?Microsoft Power Point dasturi yordamida yaratiladigan hujjatlar qanday nomlanadi
Download 414.85 Kb.
Sana31.10.2022
Hajmi414.85 Kb.
#28677
Bog'liq
44444, 1683790595, Сохранение видеоданных в MMBD

?Microsoft Power Point dasturi yordamida yaratiladigan hujjatlar qanday nomlanadi


+prеzеntatsiya
=sayt
=tablitsa
=makеt
?Microsoft Power Point dasturida yangi hujjat yaratilganda, odatda avtomatik ravishda dastur tomonidan unga qanday nom bеriladi
+РРT
=DOC
=HTP
=XLS
?Kompyutеr diskida yoki ixtiyoriy axborot tashuvchida joylashgan «*.ppt» kеngaytmali faylga sichqoncha ko’rsatkichi bilan ikki marta bosilsa qanday jarayon sodir bo’ladi
+Prеzеntatsiya ochiladi
=prеzеntatsiya saqlanadi
=prеzеntatsiya chop etiladi
=prеzеntatsiya uchiriladi
?Kеltirilgan amallarning qaysi biri yordamida taqdimotlarni (prеzеntatsiya) tеzkor saqlash mumkin
+Файл- сохранить (ctrl+s)
=ФАЙЛ-СОЗДАТЬ
=ФАЙЛ-ОТКРЫТЬ (ctrl+O)
=ФАЙЛ-СВОЙСТВА
?Kеltirilgan amallarning qaysi biri yordamida mavjud taqdimotni (prеzеntatsiya) yangi nom bilan saqlash mumkin
+Файл- сохранить как
=ФАЙЛ-СОЗДАТЬ
=ФАЙЛ-ОТКРЫТЬ (ctrl+O)
=ФАЙЛ-СВОЙСТВА
?Quyidagi rеjimlarning qaysi birida Microsoft PowerPoint dasturi oynasida slaydlarning kichiklashtirilgan miniatyurali ko’rinishi tasvirlanib, ularning tartibini va o’rnini o’zgartirish mumkin.
+Режим сортировщик слайдов
=Режим Мастер автосодержания
=Режим Из шаблона оформления
=Режим Из имеющейся презентации
?Taqdimotga (prеzеntatsiya) fayldan rasmlarni qo’yish uchun qanday amallarni bajarish zarur
+Вставка – рисунок
=Вид– рисунок
=Вставка -разрыв
=Правка- рисунок
?Taqdimotlar yaratishda ko’pgina hollarda ob'еktlardan nusxa ko’chirishga to’g’ri kеladi. Slaydlardagi ob'еktlarni nusxalash qanday amalga oshiriladi
+nusxalash kеrak bulgan ob'еktlarni ajratib, mеnyu-ПРАВКА-КОПИРОВАТЬ
=Mеnyu- правка-выделить все
=Вставка -разрыв
=Меню ФАЙЛ-СВОЙСТВА
?Taqdimot slaydidagi bir nеchta ob'еktlarni bеlgilang, “Рисование” uskunalar panеlidan “Дейcтвия” tugmasini bosing va “Группироват” amalini bajaring. Ushbu amallar natijasida nima sodir bo’ladi
+ob'еktlarni bir guruxga birlashtiradi
=ob'еktlarni uchiradi
=ob'еktlarni guruxlarga ajratadi
=ob'еktlarni qo’shadi
?Microsoft PowerPoint dasturida qaysi amal yordamida slaydlar dizaynini o’rnatish va o’zgartirish mumkin
+конструктор
=рисунок
=сортировщик
=мастер
?Microsoft PowerPoint dasturida qaysi amal yordamida slaydlar makеtini o’rnatish va o’zgartirish mumkin
+создать слайд
=удалить слайд
=изменить слайд
=копировать слайд
?Intеrnеt tarmog’idagi qidiruv tizimlarining vazifasini ko’rsating
+Qidiruv tizimi bu dasturiy-apparatli vеb-intеrfеysli komplеks bulib, Intеrnеt tarmogida ma'lumotlarni qidirish imkoniyatini bеradi.
=Qidiruv tizimi- dasturiy-apparatli vеb-intеrfеysli komplеks bulib, Intеrnеt tarmogida ma'lumotlarni uchirish imkoniyatini bеradi.
=Qidiruv tizimi- dasturiy-apparatli vеb-intеrfеysli komplеks bulib, Intеrnеt tarmogida ma'lumotlarni saklash imkoniyatini bеradi.
=Qidiruv tizimi- dasturiy-apparatli vеb-intеrfеysli komplеks bulib, Intеrnеt tarmogida ma'lumotlarni bosmaga chikarish imkoniyatini bеradi.
?Elektron darslik yaratishning birinchi bosqichida qanday vazifalar amalga oshiriladi
+pedagogik loyihalashtirish amalga oshiriladi, ya’ni pedagogik vazifalar aniqlashtiriladi, didaktik imkoniyatlardan kelib chiqib o‘qitishning mazmuni va tuzilmasi tahlil qilinadi
=metodik loyihalashtirish bajariladi, ya’ni ilmiy nazariy ma’lumotlarni o‘quv materiallariga aylantirish, o‘quv matnlari, illyustratsiyalar, grafik ma’lumotlar shakllantiriladi
=pedagogik dasturiy vositalarni shakllantirish uchun zarur dasturiy vositalar yaratiladi yoki tanlanadi
=foydalanuvchi va kompyuter o‘rtasidagi muloqot ssenariysi yaratiladi, teskari aloqa, bilimlarni diagnostikasi, o‘qitish natijalarini taqdim etish shakllari ishlab chiqiladi
?Elektron darslik yaratishning ikkinchi bosqichida qanday vazifalar amalga oshiriladi?+metodik loyihalashtirish bajariladi, ya’ni ilmiy nazariy ma’lumotlarni o‘quv materiallariga aylantirish, o‘quv matnlari, illyustratsiyalar, grafik ma’lumotlar shakllantiriladi
=pedagogik loyihalashtirish amalga oshiriladi, ya’ni pedagogik vazifalar aniqlashtiriladi, didaktik imkoniyatlardan kelib chiqib o‘qitishning mazmuni va tuzilmasi tahlil qilinadi
=pedagogik dasturiy vositalarning boshqaruv elementlari yaratiladi, fan bo‘yicha ma’lumotlar bazasi shakllantiriladi
=yaratilgan pedagogik dasturiy vositalar o‘quv jarayoniga tatbiq etiladi, ularning dasturiy va metodik tarkibiy qismlariga zarur o‘zgartirish va tuzatishlar kiritiladi
?Elektron darslik yaratish nechta bosqichda amalga oshiriladi?
+6 ta
=4 ta
=3 ta
=2 ta
?Kompyuterdagi tasvirlarni proyektor orqali namoyish etadigan sensorli ekran, bu ...
+Interaktiv doska
=Markerli doska
=Doska
=Lingafon
?Interaktiv multimedia ilovalari ...
+chiziqli bo‘lmagan turga xos bo‘lib, foydalanuvchi navigatsiya boshqaruvi orqali multimedia ilovasining borish jarayoniga ta’sirini ko‘rsatadi
=chiziqli turga xos bo‘lib, boshlanishidan oxirigacha foydalanuvchi ta’sirisiz amalga oshadi
=iyerarxik turga xos bo‘lib, foydalanuvchi ta’sirisiz amalga oshadi
=aralash turga xos bo‘lib, foydalanuvchi ta’sirisiz amalga oshadi
?Interaktiv bo‘lmagan multimedia ilovalari ...
+chiziqli turga xos bo‘lib, boshlanishidan oxirigacha foydalanuvchi ta’sirisiz amalga oshadi
=chiziqsiz turga xos bo‘lib, boshlanishidan oxirigacha foydalanuvchi ta’sirida amalga oshadi
=aralash turga xos bo‘lib, foydalanuvchi navigatsiya boshqaruvi orqali multimedia ilovasining borish jarayoniga ta’sirini ko‘rsatadi
=iyerarxik turga xos bo‘lib, boshlanishidan oxirigacha foydalanuvchi ta’sirida amalga oshadi
?Agar multimediali ilova strukturasida navigatsiya mavjud bo‘lsa, u holda bunday ilova ...
+gipermedia deb ataladi
=gipertekst deb ataladi
=gipermurojaat deb ataladi
=giperilova deb ataladi
?Foydalanuvchi multimedia ilovani tomosha qilish bilan birgalikda uni boshqara olsa, bu ilovalar nima deyiladi?+interaktiv multimedia ilovalari
=ko‘rgazmali multimedia ilovalari
=Tasvirli multimedia ilovalari
=nofaol multimedia ilovalari
?O‘quv filmlarini yaratishda va tahrir qilishda qo‘llanadigan dasturiy vositalar to‘g‘ri keltirilgan javob variantini toping.
+Windows Movie Maker, Videomontaj, Ulead Videostudio
=Microsoft Excel, Microsoft Access, SQL
=Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
=Microsoft Front-Page, Alliare Home Site, Turbo Site
?Elektron darslik yaratishda ma’lumotlar bazalarini yaratishda qo‘llanadigan dasturiy vositalari to‘g‘ri keltirilgan javob variantini toping.
+Microsoft Excel, Microsoft Access, SQL
=3D Studio MAX, Adobe Image Ready, Gif Animator, Macromedia Flash
=Microsoft Front-Page, Alliare Home Site, Turbo Site
=SonicFoundry, SoundForge, Wave Lab, Sound Recorder
?Elektron darslik yaratishda ovozli jarayonlarni taqdim etish va ovozni tahrir qilishda qo‘llanadigan dasturiy vositalari to‘g‘ri keltirilgan javob variantini toping.
+SonicFoundry, SoundForge, Wave Lab, Sound Recorder
=3D Studio MAX, Adobe Image Ready, Gif Animator, Macromedia Flash
=Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
=Microsoft Front-Page, Alliare Home Site, Turbo Site
?Elektron darslik yaratishda dinamik illyustratsiyali o‘quv materiallarini yaratishda qo‘llaniladigan dasturiy vositalari to‘g‘ri keltirilgan javob variantini toping.
+3D Studio MAX, Adobe Image Ready, Gif Animator, Macromedia Flash
=Sound Recorder, Sound Forge, Movie Maker
=Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
=Microsoft Front-Page, Alliare Home Site, Turbo Site
?Elektron darslik yaratishda o’quv materiallarini yaratishda rastrli yoki vektorli rasmlar bilan ishlovchi dasturlardan foydalanish zarur bo’ladi. Ushbu tur dasturiy vositalari to‘g‘ri keltirilgan javob variantini aniqlang.
+Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
=Microsoft Front-Page, Alliare Home Site, Turbo Site
=MathCad, Maple, MatLab
=Sound Recorder, Sound Forge, Movie Maker
?Elektron darslik yaratishda gipermatn hujjatlarini ishlab chiqishda qo‘llaniladigan dasturiy vositalar to‘g‘ri keltirilgan javob variantini toping.
+Microsoft Front-Page, Alliare Home Site, Turbo Site
=Adobe Photoshop, CorelDraw, AutoCAD
=MathCad, Maple, MatLab
=Sound Recorder, Sound Forge, Movie Maker
?Fanlar bo‘yicha yaratiladigan Elektron darslik yaratishda metodik talablariga zid bo‘lgan, noto‘g‘ri javob variantini toping.
+Elektron darslik yaratishda - o‘quv materialini tizimlashtirilmagan va tartiblanmagan holatda tavsiya qilishi zarur.

