Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kreativ fikrlashga o‘rgatish
Download 32.37 Kb.
bet5/6
Sana26.05.2023
Hajmi32.37 Kb.
#64999
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
tanqidiy fikrlash
Kurs ishi, 2-ma’ruza. Bir fazali o’zgaruvchan tok zanjirlari. Mavzu rejasi, 15-DMTT, 1653364530, 3- Amaliy mashg\'ulot ZARARLI MODDALARNING TARQALIShI VA RUXSAT ETILGAN TASHLAMA ME\'YORLARINI HISOblaSH I
2.3. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kreativ fikrlashga o‘rgatish
O’qituvchi aniq maqsadni ko’zlab reja va dastur asosida bilim, malaka va ko’nikmalarni singdiradi, o’quvchi esa uni faol o’zlashtirib oladi. Bildirish, bilish murakkab, qiyin, ziddiyatli jarayondir. Bu jarayonda inson psixikasiga tegishli sezgi, idrok tasavvur va tafakkur kabi jarayonlar faol ishtirok etadi va muhim rol o’ynaydi. Ta’lim berish yoshlarga bilim berish. Ularda ko’nikma va malakalarni hosil qilish, ya’ni haqiqatni ocha olishga qodir bo’lgan jiddiy mantiqiy tafakkurni tarbiyalashdir. Bugungi jadal rivojlanayotgan zamonaviy globallashuv va axborotlashuv davrida ta’limni yanada rivojlantirish va takomillashtirishni dars jarayonida innovatsiyalarning turli shakllaridan tatbiq etmasdan turib amaiga oshirish mumkin emas. Innovatsion ta’lim ta’limda birinchi navbatda, ijodiy qobilyatlar, o’z-o’zini rivojlantirish va kreativ fikrlash ehg muhim motivatsiyalardan hisoblanadi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining ijodiy imkoniyatlarini aniqlashda, ularning kreativ fikrlash motivatsiyalarini rivojlantirishda ta’lim-tarbiya jarayonida innovatsion texnologiyalardan to’g’ri va o’rinli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.
Kreativlik—lotincha so’z bo’lib, “ijod” yoki “yo’q narsadan yaratish” kabi ma’nolarni anglatadi.
Kreativlik –shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat bo’lib, u o’zida muayyan yangilikni, yangi g’oyalarni aks ettirishi kerak. Kreativlik tushunchasi o’zida xilma-xillik, qiziquvchanlikni, tafakkur va noan’anaviylikni aks ettiradi. Bugungi kun boshlang’ich sinf o’qituvchisida ijodkorlik va kreativlik bo’lishi muhim ahamiyatga ega bo’lib, bu jixati uning ta’lim-tarbiya jarayonida o’quvchilarda ham ushbu sifatlarni shakllantirish va rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativlik fikrlash qobilyati va ijodkorlik xususiyati uning ta’lim jarayonidagi muloqotida,tafakkurida, his-tuyg’ularida va muayyan faoliyat turlarida namoyon bo’ladi.
Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Patti Drapeau nuqtai nazariga ko’ra kreativ fikrlash , ehg avvalo ,muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlashdir. Darhaqiqat, har tomonlama fikrlash o’quvchilardan berilgan turli topshiriq, masala va vazifalarni bajarishda ko’plab g’oyalarga tayanishni talab etadi. Ya’ni topshiriqni bajarish , masalani yechishda o’quvchi yechimning bir necha variantlarini izlaydi, so’ngra ular orasidan eng maqbul birgina to’g’ri yechimga to’xtaladi. Oqituvchining ham dars jarayoniga kreativ yondashuvi o’quvchilarning darsda berilgan bilim, ko’nikma va malakalarni o’zlashtirishlari, qo’llay olishlari uchun muhim omil sanaladi.
O’qituvchining kreativligi darsda ikki holatni kafolatlaydi: -Past o’zlashtiruvchi o’quvchilarni , darsda “bir xillik”dan zerikkan o’quvchilar e’tiborini dars jarayoniga jab etish va qiziqtirish -O’quvchilarda kreativ fikrlash va ijodiy faoliyatni aniqlash va rivojlantirish, rag’batlantirish uchun imkoniyat yaratadi. Boshlang‘ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o‘yinlardan, zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o‘rganganlarini hayot bilan bog‘lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O‘qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg‘or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.O’qish darslarni tashkil e’tishda va o’quvchilarning darsda faolligi, qiziqishlarini oshirishda quyidagilarni hisobga olishni tavsiya qilaman: - Yangi g’oyalar qabul qiling, bir xillikdan qoching, bu darsni boshlashingizdan tortib, o’tilgan mavzuni mustahkamlashda, yangi mavzuni bayon qilishingizda o’z aksini topsin. O’quvchi uchun yangilik bo’lsin. Bu o’quvchida a’lo kayfiyatni va darsga bo’lgan qiziqishini oshiradi.Sinf xonasi o’quvchiga yoqadigan bo’lishi kerak. Sinf xonasining o’quvchiga yoqadigan qilib bezatilishi uning o’zini erkin va qulay his qilishiga yordam beradi.
- Darsni audio va videolardan foydalanib o’tish kerak.
- Darsni hayotga bog’lab o’tish kerak. O‘quvchi faqat sinfda o’tirishi kerak emas, vaqti bilan tashqariga olib chiqib dars o’tish ham yaxshi samara beradi. O’quvchi o’zi hayotida ana shu o’rganganlarini qo’llaydi.
- Darslarda sahna ko’rinishlardan foydalanish kerak. O’quvchi keng doirada o’zini tutishni o’rganadi.
- Mavzuni o’rgatishda rasmlardan foydalaning.
Masalan, bitta hikoya uchun 5 ta rasm. O’quvchi hikoyaning mazmuniga qarab rasmlarni o’rniga qo’yadi.
- Darslarda topishmoq o’yinlardan foydalaning. O’rganish jarayoni xursandchilik bilan o’tadi. O’quvchini qiyinchiliklarni yengishga tayyorlaydi.
- Ijodkorligini oshirish uchun o’quvchi mavzuga mos ko’rgazmalarni ko’rib tursin, mavzudagi voqea-hodisani tasavvur qila olsin. Bu o’quvchining mavzuga bo’lgan qiziqishini oshiradi.
- O’quvchining diqqatini jalb qilishda ko’rgazmalardan keng foydalanish kerak. Masalan, prezidentasiya qilib ko’rsatish. Darsda o’quvchida oxirgi taassurotni qoldirish bu juda muhim.
- Darsni ertak sifatida olib borish, qiziqarli hikoyaga bog’lab o’tish, o’quvchining yoqtirgan filmiga bog’lab o’tish ham o’quvchining darsga qiziqishini oshiradi.
- Darsda o’quvchilarni turli xil g’oyalarga undang. O’quvchi fikrini erkin aytsin. Bunda guruhlar bilan ishlash metodidan foydalanish yaxshi natija beradi.
- Toqatli bo’lish kerak. Bu o’quvchiga darrov baho berib qo’yishdan saqlaydi. Yana kechirimlilik, mehribonlik, mas’uliyat va o’quvchini eshita olish-bu o’quvchini fanni sevishi va yaxshi o’zlashtirishiga yordam beruvchi omil hisoblanadi.

Download 32.37 Kb.
1   2   3   4   5   6
Download 32.37 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBoshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kreativ fikrlashga o‘rgatish

Download 32.37 Kb.