• 7-shnekni harakatga keltiruvchi elektromotor; 2-tasmali uzatma; i-to za lo v ch i otval; 4 - ish jihozining ramasi; 5-orqa tayanch g ‘ildiragi;
 • /-Д Э Т -2 5 0 traktori; 2-tasmali yuklagich; 5,-V-harakat beruvchi elektr motorlar; 5- ish jihoz-ining oldingi gildiragi; б-pichoqli rotor; 7-silindrsimon shnek; 5-shnekni
 • /3 - c h o ‘mich; 74-orqa ramani k o ‘tarib, tushiruvchi gidrom exanik moslama. 25
 • S h u n d a y q ilib k a n a i k o ‘n d a la n g q is m in in g o ‘rta q is m i (tr a n s h e y a )
  Download 10.96 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet15/189
  Sana15.05.2023
  Hajmi10.96 Mb.
  #59853
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   189
  Bog'liq
  Melioratsiya mashinalari
  Endogen va ekzogen jarayonlar
  S h u n d a y q ilib k a n a i k o ‘n d a la n g q is m in in g o ‘rta q is m i (tr a n s h e y a ) 
  k o ‘p c h o ‘- m ic h li ish j i h o z i b ila n , d e v o r i n is h a b lik la r i s h n e k li ish j i h o z i 
  b ila n , u la r o r a sid a q o lg a n tu p roq o ‘z i u v a la n ib , b a reh a tu p ro q la r k o 'p  
  c h o ‘m ic h li 
  r o to r g a
  y o ‘n a ltir ila d i 
  v a
  u n in g
  y o r d a m id a
  tu p roq lar 
  k o ‘ta r ilib , t a s n ia li y u k la g t c h o r q a li k a n a ln in g ik k a la q ir g ‘o g ‘ig a c h iq a r ib  
  ta s h la n a d i ( 2 . 1 S -r a s m ) .
  2.13-rasm. Shnek- rotorli kanal qazgichning ish jarayoni: 
  7-shnekni harakatga keltiruvchi elektromotor; 2-tasmali uzatma;
  i-to za lo v ch i otval; 4- ish jihozining ramasi; 5-orqa tayanch g ‘ildiragi;
  б-tasma tutgichlari; 7-old g ‘ildiragi; 5-shnek tutgichlari.
  C h u q u r lig i 

  m b o ‘lg a n , 
  III 
  v a
  IV 
  g u ru h g ru n tla rid a k a n a l q a z is h g a  
  m o ‘lja lla n g a n
  КШ Р-3,0 
  r u s u m li e k s k a v a to r n in g tra n sp o rt h o la tid a g i 
  k o ‘r in ish i 
  2.14-rasmda 
  k o ‘rsa tilg a n .
  2 .14-rasm. КШ Р-3,0 rusumli shnek-rotorli kanal qazish mashinasining
  transport holati:
  /-Д Э Т -2 5 0 traktori; 2-tasmali yuklagich; 5,-V-harakat beruvchi elektr motorlar; 5- 
  ish jihoz-ining oldingi g'ildiragi; б-pichoqli rotor; 7-silindrsimon shnek; 5-shnekni 
  tutib turuvchi moslama; 9-tasmali yuklagichni tutib turuvchi moslama; /0 -ish  
  jihozining asosiy ramasi; / / - i s h jihozlarini tutib turuvchi yuqori rama; /2-rotor; 
  /3 - c h o ‘mich; 74-orqa ramani k o ‘tarib, tushiruvchi gidrom exanik moslama.
  25


  Mashina bazasi qilib, ДЭТ-250 traktori olingan. Bu traktorning ichki 
  yonuv dvigateliga, elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi generator o ‘r- 
  natilgan. Generator yordamida ishlab chiqilgan energiya, tegishli ravishda 
  rotor 12, shnek 7, tasmali yaklagich 2 va yurish uskunasiga uzatiladi.
  Mashinani transport holatga keltirish uchun mashina yurish 
  harakatidau ta lxtatilib, ish jihozining orqa ramasiga o'm atilgan 
  gidromexanik moslama 14 yordamida shnek-rotorli ish jihozi koltariladi. 
  Shnekli va tasmali yuklagichlar ularning mos ravishda 8 va 9 tutkiehlari 
  orqali ko'tariladi. Orqa gMldirak yerga tiralgan holda ish jihozlarining 
  og‘irligi orqa va old g*ildirak o ‘qlariga mos ravishda yukianadi.
  Agar mashina uzoqroq masofaga ko‘chirilsa, shnek va tasmali 
  yuklagichlar yechib olinib, alohida tashiladi. Mashinaning yangi ish 
  joyida esa ular qayta o ‘rnatiladi.
  Harakat manbai elektromexanik bo‘lib, rotor, tasmali yuklagich va 
  shneklar, elektromotor-reduktor orqali harakatga keitiriladi.
  ЭТР-201 rusumli mashinaning kinematik sxemasi 2.15-rasmda 
  keltirilgan.
  2.15-rasm. ЭТР-201 rusumli mashinaning kinematik sxemasi: 

  Download 10.96 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   189
  Download 10.96 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  S h u n d a y q ilib k a n a i k o ‘n d a la n g q is m in in g o ‘rta q is m i (tr a n s h e y a )

  Download 10.96 Mb.
  Pdf ko'rish