• 5.3.Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları
 • 6. Davamiyyətə verilən tələblər.
 • 7. Qiymətləndirmə.
 • 8. Davranış qaydalarının pozulması.
 • 10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.
 • Müəllim: ____________ B.S.SƏRDAROV Laboratoriya işləri rəhbəri
 • Laboratoriya dərslərinin mövzuları və qısa icmaları
  Download 30.51 Kb.
  bet4/4
  Sana24.03.2017
  Hajmi30.51 Kb.
  #1349
  TuriMühazirə
  1   2   3   4
  5.2. Laboratoriya dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

  Laboratoriya işləri elmi-tədqiqat işləri xarakterində yerinə yetirilir və onun əsas məqsədi tələbələrdə nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək, tədqiqat təjrübələrinin aparılma qaydalarını öyrətmək, alınan nətijələri analiz etmək, elmi axtarış vərdişlərini aşılamaqdır. Kursda aşağıdakı laboratoriya işlərinin icrası nəzərdə tutulur.  Həftələr

  Mövzunun adı və qısa icmalı

  Saat

  Tarix

  1

  2

  3

  4

  1.

  Mövzu № 1. Beton qarışığının axarlığının təyini.

  2

  28.01.15

  2.

  Mövzu № 2. Beton qarışığının sərtliyinin təyini.

  2

  04.02.15

  3.

  Mövzu № 3. Beton qarışığının orta sıxlığının təyini.

  2

  11.02.15

  4.

  Mövzu № 4. Beton qarışığının və betonun xassələrinə qarışdırma müddətinin təsirinin tədqiqi.

  4

  18.02.15

  25.02.15


  5.

  Mövzu № 5. Beton qarışığının və betonun xassələrinə sıxlaşdırma rejiminin təsirinin öyrənilməsi.

  4

  04.03.15

  11.03.15


  6.

  Mövzu № 6. Hesablama təcrübə yolu ilə ağır beton tərkibinin layihələndirilməsi.

  2

  18.03.15

  7.

  Mövzu 7. Beton sıxılmada möhkəmlik həddinin təyini.

  2

  25.03.15

  8.

  Mövzu № 8. Məsaməli dolduruculu yüngül beton qarışıgının tərkibinin layihələndirilməsi.

  4

  01.04.15

  08.04.15


  9.

  Mövzu № 9. Silikat beton tərkibinin layihələndirilməsi.

  4

  15.04.15

  22.04.15


  10.

  Mövzu № 10. Beton qarışığının qarışdırılma effektliliyinin tədqiqi.

  4

  29.04.15

  06.05.15
  5.3.Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

  Sıra

  №-si


  Mövzunun adı

  1.

  Mövzu № 1. Beton qarışığının növləri. Betonun tətbiq sahələri.

  2.

  Mövzu № 2. Ağır beton qarışıgı hazırlayanmasının texnoloji xüsusiyyətləri.

  3.

  Mövzu № 3. Yüngül beton qarışıgı hazırlayanmasının texnoloji xüsusiyyətləri.

  4.

  Mövzu № 4. Silikat beton qarışıgı hazırlayanmasının texnoloji xüsusiyyətləri.

  5.

  Mövzu № 5. Qələvili beton qarışıglarının hazırlayanmasının texnoloji xüsusiyyətləri.

  6.

  Mövzu № 6. Çoxməsaməli betonlar qarışıglarının beton qarışıgı hazırlayanmasının texnoloji xüsusiyyətləri.

  7.

  Mövzu 7. Gips yapışdırıcılı betonlar qarışıglarının hazırlayanmasının texnoloji xüsusiyyətləri.

  8.

  Mövzu № 8. Gips-sement yapışdırıcılı betonlar qarışıglarının hazırlayanmasının texnoloji xüsusiyyətləri.

  9.

  Mövzu № 9. Pussolan yapışdırıcılı betonlar qarışıglarının hazırlayanmasının texnoloji xüsusiyyətləri.

  10.

  Mövzu № 10. Öz-özünə yerləşən betonlar qarışıglarının hazırlayanmasının texnoloji xüsusiyyətləri.

  11.

  Mövzu № 11. Korbanat dolduruculu betonlar qarışıglarının hazırlayanmasının texnoloji xüsusiyyətləri.

  12.

  Mövzu № 12. Beton hazırlamaq üçün əsas materiallar: yapışdırıcı materiallar, doldurucular. Növləri və texniki göstəriciləri.

  13.

  Mövzu № 13. Müasir beton qarışığı hazırlayan zavodların növləri.


  6. Davamiyyətə verilən tələblər.
  Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.

  7. Qiymətləndirmə.

  Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

  Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

  Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

  51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

  51 - 60 bal – “qənaətbəxş” – E

  61 - 70 bal – “kafi” – D

  71 - 80 bal – “yaxşı” – C

  81 - 90 – “çox Yaxşı – B

  91 - 100 – “əla” – A


  8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

  9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________

  Müəllim: ____________ B.S.SƏRDAROV

  Laboratoriya işləri rəhbəri: __________ V.Ü.Şahmarov
  _____”________________ 2015-ci il

  Download 30.51 Kb.
  1   2   3   4
  Download 30.51 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Laboratoriya dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

  Download 30.51 Kb.