Mom darslik doc
Download 0.6 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/62
Sana27.02.2023
Hajmi0.6 Mb.
#43711
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
Bog'liq
“Бошланғич синфларда математика
Buxoro tarixi, Reja Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnalogiya, sayt, AWS elastic beanstalk, Узбекистон республикаси олий ва урта, MARKAZIY VA PERIFERIK ASAB TIZIMI KASALLAIKLARIDA DAVOLOVCHI JISMONIY MASHQLAR, 1. Doimiy aholi soni-jami (1)
O‘quvchilarni matematika kursini o‘rganishga tayyorlash.
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.comI–IV sinflarda matematika o‘qitishning asosiy vazifasi bo‘lgan ta’lim-
tarbiyaviy vazifalarni hal qilishda ulardagi matematika kursi bo‘yicha
qanday darajada tayyorgarligi borligiga bog‘liq. 
Shuning uchun 1-sinfga kelganlarning bilimlarini aniqlash, sinf 
o‘quvchilarining bilimlarini tenglashtirish, ya’ni past bilimga ega bo‘lgan 
o‘quvchilarning bilimlarini yaxshi biladigan o‘quvchilarga yetkazib olish 
vazifasi turadi. O‘qituvchi quyidagi tartibda o‘quvchilar bilimini maxsus 
daftarga hisobga olib boradi: 
1. Nechagacha sanashni biladi?
2. Nechagacha sonlarni qo‘shishni biladi? 
3. Nechagacha sonlarni ayirishni biladi?.
4. >, <, = belgilarini ishlata oladimi? 
5. Noma’lumlar bilan berilgan qo‘shish va ayirishda bu noma’lumlarni 
topa oladimi?
6. Qaysi figuralarning nomlarini biladi va chiza oladi? 
7. Nechagacha sonlarni yoza oladi? 
8. O‘ngga, chapga, kam, ko‘p, og‘ir, engil, teng kabilarni farqlay oladimi? 
9. Pul, narx, soat, minut, uzunlik, og‘irlik o‘lchov birliklari bilan muomala 
qila oladimi? 
Bolalarni o‘qitishga tayyorlashda asosiy ish metodi tahlil, sintez, 
taqqoslash, umumlashtirish, tabaqalashtirish kabi aqliy operasiyalarni ba-
jarish malakalarini shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Bunday ishlar
o‘quvchilarnig og‘zaki va yozma nutqlarini rivojlantirishga katta yordam 
beradi, matematik bilimlarni o‘zlashtirishga qiziqishi kuchaya boradi. 
Nazorat savollari: 
1.1- 4 sinflarda matematika o‘qitishning asosiy vazifalari nimalardan ibo-
rat? 
2.Bolalarni matematika kursini o‘rganishga tayyorlashning asosiy vazifa-
larini sanab chiqing. 
3.1-3 va 4-5 sinflarda matematika o‘qitishdagi izchillikni amalga 
oshirishning asosiy yo‘llari qanday? 
4.Didaktik tamoyillarning mohiyati va mazmuni nimadan iborat? 
5. Dars va dars tahlilidan namunaviy parcha keltiring. 
6. Dastur va darslikning uzviyligini tahlil eting. 
7.D
ТSning maqsad va vazasi nimadan iborat? 
8. Algoritmlar qo‘llanilishini tahlil eting. 
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com
Download 0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
Download 0.6 Mb.
Pdf ko'rish