• Infuzion eritmalar tasnifi V,..
 • Murakkab tuzli eritmalar texnologiyasi
 • Ringer va Ringer-Lokk eritmalari
 • Izotonik va fiziologik eritmalar tayyorlash. Izotonik konsentratsiyani hisoblash
  Download 111.24 Kb.
  bet4/6
  Sana22.07.2023
  Hajmi111.24 Kb.
  #77102
  1   2   3   4   5   6
  Bog'liq
  inyeksiya
  Улчов бланка, Yusuf saryomiy va tasavvuf adabiyoti, Aziza rezume, 9-Mavzu O’tkir zaharlanishlar va ularga qarshi chora tadbirlar., Tajriba Elektronika 4 kurs sirtqi (2), 5,6,7,8,10-sinf test informatika, 11-klass informatika 1-4 sherek testleri, 10-klass informatika 1-4 sherek testleri, 8-klass informatika 1-4 shereklik test, 9-klass informatika 1-4 sherek test, 8-klass informatika 1-4 shereklik test, 9-klass informatika 1-4 sherek test, 10-klass informatika 1-4 sherek testleri, 11-klass informatika 1-4 sherek testleri, 5-synp
  Izotonik va fiziologik eritmalar tayyorlash. Izotonik konsentratsiyani hisoblash
  usullari
  In’eksion dori turlari sifatiga qator talablar qo‘yilgan boiib, ular chet el farmakopeya risolalari va tarmoq standartlarida keltirilgan.
  Ma’lumki, teri ostiga yuboradigan dori turlari guruhiga infuzion-transfuzion eritmalar kirib, qon tomirlariga ko‘p hajmda (100 ml va undan ko‘proq) yuborilishi bilan farq qiladi. Bular odatda bemor ko‘p qon yo‘qotganda, qattiq shikastlanganda, elektrolitik nomutanosiblik va kislota-ishqor holatining o‘zgarishlarida ishlatiladi.
  Infuzion eritmalaming pediatriya va geriatriya amaliyotidagi ahamiyati katta, ayniqsa, tez yordam ko‘rsatishda.
  Hozirgi kunda tibbiyot amaliyotida 200 dan ortiq infuzion eritmalar ishlatiladi. Bu eritmalar ko‘pincha qon o‘mini bosuvchilar deb yuritiladi va ulaming 20 tagacha tasnifiy guruhlari mavjud.
  Lekin, adabiyotlarda faqat oltita eng asosiy guruhlar keltirilgan.
  Infuzion eritmalar tasnifi V,..

  1. Suv-tuz va kislota-ishqor muvozanatini to‘g‘rilovehilar (NaCl ning izotonik eritmasi, natriy gidrokarbonat eritmasi, Ringer, Ringer-Lokk eritmasi, xlosol, disol, asesol, kvartasol, trisol).

  2. Gemodinamik (shokka qarshi) infuzion eritmalar:

  • poliglyukin (6% dekstran gidrolizati, natriy xloridning 0,9% li eritmasida tayyorlangan).

  • reopoliglyukin (10% li qisman gidrolizlangan dekstran eritmasi. Natriy xloridning

  1. 9% li eritmasida tayyorlanadi).

  • jelatinol (8% li qisman gidrolizlangan jelatinning kolloid eritmasi, natriy xloridning 0,9% li eritmasida tayyorlanadi).

  1. Dezintoksikasion infuzion eritmalar.

  6% polivinil pirrolidon (PVP) saqlagan murakkab tuzli eritma — gemodez, 3% li polivinil spirti (PVS) eritmasi — polidez.

  1. To‘qima va a’zolami uzoq vaqt davomida hayotini va kerakli oksidlovchi- qaytaruvchi potensialini ta’minlash va oziqlantirish uchun ishlatiladigan eritmalar.

  Parenteral oziqlantiruvchi infuzion eritmalarga: gidrolizin, aminopeptid, poliamin, lipofundin, infuzamin, intralipidlar misol bo‘ladi.