=Elektron darslik yaratishda – o‘quv materialini taqdim etishning tushunchali, obrazli va harakatli komponentlarining o‘zaro bog‘liqligiga tayangan holda qurilishi kerak.


=Elektron darslik yaratishda o‘quv materialini yuqori tartibli tuzilma ko‘rinishida ta’minlashi kerak.
=Elektron darslik yaratishda - ta’lim oluvchiga o‘quv materialini bosqichma-bosqich o‘zlashtirganligini turli xildagi nazoratlarni amalga oshirish asosida aniqlash imkoniyatlarining yaratilishi.
?Ikkinchi guruh pedagogik dasturiy vositalar, bular ...

+“O‘qituvchi-kompyuter-o‘quvchi” uch elementli pedagogik tizim texnologiyalaridir


=“O‘qituvchi-o‘quvchi” ikki elementli pedagogik tizim texnologiyalaridir
=“Kompyuter-o‘quvchi” ikki elementli pedagogik tizim texnologiyalaridir
=“O‘qituvchi-kompyuter” ikki elementli pedagogik tizim texnologiyalaridir
?Birinchi guruh pedagogik dasturiy vositalar ...
+an’anaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlovchi vositalar
=an’anaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlamaydigan vositalar
=an’anaviy pedagogik texnologiyalarni inkor etuvchi vositalar
=uch elementli pedagogik tizim texnologiyalari
?Multimediali axborotning audio komponenti vazifasi nimadan iborat?
+ovozli ma’lumotlarni uzatish uchun xizmat qiladi
=video ma’lumotlarni uzatish uchun xizmat qiladi
=tasvirli ma’lumotlarni uzatish uchun xizmat qiladi
=ovozli ma’lumotlarni uzatish uchun xizmat qiladi
?Ispring Kinetics dasturida New Broadside Pages bo’limining vazifasi nima
+Istalgancha saxifa qo‘shish imkoniyati
=Rasmli va matnli obektlarni qo‘shish va joylashtirish imkoniyati
=Dasturdan chiqish
=Ma‘lumotlarni tayyor 3D kitob ko‘rinishida saqlash
?Ispring Kinetics dasturida Drawing bo’limining vazifasi nima
+Rasmli va matnli obektlarni qo‘shish va joylashtirish imkoniyati
=Saxifalar o‘lchami, rangi va fonlari bilan ishlash
=Dasturdan chiqish
=Istalgancha saxifa qo‘shish imkoniyati
?Ispring Kinetics dasturida Grid and Guides bo’limining vazifasi nima
+ Ish jarayonida saxifa ko‘rinishini boshqarish
= Ma‘lumotlarni tayyor 3D kitob ko‘rinishida saqlash
= Rasmli va matnli obektlarni qo‘shish va joylashtirish imkoniyati
= Saxifalar o‘lchami, rangi va fonlari bilan ishlash
?Ispring Kinetics dasturida Publish bo’limining vazifasi nima
+ Ma‘lumotlarni tayyor 3D kitob ko‘rinishida saqlash
= Dasturdan chiqish
= Ish jarayonida saxifa ko‘rinishini boshqarish
= Saxifalar o‘lchami, rangi va fonlari bilan ishlash
?iSpring dasturida yaratilgan fayllarni qanday farmatlar saqlash mumkin
+ XHTML
= EXE
= HTMLX
=ZIP
? Power Pointda стили фона bo'limi qaysi menyusida joylashgan
+Дизайн
= Переходы
= Главная
= Анимация
?*.pptx farmati Power Pointning qaysi versialariga tegishli
+ Power Point - 2010
= Power Point – 2003
= Power Point - 2007
= Power Point - 1998
? iSpring to'plamining qaysi bo'lmida test yaratiladi
+ iSpring QuizMaker
= iSpring Kinetics
= iSpring Free
= iSpring Converter
? iSpring to'plamining qaysi bo'lmida elekron kitoblar yaratiladi
+ iSpring Kinetics
= iSpring QuizMaker
= iSpring Pro
= iSpring Free
?Power point dasturida yaratilgan maxsulot qanday nom asosida nomlangan bo’ladi
+ Презентация1
= Слайд1
= Database1
= Тақдимот1
?iSpring kinetics dasturida yaratilgan fayllar qanday kengaytmaga ega bo'ladi
+ *.knic
= *.kntx
= *.knix
= *.kint
?Fayl va papkalar ro’yxatini turi bo’yicha tartiblangan ko’rinishda tasvirlash
+"Vid"-"Uporyadochit znachki >"-"Tip"
="Vid"-"Uporyadochit znachki >"-"Imya"
="Vid"-"Uporyadochit znachki >"-"Razmer"
="Vid"-"Uporyadochit znachki >"-"Izmenen
?«Eksport» buyrig’ida qaysi klavshalar birikmasidan foydalaniladi
+CtrlE
=CtrlF5
=CtrlF10
=CtrlF8
?«İmport» buyrig’ida qaysi klavshalar birikmasidan foydalaniladi
+CtrlI
=CtrlE
=CtrlAltF5
=Ctrlenter
?O‘quv jarayonida *.pps yoki *.ppsx kengaytmali fayldan foydalanish uchun, sichqoncha tugmasi ushbu kengaytmalarda ikki marta bosilsa, nima sodir bo‘ladi
+Taqdimotni to‘la ekranli ko‘rish ishga tushiriladi
=Taqdimot «Obichniy» ko‘rish rejimida ochiladi
=Taqdimot «Sortirovshik slaydov » ko‘rish rejimida ochiladi
=Slaydlar namunasi ochiladi
?Power Pointning qaysi talqinida o‘qish rejimi mavjud
+PowerPointning 2010 va undan yuqori versiyalarida
=PowerPointning 2007 va undan quyi versiyalarida
=PowerPoint 2007 versiyasida
=Bunday rejim mavjud emas
?Animatsiya turlari tarkibiga zid bo‘lgan, noto‘g‘ri javob variantini aniqlang:
+Muvaffaqiyatli animatsiya
=Qumli animatsiya
=Plastilinli animatsiya
=Siluetli animatsiya
?Chizilgan animatsiya deganda nimani tushunasiz
+animatsiyaning bir ko‘rinishi bo‘lib, har bir kadr alohida chiziladi
=tasviriy san’atning bir yunalishi xisoblanib, multiplikatsiya yaratishda kukun
=texnikasi qo‘llanilgan holda amalga oshiriladi
=yassi figuralar qirqmalari qo‘llaniladi (figuralar kog‘oz, mato, va boshqamateriallardan qirqib olish natijasida hosil qilinadi) dasturiy vositalar yordamida yaratilgan animatsiya
?Qumli animatsiya deganda nimani tushunasiz
+tasviriy san’atning bir yunalishi xisoblanib, multiplikatsiya yaratishda kukun texnikasi qo‘llanilgan holda amalga oshiriladi
=animatsiyaning bir ko‘rinishi bo‘lib, har bir kadr alohida chiziladi
=yassi figuralar qirqmalari qo‘llaniladi (figuralar kog‘oz, mato, va boshqa materiallardan qirqib olish natijasida hosil qilinadi)
