II Bob GUMANITAR YO’NALISHDAGI AKADEMIK LITSEYLARDA FIZIKA O’QITISHNING XUSUSIYATLARI
Download 77.03 Kb.
bet4/8
Sana01.03.2023
Hajmi77.03 Kb.
#43850
1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
2 5287436244131775076
Amir Temurning o’z davlat chegaralarini kengaytirish uchun olib 3, img20221020 10154348, test juda kich — копия, 16-dars, Davlat-ramzlari, HUSNIDDIN, Abdiyxamidova Soniya, Adolat kurs ishi, Barotova M kurs ishi (1), Davlatova kurs ishi, GULMIRA kurs ishi, Gʻaybullayeva Kamola kurs ishi, DILFUZA
II Bob GUMANITAR YO’NALISHDAGI AKADEMIK LITSEYLARDA FIZIKA O’QITISHNING XUSUSIYATLARI
2.1 Fizika gumanitar yo’nalishdagi akadedmik litsey hamda kasb hunar kollejlarining o’quv predmeti.
Yangi asrda biz sifat jihatidan tamomila yangilangan jamiyatga, chuqur integratsiyalashgan iqtisodiy makonga, yagona kommunikatsiya va axborot tizimiga kirgan holda keljak sari shaxdam qadamlar bilan bormoqdamiz. Bu anchagina tayyorgarlikni, bilimni, saviyani, iqtidorni talab qiladi. Bosayotgan qadamlarimiz qat‘iyatli, ishonchli, zafarli bo’lishi uchun esa zamonaviy, bozor iqtisodi sharoitida ishlay oladigan, yetuk bilimdon, yuqori malakali kadrlar zarurdir. Yurtboshimiz I.A Karimov ta‘kidlaganidek, IX-XV-asrda ma‘rifatli dunyo ahillari Buxoriylar, Farg’oniylar, Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug’beklarni qanchalik izzat-ikrom qilgan bo’lsa XXI asrda ham xalqimiz, millatimizga nisbatan ana shunday ehtiromni qo’lga kiritishimiz kerak. O’sha davrda ulug’ ajdodlarimiz asos solgan va olamga dong taratgan ilmiy maktablarni zamonaviy shaklda qayta tiklashimiz lozim. Bunga esa ta‘lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish orqali erishish mumkin.
O’zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov ―Barkamol avlod-O’zbekiston taraqqiyotining poydevori‖ mavzuidagi nutqida ta‘lim tizimida erishilgan muvaffaqiyat va yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarni ob‘ektiv tahlil qilib kadrlar tayyorlashda islohatlarga ehtiyoj borligini isbotlab berdi. Avvalo ta‘lim tizimi ―...eski sho’rolar zamonidan qolgan ta‘lim-tarbiya tizimiga xos mafkuraviy qarashlardan va sakrashlardan butunlay xalos bo’lmagan‖ligi, o’qitish, tarbiyaviy-ma‘rifiy faoliyat mazmuni va uni tashkil etish dolzarb muammo ekanligi ta‘kidlandi. Eski ta‘lim tizimidagi bu kabi kamchiliklar va muammolarni tugatish istagi ―Kadrlar tayyorlash milliy dasturi‖ ning yaratilishiga sabab bo’ldi.
Kadrlar tayyorlash bo’yicha milliy dasturida quyidagilar nazarda tutilgan :
-butun ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish, ishlab to’rgan o’quv yurtlarini yangi yo’nalishga solish va yangi sharoit va zamonaviy texnologiyada ishlay oladigan mutaxasisslar tayyorlash uchun yangi o’quv yurtlarini tashkil etish;
-o’quv tarbiya jarayonining sifatini jahon standartlari darajasiga ko’tarish, ta‘limda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining butunlay yangi usulini joriy etish;
-o’quv yurtlari tuzilmalarini takomillashtirish, xususan 9-sinfni bitiruvchilar uchun tadbirkorlik faoliyati asoslari, iqtisodiy va huquqiy bilimlar darslari kiritilgan maxsus ta‘lim muasasalarini barpo etish va ularni tarmog’ini kengaytirish;
-yoshlarga milliy uyg`onish va umuminsoniy qadriyatlarni idrok etish mafkurasi asosida, Vatanga mehr-muhabbat, mustaqillik ideallariga sadoqat ruhida ta‘lim tarbiya berish;
-yoshlar bilan muntazam ravishda tinimsiz ishlash, iqtidorli bolalarni qidirib topish, ularni eng yaxshi xorijiy o’quv markazlarida professional ta‘lim olishi uchun sharoit yaratish;
-O’zbekistonning iqtisodiy va ma‘naviy ehtiyojiga mos keladigan, yuksak malakali, xorijiy mutaxasislar bilan raqobat qila oladigan kadrlar salohiyatini yuzaga chiqarish va uni rivojlantirish;
-ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini yangi o’quv adabiyotlari bilan, zamonaviy jihozlar va kompyuter texnikasi bilan mustahkamlash;
