• .Duzadavamlı
 • Qoruyucu irriqasiya meşə zolaqlarının salınması
  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet11/23
  Sana30.10.2022
  Hajmi0.88 Mb.
  #28548
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
  Bog'liq
  Meşə meliorasiyası (Mühazirələr)

  Qoruyucu irriqasiya meşə zolaqlarının salınması.
  Plan: 
  1.İrriqasiya meşə zolaqları salmaq üçün ayrılan sahələr. 
  2.Duzadavamlı ağac və kollardan salınan meşə zolaqları. 
  Qoruyucu irriqasiya meşə zolaqlarının salınması Çay şəbəkəsi və digər 
  suvarma şəbəkələri boyunca ağaclar əkmək xalqımıza xas olan qədim 
  ənənədir. Baş Muğan, Yuxarı Qarabağ, Yuxarı Şirvan, Samur-Abşeron 
  və s. kanalların inşası ilə yanaşı, onların ətrafında bəzi yerlərdə 
  qoruyucu meşə zolaqları əkilmiş, bəzən onlardan yaxşı nəticə 
  alınmışdır.1977-ci ildə irriqasiya meşə təsərrüfatı idarələrinin yaranması 
  ilə əlaqədar bu işə xüsusi fikir veilmiş və dövlət əhəmiyyətli tədbir kimi 
  kütləvi şəkildə həyata keçirilməyə başlanmışdır, irriqasiya meşə 
  zolaqlarının eni, uzunluğu və tərkibi obyektin növündən, relyef və 
  torpaq şəraitindən asılı olur. Təsərrüfatlarası və təsərrüfatlardaxili 
  kanallar boyu salınan zolağın eni və orada yerləşdirilən cərgələrin sayı 
  eyni olur. Kanal və kollektorda bərpa-təmir və təmizləmə işləri görmək 
  məqsədilə onların bir tərəfində nəqliyyat yolu salınır. Təsərrüfatlararası 
  kanal və kollektorların hər iki tərəfində, təsərrüfatlardaxili kanal və 
  kollektor-drenaj sistemlərinin isə bir tərəfində mühafizə meşə zolağı 
  salınır. Obyektlərə təhkim olunan sahədə onun enindən asılı olaraq 1-5 
  cərgəli meşə zolağı salmaq olar. Qulluq işlərinin görülməsində 
  mexanizmlərdən istifadə etmək nəzərdə tutulduqda cərgələr arası məsafə 
  2,5-3,0m, tutulmadıqda 1,5-2,5m götürülür. Qeyd edildiyi kimi, suvarma 
  şəbəkələrinə təhkim olunan torpaq sahələri əsasən obyektlərin inşası 
  zamanı pozulmuş, sonralar tədricən şorlaşmış, bataqlaşmış və müxtəlif 
  cür meliorasiya tədbirlərinə ehtiyacı olan enişliyoxuşlu yerlərdir. Bu 
  torpaqları yararlı hala salmaq və əkinə hazırlamaqdan əvvəl ərazinin 
  şorlaşma dərəcəsini, bitki örtüyünü və digər xüsusiyyətləri dəqiq 
  müəyyən etmək lazımdır. Bu məqsədlə ilk növbədə hər əkilməsi nəzərdə 
  tutulan ərazi gəzilməli, torpağın səthi
  görünüşü, bitki örtüyü və digər xüsusiyyətləri müəyyən olunmalıdır. 
  Sahə daş, kötük və s.-dən təmizlənməli, hamarlanmalı və torpağın 


