• 9.4. Pogonali yuritmalarning kinematik hisobi. Struktura setkasi va aylanish chastotalarining grafiklari
 • Mavzu: Stanoklarning asosiy turlarini ta’mirlashning murakkablik kategoriyalarini aniqlash
  Download 212.23 Kb.
  bet7/8
  Sana22.09.2022
  Hajmi212.23 Kb.
  #26251
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Bog'liq
  botir tamirlash 1

  Norton mexanizmi standart rezbalarni kesishda zarur boiadigan surish qiymatlarining arifmetik qatorini hosil qilib, tokarlik stanoklari-ning surish qutisida qoTlaniladi.


  10. Meandr mexanizmi tokarlik-vintqirqar stanoklarida surish qutisi
  tarkibidagi birinchi aylanib o'tish guruhini hosil qilish maqsadida
  qllanib, bir richagli oson boshqarish imkoniyatini beradi.


  9.4. Pog'onali yuritmalarning kinematik hisobi. Struktura setkasi va aylanish chastotalarining grafiklari

  Pog'onali boshqariladigan yuritmalar metall kesuvchi stanoklarda keng tarqalgandir. Pog'onali boshqarishni ta'minlovchi mexanizmlar konstruksiyasi bo'yicha sodda va ularni ekspluatatsiya qilish ishonchlidir.

  Har bir metall kesuvchi stanok ma'lumO’lchamli zagotovkalarga ishlov berish uchun mo'ljallangan bo'lib, zagotovkalarning ko'rsatilgan o'lchamlari, stanokning gabariti va kesish tezligining cheklangan qiymatlariga bog'liqdir.

  Stanok shpindeli aylanish chastotalarining cheklangan qiymatlari kesish tezligining yo'l qyilishi mumkin bo'lgan maksimal va mini­mal qiymatlari hamda zagotovkaning cheklangan diametrlari orqali aniqlanadi:


  nisbat shpindel aylanish chastotalarining rostlash dia-pazoni deb ataladi va quyidagicha belgilanadi: 

  Rostlash diapazoni stanoklarda keng oraliqda o'zgaradi. Uning eng katta qiymatlari universal stanoklarga, eng kichik qiymatlari esa max­sus stanoklarga tegishli. Masalan, 16K20 modelli universal tokarlik-vintqirqar stanogi uchun modelli cheklangan operat-

  siyalarni bajaradigan tokarlik-revolver avtomati uchun

  oralig'ida aylanish chastotalarini turli qatorlar bo'yicha joylashtirish mumkin. Stanoksozlikda maqsadga muvofiqrog'i geometrik qator bo'lib, unda aylanish chastotasining har bir navbatdagi chastotasi oldingisidan ж marta farqlanadi (ж -geometrik progressiyaning maxraji).

  St anoklarda shpindel aylanish chastotalarining geometrik progressiya qatori bo'yichajoylashishining qulayligi birinchi marta 1876-yilda aka-demik A.V. Godolin tomonidan isbotlangan. Geometrik qatorning asosiy afzalligi shundaki, kesish tezligining eng katta nisbiy yo'qotilishi ay­lanish chastotalari qatorining barcha oraliqlari uchun bir xil bo'lib qoladi. Bu esa stanokda zagotovkani shakllantirish bo'yicha ish unum-dorligida maksimal nisbiy yo'qotishning o'zgarmasligiga erishish im-konini beradi.


  ya'ni boshqa qatorlarga nisbatan iqtisodiy afzalliklarga egaligini ko'rsatadi.

  Maxraji ^bo'lgan aylanish chastotalari geometrik qatori quyidagi ko'rinishga ega:

  Bundan quyidagi kelib chiqadi .  Bu yerda г-qator hadlarining soni.

  ж ning qiymatlari me'yorlashtirilgan bo'lib, bu aylanish chasto­talari va surish qiymatlari qatorini ham me'yorlashga olib kelgan, bu esa stanoklarning kinematik hisobini ancha osonlashtiradi.

  Keltirilgan normal bo'yicha ^ning quyidagi qiymatlari qabul qilin-gan.

  1,06

  1,12

  1,26

  1,41

  1,58

  1,78

  2  (1,25)

  (1,4)

  (1,6)

  Keltirilgan shpindel aylanish chastotalari qatorini tuzishga tegish-Ii bo'lgan qonuniyat surishlar qatori uchun ham, shun-

  ingdek bosh harakat ilgarilama-qaytar bo'lgan stanoklarda ikki marta yurish «dv sonlari uchun ham qo'llaniladi.


  Download 212.23 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 212.23 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzu: Stanoklarning asosiy turlarini ta’mirlashning murakkablik kategoriyalarini aniqlash

  Download 212.23 Kb.