V. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar
Download 197.94 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/7
Sana01.11.2023
Hajmi197.94 Kb.
#92764
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
98aebb630df4051b4fac58688530261872685fda
БИ буйруқ 258-G, Muxiddinova (1), Математика, Kurs ishi.HO\'AT, Mustaqil ta'lim , MUSTAQIL TA'LIM MAVZULARI (1), 11-sinf fizika olimpiada uchun, 197435139, Kurs ishi 2, 1698759943, 1697732846, dasturlash.4-topshiriq
V. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar
Mustaqil ta ’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:
1. Iqtisodiy risklar, va ularning tasniflanishi
2. Tijorat banklarida risk-menejmentni tashkil etish tamoyillari
3. Tijorat banklarida kredit riskini boshqarishning VAR usuli.
4. Disbalans usuli orqali foiz riskini boshqarish masalalari.
5. Tijorat banklarida operatsion riskni baholash va boshqarishning xalqaro 
tajribasi. .
6. Tijorat banklarida portfel riskini Dyuran modeli orqali boshqarish
7. GEP usuli aktiv va passivlar bilan bog‘liq risklarni boshqarish masalalari.
8. Vayulta kursi o‘zgarishi bilan bog‘liq risklarni boshqarish masalalari.
9. Tijorat banklari likvidliligi va daromadliligi muvofiqlashtirish orqali bank 
likvidlilik riskini boshqarish.
10. Markaziy bankning tijorat banklari risklarini boshqarishdga ta’siri. 
Mustaqil ta'lim va mustaqil ish mavzulari fanning ishchi o'quv dasturida
о 'zgartirilishi mum kin.
Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha talabalar tomonidan referatlar 
tayyorlash va uni taqdimot qilish yoki boshqalar tavsiya etiladi.
i
Fan bo'yicha kurs is hi o'quv rejada ko'zda tutilmagan 
VI. Asosiy va qo’shimcha o’quv adabiyotlar hamda ax bo rot manbaalari
Asosiy adabiyotlar
1. Abdullaev Yo.A., Qoraliev T.M., va boshqalar “Bank ishi”. 0 ‘quv 
qoMlanma - B.M.: Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2009. - 576 b.
2. Abdullaeva Sh., Omonov A. «Tijorat banklari kapitali va uni boshqarish» 
O'quv qo‘llanma./ - B.m.: Igtisod- moliya, 2006. - 118 b.
3. Abdullaeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. - Toshkent: Moliya, 2002. 
304 b.
4. Арзуманян С.Ю. «Банковские риски» Учебное пособие./ - Т : 
"Щ ТИСОД-М ОЛИЯ", 2007г. - 200 с.
5. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика 
Учебное пособие. - М.: Московская финансово-промишленная академия
2 0 1 1 .-7 8 4 с
6. Ротбард М. История денежного обрашчения и банковского дела в 
США: от колониалного периода до Второй мировой войни. Пер. с англ. 
Челябинск: Социум, 2012. - 548 с
7. Bank Valuation and Value Based Management: Deposit and Loan Pricing
7


Performance Evaluation and Risk. Jean Dermine, 514-page 2014 y.
8. Commercial Banking: The management of Risk, James W. Kolari, Benton 
E. Gup 530-page 2005 y.
9. Community Banking 
Strategies: 
Steady 
Growth, 
Safe 
Portfolio 
Management and Lasting Client Relationships, Vince Boberski, 2010 y.
10. Banking Systems, Center for Financial Training. John Wiley and Sons, 
Ltd. USA 20012 у. 495p.

Download 197.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Download 197.94 Kb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaV. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar

Download 197.94 Kb.
Pdf ko'rish