  1. Kompleks ta’sirga ega boigan infuzion eritmalar.

  2. Kislorod tashish xususiyatiga ega boigan eritmalar.

  Infuzion eritmalarga sterillik, apirogenlik, mexanik zarrachalardan holilik bilan bir qatorda o‘ziga xos talablar ham qo‘yiladi. Bular quyidagilardir: izotoniklik, izoioniklik, izogidriklik, izoplastiklik va izoosmolyarlik, izotermiklik hamda ma’lum oksidlanish-
  qaytarilish potensialining mavjudligi.
  ft* .
  Infuzion eritmalar texnologiyasi

  1. Natriy xloridning izotonik eritmasidan 1000 ml olib uni sterillang.
  Avval natriy xloridni quritkich shkafida 180°C da 2 soat davomida pirogen / moddalami parchalash maqsadida qizdiriladi. Keyin apirogen suvda eritiladi. Eritma filtrlanib, tayyorlab qo‘yilgan flakonlarga quyiladi va rezina tiqin bilan yopib alyumin qopqoq bilan berkitiladi va 120°C da 12—15 daqiqa sterillanadi. Bunday tayyorlangan eritmaning saqlanish muddati 1 oy.

  1. 3%, 4%, 5% va 7% natriy gidrokarbonat eritmasi juda keng qo‘llaniladi. Lekin eritma hamma vaqt ham tiniq chiqmaydi, sterillangandan so‘ng cho‘kma, yoki xira opolessensiya pay do bo‘lishining sababi, natriy gidrokarbonat preparat yoki shishadagi kalsiy tuzlari bilan reaksiyaga kirishishi natijasidir.

  Shuning uchun natriy gidrokarbonatning «kimyoviy toza» va «tahlil uchun toza» navlari (GOST 4201—79 asosida chiqarilgani) olinadi. Ko‘rsatilgan natriy gidrokarbonatda erimaydigan qo‘shimchalar miqdori juda kam bo‘lib, (0,005% dan oshmaydi), uning eritmasi tiniq bo‘lib, saqlanish muddati 1 oy . Shuning bilan birga moddaning namligi ham hisobga olinadi.
  Natriy gidrokarbonatni 15—20°C haroratda eritish lozim, qattiq chayqatish mumkin emas. Idishni to‘latib yubormaslik kerak, uni 4/5 qismigacha toidirib, 1/5 qismi ochiq qoldiriladi. Aks holda sterilizatsiya vaqtida idish yorilib ketishi mumkin. Shuning uchun ham sterilizatomi bo‘shatish 20—30 daqiqadan so‘ng ya’ni u to‘liq sovigach amalga oshiriladi. Tayyor eritma 2 soat sovitilgandan so‘ng asta aralashtirilib ishlatilishi mumkin. Sterillangan eritma tiniq, rangsiz, pH ko‘rsatgichi 8,0—8,9 ga teng, saqlanish muddati 1 oy bo‘ladi.
  Murakkab tuzli eritmalar texnologiyasi
  Tuzli eritmalar: trisol, disol, asesol, xlosol va kvartasollardir, ular infuzion eritma sifatida har xil og‘ir holatdagi infeksion kasalliklarda (xolera, ich ketar, zaharlanish kabi oshqozon-ichak kasalliklari) ishlatiladi. Tuzli eritmalar suv-elektrolit va kislota-ishqor muvozanatini saqlaydi. Tuzli eritmalar tarkibi:

  1. Disol: Natriy xlorid 6,0

  Natriy asetat 2,0
  In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000ml gacha
  Sterillang!

  1. Trisol: Natriy xlorid 5,0

  Kaliy xlorid 1,0
  Natriy gidrokarbonat 4,0
  In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000ml gacha.
  Sterillang!

  1. Asesol: Natriy xlorid 5,0

  Kaliy xlorid 1,0
  Natriy asetat 2,0
  In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000ml gacha.
  Sterillang!
  1. Xlosol: Natriy xlorid 4,75

  Kaliy xlorid 1,5 Natriy asetat 3,6
  In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000ml gacha.
  Sterillang!

