• MUXAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI 2022/2023 o’quv yili 1-kurs 1- semestrida ________________________ bakalavr
 • Mavzu va uning mazmuni
 • MUXAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI 2022/2023 o’quv yili «Tabiiy fanlar
 • Mustaqil talim mavzular Soat
 • Jami: 136
 • Vektor maydon sirkulvatsivasi. Stoks formulasi. Vektor maydon uyurmasi
  Download 155 Kb.
  bet9/9
  Sana27.10.2022
  Hajmi155 Kb.
  #28345
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Bog'liq
  Kalendar reja Хисоб (Calculus) 22-23
  Xodjayev Abubakr Hisobot
  Vektor maydon sirkulvatsivasi. Stoks formulasi. Vektor maydon uyurmasi.
  Vektor maydon sirkulvatsivasi. Stoks fonnulasi. Vektor maydon uyurmasi Potensial va solenoidli vektor mavdonlar

  2

  Jami:

  60


  Fakultet dekani: _________ O. A.Mamarauаfov


  Tabiiy fanlar kafedrasi mudiri: ________ M.U. Yaxshiboyev


  MUXAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI

  2022/2023 o’quv yili 1-kurs 1- semestrida ________________________ bakalavr


  yo’nalishi ______________ guruhlari talabalariga «Kompyuter injiniringi» fakulteti


  «Tabiiy fanlar» kafedrasi o’qituvchilari tomonidan o’qitiladigan


  Calculus (Hisob)


  fani dasturi bo’yicha


  KALENDAR REJASI


  Amaliyot o’qituvchisi __________________________________________________________
  (lavozimi, familiyasi, ismi, otasining ismi)


  Amaliy mashg’ulotlar - 60 soat

  Mavzu va uning mazmuni

  Ajrat ilgan soat

  Rejalash- tirilgan sana

  Bajarilishi sanasi

  o’qituv chi imzosi


  Kompleks sonning algebraik, trigonometrik va ko'rsatkichli shakli. Kompleks sonlar ustida amallar.

  2  Sonli ketma-ketlik tushunchasi. Ketma-ketlikning limiti. Funksiya tushunchasi. Funksiya limiti. Funksiya limitini hisoblash. Bir tomonlama limitlar. Birinchi va ikkinchi ajoyib limit. Cheksiz katta va cheksiz kichik funksiyalar. Cheksiz kichik funksiyalarning asosiy xossalari. Cheksiz kichik funksiyalarni taqqoslash.

  2  Funksiya uzliksizligi. Uzilish nuqtalari va ularning turlari.

  2  Hosila tushunchasi va misollar. Hosilani hisoblash. Yuqori tartibli hosila. Oshkormas va parametrik funksiyalar hosilasini hisoblash. Teskari funksiya hosilasi. Funksiyaning differensiali (Roll, Lagranj va Koshi teoremalari).

  2  Funksiyani hosila yordamida tekshirish va grafigini yasash (ekstremum, qavariqlik, botiqlik va asimptotalar).

  2  Lopital qoidasi va aniqmasliklarni ochishga doir misoliar. Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral, Integrallash usullari.

  2  Kasr ratsional va bazi irratsional funksiyalarni integrallash. Trigonometrik funksiyalanii integrallash.

  2  Aniq integral ta’rifi (Riman yig‘indilari). Orta qiymat haqidagi teorema. Nyuton-Leybnis formulasi.

  2  Aniq integralning tadbiqlari Yassi shaklning yuzasi. Egri chiziq yoyi uzunligi. hajmlarni hisoblash).

  2  I va II - tur xosmas integrallar. Xosmas integrallaming yaqinlashishi.

  2  Sonli qatorlar musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremalari, Leybnis teoremasi Absolyut va shartli yaqinlashish).

  2  Darajali qatorlar, yaqinlashish radiusi va yaqinlashish sohasi. Teylor formulasi va Teylor qatori

  2  Fure qatori va uning tadbiqlari.

  2  Ikki argumentli funksiyaning aniqlanish sohasi. grafigi, limiti va uzliksizligi.

  2  Birinchi tartibli xususiy hosilalar. To‘la differensial. Yuqori tartibli hosila va differensiallar va ulaming taqribiy hisoblashga tatbiqi.

  2  Ikki argumentli funksiya ekstremumlari. Ikki argumentli funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini topish. Shartli ekstremumlar.

  2  Ikki karrali integral (ta’rifi va misoliar, ikki karrali integral hisoblash, ikki karrali integralda integrallash tartibini o'zgartirish). Ikki karrali integralda o‘zgaruvchilami almashtirish. Qutb koordinatalari sistemasida ikki karrali integrallami hisoblash

  2  Ikki karrali integrating tadbiqlari. Ikki karrali integral yordamida yuza va hajmni hisoblash. Massa, o'rta qiymat va inersiya momentini topish.

  2  Uch karrali integrallami hisoblash. silindrik va sferik koordinatalar sistemasida uch karrali integral. Uch karrali integrating tadbiqlari.

  2  I va II-tur egri chiziqli integrallarni hisoblash. Grin formulasi.

  2  I va II-tur sirt integrallarini hisoblash.

  2  Vektor va skalyar maydonlar. Gradient va yo‘nalish bo'yicha hosilani topish. Sath chiziqlari. Vektor maydon. Ostragradskiy teoremasi. Vektor maydon divergensiyasi. Vektor maydon sirkulyatsiyasi, Stoks fomiulasi, vektor mavdon uyurmasi, potensial va solenoidli vektor maydonlarga doir misoliar yechish.

  2

  Jami:

  44


  Fakultet dekani: _________ O. A.Mamarauаfov


  Tabiiy fanlar kafedrasi mudiri: ________ M.U. Yaxshiboyev

  MUXAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI

  2022/2023 o’quv yili


  «Tabiiy fanlar» kafedrasi o’qituvchilari tomonidan o’qitiladigan


  Calculus (Hisob)


  fani dasturi bo’yicha


  Mustaqil ta'lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:

  Mustaqil ta'lim mavzular

  Soat


  Funksiyani limitiga doir misollar yechish

  23


  Funksiyani to’la tekshirish

  23


  Aniq integralning tadbiqlari( Yassi shaklning vuzasi. Egri chiziq yoyi uzunligi. Hajmlami hisoblash).

  23


  Sonli va darajali qatorlar.

  23


  Ikki karrali integralning tadbiqlari (massa, o'rta qiymat va inersiya momentini hisoblash. Jism hajmini hisoblash)

  22


  Birinchi va ikkinchi tur egri chiziqli integrallar

  22
  Jami:

  136

  Fakultet dekani: _________ O. A.Mamarauаfov

  Tabiiy fanlar kafedrasi mudiri: ________ M.U. Yaxshiboyev


  Download 155 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Download 155 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Vektor maydon sirkulvatsivasi. Stoks formulasi. Vektor maydon uyurmasi

  Download 155 Kb.