqilona fikrlash va natijalarga yoʻnaltirilgan ish orqali erishish kerak.
2. Oʻquvchilar oʻziga ishonchni orttirish va oʻz fikri hamda g’oyalarining kadrini tushunishi, oʻquv jarayonida faol ishtirok etishi, turlicha fikrlarni e’tibor bilan tinglashi, oʻz hukmlarini shakllantirishi lozim. Oʻquvchi-yoshlarni tanqidiy fikrlashga oʻrgatish maqsadida oq’ituvchi o’quv mashgʻulot jarayonida rang-barang fikrlar, faollik, tavakkalchilik, fikrlarni kadrlash, fikrlarning qimmatliligi, oʻzaro fikr almashuv, tankidiy fikrlarni ta’minlovchi savollarga ustuvorlik berishi lozim.

Download 32.37 Kb.
1   2   3   4   5   6
Download 32.37 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMavzu: boshlang‘ich sinf matematika darslarida tanqidiy fikrlashlarni rivojlantirish metodikasi

Download 32.37 Kb.