-pedagoglik kasbiga hurmatni oshirish, pedagog va murabbiylar mehnatiga qiziqishini kuchaytirish uchun zarur bo’lgan ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitni yaratish.
Islohatning bosh maqsadidan kelib chiqqan holda, ta‘lim andozalari, o’quv rejalari, dasturlari mazmuniga tuzatishlar kiritish, yangi darsliklarni, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini o’z vaqtida ishlab chiqish va joriy etishni ta‘minlash maqsadida O’zbekiston Respublikasi manfaatdor ta‘lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan davlat ta‘lim standartlari (DTS) tasdiqlandi.
Davlat ta‘lim standarti o’quvchilar umumta‘lim tayyorgarligiga qo’yiladigan majburiy minimal darajani belgilab beradi, shuningdek, ta‘lim mazmuni shakllari, vositalari, usullarini uning sifatini baholash tartibini belgilaydi. DTS o’z mohiyatiga ko’ra o’quv dasturlari, darsliklari, qo’llanmalar, nizomlar va hujjatlarni yaratish uchun asos bo’lib xizmat qiladi. Davlat ta‘lim standartida fizika ta‘limining maqsad va vazifalari ta‘lim yo’nilishining majburiy minimumi, fizika bo’yicha umumiy o’rta va o’rta maxsus ta‘lim o’quv dasturi asoslanishi bilan birga o’quvchilarning tayyorgarlik darajasiga qo’yiladigan majburiy minimal talablar o’z aksini topgan. Davlat ta‘lim standarti talabi bo’yicha o’quvchilar fizika asoslariga oid quyidagi bilim, ko’nikma va malakalarni egallashlari shart:
-fizikaviy hodisalar haqida tasavvurga ega bo’lishi va ularni tahlil qila olish;
-mexanika, molekulyar fizika va termodinamika asoslari, elektr, yorug’lik, Atom va yadro fizikasiga oid asosiy tushunchalar, atamalar, kattaliklar, qonuniyatlar, formulalarni bilish va ularni qo’llay olish;
-fizikaviy hodisalarni kuzatishni rejalashtirish va o’tkazish. Kuzatish natijalarini umumlashtirish ishlarini bajara olish;
-o’lchov asboblaridan foydalana bilish, asboblarning o’lchash xatoligini baholay olish;
-mustaqil ravishda tajriba o’tkaza olish va natijalarni sxema, jadval, grafik ko’rinishda tasvirlay bilish ularni tahlil qilish va xulosalar chiqarish;
-buyuk allomalarimiz fizika rivojiga qo’shgan hissalari haqida tasavvurga ega bo’lish;
-darsliklar, o’quv qo’llanmalari va qo’shimcha adabiyotlardan foydalanib, mustaqil bilim olish va ularni amaliyotda qo’llay bilish;
-masalalar yechish bo’yicha ko’nikma va malakaga ega bo’lish;
-fizikaga oid bilimlarini amaliyotda qo’llay olish.
O’zbekiston Respublikasining Ta‘lim to’g’risidagi Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturini hayotga tadbiq etish maqsadida, umumiy o’rta va o’rta maxsus ta‘lim maktablari uchun fizikadan davlat ta‘lim standarti asosida o’quv dasturlari tuzildi. Dasturni tuzishda umumiy o’rta ta‘lim maktablarining bitiruvchilari fizika kursidan ma‘lum darajada tugallanmagan bilimlarga ega bo’lishlari, ularga o’rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi muassasalarida (akademik litsey va kasb-hunar kolleji) fizikadan fundamental bilim berilishi inobatga olingan. Dasturni tuzishda umumiy o’rta ta‘lim maktablarining 9-sinfini tugatgan o’quvchilar umumiy fizika kursining barcha bo’limlaridan, chunonchi, mexanika, molekulyar fizika va termodinamika, elektr, optika, atom va yadro fizikasidan ma‘lum darajada tugallangan bilimlarga ega bo’lishlari zarur ekanligi inobatga olingan.
Yangi ta‘lim tizimi asosida tuzilgan fizika dasturi bo’yicha fizika kursi alohida o’quv predmeti sifatida VI-sinfdan boshlanadi. Maktab fizika ta‘limining birinchi yilida o’quvchilarga fizikaviy hodisalar va kattaliklar haqida umumiy ma‘lumotlar berildi. Bu bilan o’quvchilarni fizikaga qiziqtiriladi, fizika fani haqida dastlabki tasavvur hosil qilinadi, tevarak atrofdagi fizik hodisalarning mohiyatini elementar tarzda tushuntirish orqali ilmiy dunyoqarash shakllantiriladi.
Dasturda, VI-sinfda beriladigan fizika ta‘limi mazmuni o’zgartirilmagan holda, fizik hodisalar va kattaliklarning o’rganish ketma ketligini ikki xil tartibi tavsiya etilgan:
Ulardan birinchisi quyidagi tartibda:

 1. Kirish.

 2. Harakat va jismlarning o’zaro ta‘siri.

 3. Jismlarning muvozanati. Oddiy mexanizmlar.

 4. Modda tuzilishi.

 5. Issiqlik hodisalari.

 6. Issiqlik mashinalari.

 7. Tovush hodisaliri.

 8. Yorug’lik hodisalari.

Tuzilishi an‘anaviy bo’lgan fizika ta‘limining bunday ketma ketligida o’quvchilar avval jismlarning harakati, bosib o’tgan yo’li, unga ketgan vaqt, tezlik massa, zichlik kabi kattaliklar bilan tanishadilar. So’ngra modda tuzilishi, issiqlik, tovush va yorug’lik hodisalarini o’rganadilar:

 1. Yorug’lik hodisalari.

 2. Tovush hodisalari.

 3. Modda tuzilishi.

 4. Issiqlik hodisalari.

 5. Harakat va jismlarning o’zaro ta‘siri.

 6. Jismlarning muvozanati.

 7. 7.Oddiy mexanizmlar.

 8. 8.Issiqlik mashinalari.

Fizika o’qitishni yorug’lik hodisalaridan boshlash ham o’ziga xos afzalliklarga ega. Birinchidan, yorug’lik hodisalari fizika fanining katta qismini tashkil etib, optika nomi bilan yuritiladi. Optika qonunlari esa inson hayotida juda katta ahamiyatga ega. Ikkinchidan, kundalik hayotimizda har xil yorug’lik hodisalariga duch kelamiz. Uchinchidan, optika qonunlari asosida yorug’lik va optika texnikasi vujudga keladi. Bundan tashqari, yorug’lik hodisalarini o’rganish jarayoni qiziqarli bo’lib, formulalar kam ishlatiladi. Yorug’lik hodisalaridan so’ng tovush, issiqlik, mexanik hodisalar o’rganiladi. Bu variantdagi har bir bo’limga ajratilgan dars soatlari miqdori birinchi variantdagi tegishli nomdagi bo’limga ajratilgan dars soati miqdoriga mos keladi.

 1. sinfga butun o’quv yili davomida fizikaning mexanika bo’limi o’rganiladi.

 2. sinfda o’quvchilar o’quv yili davomida fizikaning elektr kursini o’rganadilar. 80-90- yillarda bu kurslar VIII-va IX-sinfda o’qitilgan. Dasturda mexanika kursi birmuncha qisqartirilgan va soddalashtirilgan shunga yarasha dars soati ham qisqargan. Biroq fizika- matematika va tabiiy fanlar yo’nalishidagi akademik litseylarda mexanika kursi fundamental ravishda chuqurlashtirib o’rga-tilishi ham hisobga olingan. Umumiy o’rta ta‘limi maktabining bitiruvchilari umumiy fizika kursining barcha bo’limlaridan ma‘lum darajada tugallangan bilimga ega bo’lishlarini e‘tiborga olib, IX-sinf fizika dasturiga VI-VIII-sinflarda o’rganilmagan yoki faqat boshlang‘ich ma‘lumotlar berish bilan kifoyalangan mavzular kiritilgan ―Atom fizika asoslari‖ bo’limi bo’yicha boshlangich ma‘lumotlar quyi sinflarda o’rganilmagan. Bu mavzular murakkab hisoblansada, lekin o’quvchilar bu bo’limdagi mavzularni umumiy tarzda sifat jihatidan o’rganadi. Chunki akademik litsey va kasb hunar kollejlarida ―Kvant fizikasi‖, jumladan atom fizikasi keng tarzda o’rganilishi inobatga olingan.

Umumiy o’rta ta‘lim maktabining bitiruvchilari astronomiya elementlari yuzasidan ma‘lum bilim, ko’nikma va malakalarga ega bo’lishlari lozim. Shu maqsadda IX-sinfgaAstronomiya asoslari bo’limi kiritilgan va koinot tuzilishi, osmon jismlari, koinotdagi hodisalar haqida zaruriy bilimlar berilgan. Dasturning har bir bo’limga dars soatlari taxminiy bo’lib ular shu bo’limga oid ko’rgazma va tajribalarni namoyish etishga, masalalar yechishga va o’quvchilar bilimini baholashga mo’ljallangan.
Kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismi bo’lgan uzluksiz ta‘lim tizimiga kiritilgan uch yillik o’rta maxsus kasb-hunar kollejlarida fizika o’qitishning o’ziga xos xususiyatlari quyidagicha:

 1. O’quvchilarni kuzatish, o’lchash va tajriba o’tkazishning asosiy uslublari bilan tanishtirish bilan birga fizika amaliyotidagi fizikaviy namoyishlar va laborotoriya amaliy ishlarini o’quv-chilarning qobiliyatlari va intellektual rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda chuqurlashtirilgan, ixtisoslashtirilgan holda o’qitishni ta‘minlash.

 2. Fizikani o’qitish jarayonida faqat tajribalarga asos-lanmasdan, balki fizikaviy nazariyani ham aniq bir mavzutik ko’rinishda taqdim etib, o’quvchilarning nazariy bilimlarini xoh fizika sohasida, xoh fizika bilan chegaradosh bo’lgan boshqa fanlar sohasida amaliy vazifalarni yechishda qo’llashga o’rganish.

Fizika fani yetarli darajada matematik saviyada va fanlar aro chegaralarni aniq ko’rsatish imkonini beruvchi doirada yoritilishi lozim. Bu maqsadlarga erishish uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim :
-o’quvchilarga fizikaviy qonunlar va tamoyillarni ularning matematik ifodalari bilan yetkazish;
-o’quvchilarni fizikaviy hodisalar, fizik kattaliklarni aniq o’lchamining asosiy usullari, tajribada olingan natijalarni qayta ishlash, tahlil qilish, muhim fizik asbob uskunalar bilan ishlash, malakalarini oshirish, bu ishlarda kompyuterdan foydalanish usullari bilan tanishtirish;
-o’quvchilarda tajriba o’tkazish ko’nikmalarini hosil qilish. Ularni fizikaviy tajribalarini avtomatlashtirishining asosiy tamoyillari bilan tanishtirish, fizikaviy g’oyalarni to’g’ri o’rganish, fizik masalalarni miqdoriy to’g’ri yechish;
-o’quvchilarga fizika rivojlanishining muhim bosqichlarida o’zbek allomalarining qo’shgan hissalari va tutgan o’rinlari to’g’risida tushunchalar berilishi shart.
Akademik litseylarda o’quvchilar o’zlari tanlagan yo’nalishi bo’yicha bilimlarini oshirishi va muayyan fanlar asoslarini chuqur, mukammal o’zlashtirish imkoniga ega bo’ladilar. Shuning uchun ham akademik litsey bitiruvchilariga qo’yiladigan talablar ham zamon talablariga mos saviyada bo’ladi. Akademik litsey bitiruv-chilari fizika ta‘lim sohasida quyidagi bilimlarga, tushunchalarga ega bo’lmog’i lozim :
-fizika va unga yaqin bo’lgan fanlar bo’yicha qo’yilgan vazifani hal etishda fizika qonunlarini bilish bilan birga boshqa bilim sohalarini ham birgalikda qo’llay olish;
-asosiy fizikaviy o’lchov asbob-uskunalaridan foydalana bilish, sodda amaliy vazifalarni qo’yish va ularni yechish, olingan natijalarni qayta ishlash, tahlil qilish, baholay bilish hamda umumiy xulosalar chiqarish;
-o’qish davomida o’quv va qo‘shimcha adabiyotlaridan mustaqil foydalana bilish.

Download 77.03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Download 77.03 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaII Bob GUMANITAR YO’NALISHDAGI AKADEMIK LITSEYLARDA FIZIKA O’QITISHNING XUSUSIYATLARI

Download 77.03 Kb.