• Adabiyotlar
 • Белоногов Г.Г.
 • Formal grammatika nazariyasi Reja
 • Microsoft Word kompyuter lingvistikasi doc
  Download 1.93 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet29/117
  Sana22.02.2023
  Hajmi1.93 Mb.
  #43214
  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   117
  Bog'liq
  Formal grammatika nazariyasi
  G’arb va Sharq munosabatlarida Markaziy Osiyo mintaqasining o’rni., Xalqaro munosabatlarda geosiyosiy omillar va nazariyalar, Yevroosiyoning dunyo miqyosidagi o’rni, Atom va uning planetar modeli, 13-Delphida massivlar bilan ishlash algoritmlarga doir misollar
  Topshiriqlar 
  1. Lisoniy model va matematik modelning uzviy bog’liqligi nimada? 
  2. Tilshunoslikning qaysi jabhalarini modellashtirib bo’lmaydi va nega? 
  3. So’z yasash modellariga turli tillardan misollar keltiring. 
  4. Gaplarni modellashtirishda nimalar e’tiborga olinishi lozim? 
  5. Aniqlovchi nega alohida gap bo’lagi maqomiga ega emas?
  Adabiyotlar 
   
  1. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIV. Компьютерная 
  лингвистика. – М., 1989. 
  2. Шемакин Ю.И. Начало компьютерной лингвистики. – М.: МГОУ. 1992. 
  3. Кодухов В.И. Методы лингвистического анализа. – Ленинград. 1963. 
  4. Grishman R. Computational Linguistics. – Cambridge University Press, 1994. 
  5. Gelbukh A. Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. – 
  International Conference. – Mexico, 2003. 
  6. Гладкий А.В., Мельчук И.А. Элементы математической лингвистики. – 
  М.: Наука, 1969. 
  7. Po'latov A., Muhamedova S. Kompyuter lingvistikasi. – Toshkent, 2007. 
  8. Бархударов Л.С. Структура простого предложения английского языка. – 
  М.: Высшая школа, 1966. 
  34
  Белоногов Г.Г. Об использовании принципа аналогии при автоматической обработке текстовой 
  информации // Проблемы кибернетики, № 28, 1974. – C.33. 


  36 
  Formal grammatika nazariyasi 
   
  Reja 
   
  1. Grammatika haqidagi lingvistik qarashlar. 
  2. Grammatikaning turlari (tavsifiy, formal, transformatsion grammatika). 
  3. Formal grammatika nazariyasi.
   
  Tayanch so’z va iboralar: grammatika, morfologik sistema, sintaktik sistema, 
  germenevtika, preskriptiv grammatika, sinxroniya, diaxroniya, grammatik modellar, 
  ikki cho’qqili nazarya, bir cho’qqili nazariya, verbosentrizm, tobelik daraxti, bevosita 
  ishtirokchilar modeli, tema, rema, formal grammatika, transformatsion grammatika, 
  operand, transforma, terminal va noterminal simvollar, formallashtirish. 
  Grammatika tabiiy tillar strukturasi haqidagi fan bo’lib, u morfologik kategoriya 
  va shakllar, sintaktik ketegoriya va konstruksiyalar hamda so’z yasash usullari tizimini 
  tashkil etadi. Til qurilish birliklarining paradigmatik va sintagmatik munosabatga 
  kirishuvi (vertikal va gorizontal yo’nalishda) muayyan qoidalar asosida yuz beradi. 
  Ushbu qoidalar yig`indisi tilning grammatik qurilishi va grammatik sistеmasi dеb 
  yuritiladi. Grammatika ikki yirik sistemani o’z ichiga oladi:
  1. Morfologik sistema – so`z formalari, grammatik shakllar, grammatik 
  ketegoriyalar tizimi. 
  2. Sintaktik sistema – sintaktik kategoriyalar va konstruksiyalar, so`zlarning 
  o`zaro birikish qonuniyatlari. 
  Grammatika yunoncha so’z bo’lib, “o’qish va yozish san’ati” ma’nosini 
  bildiradi. Bu tushuncha dastlab xat-savod, imloni o’rgatuvchi fan ma’nosida ishlatilgan. 
  Keyinroq grammatika tilning fonologik, morfologik, sintaktik va semantik belgilarini 
  tavsiflovchi til qoidalari majmuasi ma’nosiga ko’chgan. Grammatika haqidagi ilk 
  qarashlar falsafa, mantiq, germenevtika (diniy matnlarni sharhlash, talqin etish) 
  qobig’ida bo’lgan. Bunda tilning paydo bo’lishi, til va tafakkur munosabati, lingvistik 
  belgi motivatsiyasi, diniy matnlar mazmunini to’g’ri tushunish bilan bog’liq masalalar 
  o’rganilgan, til strukturasi esa yetarli darajada tadqiq etilmagan. Faqatgina mil.avv.II-I 
  asrlarda shakllangan Aleksandriya grammatika maktabining eng yirik vakil Dionisiy 
  Traks (bizning eramizgacha bo’lgan 170-90 yillarda yashagan) o’zigacha bo’lgan 
  tadqiqotchilarning ishlari va tajribalarini o’rganib, ulardan foydalanib, rimliklar uchun 

  Download 1.93 Mb.
  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   117
  Download 1.93 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Microsoft Word kompyuter lingvistikasi doc

  Download 1.93 Mb.
  Pdf ko'rish