  1. Kvartasol: Natriy xlorid 4,75

  Kaliy xlorid 1,5 Natriy gidrokarbonat 1,0 Natriy asetat 2,6
  In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000ml gacha.
  Sterillang!
  Ringer va Ringer-Lokk eritmalari
  Ringer va Ringer-Lokk eritmalarini tayyorlash uchun uning tarkibidagi tuzlar ketma- ket eritiladi, lekin qattiq chayqatilmaydi, chunki qattiq chayqatilsa gidrokarbonat yo‘qolishi mumkin. Eritma filtrlanib shisha idishlarga quyiladi va jips qilib yopiladi. Ringer eritmasini tayyorlashda natriy gidrokarbonat bilan kalsiy xloridni bitta idishda eritish mumkin, bunday eritmadagi kalsiy ionlarining umumiy konsentratsiyasi 0,005% dan oshmaydi va eritma xiralashmaydi. Tayyorlash texnologiyasiga ko‘ra yaxshi yopiladigan idishda tuzlar ketma-ket eritiladi. Avtoklavda ОДМРа bosim ostida 120°C haroratda sterillanadi. Eritmaning pH i 6,5—7,5 va saqlash muddati bir oy.

  1. Ringer eritmasining tarkibi:

  Natriy xlorid 9,0 Kaliy xlorid 0,2 Kalsiy xlorid 0,2 Natriy gidrokarbonat 0,2
  In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000 ml gacha Sterillang!

  1. Ringer-Lokk eritmasining tarkibi:

  Natriy xlorid 8,0 Kaliy xlorid 0,2 Kalsiy xlorid 0,2 Natriy gidrokarbonat 0,2 Glyukoza 1,0
  In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000 ml gacha Sterillang!
  Ba’zi mualliflar Ringer-Lokk eritmasi uchun ikkita eritma tayyorlashni tavsiya etadilar:


  1. Natriy xlorid 8,0
  Kaliy xlorid 0,2 Kalsiy xlorid 0,2 Glyukoza 1,0
  In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 500 ml gacha Sterillang!

  1. Natriy gidrokarbonat 0,2

  In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 500 ml gacha.
  Har bir eritma alohida avtoklavda 120°C da 12 daqiqa davomida sterillanadi. Ishlatishdan oldin aseptik sharoitda bir-biriga qo‘shib, qon tomirga yuboriladi.
  Petrov suyuqligining tarkibi:
  Natriy xlorid 15,0 Kaliy xlorid 0,2 Kalsiy xlorid 1,0
  In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000 ml gacha va %
  10% miqdorda konservirlangan qon.
  Tuzli eritmaga konservirlangan qon aseptik sharoitda ishlatishdan oldin qo‘shiladi, bunda eritmani 38°C gacha isitiladi.
  Ko‘pincha shokka qarshi eritmalarga etanol, bromidlar, barbiturat va narkotik moddalar qo‘shiladi, ular markaziy nerv sistemasining ishini normallashtiradi, glyukoza esa oksidlanish-qaytarish jarayonini faollashtiradi.
  Filatov eritmasining tarkibi:
  Natriy xlorid 8,0
  Glyukoza 50,0
  Kalsiy xlorid 0,2
  Barbital natriy 0,8
  Etil spirti 95% — 50 ml
  Metilen ko‘ki 0,002
  Glyukoza uchun stabilizator 50 ml
  In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000 ml gacha.
  Tayyorlanishi: isitilgan in’eksiya suvining bir qismida glyukoza eritiladi, unga natriy xlorid, kalsiy xlorid (eritmalaridan) va stabilizator qo‘shiladi, suv bilan eritmani hajmi 948 ml ga etkaziladi. Filtrlab, eritmani tozaligi tekshiriladi va unga 2 ml 0,1% metilen ko‘ki eritmasidan qo‘shiladi. Eritma sterillanadi, 50 ml etanolda barbital natriy aseptik sharoitda eritiladi va birinchi eritmaga qo‘shiladi, shisha idishning og‘zi mahkamlab yopiladi.
  Serotransfuzin tarkibi:
  Natriy xlorid 7,5 Kaliy xlorid 0,4 Magniy xlorid 0,4 Natriy digidrofosfat 0,42
  Natriy gidrofosfat 0,052
  Glyukoza 10,0
  In’eksiya uchun ishlatiladigan suv 1000 ml gacha.
  Sterillang!

  Download 111.24 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 111.24 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Izotonik va fiziologik eritmalar tayyorlash. Izotonik konsentratsiyani hisoblash

  Download 111.24 Kb.