• Windows uchun C.NET tilidagi ilovalar
 • Mashgʻulotlar shakli: Mustaqil ta’lim (MT) MT1
 • Tavsiya qilinadigan qoʻshimcha adabiyotlar
 • Mashgʻulotlar shakli: amaliy mashg’ulot (AM)
  Download 311.5 Kb.
  bet3/4
  Sana08.07.2023
  Hajmi311.5 Kb.
  #76491
  1   2   3   4
  Bog'liq
  Modul fan sillabusi raqamli texnologiyalar fakulteti 70540201–
  ABRORNING SARGUZASHTLARI, ATROF MUHITNING IFLOSLANISHI — GLOBAL EKOLOGIK MUAMMO, c 78 SOATLIK O`QUV DASTURI
  Mashgʻulotlar shakli: amaliy mashg’ulot (AM)


  Web programmalash.


  Matematik ifodalar translyatorlarini yaratish muammolari.


  Matematik ifodalarni grammatik tavsifi


  Matematik ifodalarni qayta ishlash algoritmlari.


  Programalar sxemasi.


  UML modellashtirish tilining tavsifi.


  UML modellashtirish tilining amaliy vositalari.


  .Net ga yo’naltirilgan programmalashtirish.


  Aspektga yo’naltirilgan programmalashtirish.


  Visual Studio programalash muhiti va Visual C#.


  ADO.NET texnologiyasi.


  NET uchun COM+ ilovalar yaratish.


  Windows uchun C#.NET tilidagi ilovalar ishlab chiqish.


  ASP.NET texnologiyasidan foydalanib Web ilovalar ishlab chiqish.


  Microsoft SQL Server arxitekturasi.


  berilganlar bazasini hosil qilish amaliyoti


  J2EE texnologiyalar rivoji.


  J2EE texnologiyning asosiy xususiyatlarini o’rganish.

  Mashgʻulotlar shakli: Mustaqil ta’lim (MT)

  MT1

  tillardan birida dasturlar yaratish, yaratilgan dasturlarni sozlash va test masalalarda tekshirish;

  MT2

  kompyuterning tizimli va amaliy dasturiy ta’minoti; dasturlarning turlari;

  MT3

  loyixalash tizimlari va tillari;

  MT4

  tatbiqiy dasturiy ta’minot va kompyuterning dasturiy ta’minotini loyihalash va amalga oshirish;

  MT5

  maxsus programma paketlari (mutaxassislik bo’yicha);

  MT6

  semantik tahlil; programmalarning sxemalari;

  MT7

  dasturlarni optimallash usullari;

  MT8

  fayl tizimi va tarkibi; uzilish tizimlari;

  MT9

  mashinaga yo’naltirilgan tillarda tizimli va tadbiqiy masalalar turlari;

  MT10

  CASE tizimlari;

  MT11

  Java va S turdagi tillarda dasturlash;

  MT12

  platformalar, muhitlarda mavjud sinflar (klasslar) kutubxonalari;

  MT13

  dialogli dasturlar;

  MT14

  grafik obyektlar;

  MT15

  shablonlar va makrobuyruqlar;

  MT16

  Assembler tipidagi mashina–yo’naltirilgan tilda dasturlash;

  MT17

  vizual programmalash muhitlarida interfeyslar yaratish;

  MT18

  programmalar matnini tekshirish;

  MT19

  berilganlarni xesh–adreslash. Xeshlash funksiyalari va usullari;

  MT20

  WINDOWS ilovalaridan tadbiqiy programmalashda foydalanish;

  MT21

  berilganlarni tahrirlash algoritmlari;

  MT22

  turli EHMlar mashina buyruqlarini moslashtirish muammolari;

  MT23

  programmalash tizimlarining imkoniyatlari;

  MT24

  kompyuter tarmog’idagi berilgan oqimini boshqarish va marshrutlash;

  MT25

  amaliy masalalarni yechishda matematik usullar, hisoblash va kompyuter texnologiyalari.
  Asosiy adabiyotlar


  В.А. Камаев, В.В. Костерин. Технология программирования: Учебник.–М: Высшая школа. 2005.– 359 с.: с ил.


  В.В. Кулямин. Технология программирования. Компонентный подход. М., Издательский отдел факультета ВМиК МГУ – 314 c.


  Жоголев Е.А. Технология программирования. М.Научный мир.2004.–216 с.


  А. Фридман, Л. Кландер, М. Михеллис, Х. Шилдт. С/С++ . Алгоритмы и приёмы программирования. – М: OOO «Бином-Пресс», 2007. –550 с.


  Программирование на плптформе Microsoft .NET Framework /Пер. с англ.-о, изд., испр. М.: Издателско-торговый дом “Русская редакция”, 2003,512 с.


  А.В. Гордеев, А.Ю. Молчанов. Системное программное обеспечение. –Спб.: Питер, 2002. – 736 с.

  Tavsiya qilinadigan qoʻshimcha adabiyotlar


  М.М. Арипов, Ш.И. Ходиев. Методы трансляции и преобразования программ. Учебное пособие для ВУЗов. – Ташкент, Университет, 2008. –134 с.


  Х. Дейтел, П. Дейтел, С. Сантри. Технологии программирования на Java 2. Книга 3: Корпоративные системы, сервлеты, JSP, Web–сервисы. M.: Бином, 2003.


  И. Соммервилл. Инженерия программного обеспечения. 6–ое изд.: Пер. с англ. – M.: Вильямс, 2002.


  F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerlad, M. Stal. Pattern–Oriented Software Architecture. Wiley, 2002.


  ISO/IEC 12207:1995, Information Technology – Software life cycle processes, 1995. Amendments 2002, 2004.


  V. Bruegge, A.Dutout. Odject oriented Software Engineering, 2004.


  Б.Ф Абдурахимов, Ш.И. Ходиев. Технология создания больших программных комплексов. Учебное пособие. – Ташкент, “Ворис-Нашриёт”. 2014. 320 с.

  Download 311.5 Kb.
  1   2   3   4
  Download 311.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mashgʻulotlar shakli: amaliy mashg’ulot (AM)

  Download 311.5 Kb.