=dasturiy vositalar yordamida yaratilgan animatsiya
?Siluetli animatsiya deganda nimani tushunasiz
+yassi figuralar qirqmalari qo‘llaniladi (figuralar kog‘oz, mato, va boshqa materiallardan qirqib olish natijasida hosil qilinadi)
=dasturiy vositalar yordamida yaratilgan animatsiya
=animatsiyaning bir ko‘rinishi bo‘lib, har bir kadr alohida chiziladi
=tasviriy san’atning bir yunalishi xisoblanib, multiplikatsiya yaratishda kukun texnikasi qo‘llanilgan holda amalga oshiriladi
?Kompyuterli animatsiya deganda nimani tushunasiz
+animatsiya yaratishda eng qulay va zamonaviy texnologiya hisoblanadi.
=Animatsiya dasturiy vositalar yordamida yaratiladi animatsiyaning bir ko‘rinishi bo‘lib, har bir kadr alohida chiziladi
=tasviriy san’atning bir yunalishi xisoblanib, multiplikatsiya yaratishda kukun texnikasi qo‘llanilgan holda amalga oshiriladi
=yassi figuralar qirqmalari qo‘llaniladi (figuralar kog‘oz, mato, va boshqa materiallardan qirqib olish natijasida hosil qilinadi)
?Kompyuter videotizimi qanday komponentalardan tashkil topadi
+monitor; videoadapter, dasturiy ta’minot (videotizim drayver)
=modem, faks-modem, axborot tashuvchilar
=skaner, plotter, digitayzer
=klaviatura, sichqoncha, mikrofon
?Multimedia qurilmalari tarkibiga kirmaydigan Elektron seriya qurilmalar keltirilgan noto‘g‘ri javob variantini aniqlang:
+Ma’lumotni chop etish qurilmalari
=Ma’lumotni yozib olish qurilmalari
=Ma’lumotni chiqarish qurilmasi
=“Virtual borliq” qurilmalari
? Kompyuterli ta‘lim vositalarini nechta guruhga ajratish mumkin.
+4
=5
=3
=6
?_______________ ob‘ektlar, kameralar, yorug’lik manbalari joyini o’zaro almashtirish yoki ularning parametrlarini vaqt bo’yicha o’zgarishiga ega bo’lgan vazifa yoki topshiriq.
+ Animatsiya
=Multimedia
=Slayd
=MediaShow
?_____________ ma‘lum bir o‗lchamga ega bo’lgan muloqot varaqlari hisoblanib, unda biror maqsad bilan yaratilayotgan namoyish elementlari joylashtiriladi.
+Slayd
=Animatsiya
=Multimedia
=Prizintatsiya
?Amaliy dastur ilovalari necha qismga bo’linadi
+5
=4
=3
=6
?Dasturiy vositalar necha qismdan iborat
+2
=3
=4
=5
?Testlarni vaqtiga ko’ra necha turga ajratish mumkin
+3
=2
=4
=5
? Individual test bu…
+har bir o’quvchi uchun alohida test topshiriqlarini tuzib tekshirish o’tkazish
=sinf o’quvchilarini bilim, malakalarni o’zlashtirish darajasiga qarab guruhlarga ajratish va ularning har biriga mos test topshiriqlarini tuzib tekshirish o’tkazish
=sinf o’quvchilarining barchasiga mo’ljallangan test topshiriqlari asosida sinov o’tkazish.
= o’quv predmeti to’liq o’rganilgach, chorak yoki o’quv yili oxirida tashkil etiladigan tekshirish.
? Tabaqalashgan test bu
+sinf o’quvchilarini bilim, malakalarni o’zlashtirish darajasiga qarab guruhlarga ajratish va ularning har biriga mos test topshiriqlarini tuzib tekshirish o’tkazish
=har bir o’quvchi uchun alohida test topshiriqlarini tuzib tekshirish o’tkazish
=sinf o’quvchilarining barchasiga mo’ljallangan test topshiriqlari asosida sinov o’tkazish.
= o’quv predmeti to’liq o’rganilgach, chorak yoki o’quv yili oxirida tashkil etiladigan tekshirish
? Yalpi test bu…
+sinf o’quvchilarining barchasiga mo’ljallangan test topshiriqlari asosida sinov o’tkazish
=sinf o’quvchilarini bilim, malakalarni o’zlashtirish darajasiga qarab guruhlarga ajratish va ularning har biriga mos test topshiriqlarini tuzib tekshirish o’tkazish
=. har bir o’quvchi uchun alohida test topshiriqlarini tuzib tekshirish o’tkazish
= o’quv predmeti to’liq o’rganilgach, chorak yoki o’quv yili oxirida tashkil etiladigan tekshirish
?________ har bir darsda uzoq va yaqinda o’rganilgan o’quv materialining o’zlashtirilganligini tekshirish
+Joriy test
=Davriy test
=Yakuniy test
=Vaqtli test
?_______________ o’quv predmetining bir bo’limi, katta qismi o’rganilgandan keyin tashkil etiladigan sinov
+Davriy test
=Joriy test
=Yakuniy test
=Vaqtli test
?Test so’zi qanday manoni beradi.
+ inglizcha «test» — o’zbekcha «sinash», «tekshirish», «tadqiq qilish» so’zlariga ma‘nodosh
= lotincha «test» — o’zbekcha «sinash», «tekshirish», «tadqiq qilish» so’zlariga ma‘nodosh
= aranch «test» — o’zbekcha «sinash», «tekshirish», «tadqiq qilish» so’zlariga ma‘nodosh
= fransuzcha «test» — o’zbekcha «sinash», «tekshirish», «tadqiq qilish» so’zlariga ma‘nodosh
? Pedagogik dasturiy vositalarni quyidagilarga ajratish mumkin
+ O'rgatuvchi dasturlar, Test dasturlari, Mashq qildirgichlar,Visuvalashtirish
=Amaliy dasturlar, Test dasturlari, Loyihalash dasturlari, Html dasturlari
=Loyiha konstruktori, Matn muharir. Power point, Dizaynerlaru
=Umumtizimli dasturlar, Amaliy dasturlar, Loyihalash
? Elektron darslik yaratishda Pedagogik dasturiy vositalar –
+ kompyuter texnologiyalari yordamida o’quv jarayonini qisman yoki to’liq avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan didaktik vosita hisoblanadi.
= kompyuter texnologiyalari yordamida o’quv jarayonini qisman yoki to’liq axborotlashtirish uchun mo’ljallangan didaktik vosita hisoblanadi.
= kompyuter texnologiyalari yordamida o’quv jarayonini samarali avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan adiktiv vosita hisoblanadi.
= kompyuter texnologiyalari yordamida o’quv jarayonini qisman yoki to’liq avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan formal vosita hisoblanadi.
? Ovozli jarayonlarni taqdim etish va ovozni tahrir qilish dasturlari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping
+ SonicFoundry, SoundForge, Wave Lab, Sound Recorder
=AIMP3, SonyFriday, Mp3Recorder, SoundUltra,
= Alais Wave Front, Maya, Light Wave,
= Wave Front, Light Wave, SoundUltra, Sound Recorder
? Klassifikatsiya so‘zi qanday manoni anglatadi
+ ilm yoki inson faoliyatining biror sohasiga oid oʻzaro bir xil tushunchalar sistemasi hisoblandi
=.o‘qitishga mo‘ljallangan dasturiy vositalarning strukturasi va funksiyasi hisoblanadi
= o‘qitish mo‘ljallangan elektron vositalarning majmuasi hisoblanadi
= fan doirasida toʻplangan bilimlar qatʼiy tartibga solinadi.
? Asosiy klassifikatsiyalar necha qismdan iborat
+10
=11
=9
=8
? Klassifikatsiya Struktura bo‘yicha quyidagilardan iborat:
+3
=2
=4
=5
? Birtomli elektron qo‘llanamalar; Ko‘ptomli elektron qo‘llanamalar; Elektron seriyalar. Qaysi klassifikatsiyaga misol bo’ladi
+ Struktura bo‘yicha
= Funksional alomati bo‘yicha
= Tekst organizatsiyasi bo‘yicha
= Taqdim formasi bo‘yicha
? Klassifikatsiyaning chop etish ekvivalenti bo‘yicha necha guruhga ajratish mumkin
+2
=3
=4
=5
? Foydalanuvchi va elektron nashr o‘zaro aloqasi xarakteri bo‘yicha necha guruhni misol keltirish mumkin:
+ Determinirlangan elektron nashrlar, Determinirlanmagan elektron nashrlar;
= Tarmoqli elektron nashrlar, Kombinirov tarqaluvchi elektron nashrlar
= Ko‘rsatiladigan elektron nashrlar; Ovozli elektron nashrlar;
= Konveksion o‘quv qo‘llanmalar; Dasturiy o‘quv qo‘llanmalar;
? Birtomli elektron nashrlar-
+ elektron nashrlar, bitta mashina o‘quvchi tashuvchida chiqarilganlar;
= elektron nashr, ikki yoki undan ortiq bo‘lgan raqamlarngan rismlardan iborat bo‘lib, ularning har biri mustaqil mashina o‘quvchi tashuvchida taqdim etiladi, tarkibi bo‘yicha bir butun qismni tashkil qiladi;
= seriyalik elektron nashrlar, o‘zida tomlarni jamlovchi, umumiy ma‘noni, tematikani, maqsadni biriktiruvchi, birtipli hisoblanadi.
= elektron nashrlar mononashrlar va to‘plamlardan iborat
? Ko‘ptomli elektron nashr –
+ elektron nashr, ikki yoki undan ortiq bo‘lgan raqamlarngan rismlardan iborat bo‘lib, ularning har biri mustaqil mashina o‘quvchi tashuvchida taqdim etiladi, tarkibi bo‘yicha bir butun qismni tashkil qiladi;
= elektron nashrlar, bitta mashina o‘quvchi tashuvchida chiqarilganlar;
= seriyalik elektron nashrlar, o‘zida tomlarni jamlovchi, umumiy ma‘noni, tematikani, maqsadni biriktiruvchi, birtipli hisoblanadi.
= elektron nashrlar mononashrlar va to‘plamlardan iborat
? Elektron seriya –
+ elektron nashrlar, o‘zida tomlarni jamlovchi, umumiy ma‘noni, tematikani, maqsadni biriktiruvchi, birtipli hisoblanadi.
= elektron nashr, ikki yoki undan ortiq bo‘lgan raqamlarngan rismlardan iborat bo‘lib, ularning har biri mustaqil mashina o‘quvchi tashuvchida taqdim etiladi, tarkibi bo‘yicha bir butun qismni tashkil qiladi;
= elektron nashrlar, bitta mashina o‘quvchi tashuvchida chiqarilganlar;
= elektron nashrlar mononashrlar va to‘plamlardan iborat
? Elektron darslik yaratishda qo’yiladigan talablarni ishlab chiqishda, birinchidan, didaktika prinsiplari mazmunidan; ikkinchidan, kompyuterning didaktik funksiyalaridan; uchinchidan, dastur vositasi tuzilishiga etiborni qaratish kerak. Bu talablarni qaysi olim aytgan.
+ A.S.Lesnevskiy
=Sh.M.Burchoviskiy
=T.M.Genri
=P.M.Shatov
? Metodik talablarga quyidagilar kiradi.
+ aniq o’quv fanining o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, ma‘lum bir faning o’ziga xosligini hisobga olish, axborotni zamonaviy metodlari o’zaro bog’liqliligi, o’zaro aloqadorliligi, turli-tumanligi, amalga oshirilishi.
= zamonaviy universal shaxsiy kompyuterlar, tashqi qurilmalari, test o’tkaziladigan manbalar kiradi.
=«mijoz-server» arxitekturasi, Internetnavigatorlar, tarmoq operatsion tizimlari, telekommunikatsiya, boshqaruv vositalari (o’qitish jarayonini individual va jamoaviy ishlari, tashqi qayta aloqa) kiradi.
= tartiblilik va ifodalilik (elementlari, joylashishi, o’lchami, rangi), bezashning funksional vazifasi va ergonomik talablarga mosligi.
? Texnik talablarga quyidagilar kiradi
+ zamonaviy universal shaxsiy kompyuterlar, tashqi qurilmalari, test o’tkaziladigan manbalar kiradi.
=«mijoz-server» arxitekturasi, Internetnavigatorlar, tarmoq operatsion tizimlari, telekommunikatsiya, boshqaruv vositalari (o’qitish jarayonini individual va jamoaviy ishlari, tashqi qayta aloqa) kiradi.
=tartiblilik va ifodalilik (elementlari, joylashishi, o’lchami, rangi), bezashning funksional vazifasi va ergonomik talablarga mosligi.
= do’stonalik, foydalanuvchiga moslashish, ekran shakllarini tashkil etish.
? Ergonomik talablarga quyidagilar kiradi:
+do’stonalik, foydalanuvchiga moslashish, ekran shakllarini tashkil etish.
=«mijoz-server» arxitekturasi, Internetnavigatorlar, tarmoq operatsion tizimlari, telekommunikatsiya, boshqaruv vositalari (o’qitish jarayonini individual va jamoaviy ishlari, tashqi qayta aloqa) kiradi.
=tartiblilik va ifodalilik (elementlari, joylashishi, o’lchami, rangi), bezashning funksional vazifasi va ergonomik talablarga mosligi.
= zamonaviy universal shaxsiy kompyuterlar, tashqi qurilmalari, test o’tkaziladigan manbalar kiradi.
?_______________talablarga quyidagilar kiradi: interfaollik, maqsadga yo’nalganlik, mustaqillik va moslashuvchanlik, audiolashtirish, ko’rgazmalilik, kirish nazorati, intellektual rivojlanish, differensiatsiyalash(tabaqalashtirish), kreativlik, ochiqlik, qayta aloqa, funksionalilik, ishonchlilik.
+Maxsus
= Ergonomik
= Estetik
= Tarmoq
?Psixofiziologik talablarga nimalar kiradi.
+Ekrandagi tasvirlarning rangiga qo’yiladigan talablar, Ekrandagi ma‘lumotlarning tuzilishiga qo’yiladigan talablar, Tasvirlarni uzatish usullariga qo’yiladigan talablar
= Ekrandagi ob‘ektlarning ko’rinishiga qo’yiladigan talablar, Interfeysning qulayligi prinsipi, Dasturning universalligi
=Dasturning universalligi ,Dastur ishining uzluksizligi, Dastur hajmining chegaralanganligi. Kompyuter imkoniyatlaridan unumli foydalanish
= O’quvchi uchun ortiqcha ma‘lumotlarning berkitilishi, O’qituvchi va o’quvchi vaqtini tejash talabi, O’quvchi va kompyuter muloqoti usullari
?Texnik talablarga nimalar kiradi.
+Dasturning universalligi ,Dastur ishining uzluksizligi, Dastur hajmining chegaralanganligi. Kompyuter imkoniyatlaridan unumli foydalanish
= Ekrandagi ob‘ektlarning ko’rinishiga qo’yiladigan talablar, Interfeysning qulayligi prinsipi, Dasturning universalligi
=Ekrandagi tasvirlarning rangiga qo’yiladigan talablar, Ekrandagi ma‘lumotlarning tuzilishiga qo’yiladigan talablar, Tasvirlarni uzatish usullariga qo’yiladigan talablar
= O’quvchi uchun ortiqcha ma‘lumotlarning berkitilishi, O’qituvchi va o’quvchi vaqtini tejash talabi, Interfeysning qulayligi prinsipi
?Ta’limni kompyuterlashtirish vositalari
+Texnik vositalar,Didaktik vositalar, Faoliyat vositalari Dasturiy vositalar
=Dasturiy vositalar, Umumtizimli vositalar, Predmet vositalar, Shajaraviy vositalar
=Predmet vositalar, Shajaraviy vositalar, Texnik vositalar,Didaktik vositalar
=Faoliyat vositalari Dasturiy vositalar, Dasturiy vositalar, Umumtizimli vositalar
?Texnik vositalarni necha guruhga ajratishimiz mumkin
+2
=3
=4
=8
?Didaktik vositalarni necha guruhga ajratishimiz mumkin
+9
=10
=7
=8
? Didaktik vositalarga quydagilardan qaysi biri kirmaydi
+Rang, shrift, kadrlar
= Rasmlar jadvallar
= Mashqlar o’yinlar
= Krossvordlar testlar
?”O’quvchining bilim va malakalarni qanchalik darajada o’zlashtirishi o’quv materialini bayon qilishda foydalaniladigan ko’rgazma vositalarga ham bog’liq”. Ko’rgazmalikning oltin qoidasini qaysi olim aytrgan
+Ya.A.Komenskiy
=Sh.M.Burchoviskiy
=T.M.Genri
=A.S.Lesnevskiy
?O’quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o’zlashtirishga yo’naltiradi pedagogik dasturiy vosita bu
+O’rgatuvchi dasturlar
=Test dasturlari
=Mashq qildirgichlar
=Virtual o’quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar
?Egallangan bilim, malaka va ko’nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo’llaniladi pedagogik dasturiy vosita bu
+Test dasturlari dasturlar
=O’rgatuvchi
=Mashq qildirgichlar
=Virtual o’quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar
?Avval o’zlashtirilgan o’quv materiyalini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi Elektron darslik bu
+Mashq qildirgichlar
=Test dasturlari
=O’rgatuvchi dasturlar
=Virtual o’quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar
?Glossariy bu-
+ kursning barcha hujjatlari bo‘yicha havolalarni avtomatik tashkil qiladigan ta‘riflar ro‘yxati.
= turli ma‘lumotlarni ishlab chiqish, ishga tushirish, qayta ishlash vositalarini qo’llash tartiblash
= ekranni turli rangdagi bir nechta sohalarga ajratib, ularda turlicha ma‘lumotlarni chiqarish holati.
= formati va strukturasi cheklanmagan ma’lumotlar bazasi
? Multimedia bu-
+turli ma‘lumotlarni ishlab chiqish, ishga tushirish, qayta ishlash vositalarini qo’llash tartiblarini ta‘riflovchi texnologiya
= ekranni turli rangdagi bir nechta sohalarga ajratib, ularda turlicha ma‘lumotlarni chiqarish holati.
=bu o‘qituvchilar tomonidan onlayn-kurslarni yaratish uchun maxsus ishlab chiqilgan sayt tarkibini boshqarish tizimi
=bu alohida onlayn-kurslar kabi, ta‘lim veb-saytlarini ishlab chiquvchi instrumentlar sohasi
?Multimediali darslik nima?+multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi darslik
=ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua
=video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron axborot manbai
=saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar
?Elektron testlar nima?+saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar
=ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua
=multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi darslik
=video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron axborot manbai
?Real vaqtdagi muzokara nima?+Chat
=Seminar
=Resurs
=Forum
?Grafik, matn, raqamli, musiqali, video, foto va boshqa axborotlarni va yana foydalanuvchilar uchun bosma xujjatlar yig‘indisi qanday nomlanadi?+Elektron nashr
=Elektron darslik
=Elektron xujjat
=Elektron qurilma
?Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan didaktik talabning Tushunarlilik mazmuniga izoh bering.
+nazariy murakkablik va bayon etish chuqurligi darajasining aniqlanishi

=o‘quv axborotini kompyuter tasviri yuqori sifati, axborotni qabul qilishga yo‘naltirish


=ta’lim mazmunining zamonaviy fan darajasiga muvofiqligi
=o‘rganuvchi yechishi lozim bo‘lgan muammoli vaziyatga duch kelishi

?O‘rgatuvchi dasturlar qanday maqsadlarda qo’llaniladi?+o‘quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o‘zlashtirishga yo‘naltiradi

=virtual o‘quv muhitini shakllantirishga xizmat qiladi

=egallangan bilim, malaka va ko‘nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo‘llaniladi


=avval o‘zlashtirilgan o‘quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi
?Elektron darsliklarning qanday turlari mavjud?+foydalanish bo’yicha, yetkazib berish bo‘yicha, o’quv materiallarining yangilanishi bo‘yicha
=multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish bo’yicha
=o‘quv mashg‘ulotlarini yuqori sifatli darajasida o‘tkazilishni ta’minlash bo’yicha

=tayyorlanish shakli bo’yicha, ko‘rinishi bo’yicha va imkoniyatlari bo’yicha


?O‘quv faoliyatini ish faoliyati bilan birga olib borish qanday ataladi?+Parallellik
=Moslashuvchanlik
=Tushunuvchanlik
=Modullilik

?Elektron internet-darslik nima?+ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua


=multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi
=video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron manba

=saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar

?Elektron darslikning strukturasi nechta qismni o’z ichiga olishi lozim?
+13 ta
=9 ta
=15 ta
=5 ta
?Darslik nomi, yuqori tashkilot haqida, mualliflik huquqi haqida, darslikning attestatsiyadan o’tganligi haqida ma'lumot, sana, tashkilot, mualliflar haqida ma'lumotlarni asosan qaysi qismga kiritiladi?
+Titul ekranga
=Annotatsiyaga
=Mundarijaga
=Muqovaga
?Moodle Kurs sahifalarida taqdimotlar, audio va video fayllar, shuningdek, boshqa multimediali fayllarni joylash qaysi bo’limda amalga oshadi?
+Fayl uchun havola
=Topshiriqlar
=Laboratoriya
=Ma’ruza
?Ta’lim sohasida erishilgan jahon standartlariga javob beradigan yutuqlarni import va eksport qilish imkoniyati bu-…
+Internatsionallilik
=Qulaylik
=Moslashuvchanlik
=Modullilik
?iSpring Suite, Hot Potatoes, AutoPlay MediaStudio dasturlari nimaga xizmat qiladi?
+Mashg‘ulotlarni pedagogik dasturiy vositalar yordamida tashkillashtirish
=Pedagogik dasturiy vositalarning ovoz, video fayllarini konvertatsiyalash
=Pedagogik dasturiy vositalarning ma’lumotlar bazalarini yaratish
=Pedagogik dasturiy vositalarning testlarni yaratish
?PowerPoint 2013 dastur interfeysining pastki o'ng qismida nima joylashgan?+Masshtab
=Videlit
=Nayti
=Fayl
?Elektron darslikda izlash funksiyasi qanday variantlarda bo’ladi?
+Elementni alohida izlash yoki element mavjud bo’lgan so’zni izlash
=Elementni yoki element tipini izlash
=Elementni yoki element maydonini izlash

=Element yoki element satrini izlash

?Elektron darsliklar qanday xususiyatlariga ko‘ra kategoriyalarga ajratiladi?
+tayyorlanish shakli bo’yicha, ko‘rinishi bo’yicha va imkoniyatlari bo’yicha

=o‘quv mashg‘ulotlarini yuqori sifatli darajasida o‘tkazilishni ta’minlash bo’yicha


=foydalanish bo’yicha, yetkazib berish bo‘yicha, o’quv materiallarining yangilanishi bo‘yicha
=multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish bo’yicha
?Elektron lug’at nima?
+video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron axborot manbai
=ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua
=multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi darslik
=saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar

?Elektron darsliklar necha qismdan iborat bo’lishi lozim?


+3 qismdan
=6 qismdan
=2 qismdan
=5 qismdan
?Power Point 2013 dasturida standart holatda nechta menyu mavjud?
+9 ta
=5 ta
=8 ta

=10 ta
?Pedagogik dasturiy vositalarning gipermatn hujjatlarini yaratish dasturlari?


+FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Home Site, PHP

=SoundForge, Wave Lab, Movie Maker, Sound Recorder

=Paint, Adobe PhotoShop, CorelDraw, Adobe Illustrator
=3D MAX, Maya, Gif Animator, Macromedia Flash, Adobe Premier
?Videoilovalar bu…?+harakatlanuvchi tasvirlar ishlab chiqish texnologiyasi va namoyishi. Video tasvirlarni o‘qish qurilmalari – videofilmlarni boshqaruvchi dasturlar.

=Video tasvirlarni yozish qurilmasi

=Video tasvirlarni o‘qish qurilmasi

=Video tasvirlarni ustida amal bajarish qurilmasi

?Corel Draw, Corel Xara, Corel Photo Paint, Adobe Photo Shop, Adobe Illustrator dasturlari qanday maqsadda qo’llaniladi?
+Rasmlar bilan ishlash
=Videolarni tahrirlash
=Matn muxarrirlari
=Gipermurojatlarni amalga oshirish
?FormatFactory, Auroramedia, VideoConverter Gold dasturlari nimaga xizmat qiladi?
+Pedagogik dasturiy vositalarning ovoz, video fayllarini konvertatsiyalash
=Pedagogik dasturiy vositalarning ma’lumotlar bazalarini yaratish
=Mashg‘ulotlarni pedagogik dasturiy vositalar yordamida tashkillashtirish
=Pedagogik dasturiy vositalarning testlarni yaratish
?Elektron o’quv nashri nima?
+ta’lim oluvchilar tomonidan bilimlar, ko‘nikmalar va mahoratlarni ijodiy va faol egallashlarini ta’minlaydigan nashr
=grafikli, matnli, raqamli, nutqli, musiqali, videofoto va boshqa axborot ob’ektlaridan iborat bo‘lgan jamlanma
=Internetdan foydalangan holda ta’limning yangi texnologiya va shakli
=elektron axborot-ta’lim resurslari majmuasi
?Pedagogik dasturiy vositalarning gipermatn hujjatlarini ishlab chiqishda qanday dasturiy vositalardan foydalaniladi ?+Microsoft Front-Page, Share Point Designer, Microsoft Power Point, Microsoft Word

=Light Wave, SoftImage 3d, Adobe Image Ready, Gif Animator, Macromedia Flash, Adobe Premier


=Corel Draw, Corel Xara, Corel Photo Paint, Adobe Photo Shop
=Disreet 3D Studio MAX, Alais Wave Front, Maya
?Animatsialarning qanday usullari mavjud?
+Ustma-ustlik va fazodagi harakat usullari
=Ustma-ustlik va yonma-yonlik usullari
=Yuqoriga va yonga usullari
=Yerdagi va fazodagi harakat usullari
?iSpring Quiz Maker yordamida necha turdagi testlar yaratish mumkin?
+11 turdagi
=9 turdagi
=12 turdagi
=10 turdagi
?Agar Powerpointda makros yozish imkoni bo'lsa, makros yozish uchun qaysi dasturlash tili imkoniyatlaridan foydalanib makros yoziladi?
+Visual basic

=C++=PowerPointda makros yozib bo'lmaydi

=PowerPointda makros yozishda dasturlash tili imkoniyatlaridan foydalanilmaydi.
?Multimedia texnologiyasi deganda nimani tushunasiz?
+bir vaqitning o’zida ma’lumotlarni taqdim etishning bir necha usullardan foydalanish tushiniladi.
=Multimedia dasturlari bilan ishlovchi dastur texnologiyasi.

=Matn, tasvir, audio axborotlardan foydalanish bilan bo’glik soha hisoblanadi.


=Turli hil dasturlarni mujassamlovchi texnologiya.

?Yaratilgan taqdimotning joriy slaytidan boshlab namoyish qilish uchun qaysi tugma yoki tugmalar kombinatsiyasi bosiladi?


+Shift+F5

=F10


=F9
=Crtl+F5

?Multimedia ilovalarini ishlab chiqish nechta bosqichda amalga oshiriladi?+7


=2
=4
=6
?HotPotatoes dasturida yaratilgan krosswordni foydalanuvchiga taqdim qilish uchun nima qilish kerak?
+Yaratilgan krosswordni web-saxifa ko’rinishida saqlash kerak
=Yaratilgan taqdimotni
=Yaratilgan krossworni saqlash kerak
=Yaratilgan krosswordni arxivlash kerak
?Ispring QuizMaker dasturining vazifasi nima?
+Interfaol test va anketa yaratish
=Interfaol anketa va taqdimot yaratish
=Foydalanuvchi bilan kompyuter o’rtasidagi muloqotni o’rnatish
=Interfaol kitob va test yaratish
?Camtasia studio dasturi qanday yordamchi qismlardan iborat?
+Camtasia MenuMaker, Camtasia Player, Camtasia Theater va Camtasia Recorder.

=Camtasia Line, Camtasia Player, Camtasia Thema va Camtasia Recorder.


=Camtasia Line, Camtasia Player, Camtasia Theater va Camtasia Recorder.
=Camtasia MenuMaker, Camtasia R3, Camtasia Thema va Camtasia Recorder.
?*.quiz kengaytmali fayl hosil qiluvchi dastur
+Ispring QuizMaker
=PowerPoint

=Photoshop


=Excell
?CD-ROM so’zi kengaytmasi?
+Compact Disk Read Only Memory
=Compact Direct Read Only Memory
=Compact Drive Read Only Memory
=Compact Disk Red Only Memory
?Multimedia so’zining ma’nosi?
+Multi media (multi- ko’p media-muhit ) degan ma’nolarni bildiradi.

=Multi media (multi- ko’p media-grafik ) degan ma’nolarni bildiradi.


=Multi media (multi- kichik media-ko’rgazma ) degan ma’nolarni bildiradi.
=Multi media (multi- kichik media-muhit ) degan ma’nolarni bildiradi.
?Sinxron elektron ta’lim bu-…
+Masofaviy ta’lim
=Ananaviy ta’lim
=Bunday ta’lim turi mavjud emas
=Interfaol ta’lim

?Web-sahifa, test, so‘rovlar yaratish vositalari, turli kurs elementlarining bir-biri bilan bog‘lanishi masofaviy o’qitishda qanday modul hisoblanadi?


+Uskunaviy modul

=Interaktiv modul


=Namoyish qilish moduli
=Boshqaruvchi modul

?Multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi darslik?


+Multimediali darslik
=Elektron testlar
=Elektron internet-darslik
=Elektron lug’at
?Moodle qanday kodli platforma?
+Ochiq kodli
=Kodlashtirilmagan
=Aralash kodli
=Yopiq kodli
?Quyidagi dasturlarning qaysi birida interfaol test yaratish mumkin?
+Ispring QuizMaker
=Ispring Pro

=Ispring Kinetics


=Ispring free
?Elektron darslikda xatolarni ko‘rsatib beruvchi va to‘g‘ri xulosaga olib keluvchi qism qaysi?
+Mashq qildiruvchi qism
=O’rgatuvchi qism
=Amaliy qism
=Nazorat qiluvchi
?Power pointda yaratilayotgan loyiha nomi oynaning qaysi qismida aks etadi?
+Sarlavha satrida

=Uskunalar panelida


=Slayd strukturasida
=Ishchi maydonda
?Intellektual kitoblar
+imtihon oluvchi kitoblarga o’xshash bo’lib, bunda o’quvchilarning qobiliyatlari, bilim darajalari maxsus testlar yordamida ularning kompyuter bilan muloqati jarayonida aniqlanadi va baholanadi
=interfeys tushunchasini boshqacha nomlanishi

=ish joyidan turib bilimlar ombordagi kerakli axborotni izlashga imkon beradigan tizimlar


=insonning tafakkur yuritish qobiliyati
?Lectora dasturi qachon yaratilgan?
+1999
=2000
=1997
=1995
?PowerPoint dasurida qanday kengaytmali faylni yaratib bo'lmaydi?
+*.pas
=*.pdf
=*.pptx
=*.ppt
?PowerPoint dasturida Ctrl+shift+> kombinatsiyaning vazifasi nima?
+Matn o'lchami kattalashadi
=Rasmni kattalashtirish
=Matnni formatlash
=Videoni montaj qilish
?Rasm, garfik va harakatlarning aniq shaklidagi ko‘rinishi nima?
+Vizuallik
=Animatsiyalilik
=Kompyuterlashganlik
=Multimedialilik
?Taqdimotga qanday turdagi video fayllarni joylashtirish mumkin?
+Avi, Wmi, Mp4

=Mp3, video,avi


=Mp4,video,jpg
=Mp3, Video, mp4
?Test dasturlari qanday maqsadlarda qo’llaniladi?
+egallangan bilim, malaka va ko‘nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo‘llaniladi

=virtual o‘quv muhitini shakllantirishga xizmat qiladi


=avval o‘zlashtirilgan o‘quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi

=O’quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o‘zlashtirishga yo‘naltiradi


?Autoplay media Studio dasturi ishga tushirilganda hosil bo’lgan oynada nimalar aks etadi?
+Yangi loyiha yaratish, Oxirgi loyihanni tiklash, Loyihani ochish
=Loyihani ochish
=Yangi loyiha yaratish
=Oxirgi loyihani tiklash
?Elektron ta’lim mahsulotlari nima?
+elektron darsliklar, qo‘llanmalar, trenajorlar, virtual stendlar, o‘quv testlar
=video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga elektron axborot
=multimedia texnologiyasi yordamida ta’lim resurslaridan foydalanuvchi darslik
=ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan o‘quv-metodik majmua
?Darslikni qisman yoki to‘la o‘rnini bosuvchi, yoki to‘ldiruvchi va qo‘llanma sifatida ta’lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elektron maxsulot?
+Elektron o’quv qo’llanma
=Elektron darslik
=Elektron uslubiy qo’llanma
=Elektron nashr
?Multimedia ilovalari qaysilarga bo‘linadi?
+• prezentatsiyalar; • animatsion roliklar; • o‘yinlar; • video ilovalar; • multimediali galereyalar; • audio ilovalar; • web uchun ilovalar

=• prezentatsiyalar; • animatsion roliklar; • dasturlar; • video ilovalar; • multimediali galereyalar; • dasturiy vositalar; • web uchun ilovalar=• prezentatsiyalar; • animatsion roliklar; • o‘yinlar; • video ilovalar; • multimediali galereyalar; • audio ilovalar; • rastrli grafiklar

=• prezentatsiyalar; • animatsion roliklar; • o‘yinlar; • video ilovalar; • multimediali galereyalar; • audio ilovalar;
Download 414.85 Kb.
Download 414.85 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa?Microsoft Power Point dasturi yordamida yaratiladigan hujjatlar qanday nomlanadi

Download 414.85 Kb.