  tələbinə uyğun meliorasiya tədbirləri görülməli, 40-45 sm dərinliyində 
  şumlanmalı və malalanmalıdır. İrriqasiya meşə zolaqları salmaq üçün 
  ayrılan sahələr dar olduğundan orada şumlamaya perpendikulyar 
  istiqamətdə malalama aparmaq olmur, şırımlar arasında kələ-kötür, 
  çökək yerlər qalır. Ona görə şumlamanı sıx və ya təkrar aparmaq lazım 
  gəlir. Belə olduqda malalamanı şumlama istiqamətində aparmaq olar. 
  Malalamadan sonra yerli şəraitdən asılı olaraq dərinliyi 30-40 sm olan 
  şırımlar açılmalıdır. Torpağa və bitkilərə qulluq işləri aparmaq üçün 
  istifadə olunacaq alət və mexanizmlərin növündən asılı olaraq şırımlar 
  arası məsafə 2,5-3,0 m götürülür. Kanalın nəqliyyat yolu çəkilmiş 
  tərəfindəki şırımla yol və o biri tərəfdəki şırımla kanal arasında 1,5-2,0 
  m məsafə saxlamaq lazımdır. Şırımların sayı obyektlərə təhkim olunmuş 
  sahənin eninə uyğun olaraq 1-8 götürülür. Kanalların ətrafında bəzən 
  kənd təsərrüfatına yararsız sahələr olur. Əlaqədar idarə və təşkilatlarla 
  qarşılıqlı razılaşma şəraitində belə sahələrdə meşə zolaqları yetişdirmək 
  məqsədəuyğundur. İrriqasiya meşə zolaqları biriilik, ikiillik, çoxillik 
  tinglər və toxumla salına bilər. Bu, ağac və kol cinslərinin bioloji 
  xüsusiyyətləri, ərazinin yaşayış məntəqəsinə, mal-qaraya yaxın 
  olmasından da asılıdır. Şaquli kök sisteminə və iri toxumlara malik olan 
  ağacların (palıd, qoz, badam və s.) daimi yerində toxumla yetişdirilməsi 
  məsləhət görülür. Belə bitkiləri tinglikdə yetişdirib və ya 2-3 yaşında 
  daimi yerinə köçürüldükdə onların kök sistemi çox zədələnir, şaquli 
  köklər kəsilir, bitiş faizi aşağı olur, bitkilər zəif inkişaf edir və onlar kök 
  sisteminin əvvəlki vəziyyətini bərpa edə bilmir.
  Xırda toxum və vegetativ hissələrlə asanlıqla artırmaq olan bir və ya çox 
  yaşlarında tinglikdən daimi yerinə köçürüldükdə normal bitmə inkişaf 
  etmə xüsusiyyətlərini itirməyən ağac və kolları (qovaq, söyüd, çinar, 
  dağdağan, şam, sərv, tuya. alma, armud, heyva, tut, maklüra və s.) 
  tinglikdə yetişdirib 1-3 yaşlarında daimi yerinə köçürmək olar. Bitmə 
  faizinin yüksək olması, bitkilərin xarici mühitə tez uyğunlaşması, 
  quraqlığa, şoranlığa davamlı olması, onların tez böyümə xüsusiyyətləri 
  və s. baxımdan, irriqasiya meşə zolaqlarını birillik tinglərlə salmaq daha 
  əlverişlidir. Yol kənarı, yaşayış məntəqələrinə, mal-qaraya yaxın olan 
  sahələrdə 3-5 illik ağac və kollar əkmək olar. Belə olduqda torpağa və 


  bitkilərə daha yüksək aqrotexniki qulluq göstərmək lazımdır. İrriqasiya 
  meşə zolaqları salmaq işini erkən yaz və payız aylarında görmək 
  məsləhətdir. Mülayim qış aylarında da (Kür-Araz ovalığı) əkin işi 
  aparmaq olar. Yaz əkini bitkilərdə şirə axını başlayana qədər, payızda 
  isə vegetasiya dövrü qurtardıqdan sonra aparılmalıdır. Təsərrüfat 
  əhəmiyyəti və iqtisadi səmərəsinə görə KürAraz ovalığı üçün payız əkini 
  daha sərfəlidir. Bu halda bitkilərin müvəqqəti basdırılması, toxumların 
  saxlanması, stratifikasiya edilməsi üçün yer, işçi qüvvəsi və vəsait lazım 
  gəlmir, vegetasiya dövrünün başlanması ilə əlaqədar bitkilərdə də 
  inkişaf başlayır, ilk suvarma üçün su qıtlığı ilə qarşılaşılmır. İrriqasiya 
  meşə zolaqları salarkən bitkilər, əsasən cərgə ilə, şırımların sututan 
  hissəsinə, bir-birindən 1-1,5 m aralı əkilir. Bu məqsədlə şırım tirəsinin 
  üstündə 1-2 illik tinglər üçün 25x25x25, 30x30x30, üçillikvə çoxillik 
  bitkilər üçün isə 35x35x35 sm və daha geniş ölçüdə çalalar hazırlanır. 
  Ağac və kolları cərgə və cərgə aralarında qarışıq əkmək olar. Meşə 
  zolaqlarını qarışıq salarkən orada meyvə və həmişəyaşıl bitkilərə 
  üstünlük vermək lazımdır. Son təcrübələr göstərir ki, eyni cinsdən olan 
  əkinlər yaxşı nəticə verir. İrriqasiya qoruyucu meşə zolaqları salarkən 3 
  əkin sxemi tətbiq etmək olar. A. Tezböyüyən enliyarpaqlı ağac 
  cinslərindən salınan qoşacərgəli meşə zolaqları; B. Quraqlığa davamlı 
  meyvə cinslərindən salınan bircərgəli meşə zolaqları; Ç.Duzadavamlı 

  Download 0.88 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Qoruyucu irriqasiya meşə zolaqlarının salınması

  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish