Fizika kursining tuzilishi va mazmuni
Download 77.03 Kb.
bet5/8
Sana01.03.2023
Hajmi77.03 Kb.
#43850
1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
2 5287436244131775076
Amir Temurning o’z davlat chegaralarini kengaytirish uchun olib 3, img20221020 10154348, test juda kich — копия, 16-dars, Davlat-ramzlari, HUSNIDDIN, Abdiyxamidova Soniya, Adolat kurs ishi, Barotova M kurs ishi (1), Davlatova kurs ishi, GULMIRA kurs ishi, Gʻaybullayeva Kamola kurs ishi, DILFUZA
Fizika kursining tuzilishi va mazmuni Majburiy va majburiy ixtiyoriy ta‘lim tizimida fizika o’qitishning ahamiyati shundan iboratki, bunda fizika-jonsiz tabiat qonunlarini o’rgatadigan asosiy-tabiiy fanlardan biridir. Olam doimiy o’zaro ta‘sirda va uzluksiz harakatda bo’lgan moddiy jismlar majmuasidan iborat. Tabiatda sodir bo’luvchi barcha hodisalar muayyan qonunlar bo’yicha yuz beradi. Turli hodisalar orasidan qonuniy bog‘lanishni ochish va o’rganish har qanday fan tarmog‘ining bosh maqsadi hisoblanadi. Jismlarning harakati va o’zaro ta‘sir, issiqlik, elektromagnit hodisalar qonunlarining tahlili fizikaga taalluqlidir.
Fizikada o’rganiladigan hodisalar doirasini yoki bu fanning shartli chegarasini aniqlash juda qiyin. Faqat bir narsani aytish mumkin: yangi kashfiyotlar, texnikaviy tadqiqotlarning yangi-yangi sohalari bu chegarani yildan-yilga kengaytirmoqda. Keyingi vaqtda fizikaning plazma fizikasi, elementar zarralar fizikasi, yarim o’tkazgichlar fizikasi, biofizika, qattiq jismlar fizikasi, gaz va suyuqliklar dinamikasi kabi yangi bo’limlari yaratilmoqda. Bular maktab va o’rta maxsus ta‘limida fizikaning boshlang‘ich tushunchalar kursida o’zining aksini topgan. Maktab fizika kursining asosiy maqsadi, oddiy fizika bilimlari bilan bir qatorda hozirgi zamon fizikasi bilimlarini o’quvchilar ongiga singdirishdir. Fizikaga oid asosiy qonunlar va hodisalarni o’rganmay turib, jamiyat rivojlanishini, taraqqiyotini tushunib yetish mumkin emas. Chunki tabiat hodisalari asosini fizik qonunlar egallaydi. Ularni maktabda o’rganish hamma pedagogik talablar asosida olib boriladi.
Maktab fizika kursining reformasi, undagi asosiy g’oyalar-1997 yilda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Ta‘lim to’g’risida‖gi qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risidagi qarorida e‘lon qilindi va O‘zbekistonda ta‘lim maz-munini, tarkibini isloh qilish bosh masala qilib belgilandi. Natijada, barcha fanlar bo’yicha umumiy o’rta ta‘limning Davlat ta‘lim standarti va o’quv dasturlari ishlab chiqildi.
Fizika o‘qitishning yangi standarti va dasturi ham 1999-2000 o’quv yilidan boshlab ishlay boshladi. Fizikaning yangi dasturi eski-laridagi mazmuni bilangina farq qilmaydi (bu jihatdan olganda u oldingilardan kam farq qiladi). Uning asosiy farqi tuzilishda, o’quv materialining joylashtirilishida, materialning ilmiy va o’quv aha-miyatini qayta baholashda, butun o’quv materialining asosiy va ikkinchi darajasi materialga juda aniq ajratilishida hamda ikkinchi darajali materiallarning ancha kamaytirilishidadir. Yangi dasturda jismlarning ichki tuzilishi va undan kelib chiqadigan xossalari o’rganiladigan bo’limlar ancha kuchaytirilgan. Dasturdagi yangilik shundan iboratki, maktab fizika kursini o’rganish 7-sinfdan emas, balki, 6-sinfdan boshlanadi. Yangi darslik ham oldingisidan jiddiy farq qiladi.
Harakat va jism-larning o’zaro ta‘siri‖ mavzusi bayon etiladi. Butun o’quv materiali darsliklarda ikkiga; asosiy va qo’shimcha qismlarga bo’lingan.
Fizikaning o’quvchilar o’zlashtirib olishi lozim bo’lgan muhim nazariy va amaliy masalalari standart va dasturning asosiy qismiga kiritilgan. Qo’shimcha qismga majburiy majmuadan chetdagi ayrim nazariy masalalar, ko’pincha texnik qurilmalarning tavsiflari, tarixiy materiallar kiritilgan. Bob oxirida o’z-o’zini tekshirish uchun savollar, yechish uchun sifatiy va miqdoriy masalalar berilgan. Mustaqil ishlar uchun topshiriqlar, laboratoriya matnlari kabi ma‘lumotlar ham kiritilgan.
Umumiy o’rta va o’rta maxsus ta‘lim maktablari fizika kursining ilmiy saviyasi. Umumta‘lim va o’rta maxsus maktablarda fizikaviy ta‘lim shunday fizikaviy bilimlar sistemasidirki, u fundamental ilmiy tushunchalarni shakllantirish, asosiy fizikaviy qonun va nazariyalarni o’zlashtirish, shuningdek, fizika metodlarini (eksperemental va nazariy) tushunishni ta‘minlaydi. Bu sistemada o’quvchilar bevosita fizika fanining mazmunidan kelib chiqadigan politexnikaviy tayyorgarlikka ega bo’ladilar, yana bu sistema keng ko’lamda tabiat va texnika hodisalarini urganish va amaliy muhim masalalarni hal qilishda o’z bilimlarini qo’llash sohasida eksperemental malaka va ko’nikmalarni rivojlantiradi. Fizikaviy bilimlar sistemasi o’quvchilarning dialektik dunyoqarashlarni, tafakkurini va ijodkorligini rivojlanishini nazarda tutadi. O’qitish jarayonida vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshiradi.
Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining dasturida klassik fizika tushunchalarining ilmiyligi oshirilgan. Masalan: ―Mexanika‖ bo’limini o’qitishda qator fizikaviy kattaliklarning quyidagi shartlar yangi darsliklarda hisobga olingan (tezlik, tezlanish, kuch, impuls) vektor harakat haqidagi tushunchalarga kengroq e‘tibor berish; molekulyar fizikada o’quvchilarda statistik tasavvurlarni shakllantirish; elektrodinamikada Lorents kuchi tushunchasi va induktsiyalangan elektr maydoni haqidagi tasavvurdan foydalanish, ferromagnit jismlarning doimiyligi strukturasi va ularning magnitlanish jarayonini ―Tebranish va to’lqinlar‖ bo’limi-da rezonans kabi masalalarni to’liqroq tushuntirish va hokazolarga alohida e‘tibor berilgan.
Klassik fizika masalalarini umumiy qabul qilingan fizik qarashlarga muvofiq bayon etish, o’rta ta‘lim fizika kursi ilmiy saviyasini oshirishning asosiy yo’llaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, klassik fizika qonun va nazariyalari, tushunchalarining (massaning doimiyligi, klassik mexanikada tezliklarni qo’shish qonuni va shunga o’xshashlarning) qo’llanish chegaralarini ko’rsatish, ularning yangi fizika bilan bog’lanishini ochish, klassik fizika tushunchasi, qonunlari va hozirgi zamon fani yechib bergan yangi faktlar orasidagi qarama- qarshiliklarni ko’rsatish ham ko’zda tutiladi. Shunday yo’l bilan mexanika-nisbiylik nazariyaisga, optika-yorug’likning foton nazariyaisga, atom tuzilishi-atom energetik sathlarining diskret qiymatlarga ega ekanligi kabi ma‘lumotlarga tutashgan holda o’rganiladi.
Fizikaning asosiy masalalaridan biri materiyaning tuzilishi haqidagi ta‘limotdir. Fizika- materiyaning xossalarini uning ikki modda va maydon ko’rinishida o’rganadi. Modda va maydon korpuskulyar-to‘lqin xossalarga egadir. Shuning uchun o’quvchilar to’la-to’kis ma‘noda atomistikani, tebranish va to’lqin jarayonlar haqidagi ta‘limotni mustahkam o’zlashtirishlari kerak.
Fizika faqat zarralar (atom, molekula, elektronlar, foton va boshqalar)ning xossalarigina
emas, balki shuningdek, zarralarning qattiq, suyuqlik, gaz, nurlanish holatlarini ham o’rganadi. Ularning tabiatini tavsiflashda statistik tasavvurlardan foydalaniladi. Demak, modda va maydonni o’rganish uchun maktab kursiga atomistika, to’lqinlar haqida ta‘limot, statistik tasavvurlarni va nisbiylik nazariyasidan ba‘zi bir ma‘lumotlarni kiritish kerak bo‘ladi.
Keltirilgan misollar o’quvchilar o’zlashtirishi kerak bo’lgan o’quv materialining hajmini genlashga intilishni ko’rsatadi. Yuqori sinflarda bayon qilishning deduktiv metodini kuchaytirish ham ko’zda tutiladi. Umumta‘lim maktabi va akademik litsey, kasb-hunar kollejlarida fizika tabiiy-ilmiy fan sifatida o’qitiladi. Bunga ko’ra fizika kursi mantiqan izchil, ilmiy, to’g’ri va o’zlashtirilishi mumkin bo’lgan bilimlar majmuasi eksperemental asosda tuzilgan.

Download 77.03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Download 77.03 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFizika kursining tuzilishi va mazmuni

Download 77.03 Kb.