/-traktor; 2, J-ish jihozining gidrotsilindrlari; 5-ko‘tarish ramasi
Download 10.96 Mb.
Pdf ko'rish
bet13/189
Sana15.05.2023
Hajmi10.96 Mb.
#59853
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   189
Bog'liq
Melioratsiya mashinalari
Endogen va ekzogen jarayonlar
/-traktor; 2, J-ish jihozining gidrotsilindrlari; 5-ko‘tarish ramasi;
4 -q o‘z g ‘aluvchan ulash joyi; 6-ish jihozini buruvchi gidrotsilindr;
7-harakat tarqatuvchi reduktor; S-rotor; 9-cho‘michli tishlar; /О-ish jihozining 
ramasi; //-k a n a l qirg‘o g ‘ini tekislagich; /2 -ch a n g ‘ining gidrotsilindri; /J-tayanch 
chang‘isi; /4-grunt yig'uvchi otval;
/5 - k o ‘ndalang balka; / б -konusli reduktor.
2.4. Aralash ish jihozli kanal qazgich mashinalari
Aralash ish jihozli kanal qazish mashinalarining ish jihozlari har 
xil bo‘lib, ular kanal ko'ndalang kesim yuzasining ayrim qismlariga 
ishlov berishga m o‘ljallangan.
21


Aralash ish jihozlarini quyidagi turlarga bo‘lish mumkin: 
mashinaning harakat manbai orqali harakatlanuvchi faol ish jihozli
faol oddiy (aralash) ish jihozli (bu yerda kanalning bir qismi faol ish 
jihozi yordam ida, qolgan qismi mashinaning tortish kuchi hisobiga 
qaziladi).
Yarim osma ish jihozli shnek - rotorli kanal qazgich mashinasinmg 
tuzilishi ham suddi tirkama ish jihozinikiga o ‘xshash bollib, traktor 
bazasiga shnek-rotorli ish jihozi yarim osma ravishda (frnatiladi. fsh 
jihozining ramasi orqa tayanch g'ildiragi tayangan, ramaning oldingi 
qismi qo‘zg‘aluvchan bo‘g ‘in va yo‘naltiruvchi orqali bogiang an va 
yuqori ramaga mahkamlangan yo ‘naltiruvchi ustun orqali sirpanishi 
mumkin. Ish jihozini ko‘tarib-turish, k o ‘taruvchi zanjir va unga ulangan 
gidrotsilindr orqali amalga oshiriladi.
Yarim tirkama ish jihozli kanal qazish mashinalari mexanik, 
elektromexanik va gidromexanik sistemalar orqali boshqarilib, harakat 
maxsus harakat beruvchi manbalar orqali harakat (aylantiruvchi kuch 
momenti) uzatmalar qutisi orqali yurish uskunasiga va ish jihoziga 
uzatiladi.
Yurish uskunasi keng qamrovli 10-12 ta tezlikka ega bo‘lib, u 
pog‘onasiz gidro tezliklar orqali amalga oshiriladi.
Plug-frezali kanal qazish mashinasi freza va plugli (ag‘dargichli) 
ish jihozidan tashkil topgan bo‘lib, chuqurligi 2 m gacha bo‘lgan 
kanallarni qazishga m o‘ljallangan. Qirqiladigan tuproqlar freza va 
ag‘dargichlar orqali amalga oshiriladi.
Plugli (ag‘dargichli) ish jihozi kanal devorlaridan birini qazish va 
tekislash bilan bir qatorda, qazilgan tuproqlarni frezali ish jihoziga 
y o ‘naltiriladi, frezali ish jihozi esa kanal devorining ikkinchi qismini 
qazish hamda tekislashdan tashqari barcha qirqilgan va maydalangan 
tuproqlarni 
freza 
sirtiga 
o'rnatilgan 
kurakchalar 
orqali 
kanal 
qirg‘oqlarining frezali ish jihozi tomoniga olib chiqadi.
Shnek-rotorli kanal qazish mashinasi. Mashinaning ish va 
transport holatidagi muvozanatini saqlash maqsadida, harakat manbai va 
boshqaruv joyi, yurish uskunasining ramasiga nisbatan surulgan holatda 
bo‘ladi (2.12-rasm).
.22


2.12 - rasm. ЭТР - 206 rusumli shnek - rotorli ekskavator:
4

Download 10.96 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   189
Download 10.96 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa/-traktor; 2, J-ish jihozining gidrotsilindrlari; 5-ko‘tarish ramasi

Download 10.96 Mb.
Pdf ko'rish